בריחה מבדיקה משטרתית
בריחה מבדיקה משטרתית

הנאשם לא ציית להוראות השוטר לעצור את הרכב לביקורת, והחל להאיץ את מהירות נסיעתו ולהימלט מהמקום, כשהשוטר דולק אחריו בניידת שעל גגה פעל אור כחול מהבהב

להלן גזר דין בנושא בריחה מבדיקה משטרתית:

גזר דין

1.     הנאשם הורשע בעבירות של סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה, הפרעה לשוטר במילוי תפקיד, ובעבירה של נהיגה ללא רישיון רכב.

2.     על פי ממצאי הכרעת הדין, נהג הנאשם בכביש יתיר, ביום 4.7.2005, בטנדר איסוזו, ללא רישיון רכב בר תוקף. הנאשם לא ציית הנאשם להוראות השוטר מנשה גבע לעצור את הרכב לביקורת, והחל להאיץ את מהירות נסיעתו ולהימלט מהמקום, כשהשוטר דולק אחריו בניידת שעל גגה פעל אור כחול מהבהב. בעקבות נסיעתו הפראית, סיכן הנאשם באופן מוחשי מאד, כפי שעלה מהעדויות, נהגים של שלושה כלי רכב שהיו על הכביש - כביש צר ומשובש שאינו מאפשר מעבר בביטחה של שני כלי רכב זה בצד זה- בהם שני כלי רכב שנעו בנתיב הנגדי, וכן ניידת משטרה בה שהה השוטר סבגי, שחסמה חלק מהכביש, תוך ניסיון למנוע המשך הימלטותו של הטנדר. יצויין כי הנאשם עצר רכבו בהמשך הדרך, ואז הגיעו אליו השוטרים ועצרוהו.

3.     לנאשם יליד 1968 אין עבר פלילי. עם זאת, צבר לחובתו 49 הרשעות תעבורה, ובכללן עבירות בעלות אופי בטיחותי: חציית שטח הפרדה, נהיגה עם רישיונות רכב לא תקפים, סטייה מנתיב נסיעה, מעבר באור אדום, נהיגה ללא רישיון נהיגה וללא ביטוח, נסיעה ברכב בלתי תקין ועבירות נוספות.

4.     על פי תסקיר שירות המבחן מיום 29.1.08, הנאשם "מתקשה בלקיחת אחריות ממשית על מעשיו", עם זאת אישר בפני שירות המבחן, כי נהג ללא רישיון רכב בתוקף. לאור האמור נמנע שירות המבחן מהמלצה בעניינו.

5.     בעתירתה לעונש מדגישה התביעה את הסיכון שנשקף מנסיעתו הפרועה של הנאשם, ואי הציות להוראות השוטרים. נוכח נסיבות אלה ועברו התעבורתי של הנאשם, סבורה התביעה כי יש מקום להטיל על הנאשם מאסר ממשי על פי רף הענישה שנפסק לא אחת בעבירות מסוג אלה.

6.     ב"כ הנאשם ציינה בטיעוניה, כי כתב האישום הוגש רק כשנה לאחר אירוע הנהיגה, והתביעה לא הגישה כל בקשה למעצרו של הנאשם, והוא שוחרר בערבות. הנאשם נטול עבר פלילי, כאמור, ועבירות התעבורה מתפרסות על פני תקופה ארוכה. הימנעותו של הנאשם "מנטילת אחריות" בפני שירות המבחן, עולה בקנה אחד עם כפירתו בעובדות כתב האישום, ואין לזקוף זאת לחובתו. עוד נטען, כי יש להתחשב בנסיבותיו האישיות של הנאשם, שהינו בעל משפחה, ויש לדונו על פי אמות מידה מקלות כפי שננקט על ידי בימ"ש זה במקרים אחרים (ת.פ (ב"ש) 8070/07; ת.פ (ב"ש) 8156/04; ת.פ (ב"ש) 8226/05).

7.     עניינו של הנאשם נכלל בשורת מקרים ארוכה ובלתי נפסקת לצערנו, המובאים לפתחו של בימ"ש זה, שבהם נגלית תופעה חמורה של נהיגת רכב בדרך פרועה ומסוכנת ביותר, בניסיון להימלט מידי שוטרים, בדרך כלל, כבענייננו, כדי למנוע גילויה של עבירה הכרוכה בנהיגתו של הרכב. כפי שצויין בהכרעת הדין, מדובר היה בנסיעה במהירות גבוהה בכביש שכל סטייה ממנו עלולה הייתה להביא לידי התנגשות בין רכבו של הנאשם לבין הרכבים שסטו לשולי הדרך, ובכלל זה, עם ניידת המשטרה, שאך בנס לא נפגעה, נוכח המרחק הקצר בו חלף הנאשם לידה, לאחר שהתקרב לעבר הניידת בנסיעה פרועה.
לא מצאתי, אפוא, כל מקום להימנע מהטלת ענישה ממשית, המתחייבת מצרכי ההרתעה המופנית כלפי נהגים הסבורים כי דרך נהיגה מעין זו, לעיתים קרובות תוך "חסות" של נתוני שטח קשים, שיש עימה סיכון כבד של עוברי דרך, תניא את השוטרים מלהמשיך במלאכת האכיפה, ותביא להתחמקות מנקיטת אמצעים מתחייבים מאירועי נהיגה חמורים אלה. בענייננו, עצר אומנם הנאשם את רכבו לאחר שחלף על פני הניידת השניה, אולם יש לזכור כי בניסיון לעצור את רכבו של הנאשם השתתף גם מסוק משטרתי, ונראה כי הנאשם הבין בסופו של דבר, כי המשך ההימלטות לא יועיל ממילא.

8.     ניתן להתחשב במידת מה, בנתוניו האישיים של הנאשם ומצבו המשפחתי. הנאשם לא הסתבך בעבר בפלילים, ותפקודו עד כה היה נורמטיבי, אם כי לא ניתן להתעלם מעברו התעבורתי המכביד, שיש בו כדי להעיד על התעלמות נמשכת מהדרישות לנהיגה מתוקנת. הנאשם אינו עול ימים, ויש משמעות לכך שלא ריצה בעבר עונש של מאסר, ואף לא היה נתון במעצר בעקבות אירוע הנהיגה.

9.     סופו של דבר, גוזר אני על הנאשם 42 חודשי מאסר. 30 חודשים מתוכם יהיו לריצוי בפועל, היתרה תהא מותנית ל - 3 שנים מתום המאסר שהנאשם לא יעבור עבירה לפי סעיף 329, 332, או 338 (א) (1) לחוק העונשין - התשל"ז 1977.


הנאשם ייפסל מהחזק או מקבל רישיון נהיגה למשך 3 שנים, מתום מאסרו.

זכות ערעור תוך 45 יום מהיום לביהמ"ש העליון.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בריחה מהמשטרה

 2. דו"ח פעילות מח"ש

 3. חיפוש משטרתי בבית

 4. בריחה ממשמורת חוקית

 5. חריגה מתפקיד במשטרה

 6. בריחה מבדיקה משטרתית

 7. ניסיון להימלט מהמשטרה

 8. הדחה על ידי סוכן משטרתי

 9. תביעה נגד משטרת התנועה

 10. הבטחות לפני גיוס למשטרה

 11. מסירת פרטים כוזבים למשטרה

 12. אי עצירה בצד בהוראת המשטרה

 13. סיכון חיי אדם על ידי המשטרה

 14. החזרת חפץ שנתפס ע''י המשטרה

 15. ירי כדורי גומי לפיזור הפגנה

 16. טרשת עורקים עקב שירות במשטרה

 17. כיב תריסריון עקב שירות במשטרה

 18. החזרת רכוש שנתפס בחיפוש משטרתי

 19. מסירת פרטים אישיים שקריים למשטרה

 20. הכרה בכאבי ראש כתוצאה משירות במשטרה

 21. החזרת כסף מזומן שנתפס בחיפוש משטרתי

 22. בקשה להחזרת כסף מזומן שנלקח ע''י המשטרה

 23. התייעצות עם עורך דין בחקירה באזהרה במשטרה

 24. מקור הסמכות לחלט ולעקל כספים ורכוש על ידי המשטרה

 25. התקבלה תביעה למחדל של המשטרה להודיע להורי קטין על מעצרו

 26. תקנות זכויות נפגעי עבירה (אחראים במשטרת ישראל), התשס''ט-2009

 27. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התש"ס‏-2000

 28. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשנ"ג-1993

 29. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשנ"ב-1992

 30. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנות משטרה), תשל"ו-1976

 31. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשס"ו‏-2006

 32. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשס"א‏-2001

 33. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשס"ב‏-2002

 34. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשס"ב‏-2001

 35. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשס"ג‏-2003

 36. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשס"ד‏-2004

 37. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנות משטרה), התשס"ה‏-2005

 38. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנות משטרה), התשס"ז‏-2006

 39. תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (אמות מידה לביטול רישומי משטרה), התשס''ט-2009

 40. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנות משטרה) (הוראת שעה), התשס"ד‏-2003

 41. תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (כללי מסירת מידע בידי משטרת ישראל), התשנ''ח-1998

 42. תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (הרשעות ועונשים לפי פקודת המשטרה שאינם פרטי רישום), התשמ''ד-1983

 43. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון