החזקת סמים שלא לשימוש עצמי
החזקת סמים שלא לשימוש עצמי

להלן גזר דין בנושא החזקת סמים שלא לשימוש עצמי:

גזר דין

1.     בכתב האישום המתוקן יוחסו לנאשמים העבירות הבאות:
א.      החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית בלבד - עבירה לפי סעיף 7(א)+(ג) רישא לפקודת הסמים המסוכנים, התשל"ג - 1973 (להלן - פקודת הסמים).

ב.      קשירת קשר לביצוע פשע - עבירה לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז - 1977. (להלן - חוק העונשין)

ג.      הסתייעות ברכב לביצוע פשע - עבירה לפי סעיף 43 לפקודת התעבורה(נוסח חדש) התשכ"א-1961 (להלן - פקודת התעבורה).

2.     א.     תחילה כפרו הנאשמים בעבירות המיוחסות להם בכתב האישום. לאחר שנשמע
עד תביעה אחד ביקשו הנאשמים לחזור בהם מן הכפירה בכתב האישום, הודו והורשעו בעבירות המיוחסות להם בכתב האישום.

ב.      ב"כ הנאשמים ביקשו תסקירי מבחן לגבי שני הנאשמים וב"כ המאשימה התנגדה.

ג.      על אף שאין חובה בחוק, נעתרתי לבקשת ב"כ הנאשמים והוריתי על הגשת תסקירי מבחן לנאשמים.

3.      להלן התמונה העולה מכתב האישום:
עובר ליום 27.8.04 קשרו ביניהם הנאשמים קשר להחזיק בסם מסוכן מסוג חשיש בכמות של כ-24 ק"ג. לשם קידום מטרת הקשר, הגיעו הנאשמים בתאריך 27.8.04 סמוך לשעה 19:05, מכיוון קיבוץ חוקוק לכיוון מושב לבנים, לכביש עפר המוביל למאגר המים של מושב לבנים (להלן - המקום) כשהם נוסעים ברכב מסוג מיצובישי גלנט שמספרו 02-063-95 (להלן -הרכב). נאשם 1 נהג ברכב, לידו ישב אדם נוסף (להלן - האדם הנוסף) ונאשם 2 ישב במושב האחורי. בהגיעם למקום עצר נאשם 1 את הרכב ושני הנאשמים והאדם הנוסף ירדו מהרכב.
נאשם 1 פתח את דלת תא המטען של הרכב בעוד נאשם 2 הכניס לתא המטען שני שקים שהכילו סם מסוכן מסוג חשיש במשקל של כ-24 ק"ג (להלן - הסם). לאחר מכן סגר נאשם 1 את תא המטען, הנאשמים שבו לרכב והחלו בנסיעה כשהסם נמצא ברכב. בשלב זה, הבחינו הנאשמים בכוחות משטרה שהיו באזור וניסו להימלט אולם נעצרו על ידי המשטרה.

4.      טיעוני המאשימה לעונש:
ב"כ המאשימה ציינה כי לנאשם 1 הרשעות קודמות רבות בגין עבירות סמים ובגינן אף ריצה עונשי מאסר. לנאשם 2 אין הרשעות קודמות. לדבריה בתי המשפט נהגו עם נאשם 1 במידת הרחמים וגזרו עליו עונשים קלים ולמרות זאת חזר הנאשם 1 לבצע עבירות חמורות מאותו הסוג. ב"כ המאשימה טענה כי אין לבצע הבחנה בין נאשם 1 לנאשם 2 מלבד העובדה כי לנאשם 1 הרשעות קודמות, מכיוון ששניהם ביצעו את אותה העבירה.
לדבריה, חומרת העבירות מתבססת על מספר אדנים: נסיבות ביצוע העבירה, כמות הסם שנתפסה וניתנת לחלוקה והפצה בקרב הציבור. בעבירות של הפצת סמים הנזק הוא חמור ובתי המשפט מצווים לגזור עונשים מרתיעים בעבירות כגון דא.
ב"כ המאשימה ביקשה שלא לתת משקל לנסיבות האישיות של הנאשמים ולגזור על הנאשמים עונש של מאסר בפועל לזמן ממושך, מאסר על תנאי, קנס משמעותי וחילוט מכשירי הפלאפון שנתפסו ברשותם. בנוסף ביקשה ב"כ המאשימה לחלט את הסכום של 30,000 שקל - בתמורה להחזרת הרכב שנתפס - לטובת אוצר המדינה ולא לקרן למלחמה בסמים.5.     א.     טיעוני ב"כ נאשם מס' 1 לעונש:
ב"כ הנאשם טען כי אין להתעלם מהרשעותיו הקודמות של נאשם 1 אך יש לתת את הדעת לגורמים נוספים כגון שיקולי שיקום, נסיבות העניין ונסיבותיו האישיות של הנאשם. לדבריו, יש להביא במניין השיקולים את הניסיונות הרבים שעשתה ההגנה להגיע להסדר טיעון ואת העובדה שהנאשם הודה בהזדמנות הראשונה ומדובר בסם מסוג חשיש ויש לגזור את הדין בהתאם לסוג הסם. ב"כ הנאשם הפנה לתסקיר המבחן וציין כי הנאשם פוטר מעבודתו ועסקיו לא הצליחו ורבצו עליו חובות כבדים.
לסיכום ביקש ב"כ הנאשם להימנע מהשתת קנס ומחילוט הרכב.
          הנאשם עצור מיום 27.08.04.

ב.     טיעוני ב"כ נאשם מס' 2 לעונש:
ב"כ נאשם 2 טען כי מדובר בבחור צעיר בן 27, ללא עבר פלילי שהחל בהליכי גירושין מאשתו, דבר שגרם לו לנזק נפשי רציני והיעדר סביבה תומכת. לדבריו, הנאשם לקח אחריות מלאה על מעשיו גם בבית המשפט וגם בפני שירות המבחן והביע חרטה מלאה וכנה. לסיכום ביקש ב"כ הנאשם לתת הזדמנות נוספת לנאשם ולהסתפק בתקופת מעצרו ובמאסר על תנאי ארוך ומרתיע.
הנאשם עצור מיום 27.08.04.

6.     א.     דברי נאשם 1:
הנאשם 1 הודה בטעות שעשה והביע צער וחרטה.

     ב.     דברי נאשם 2:
          הנאשם 2 הביע צער וחרטה על מעשיו.

7.     א.     תסקיר שירות המבחן לגבי נאשם מס' 1:
התסקיר מבוסס על שיחה אחת בלבד עם הנאשם בבית המעצר ועל היכרות קודמת עימו בגין עבירת סחר בסמים.


מן התסקיר עולה התמונה הבאה:
פריד בין 44, בן למשפחה דרוזית, נשוי ואב ל-4 ילדים. ספר במקצועו. מגיל צעיר נחשף לסמים קלים ומאוחר יותר החל לצרוך סמים קשים. עם הזמן הפסיק לעבוד ומצבו הכלכלי התדרדר עד שבשנת 1993 הוכרז כפושט רגל. בשנת 1992 אושפז פריד בבית החולים הפסיכיאטרי "מזרע", למשך חודש, על רקע מצב פסיכוטי ומאוחר יותר אף ניסה להתאבד. פריד הופנה בעבר לחקירת שירות המבחן על ידי בית המשפט העליון, בגין ערעור שהגיש להקלה בגזר דין שהוטל עליו, של מאסר בפועל בן 8 וחצי שנים. התרשמות שירות המבחן היתה כי פריד החל לערוך שינויים בדפוסי התנהגותו והפסיק את השימוש בסמים. במהלך מאסרו השתלב במפעל השייך לתעשייה האוירית ועבר מספר קורסי הכשרה.
פריד שוחרר ממאסרו בשנת 2000 והשתלב בעבודה בתחום התעשייה האוירית אולם עבודתו הופסקה לאחר תקופה קצרה ובנותיו פרנסו את המשפחה.
פריד לקח אחריות בפני שירות המבחן על העבירות המיוחסות לו בכתב האישום והביע חרטה, בושה ותחושת השפלה. לפריד מעורבות קודמת בפלילים ובעיקר בתחום הסמים וריצה בעבר תקופות מאסר בפועל.
פריד הביע את רצונו לעזרה טיפולית שתעזור לו להשתלב בחברה. לדבריו אינו משתמש בסמים.
שירות המבחן נמנע ממתן המלצה טיפולית כלשהי.

ב.     תסקיר שירות המבחן לגבי נאשם מס' 2:
התסקיר מבוסס על שיחה אחת בלבד עם הנאשם בבית המעצר ועל היכרות קודמת עימו מחקירת המעצר בתיק זה.
מן התסקיר עולה התמונה הבאה:
אחמד בן 26, גרוש ללא ילדים, בן למשפחה דרוזית. סיים 10 שנות לימוד ועבד בבניין. התגייס לצבא ובעקבות אירוסיו התקצרה תקופת שירותו הצבאי.
הנאשם התחתן עם צעירה דתיה, קרובת משפחת אימו החורגת והיחסים עם אשתו היו מלווים במתחים ממושכים בשל אופיה המסורתי. אשתו עזבה לבית הוריה ובתקופה זו ביתו נשרף על תכולתו. מאז ועד היום מערכת היחסים עם משפחת מוצאו מנותקת, פרט לאחותו הבכורה שתומכת בו. הנאשם תיאר בפני שירות המבחן חיים המלווים בתחושות ניכור ונטישה. לדבריו, חי במצוקה רגשית עמוקה מאוד וביטא חשש מאפשרות שליחתו לריצוי מאסר בפועל.
אחמד לקח אחריות בפני שירות המבחן על העבירות המיוחסות לו בכתב האישום, הביע חרטה ומסר כי ביצע את העבירות מתוך רצון להשיג כסף קל. לדבריו, היה אמור להעביר את הסמים לאחר ולא לשימושו. התרשמות שירות המבחן היא כי אחמד מתקשה להתחבר למשמעות האמיתית שבמעשיו והשלכותיהם.
בניגוד לטענתו בפני קצין המבחן שערך את תסקיר המעצר טען אחמד כי אינו משתמש בסמים או באלכוהול.
בשיחות שערך עימו שירות המבחן, היה ממוקד במצבו הקורבני ובקשייו. שירות המבחן התרשם מאדם מבולבל המתקשה לנהל אורח חיים תקין.
אחמד נעדר עבר פלילי.
התרשמות שירות המבחן היא כי אחמד זקוק לטיפול, לקשר תומך, מלווה ומציב גבולות, אולם, בשל קשייו להתבוננות מעמיקה במעשיו וביחסיו עם אחרים שירות המבחן נמנע ממתן המלצה טיפולית כלשהי.

9.     חילוט הרכב
ב"כ המאשימה בקשה לחלט את הרכב.
לדבריה, נטל השכנוע מוטל על הטוען לזכות ברכוש שהרכב שרשום על שמו שייך לו ולו בלבד. המצהיר לא הרים את נטל השכנוע שהרכב רשום על שם אשתו, שלה אין רישיון נהיגה ובנוסף לא הוגשה כל ראייה על מחיר קניית הרכב, או קבלה עבור הקנייה.
     
     על אף זאת נראה לי כי אין מקום לחלט את הרכב.
הטוען לבעלות ברכב נחקר על תצהירו, אמנם כל עסקת הקנייה של הרכב שהציג המצהיר ורישום הרכב על שם אישתו מעוררת מחשבות וחשדות של העלמת מס ועסקים מפוקפקים אחרים. חשדות אלה יכולה המאשימה להעביר לטיפול הגורמים המוסמכים לכך. ברם, למרות החשדות, לא הוכח שהטוען לזכות ברכב ידע אודות השימוש שנעשה ברכב על ידי הנאשמים.
לפיכך, אני מצווה להחזיר את הרכב לסועד עזאם, שהרכב רשום על שמה.10.     שיקולי ענישה
א.      רבות נכתב ונאמר על העבירות החמורות של החזקת סמים מסוכנים שלא לצריכה עצמית, הנעשות לשם בצע כסף ועל כך שבתי המשפט חייבים להוציא מסר ברור, חד משמעי ומרתיע כי העושים והתורמים להפצת הסם יענשו בחומרת הדין.
מגמת בתי המשפט היא להחמיר בהענשת עברייני סמים כאלה כדי להרתיע עבריינים בכח ובפועל לבל יתפתו לעבור עבירות אלו.          

ב.     עבירות של סמים מסוכנים והחזקתם שלא לצריכה עצמית, יש בהן כדי לפגוע באושיות החברה והסדר החברתי ולא פעם גורמות לשרשרת של עבירות נוספות כדי להשיג כסף לרכישת הסם.
     בעניין זה כתב השופט חשין:
"לעולם נזכור עבירת סמים מה היא, ומה הם ערכי-החברה שאנו נדרשים להגן עליהם. מעבר מזה עומדים המערערים - הם ואחרים שכמותם - אנשים שעיניהם אל בצע-כסף, ומעבר מזה עומדים צרכני הסם, אנשים אומללים שגופם ונפשם מכורים לסם. אותם עלובים תלו עצמם בסם, ואנשים רעים כמערערים מנצלים תלות זו עד-תום לגריפת כסף-רע לכיסיהם. המערערים מוכרים סם-מוות למי שמכרו את גופם לסם, ועל עסקאות-מכר אלו זוכים הם בתמורה כספית. למותר להזכיר את שרשרת העבירות הנדרשת מעסקאות הסם: צרכנים שאין הפרוטה מצויה בכיסם פושטים על אחרים, שודדים אותם, פורצים לבתיהם, תוקפים אותם, והכול כדי להשיג מימון לרכישתו של הסם. המערערים אינם חבים, כמובן, מבחינה משפטית בעבירות שעוברים אחרים, אך לעת גזירת העונש נביא כל אלה במניין".
[ע"פ 6021/95, 5313, 5267, 4998 מדינת ישראל נגד מיגל אוקטביו ו - 2 אח', פ"ד נא(3), 769, 789].
ג.     הנאשמים נתפסו עם כמות מסחרית של כ- 24 ק"ג סם מסוכן מסוג חשיש.
     

בעניין זה פסק בית המשפט העליון:
"הצפת המדינה בכמויות גדולות של סם, מעשה שהולך ומתרחב, יכולה להיבלם רק על ידי עונשים מרתיעים ומשמעותיים. מי שנגרר אחרי מעשי עבירה המסכנים חיי אדם בצורה מפליגה, צריך לדעת אל נכון, כי אם ייתפס יטופל עניינו בכל חומרת הדין".
[ע"פ 6029/03 מדינת ישראל נ' גולן שמאי פ"ד נח(2), 734, 740] (מול האות ג').

11.     א.     מגיליון הרשעותיו של נאשם מס' 1 עולה התמונה הבאה:
לנאשם 7 הרשעות קודמות בגין סחר בסמים ועבירות חמורות אחרות כגון: בריחה ממעצר (מס' פעמים) ונהיגה ברכב מנועי ללא רישיון.
זו לא מעידתו הראשונה של הנאשם. הוא מעד ומעד וכל פעם באו לקראתו ונתנו לו הזדמנות להטיב את דרכו, אולם הנאשם לא השכיל לנצל את ההזדמנויות שניתנו לו וחזר לסורו.ב

ב.

ב.      לנאשם 2 אין הרשעות קודמות.

12.     לאור כל האמור לעיל ולאחר ששקלתי את מכלול טענות הצדדים לחומרא ולקולא ובהתחשב בהודאת הנאשמים, אני מטיל על הנאשמים את העונשים הבאים:
     א.     על נאשם מס' 1
(1)     מאסר בפועל לתקופה של 5 שנים.
               ימי המעצר מיום 27.8.04 ינוכו מן המאסר.

(2)     מאסר על תנאי למשך 36 חודשים והתנאי הוא שבמשך 3 שנים מיום שחרורו ממאסר לא יעבור הנאשם עבירה כלשהי מן העבירות בהן הורשע בתיק זה, או עבירה אחרת כלשהי מפקודת הסמים, או עבירה אחרת כלשהי מסוג פשע.

(3)     קנס כספי בסך 20,000 ₪ או 4 חודשי מאסר תמורתו.

ב.     על נאשם מס' 2
(1)     מאסר בפועל לתקופה של 30 חודשים.
               ימי המעצר מיום 27.8.04 ינוכו מן המאסר.

(2)     מאסר על תנאי למשך 36 חודשים והתנאי הוא שבמשך 3 שנים מיום שחרורו ממאסר לא יעבור הנאשם עבירה כלשהי מן העבירות בהן הורשע בתיק זה, או עבירה אחרת כלשהי מפקודת הסמים, או עבירה אחרת כלשהי מסוג פשע.

(3)     קנס כספי בסך 20,000 ₪ או 4 חודשי מאסר תמורתו.

13.     הרכב יוחזר לבעליו הרשום.

14.     זכות ערעור תוך 45 יום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. החזקת סמים

 2. מציאת סמים ברכב

 3. החזקת סמים ברכב

 4. החזקת סמים בצוותא

 5. נהיגה בהשפעת סמים

 6. הזרקת סמים לקטינה

 7. עבירת החזקת קוקאין

 8. ענישה בעבירות סמים

 9. עונש על אחזקת סמים

 10. מכירת הרואין לקטין

 11. הפסקת שימוש בקוקאין

 12. יבוא סמים - גזר דין

 13. מעצר על סחר בהרואין

 14. גזר דין בעבירת סמים

 15. זיכוי מהחזקת הרואין

 16. מעצר על סחר במריחואנה

 17. נהיגה תחת השפעת סמים

 18. מה העונש על סחר בסמים

 19. יבוא קוקאין מקולומביה

 20. מכירת חשיש לסוכן משטרה

 21. גזר דין בעבירת סחר בסם

 22. ערעור עונש בעבירות סמים

 23. מכירת קוקאין לסוכן סמוי

 24. יבוא קוקאין מדרום אמריקה

 25. החזקת כמות גדולה של סמים

 26. בחינת מסוכנות בעבירות סמים

 27. שימוש בסמים של נהג הסעות

 28. החזקת אקסטזי לשימוש עצמי

 29. עונש מינימום לסוחרי סמים

 30. גזר דין בעבירות סחר בסמים

 31. קליטת נגמלים מסמים בעבודה

 32. העדפה מתקנת לנרקומן שנגמל

 33. החזקת סמים שלא לשימוש עצמי

 34. תקנות הסמים המסוכנים, תש''ם-1979

 35. מעצר עד תום ההליכים על החזקת חשיש

 36. עתירה בנושא שימוש במריחואנה רפואית

 37. קשירת קשר לביצוע פשע - סחר בסם מסוכן

 38. של החזקת סמים מסוכנים שלא לצריכה עצמית

 39. סחר בסמים מסוכנים - מעצר עד תום ההליכים

 40. חילוט רכוש בבעלות קרובי משפחה של סוחר סמים

 41. פקודת הסמים המסוכנים (מתן תוקף לתקנות), 1945

 42. פקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), תשל"ג-1973

 43. החזקת סמים שלא לצריכה עצמית מקימה חזקת מסוכנות

 44. החזקת חשיש לצריכה עצמית בבית במשקל 0.77 גרם נטו

 45. צו הסמים המסוכנים (מתילמורפיון ואתילמורפיון), 1936

 46. תקנות הרוקחים (ניפוקם והעברתם של סמים), התשמ''ג-1983

 47. חוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים, התשנ"ג-1993

 48. תקנות הסמים המסוכנים (בדיקה מדגמית של סמים), התשנ''א-1991

 49. העיתוי הראוי לגמילה מסמים הוא בשלב גזירת הדין וריצוי העונש (ולא בשלב המעצר)

 50. תקנות הרוקחים (אריזתם ושיווקם של סמים, רעלים וכימיקלים מזיקים), תשכ''ט-1969

 51. תקנות הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים (בקשה לרשיון למוסד משולב), התשנ''ד-1994

 52. צו סדר הדין הפלילי (כמות הסם בעבירות סמים שבהן מועבר חומר החקירה לתובע מוסמך), התשס"א-2001

 53. תקנות הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים (תנאי קבלה ושהיה של מטופלים במוסד משולב), התשנ''ד-1994

 54. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון