ביטול מאסר בפועל - ערעור שהתקבל
ביטול מאסר בפועל - ערעור שהתקבל

בית המשפט פסק כי הערעור על גזר הדין מתקבל, באופן שעונש המאסר בפועל מתבטל.

להלן פסק דין בנושא ביטול מאסר בפועל - ערעור שהתקבל:

פסק דין

1.     ערעור על פסק הדין של בית המשפט לתעבורה בירושלים (כבוד השופט א' טננבוים) בתיק ת- 10458/07 מיום 23.10.2007.

2.     בית המשפט קמא הרשיע את המערערת בעבירה של נהיגת רכב בלא רשיון נהיגה, ודן אותה למאסר בפועל של 21 יום, שלא ירוצה בעבודות שירות, מאסר על תנאי של חודש למשך שלוש שנים, והתנאי שלא תנהג ברכב בלא רשיון נהיגה בר-תוקף, ולקנס - 1,000 ₪.

3.     עובדות המקרה שבבסיס כתב האישום הן אלה:

א.     ביום 19.5.2007 כאשר התקרבה מכונית נוסעים פרטית, מתוצרת מאזדה, למחסום שהוצב בדרך תל אביב - ירושלים, נעצרה המכונית והמערערת נראתה עוברת ממושב הנהג למושב הנוסע שלידו.

ב.     בהודעה שנגבתה בשעה 04:00, באותו מעמד, השיבה המערערת לשאלתו של רס"ר איאד אבו עקל, כי ראה אותה נוהגת, וכי רק משהגיעה למחסום עצרה את המכונית בצד הדרך ועברה למושב הנוסע:
"אני לא נהגתי... אין לי מה לומר חוץ מהעובדה שלא נהגתי".

4.     רס"ר אבו עקל גבה את הודעתו של חמזה סלמאן, שהיה גם הוא במכונית. סלמאן מסר כי הוא זה שנהג ברכב, ולא המערערת, וכי הוא לא התיר לה לנהוג, ואין הוא יודע אם יש ברשותה רשיון נהיגה. סלמאן מאשר שיצא מן הרכב לפני המחסום, אך זאת כדי להטיל את מימיו, וכי הוא נהג ברכב, וירד מן הרכב מצדו השמאלי - ממושב הנהג.

הדיון בבית המשפט קמא
5.     רס"ר אבו עקל העיד, כי ראה את המערערת ואת סלמאן "מתחלפים": "הנוסע יוצא מהכסא של הנוסע, יוצא לכיוון התעלה, משחק אותה מטיל את מימיו והנהגת עוברת מהמושב של ההגה לכיוון הנוסע. אני ראיתי אותה מגיעה" (פרוטוקול 23.9.07, עמוד 2, שורות 9-16).

6.     עוד הוסיף העד, כי האזור היה מואר, וכי הוא ראה את המערערת "ברוחב של הכביש, ראיתי אותם מתחלפים". העד ראה את הרכב לראשונה ממרחק של 20 מטר מן המקום שבו הוא עמד (בין השיחים). העד גם אמר בהמשך עדותו, כי הוא היה "בקשר עין רצוף" עם הרכב, ועד שהגיע לרכב, המערערת כבר התיישבה במושב הנוסע שליד מושב הנהג.

7.     העיד גם השוטר אליעזר ממן, שהיה בזירת האירוע, יחד עם רס"ר אבו עקל. העד ערך מזכר ודו"ח עיכוב (ת/4 ו-ת/5). מעדותו עולה, כי הוא לא ראה את "ההחלפה", אלא ראה "שאחד הלך להתפנות בצד (שם, עמוד 5, שורה 14).

8.     המערערת חזרה בעדותה בבית המשפט קמא, על גרסתה, שלפיה היא לא נהגה ברכב, וכי סלמאן הוא זה שנהג. ועוד זאת, בכניסה לעיר עצרו את הרכב בצד, סלאמן ירד והיא היתה במושב הנוסע. היא פתחה את הדלת וישבה כשרגליה מחוץ לרכב ועישנה סיגריה (פרוטוקול 23.10.2007, עמוד 7, שורות 8-10).

9.     במהלך חקירתה השיבה המערערת לבית המשפט, כי למדה נהיגה, וכי במקרה קודם אותו שופט בבית המשט קמא פסל אותה מהחזיק ברשיון נהיגה, וכי מאז אין היא נוהגת ברכב.

10.     העיד חמזה סלמאן, וחזר על גרסתו,שלפיה הוא זה שנהג ברכב ולא המערערת.

הכרעת הדין
11.     בית המשפט קמא ביסס את ההרשעה על עדותו של העד המרכזי, רס"ר איאד אבו עקל. בית המשפט קבע, כי עדותו היתה ברורה, ועיקרה הוא, שראה, כי המערערת היא זו שנהגה ברכב, וכי את הפעולה הזו הוא ראה באופן ברור. בית המשפט לא קיבל את גרסות המערערת וסלמאן, תוך שהביע תמיהה על כך שהרכב "נעצר בדיוק לפני המחסום ודווקא אז קרוב מאד לכניסה לעיר נזכר הנוסע לצאת החוצה".
דיון
12.     הכרעת הדין מבוססת על ממצאים עובדתיים, ובין השאר ממצאי מהימנות. בכגון דא, בית משפט של ערעור לא יתערב, אלא במקרים חריגים ויוצאים מן הכלל, כאשר על פני הפסק עולה חוסר הגיון בולט, או שהמסקנות אינן מבוססות על העדויות ששמע בית המשפט בערכאה הדיונית.

13.     בעניין דנן, אין זה המקרה. בית המשפט קמא ביסס את ההרשעה על עדות יחידה של שוטר, אך זו היתה ברורה וחד משמעית. גם אם היתה היכרות קודמת בין השוטר לבין המערערת, אין בכך כדי לפגום בעדותו. גם "ההיכרות" הקודמת שבין השופט לבין המערערת שעלתה במהלך עדותה של המערערת, שעניינה שפיטתה במקרה קודם של נהיגת רכב ללא רשיון - אין בה כדי לפגום בהכרעת הדין.

14.     העולה מן המקובץ הוא שאין מקום להתערב בהכרעת הדין והיא נותרת בעינה.

15.     אשר לעונש, הרי שמדובר בבחורה צעירה, וקיימות נסיבות שפורטו על ידי הסנגור המטים את הכף להתחשבות בעונש.
אמת הדבר שכנראה מדובר ב"חולת הגה" שעשתה לה מנהג, למצער בשני המקרים שנתפסה בהם, לנהוג ברכב בלא רשיון נהיגה, והיה מוטב לה "לעלות על דרך הישר", באופן שלא תנהג ברכב אלא אם כן יש ברשותה רשיון נהיגה בר-תוקף.
עם זאת, נראה לי שיש ליתן לה הזדמנות אחרונה, כדי שתוכל להשיג רשיון נהיגה ולנהוג ברכב באופן חוקי ומסודר.

16.     לאור האמור, הערעור על גזר הדין מתקבל, באופן שעונש המאסר בפועל מתבטל. שאר רכיבי העונש יהיו כדלהלן:
א.     קנס בסכום 3,000 ₪ או 30 ימי מאסר תמורתו;
ב.     מאסר על תנאי של חודשיים לתוקפה של 3 שנים, ובתנאי שלא תנהג ברכב ללא רשיון נהיגה בר-תוקף.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ניכוי שליש ממאסר

 2. הפעלת מאסר על תנאי

 3. צו מאסר הוצאה לפועל

 4. מאסר עקב אי תשלום קנס

 5. מאסר בפועל בעבירות רכוש

 6. מאסר בפועל בעבירות מע''מ

 7. מאסר בפועל בעבירות תעבורה

 8. שנה מאסר על בריחה משוטרים

 9. בקשה לשחרור על תנאי ממאסר

 10. אי הפעלת עונש מאסר על תנאי

 11. ביטול מאסר בפועל - ערעור שהתקבל

 12. צו מאסר ללא דיון בנוכחות הצדדים

 13. שחרור מוקדם ממאסר בעבירות תעבורה

 14. שחרור על תנאי אחרי ריצוי שני שליש ממאסר

 15. ביטול מאסר חייבים בשל בזיון ההוצאה לפועל

 16. תקנות העונשין (מאסר על תנאי), התשמ''ה-1985

 17. תקנות סדר הדין הפלילי (פיצויים בשל מעצר או מאסר), התשמ''ב-1982

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון