פתיחת חברות קש - גזר דין

להלן גזר דין בנושא פתיחת חברות קש - גזר דין:

גזר דין

לאחר סיום פרשת התביעה חזר בו נאשם 1 (להלן-הנאשם) מכפירתו והודה בעובדות כתב אישום מתוקן בשלישית (אישומים 10, 12 ו-13 בוטלו בהסכמה - בעמ' 394-395 לפר') - מבוא/חלק כללי וב-30 אישומים, והורשע בעבירות שיוחסו לו בכתב האישום המתוקן.

נאשמים 2-6 שכבר נדונו, הודו ללא שמיעת ראיות במספר אישומים מועט (עד 6 במספר), ונדונו לענישה החל ממאסר על תנאי וכלה במאסר בפועל לתקופות שבין 7 ל-39 חודשים.

מעשי הנאשם (בקליפת אגוז): בין החודשים מרץ 2004 ועד למעצרו במרץ 2005 (ובעיקר בין החודשים 9/04-3/05), ביצע הנאשם מעשי מרמה והונאה כלפי בנקים וספקים, שלצורך ביצועם קשר הנאשם קשר עם נאשמים ואחרים. הנאשם פתח חברות קש, זייף באמצעות אחר עבור מתחזים תעודות זהות. בהנחיית הנאשם ותוך שימוש בתעודות הזהות המזוייפות, נאשמים ומתחזים שכרו משרדים, פתחו בבנקים שונים מספר רב של חשבונות בנק גם ע"ש חברות הקש, הציגו בפני פקידי הבנקים מצג שווא שבהסתמך עליו קיבלו אמצעי תשלום והעבירו אותם לנאשם. הנאשם ניהל את חשבונות הבנק וביצע פעולות בנקאיות ובהן משיכות כספים במרמה בעצמו או ע"י אחרים. בנוסף, בחודש נובמבר 2004 הנאשם קשר עם נאשם 2 קשר להונות ספקים וקיבל עימו במרמה סחורות. הנאשם ביצע את מעשיו במהלך כשנה, בתכנון, באינטנסיביות, בתחכום ובשיטתיות. סכום המרמה במהלך התקופה הסתכם בכ-700,000 ₪. נגרם נזק כספי ישיר לספקים בסך של כ-265,000 ₪, ולבנקים בלמעלה מ-250,000 ₪ (ההדגשות שבגזר הדין הן שלי-ג'נ').

הנאשם הורשע בעבירות כדלקמן:
29 עבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, לפי סע' 499(א)(1) לחוק העונשין, תשל"ז - 1977 (להלן-החוק);
29 עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, לפי סעיף 415 סיפא לחוק;
24 עבירות של זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר, לפי סעיף 418 אמצע לחוק;
25 עבירות של שימוש במסמך מזוייף, לפי סעיף 420 לחוק;
25 עבירות של התחזות כאדם אחר, לפי סעיף 441 לחוק;
4 עבירות של הוצאת שיק ללא כיסוי, לפי סעיף 432 לחוק;
עבירה של קבלת דבר במרמה, לפי סעיף 415 רישא לחוק.

התביעה ביקשה שימוצה הדין עם הנאשם והפנתה גם לפסה"ד בענין בלכר [ע"פ (ת"א) 70219/05, ת"פ (שלום ראשל"צ) 2330/04] שם הוטל על הנאשם מאסר בפועל לתקופה כוללת של 9 שנים (כולל הפעלת מאסר על תנאי של שנה). ההגנה ביקשה להקל בעונשו של הנאשם מהנימוקים שפרטה והפנתה לפסיקה שבה גם ענישה של כ-1-3 שנות מאסר בפועל.

שקלתי לנאשם לקולא:

 1. הודייתו בעובדות כתב האישום המתוקן, גם אם זו באה לאחר סיום פרשת התביעה. ואולם: הודיית הנאשם באה לאחר שהתקיימה שמיעת ראיות גדושה ומורכבת - נרשמו כ-340 עמודי פרוטוקול של עדויות, התקיימו 10 ישיבות שבהן הובאו ראיות במשך שעות רבות, ובהן 27 עדי תביעה, לרבות חקירות נגדיות מדוקדקות (כפי שזו זכותו של הנאשם).
 2. לנאשם, שהוא בן כ-46 שנה, אין עבר פלילי למעט בעבירות מס מהשנים 7-1998 שעליהן נדון גם למאסר בפועל לריצוי בעבודת שירות (בת.פ. 9114/01-ת/1,גז"ד מיום 27.12.04). הנאשם לא ריצה איפוא בעברו מאסר בפועל בבית הסוהר, ויהא זה מאסרו הראשון.
 3. הנאשם נתון בתנאי מעצר מיום 8.3.05, היינו מזה 11 חודשים.
 4. מתוך הראיות לעונש (תמצית העיקר) - ענת, אשתו של הנאשם, העידה: לה ולנאשם בן שסובל מבעיות קשב וריכוז ולומד בבי"ס מיוחד (נ/1). היא מפרנסת יחידה. הטיפול הפסיכולוגי בבנם הופסק עקב בעיות כלכליות (נ/1). היא לא מקבלת סיוע מהרשויות. הטיפול בבנם עולה חצי ממשכורתה, ולצערם, הנאשם אינו מעורב עוד בטיפול. יאיר תיבון, חבר של הנאשם מזה 23 שנה, העיד: הנאשם היה איש עסקים מצליח בתחום ספריות והיכרויות בוידיאו. נגרם לו נזק רב עקב מעצרו. הנאשם הוא אמין, ישר וחבר טוב לו ולאחרים. הנאשם הקפיד בתשלום שכר עובדיו והיה אהוב וקשוב לעובדיו וללקוחותיו. מתוך המכתבים נ/2 (תמצית העיקר): הנאשם הוא בעל טוב, אבא מסור, אדם טוב ושעוזר לזולת, והוא מתחרט ומצטער על מעידתו החד פעמית (בעמ' 398-401 לפר').


5. מתוך טיעון הסניגורים (תמצית העיקר-בנוסף לאמור לעיל): יש לאבחן בין הנאשם לבין נאשם 2 (ראה גם כמפורט להלן). הנאשם נקלע לקשיים כלכליים ובהיותו במשבר ביצע את העבירות. אשתו של הנאשם לבדה מפרנסת ומטפלת בבנם. הנאשם סייע לאביו החולה סיעודי. הנאשם סייע לזולת והיה חייל, הינו בוגר אוניברסיטה, ואב טוב. יהא זה מאסרו הראשון של הנאשם. יש לאבחן את עניינו של הנאשם מזה של יצחק בלכר, ומאחרים. הנאשם מייעד סכום של 122,000 ₪ לפיצוי ספקים.גם יש לשקלל את סכום הפיצוי שהושת על נאשם 2 (95,000 ₪). לבנקים גרם הנאשם נזק בסך של כ-255,000 ₪ (לאחר שיקלול יתרות הזכות בחשבונות). לפי כתב האישום המתוקן מרבית הפעילות העבריינית של הנאשם התרכזה בין 9/04 ל-2/05. במהלך המשפט הנאשם ויתר על שמיעת עדים רבים ומסמכים רבים הוגשו בהסכמה (בעמ' 407-416 לפר'). מתוך טיעון הנאשם: הוא מתנצל בפני מי שפגע בו ומתחרט. זהו מעצרו הראשון, הוא מצוי בו מזה כשנה וקשה לו בו. הוא לוקח אחריות על שקרה. הנאשם הוסיף, ש"מהיום הראשון" שעצרו אותו הוא "מתחרט על כל הסיפור" (בעמ' 416 לפר', שו' 14-15). ואולם, חרטה נטענת זו של הנאשם - "מהיום הראשון", לא באה לידי ביטוי בפועל - הנאשם כפר כמפורט בתשובתו לאישומים והתנהלה שמיעת ראיות תביעה גדושה ומורכבת כמפורט בסעיף 1 לעיל (כפי שזו זכותו של הנאשם).

ואולם, על אף השיקולים והמידע שלקולא, הרי שלאור השיקולים והמידע שלחומרא שיפורטו להלן, אטיל על הנאשם גם עונש משמעותי של מאסר בפועל, שאיננו כעתירת ההגנה. אלה נימוקיי:
שקלתי לנאשם לחומרא:
1. עצם העבירות שביצע בנסיבות ביצוען : לפי עובדות כתב האישום המתוקן בשלישית שבהן הודה הנאשם (בעמ' 394-395 לפר'; תמצית העיקר) - בין החודשים מרץ 2004 ועד למעצרו במרץ 2005 (ובעיקר בין החודשים 9/04-3/05), ביצע הנאשם מעשי מרמה והונאה כלפי בנקים וספקים, שלצורך ביצועם קשר הנאשם קשר עם נאשמים ואחרים. הנאשם פתח חברות קש, בין היתר בשם אנשים שלא אותרו ובשמות אחרים, איתר פרטי זהות של אנשים שונים כדי להשתמש בהם, וזייף באמצעות אחר, עבור מתחזים, תעודות זהות. בהנחיית הנאשם, ותוך שימוש בתעודות הזהות המזוייפות שנתן להם, חלק מהנאשמים ומתחזים שכרו משרדים בת"א כשהם משווים להם חזות של בתי עסק לגיטימיים. בנוסף, בהנחיית הנאשם, הם פתחו בבנקים שונים מספר רב של חשבונות בנק, לרבות ע"ש חברות הקש תוך שימוש בתעודות הזהות המזוייפות, הציגו בפני פקידי הבנקים מצג שווא שלפיו הם בעלי הכנסה קבועה, והנאשם העביר כספים לחלק מהחשבונות כאילו בעלי החשבונות משתכרים באופן קבוע. בהסתמך על מצג השווא קיבלו חלק מהנאשמים והמתחזים אמצעי תשלום והעבירו אותם לנאשם. הנאשם ניהל את חשבונות הבנק מהמשרדים הפיקטיביים וביצע פעולות בנקאיות ובהן משיכות כספים במרמה בעצמו או ע"י אחרים. בתמורה לחלקם בקשר, נתן הנאשם למתחזים אחוזים מהרווחים שגרף מהמרמה. בנוסף, בנובמבר 2004 הנאשם קשר עם נאשם 2 קשר להונות ספקים. נאשם 2 הזמין סחורות ביודעו שתמורתן משולמת בשיקים ללא כיסוי. במעשיהם קיבלו הנאשמים במרמה מהספקים בנסיבות מחמירות סחורות (ראה בכתב האישום המתוקן לענין: הקמת חברות - מבוא ואישומים 1, 3; הונאת בנקים ופתיחת חשבונות בנק - מבוא ואישומים 2-3, 14 עד 33; שכירת נכסים-אישומים 2, 4 עד 6; הונאת הספקים - כללי ואישומים 7 עד 9, 11).

2. נסיבות מחמירות בעבירות שביצע הנאשם: מסיפורי המעשה שב-30 האישומים שבכתב האישום המתוקן בשלישית עולה, שהנאשם ארגן, ניהל וביצע מעין "תעשייה" של כזב, זיוף, התחזות ומרמה רחבת היקף ובה בעיקר פתיחה של למעלה מ-40 חשבונות בנק תוך התחזות ושימוש במצג שווא, הקמת חברות קש, שכירת משרדים, וזאת גם ע"י הנחייה והפעלה של אנשים - נאשמים ואחרים - תוך ביצוע עבירות פליליות רבות. בנוסף, הנאשם, עם אחר, גם הונה ספקים רבים. כל זאת על פני תקופה של בעיקר כ-7 חודשים, בעשייה מתוכננת, אינטנסיבית, מתוחכמת, בתעוזה ובשיטתיות (ת/41ה). הנאשם ביצע בתיק זה למעלה מ-130 (!) עבירות, כשהוא מבצע שוב ושוב, פעמים רבות, את רוב העבירות מהסוגים השונים - כמפורט לעיל, כשהוא מסב בעיקר לספקים ולבנקים נזקים כספיים של ממש כמפורט בכתב האישום המתוקן בשלישית, ולעיל ולהלן.
כאמור, הנאשם גם הונה למעלה מ-30 ספקים, בעיקר במהלך החודשים דצמבר 2004-מרץ 2005, וקיבל במרמה סחורות מסוגים שונים - ציוד רפואי, מסכי מחשב, קלנועיות, ראשי דיו, מחשבים, מכונות צילום, טלויזיה, מיקרוגל, מדפסות, מסילות ריצה, מערכות כלים, מקררים, ציוד למטבח, מחשבי יד, דברי מתיקה ומוצרי ניקיון. אחרי כל אחד מעשרות מעשי הזיוף, ההתחזות וקבלת הדבר במרמה שביצע הנאשם, יכול היה הנאשם להפסיק את נוכלותו, אך הוא המשיך במירמות שביצע עד למעצרו. ודוק: עד כה, בפועל, הנאשם לא החזיר כסף לספקים (סחורות שנתפסו, הוחזרו), כל זאת כשלפי העמוד השני (בחלקו התחתון) שבת/41ה (ו-ת/41ה1), ידו של הנאשם כן משגת להחזיר סכומים גדולים יותר מהסכומים אשר הנאשם נאות לייעד לפיצוי הספקים - בסך של 122,000 ₪.

3. בצד כל אחת מ-29 העבירות של קשירת קשר לביצוע פשע שביצע הנאשם המחוקק קבע מאסר של עד 7 שנים; בצד כל אחת מ-29 העבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות שביצע הנאשם המחוקק קבע מאסר של עד 5 שנים. זאת בנוסף לכ-70 העבירות האחרות שביצע הנאשם, כמפורט לעיל ובכתב האישום, כל עבירה והעונש שבצידה.

4. בגזירת עונשו של הנאשם יש להביא בחשבון את הנזקים ועוגמת הנפש שהנאשם גרם לאנשים רבים בעבירות שביצע-למתלוננים ובהם למשכירי נכסים, ללמעלה מ-30 ספקים ולבנקים-"מסה" של עבירות כלפי קורבנות תמימים רבים. אשר לנזק הכספי הישיר, הרי שכאמור, סכום המרמה במהלך התקופה של הנאשם והאחר, הסתכם בכ-700,000 ₪; הנזק הכספי הישיר שנגרם לספקים הוא כ-265,000 ₪, ולבנקים - למעלה מ-250,000 ₪.

5. ישנו אינטרס ציבורי חברתי מובהק של הרתעה בענישה, הן כלפי הנאשם והן כלפי אחרים שכמותו כדי להרתיעם לבל יעשו מעשי עבירה כמו שביצע הנאשם, וב"מסה" כזו.

6. בגזירת עונשו של הנאשם השוויתי ואבחנתי את עניינו של הנאשם מהעונשים שנגזרו על נאשמים 2-6 בתיק זה,כל נאשם לפי עניינו-נאשמים 3-6: שלא כנאשם, נאשמים 3-6 הודו (ללא שמיעת ראיות) במספר אישומים מועט (עד 6 במספר); בנוסף, עונשיהם של נאשמים 3-6 נגזרו בעקבות אימוץ הסדרי טיעון כמפורט להלן: נאשם 3 - הורשע בעבירות שב-6 אישומים ונדון ל-14 חודשי מאסר בפועל (בעמ' 326-329 לפר'); נאשמת 4 - הורשעה בעבירות שב-3 אישומים ונדונה ל-7 חודשי מאסר בפועל (בעמ' 7-9 לפר'); נאשמת 5 - הורשעה בעבירות שב-3 אישומים ונדונה ל-10 חודשי מאסר בפועל (בעמ' 14-15 לפר'); נאשם 6 - הורשע באישום בודד ונדון למאסר על תנאי וקנס (בע' 11-12 לפר'). נאשם 2: הוא נדון בתיק זה, בין השאר, לעונש של 39 חודשי מאסר בפועל - לקולא לנאשם אציין, שמול עברו הכמעט נקי של הנאשם, מצוי עברו הפלילי של נאשם 2, הכולל 8 גזרי דין גם בעבירות מאותו סוג שעליהן נדון בתיק זה, ומאסר בפועל שכבר ריצה בעברו (ראה בע' 197 לפר'). ואולם ישנם הבדלים נוספים בין עניינו של נאשם 2 לזה של הנאשם שמכריעים להטלת עונש חמור בהרבה על הנאשם: שלא כנאשם, נאשם 2 הורשע על סמך הודייתו (ללא שמיעת ראיות); נאשם 2 הורשע בעבירות שב-5 אישומים בלבד; עיקר העבירות שביצע נאשם 2 קשורות להונאת הספקים שהוא ביצע עם הנאשם (בעמ' 194-198 לפר') ולא להונאה המסיבית של הבנקים שביצע הנאשם. סיכומו של דבר, חלקם של נאשמים 2-6 בכתב האישום המתוקן קטן איפוא בהרבה מאד מחלקו של הנאשם בו - הן מספר האישומים המועט לגביהם לעומת "מסת" העבירות שביצע הנאשם ב-30 אישומים - והן מהותית מבחינת חלקם המתוחם בפרשה לעומת פעילותו רחבת ההיקף והדומיננטית של הנאשם במסכת המרמה, כמי שקשר קשר להונות, פתח חברות קש, זייף זהויות ותעודות זהות (באמצעות אחר), הנחה אחרים לשכור משרדים פיקטיביים ולפתוח חשבונות בנק רבים פיקטיביים תוך מצג שווא, ניהל את חשבונות הבנק ומשך כספים, והונה ספקים.

התביעה וההגנה הגישו לעיוני בטיעונים לעונש גם פסיקה רבה. הבאתי גם אותה במנין שיקוליי לגבי מידת הענישה ההולמת שתוטל על הנאשם.

השיקולים והמידע שלקולא, לרבות עברו הפלילי הכמעט נקי של הנאשם והודייתו גם אם זו באה לאחר סיום פרשת התביעה, ימתנו את הענישה שתוטל על הנאשם.

אני גוזר איפוא על נאשם 1, אלי יאנושוק, את העונשים הבאים:

 1. 75 חודשי מאסר בפועל, שיימנו מיום מעצרו - 8.3.05.
 2. 18 חודשי מאסר על תנאי והתנאי הוא שבמשך 3 שנים מיום שחרורו ממאסרו לא יעבור הנאשם עבירה נגד הרכוש מסוג פשע, לרבות ניסיון.


3. 9 חודשי מאסר על תנאי והתנאי הוא שבמשך 3 שנים מיום שחרורו ממאסרו לא יעבור הנאשם עבירה נגד הרכוש מסוג עוון, או עבירה לפי אחד הסעיפים 441, 499 או 500 לחוק העונשין, והכל - לרבות ניסיון.

4. הנאשם ישלם פיצוי בסכום כולל של 420,000 ₪ לאלה שניזוקו ממעשיו, וזאת לפי רשימה שתגיש התביעה לבית המשפט תוך 30 יום מהיום. ברשימה גם יירשם סכום הפיצוי שישולם לכל ניזוק (הסכום יחושב כחלק יחסי מנזקו, יחסית לסכום הכולל של הפיצוי שישלם הנאשם). הפיצוי האמור יופקד בקופת ביהמ"ש עבור הניזוקים לא יאוחר מיום 1.9.06, שאם לא כן הוא יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.6.05 ועד ליום התשלום המלא בפועל. הסכום של 72,000 ₪ שנתפס מהנאשם (אם נתפס) והסכום של 50,000 ₪ שהפקיד הנאשם (אם הפקיד) יועברו לטובת ועל חשבון הסכום דלעיל של הפיצוי לניזוקים.

5. קנס בסך של 10,000 ₪ או 4 חודשי מאסר במקומו. הקנס ישולם תוך 4 חודשים מהיום.


הוסברה לנאשם 1 זכותו לערער על פסק הדין תוך 45 ימים מהיום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תרומה של חברה

 2. ערעור מנהל חברה

 3. אחריות חברה משכנת

 4. עורך דין הקמת חברה

 5. עורך דין פתיחת חברה

 6. קיפוח המיעוט בחברה

 7. התחשבנות בין חברות

 8. הברחת נכסים של חברה

 9. סעיף 350 לחוק החברות

 10. תיקון 18 לחוק החברות

 11. סעיף 267 לחוק החברות

 12. תיקון 19 לחוק החברות

 13. סעיף 353 לחוק החברות

 14. תביעה נגד חברת גרירה

 15. ניהול חברה בדרך מקפחת

 16. תביעה נגד חברה מחוקה

 17. סעיף 353א לחוק החברות

 18. תביעה נגד חברת הובלות

 19. סעיף 374 לפקודת החברות

 20. הוכחת חדלות פרעון חברה

 21. סדר היום באסיפה הכללית

 22. ערעור מס של חברת בנייה

 23. תביעה נגד חברת קייטרינג

 24. תיקון מס' 3 לחוק החברות

 25. חוק החברות, התשנ"ט-1999

 26. זכויות שימוש בשם של חברה

 27. פטור מאגרה לחברה בגירעון

 28. פתיחת חברות קש - גזר דין

 29. זכות וטו של המיעוט בחברה

 30. תביעה נגד חברת בקרת איכות

 31. סעיף 207 לחוק החברות החדש

 32. הוראת מעבר למבקרים פנימיים

 33. תיקון בקשה לפי פקודת החברות

 34. חדלות פירעון של חברה ציבורית

 35. בקשה לא לקיים ישיבת דירקטוריון

 36. תביעת חברה נגד סוכן המכירות שלה

 37. חוק החברה לישראל בע"מ, תשכ"ט-1969

 38. תביעה אישית של עובד נגד מנכ''ל חברה

 39. תקנות החברות (אגרות), התשס''א-2001

 40. פקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983

 41. הקמת חברה חדשה תחת זו שהפכה חדלה פרעון

 42. תקנות החברות (חובת דיווח), התשנ''א-1990

 43. תביעה של חברת מענה אנושי לעסקים נגד לקוח

 44. תקנות החברות (אישור חלוקה), התשס''א-2001

 45. תביעה לפיצויים עבור הנזקים כתוצאה מקריסתה של החברה

 46. הסתרת העובדה שהחברה מצוייה בפועל במצב של חדלות פרעון

 47. תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס''ו-2005

 48. תקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש''ס-1999

 49. תקנות החברות (ענינים שאינם מהווים זיקה), התשס''ז-2006

 50. תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש''ס-2000

 51. צו החברות (הנהלת פנקסי-סניף במדינת ניו-יורק), תשי"ח-1957

 52. תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש''ס-2000

 53. תקנות החברות (שינוי החלטה שפורטה בהודעה על אסיפה כללית), התשס''ד-2004

 54. תקנות החברות (כהונת דירקטורים מקרב הציבור ביותר משתי חברות), התשמ''ח-1987

 55. תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש''ע-2010

 56. תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש''ס-2000

 57. תקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון, לדירקטור ולחבר ועדת ביקורת בחברה לתועלת הציבור), התשס''ט-2009

 58. תקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון בחברה לתועלת הציבור שמחזורה מעל 500 מיליון שקלים חדשים), התש''ע-2010

 59. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון