אי האטה לפני מעבר חצייה
אי האטה לפני מעבר חצייה

להלן פסק דין בנושא אי האטה לפני מעבר חצייה:

פסק דין

1.     בהכרעת הדין מיום 23.1.05 הורשע המערער בעבירות של גרימת תאונת דרכים שתוצאותיה חבלה של ממש, בנהיגה ברשלנות, באי מתן זכות קדימה להולך רגל בעת חציית כביש ובנהיגה במהירות בלתי סבירה ואי האטה לפני מעבר חציה - והכל בכך שביום 5.11.00 סמוך לשעה 21:40 בצומת רחובות באשדוד פגע בהולכת רגל שחצתה מעבר חציה.
כתוצאה מאותה תאונה נחבלה בגופה הולכת הרגל - ילידת 1925 - ונגרמו לה שברים בצלעותיה ובזרועה השמאלית וכן קרע בטחול.
בגזר הדין הוטלו על הנאשם עונשי קנס כספי של 1500 ₪ ופסילה מהחזקת רשיון נהיגה לתקופה של ששה חודשים.
בערעור זה שבפני משיג המערער על הכרעת הדין ולחילופין על חומרת עונשו.


2.     בערעור על ההרשעה ממקד ב"כ המערער טענותיו במסקנה שלדעתו צריך היה בימ"ש קמא להסיק מן הראיות שבפניו ולפיה אותה התאונה היתה בלתי נמנעת, או למצער כי מירב האחריות להתרחשותה הינו על הולכת הרגל.
הוא מציין כי אותה שעה היה המקום חשוך מאד, כניסת הולכת הרגל לכביש היתה בהתפרצות פתאומית מבלי שיכול היה המערער להבחין בה בעוד מועד, וכי היא חצתה הכביש לא במעבר החציה עצמו אלא במרחק של כ-3 מטרים ממנו - שם הבחין הבוחן המשטרתי בסימני הדם על הכביש.

טענותיו אלה של המערער נטענו על ידו במהלך הדיון בבימ"ש קמא ונבחנו אחת לאחת בהכרעת הדין.
בימ"ש קמא קבע כי אכן המקום היה חשוך ומקום הפגיעה בהולכת הרגל היה במרחק של 3.6 מטרים ממעבר החציה.
עם זאת, קבעה כב' השופטת קמא, כי מכח האחריות המוגברת המוטלת על נוהג רכב בהתקרבו למעבר חציה חייב המערער לצפות אפשרות של מעבר הולכי רגל במעבר חציה או בצמוד לו, כי המערער התמקד אותה שעה בנעשה מצידה השני של הצומת בה ממוקם מעבר החציה וכי בנסיבות מקרה זה והאחריות המוגברת האמורה - אין לייחס להולכת הרגל "רשלנות רבתי בלתי נצפית" עד כדי ניתוק הקשר הסיבתי בין אופן נהיגת המערער לבין הפגיעה בהולכת הרגל.


3.     רמת האחריות והצפיות הנדרשת מנוהג רכב בהתקרבו למעבר חציה נדרשה בקפידה במבחנים שנקבעו לעניין זה בפסיקה.
     רמת הצפיות הנדרשת ממנו נקבעה בע"פ 8827/01 כדלהלן:

"חובת הצפיות קיימת גם כאשר הנעשה על המדרכה ליד מעבר החצייה מוסתר מעיניו של הנהג. או-אז, חובה היא המוטלת על נהג לצפות אפשרות שהולכי רגל שאינם נראים ירדו אל מעבר החצייה.
עמדה על כך השופטת שטרסברג -כהן בבש"פ 6616/99 :
ידיעת הנהג על כך שהנעשה על המדרכה ליד מעבר חציה מוסתר מפניו, כשידוע הוא שבני אדם יורדים ממדרכות אל תוך מעברי חציה לשם חציית הכביש, מצדיקה נהיגה זהירה עד כדי עצירה לפני המעבר, כשאין ביטחון כי הולכי רגל "מוסתרים" לא ירדו לתוכו.
חובה זו קיימת גם כאשר מיקצת ממעבר החצייה מוסתר מעיניו של הנהג: בין בשל רכב החונה ליד מעבר החצייה, בין בשל רכבים אחרים הנוסעים לפניו והמונעים ממנו מראות את הנעשה במעבר החצייה, ובין מכל טעם אחר. במקרים שכאלה, חובה היא המוטלת על הנהג לצפות כי באותו "שטח מת" שנוצר במעבר החצייה עשוי להימצא הולך רגל..."

מתוך המימצאים העובדתיים שנקבעו ע"י בימ"ש קמא לעניין נסיבות התאונה דנן ומתוך רמת האחריות והצפיות הנדרשת מנהג המתקרב למעבר חציה, כמבוטא לעיל, קבע בימ"ש קמא - ובדין - כי התאונה נגרמה בשל מחדליו של הנאשם ברמת הצפיות והזהירות שנדרשו ממנו עפ"י דין.

לא מצאתי סיבה או נימוק שיצדיקו התערבות במימצאיו העובדתיים של בימ"ש קמא, ובמשמעות המשפטית והפלילית הנודעת לאותם המימצאים לעניין העבירות שיוחסו לו והרשעתו בביצוען.


4.     טענה נוספת למערער הינה בהחלטת בימ"ש קמא לקבל כראיה את הודעתה של הנפגעת שנמסרה לחוקר המשטרתי כששה שבועות לאחר התאונה.
     הנפגעת עצמה נפטרה בטרם נשמעו הראיות, והתביעה ביקשה להגיש הודעתה הנ"ל במסגרת החריג לעדות השמיעה שבסעיף 10 לפקודת הראיות לעניין "אימרת קורבן אלימות".

טענה זו של המערער הינה ביסודה אקדמית ולתפארת הדיון, שכן אותה הודעה אינה מהווה חלק מתשתית הראיות עליהן סממך בימ"ש קמא את מימצאיו ואת הכרעת הדין.
     לאור זאת, מתייתר לדעתי הצורך לדון בה בגדרו של פסק דין זה.


5.     מהטעמים דלעיל דין הערעור על ההרשעה להדחות.
אשר לגזר הדין - נוכח התוצאות והחבלות הקשות שנגרמו להולכת הרגל כתוצאה מהדרך בה נהג המערער את מכוניתו עובר לתאונה - איני מוצא כי העונש, ששה חודשי פסילת רשיון נהיגה, מופרז במידה המצדיקה התערבות בו.

     סוף דבר - הערעור על שני חלקיו - נדחה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ערעור תעבורה

 2. אי שמירת רווח

 3. הידרדרות עגלה

 4. מספר שלדה מזויף

 5. כניסה לאי תנועה

 6. סיבוב פרסה מסוכן

 7. זהירות במעבר חציה

 8. דחיית ערעור תעבורה

 9. ענישה בעבירות תעבורה

 10. חובת איתות לפני פניה

 11. פניית פרסה במקום אסור

 12. הצעת חוק משקיפי תנועה

 13. הסעת נוסעים ללא מלווה

 14. עבירות תנועה של עו''ד

 15. נסיעה נגד כיוון התנועה

 16. פגם ברישום דו''ח תנועה

 17. שמירת מרחק בפניית פרסה

 18. תקנה 41 לתקנות התעבורה

 19. מתי מותר לנסוע לאחור ?

 20. תקנה 567 לתקנות התעבורה

 21. סעיף 48 לפקודת התעבורה

 22. סעיף 56 לפקודת התעבורה

 23. אי האטה לפני מעבר חצייה

 24. הארכת מועד בתיקי תעבורה

 25. זיכוי לאחר ערעור תעבורה

 26. תקנה 169 לתקנות התעבורה

 27. תקנה 21 ג לתקנות התעבורה

 28. כניסה לכיכר - עבירת תנועה

 29. ערעור תעבורה ללא עורך דין

 30. תקנה 169ו' לתקנות התעבורה

 31. פניה שמאלה - תקנות התעבורה

 32. בדיקה שנתית של ממיר קטליטי

 33. האטה לפני פקק - שמירת מרחק

 34. אזהרה לא לעבור עבירות תנועה

 35. אי ידיעה על מועד דיון תעבורה

 36. ביצוע פניית פרסה שלא בזהירות

 37. הארכת מועד הגשת ערעור תעבורה

 38. עונש לא מרתיע בעבירות תעבורה

 39. דחיית ערעור תעבורה על גזר דין

 40. ערעור על חומרת גזר דין תעבורה

 41. הרשעת עורך דין בעבירות תעבורה

 42. פניה ימינה בכיכר מהנתיב השמאלי

 43. פסיקת הוצאות בגין זיכוי תעבורה

 44. ערעור על הרשעה בבית משפט לתעבורה

 45. הארכת מועד להישפט בעבירות תעבורה

 46. קנס בשל עבירת תעבורה של ברירת משפט

 47. זימון למשפט תעבורה ללא אישור מסירה

 48. ערעור על חומרת העונש בעבירות תעבורה

 49. תקנה 49 לתקנות התעבורה - שמירת מרחק

 50. הארכת מועד להישפט בבית משפט לתעבורה

 51. עבר תעבורתי כשיקול בערעור על גזר דין

 52. אי ייצוג ע''י עורך דין בעבירות תעבורה

 53. הצעת חוק לתיקוני ענישה בעבירות תעבורה

 54. קבלת ערעור המדינה על זיכוי בעבירת תעבורה

 55. הארכת מועד להגשת ערעור על גזר דין תעבורה

 56. פניה שמאלה - סעיף 43 (א) (3) לתקנות התעבורה

 57. ערעור על גזר דין בית משפט לתעבורה תל אביב

 58. צו מס בולים (תשלום אגרות תעבורה בבולים), תש"ם-1980

 59. התאונה התרחשה בתוך מעגל תנועה שהיו בו שני נתיבי נסיעה

 60. קביעת בית המשפט לתעבורה בהכרעת הדין המרשיעה מהווה ראיה

 61. תקנות התעבורה (הגשת צילומים לבית המשפט), התשנ''ז-1997

 62. חוק שיפוט בענייני תעבורה (תשדיר - הוראת שעה), התשס"ט-2009

 63. כתב אישום בעבירות סטייה שלא בבטחה, בניגוד לתקנה 41 לתקנות התעבורה

 64. כתב אישום על קיפוח זכות עוברי דרך - עבירה לפי תקנה 21(ב)(1) לתקנות התעבורה

 65. כללי השפיטה (סדרי העבודה של הועדה לבחירת שופטים - שופט תעבורה), התשמ"ז-1986

 66. תקנה 40(א) - לא יסטה נוהג רכב מנתיב נסיעתו אם עלול הדבר לגרום להפרעה או לסיכון

 67. סעיף 44 (א) לתקנות התעבורה - לא יפנה נוהג את רכבו כדי להסתובב ולנסוע בכיוון הנגדי

 68. תקנות התעבורה (סדרי הדין בבקשות לפי סעיף 57 לפקודת התעבורה וערעור על החלטות בהן), תש''ם-1980

 69. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון