דריסת קשיש מעבר חציה
דריסת קשיש מעבר חציה

המערער הודה כי נהג ברכב פרטי, לא האט מהירות נסיעתו בעת שחצה מעבר חציה, ולא אפשר להולך הרגל הקשיש להשלים חציית הכביש בבטחה, ופגע בו והעיפו לעבר אי התנועה שבמרכז הכביש.

כתוצאה מהתאונה, נחבל הולך הרגל בגופו חבלה של ממש: שברים בצלעות וחתך קרקפתי מעל אוזן ימין.

להלן פסק דין בנושא דריסת קשיש מעבר חציה:

פסק דין

1.     בפני ערעור על פסק דינו של בית משפט לתעבורה תל אביב (כב' הש' ויטלסון), בתיק ת"ד 11401/06 מתאריך 20.3.08, לפיו הורשע המערער בביצוע עבירות של אי מתן אפשרות להולך רגל לחצות במעבר חציה בבטחה, ואי האטה לפני מעבר חציה - עבירות על תקנה 67(א) ו-52(6) לתקנות התעבורה תשכ"א-1961, וכן נהיגה בקלות ראש, עבירה על סעיף 62(2) בקשר עם סעיף 38(3) לפקודת התעבורה תשכ"א-1961.

2.     על המערער הושתו העונשים הבאים:
א.     פסילה מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה בת 11 חודשים.
ב.     פסילה על תנאי מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה של שישה חודשים למשך שלוש שנים.
ג.     שישה חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים.
ד.     קנס בסך 1,500 ₪ או 15 ימי מאסר תמורתו.


טיעוני המערער:
3. המערער אשר הורשע על פי הודאתו, טען בהודעת הערעור כי בית משפט קמא החמיר עימו,
וזאת על אף שחסך מזמנו של בית המשפט, ואף נטל אחריות והביע חרטה.

4. בא כוח המערער, ציין בהודעת הערעור עובדות שאינן מוזכרות בכתב האישום, ולגביהן לא הובאו ראיות כגון:
פגיעה בשדה הראיה של המערער, תרומת הרשלנות הגבוהה של הולך הרגל שירד לכביש ולא שם לב לתנועה בנתיב שכנגדו.

5. בא כוח המערער הוסיף וטען כי נסיבותיו האישיות של מרשו מצדיקות הקלה מסויימת בעונשו, וזאת בשל היותו מפקח בטיחות בסניפי הקואופ, העלול לאבד את מקור פרנסתו בשל שלילת רשיון הנהיגה שלו לתקופה ארוכה.
בית המשפט התבקש איפה, להקל עם המערער, ולהפחית מעונש הפסילה שהוטל עליו כאשר עונש פסילה בן שישה חודשים יהווה עונש מרתיע, אך יאפשר לו לחזור ולעבוד.

טיעוני באת כוח המשיבה:

6.     באת כוח המשיבה יוצאת חוצץ כנגד טענותיו של המערער, ולדבריה הולך הרגל נפגע פגיעה קשה ונוכח נסיבות ביצוע העבירה העונש ראוי ומידתי.

דיון:

7. המערער הודה כי נהג ברכב פרטי בתאריך 9.4.06, לא האט מהירות נסיעתו בעת שחצה מעבר חציה, ולא איפשר להולך הרגל הקשיש להשלים חציית הכביש בבטחה, ופגע בו והעיפו לעבר אי התנועה שבמרכז הכביש. כתוצאה מהתאונה, נחבל הולך הרגל בגופו חבלה של ממש: שברים בצלעות וחתך קרקפתי מעל אוזן ימין.

8. הולך הרגל נחבל חבלה של ממש, ולא הייתי נכנסת לפרטי התעודה הרפואית אלמלא הזילות שראיתי בהודעת הערעור שנכתבה על ידי עו"ד גולן (סעיף 7) כלפי הנזקים שנגרמו לנפגע, כאשר נטען שכל "הניתוח" שעבר הנפגע היה החדרת נקז לחזה.

9. מהתעודה הרפואית עולה כי הקשיש הגיע לבית החולים כשהוא מתקשה לנשום. נמצאו שברים בצלעות ה-6 וה-7 מימין. הוחדר נקז בין הצלעות בשל הצטברות נוזל פלאוראלי, אך לאחר הניקוז הייתה הצטברות נוספת של נוזל, ולכן הומלץ על התערבות ניתוחית. בוצעה טורקוסקופיה. הנפגע היה מאושפז במרכז הרפואי סורסקי תל אביב מתאריך 29.5.06 עד 11.6.06, ובין השאר היה מאושפז ביחידת הטראומה.
10.     אינני מקלה ראש בהודאת המערער אשר חסכה מזמנו של בית המשפט וכן חסכה הטרחת
העד, וכן ניתן משקל להערכה המקצועית בעניינו של המערער שהינו מנהל תחזוקה מרחבי של הריבוע הכחול - ישראל בע"מ ואחראי על 61 מסניפיו.
סביר להניח כי פרנסתו של המערער לא תקופח, והוא לא יפוטר מעבודתו, אלא שלצורך ביקורת הסניפים יהא עליו להשתמש בתחבורה ציבורית או לקבל לווי מאחד הנהגים של החברה.

11.     בית משפט קמא הקל במידת מה עם המערער בכך שקבע פסילת רשיונו לתקופה בת 11
חודשים, וזאת על מנת שלא לחייבו לעבור בתום תקופת הפסילה מבחן תאוריה ומבחן מעשי.

12.     משהודה המערער בעובדות כתב האישום בבית משפט קמא, הוא ובא כוחו מנועים
מפירוט ראיות שלא הוגשו לבית משפט קמא כגון הראיות שציין עו"ד גולן בהודעת הערעור (סעיפים 6-3).

13.     הכלל הוא כי ערכאת הערעור מתערבת בשיקול דעתו של בית משפט קמא רק כאשר נפלה
שגגה מהותית או פסק הדין לוקה בחוסר סבירות קיצוני בעת שהשית עונש על המערער.
נסיבות ביצוע העבירה אין בהן כדי להצדיק התערבות של ערכאת בית המשפט לערעורים.

לאור כל האמור לעיל הערעור נדחה.רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון