תיקון כתב תביעה צירוף נתבעים
להלן החלטה בנושא תיקון כתב תביעה צירוף נתבעים:

החלטה

1.     בפני בקשה לתיקון התביעה, על דרך של צרוף נתבעים נוספים והגשת חוות דעת עדכנית מטעם התובעת.

2.     מדובר בתביעה לפיצויים בגין נזקי גוף שעל פי הנטען, נגרמו לתובעת, כתוצאה מטיפול רפואי רשלני, שניתן לה על ידי הנתבעים.

3.     התובעת ילידת 1941, נפלה ביום 27.7.02, בעת הליכה ברחוב ונחבלה בידה. התובעת פנתה לטיפול רפואי, במרפאת "מכבי שרותי בריאות" (להלן: "מכבי").

4.     התביעה הוגשה ביום 8.2.05, כנגד מכבי וכנגד ד"ר לובימוב ליאוניד קצ'קה (להלן: "ד"ר לובימוב").
התובעת תמכה תביעתה, בחוות דעתו של ד"ר יוסף קובו, על פיה הטיפול הרפואי הרשלני, מתבטא בכך שגיבוס היד הפגועה, לא נעשה על ידי מומחה בתחום האורטופדי ובכך שלאחר הגיבוס, לא נערך צילום ביקורת, מה שגרם לחיבור גרוע של השבר.
ד"ר קובו, העריך את נכותה של התובעת, בשיעור של 10% והמליץ על הפעלת תקנה 15, בשל הפרעות תפקודיות ביד ימין.

5.     מטעם הנתבעים, הוגשה חוות דעתו של פרופ' אנגל, אשר העריך את נכותה של התובעת, בשיעור של 10%. פרופ' אנגל הוסיף וציין כי ההחלטה בעניין ביצוע צילום ביקורת, לאחר גיבוס היד, אינה חד משמעית והטיפול הרפואי שניתן לתובעת, לא חרג, בנסיבות העניין, מטיפול סביר.
בחוות דעתו המשלימה, הוסיף פרופ' אנגל וציין כי נכותה של התובעת, בשיעור של 10%, הינה תוצאת הפגיעה הראשונית, דהיינו; עצם הנפילה והשבר שנגרם בעקבותיה.

6.     ביום 10.7.06, הוגשו תצהירי עדות ראשית מטעם התובעת.
בתצהיר עדותה הראשית, ציינה התובעת כי עקב התמשכות הכאבים, פנתה ביום 31.7.02, לד"ר לידור. התובעת טענה במסגרת תצהירה, טענות שונות בדבר הטיפול שניתן לה על ידי ד"ר לידור והתייחסותו לתלונותיה (סעיפים 12-9 לתצהיר התובעת).

7.     ביום 12.11.06, הוגשו תצהירי עדות ראשית, מטעם הנתבעים וכן בקשה למחיקת סעיפים מתצהיר עדותה הראשית של התובעת, בהיותם הרחבת חזית אסורה.
הנתבעים הגישו תצהיר עדות ראשית של ד"ר ליאוניד קצ'קה אשר הצהיר כי הינו מומחה בתחום האורטופדי וכי הוא הרופא אשר טיפל בתובעת ולא ד"ר לובימוב שעבד אותה תקופה, כרופא פנימאי, בסניף מכבי, בו טופלה התובעת.

8.     בישיבת יום 29.11.06, הודיעה ב"כ התובעת כי לאור תצהיר הנתבעים, יש מקום לשקול הצורך בתיקון התביעה.
בהחלטתי מיום 29.11.06, הוריתי כי הנתבעים ימסרו פרטיהם המלאים של הרופאים שטיפלו בתובעת ותחום התמחותם וכי כל בקשה שבדעת התובעת להגיש, תוגש, תוך 30 יום.

9.     מאז הוגשו מספר בקשות דחיה שנומקו בכך שבין הצדדים מתנהל מו"מ לפשרה. לאחר מכן, נומק הצורך בדחיית מועד הדיון בכך שד"ר קובו, המומחה מטעם התובעת, לא יוכל להעיד בשל מצבו הרפואי והאישי ולפיכך, פנתה התובעת לקבלת חוות דעת עדכנית של מומחה מטעמה.
10.     ביום 25.12.07, הוגשה בקשה לתיקון התביעה, במסגרתה מבקשת התובעת, לצרף כנתבעים נוספים את ד"ר ליאוניד קצ'קה ואת ד"ר קובי לידור.
כן מבקשת התובעת לצרף חוות דעת עדכנית, ערוכה על ידי פרופ' דוד מנדס, תחת חוות דעתו של ד"ר קובו, אשר על פי הנטען, לא יוכל להתייצב לעדות, מחמת מצבו הרפואי והאישי.
על פי חוות דעתו של פרופ' מנדס: "חובת הזהירות הופרה כאשר לא בוצע צילום לאחר הקיבוע בגבס. בביקורת בתאריך 7.8.02 הופרה שוב חובת הזהירות כאשר לא בוצע ולא נבדק צילום רנטגן, כי באותו מועד - 11 יום לאחר השבר, ניתן היה עוד לתקן את עמדת השבר". פרופ' מנדס העריך את נכותה של התובעת, בשיעור של 23%.

11.     הנתבעים מתנגדים לבקשה לתיקון התביעה ולחלופין, עותרים לחיוב התובעת בהוצאות.

12.     לאחר שעיינתי בטיעוני הצדדים, הן בשאלת הבקשה לתיקון התביעה והן בשאלת ההוצאות, ראיתי להתיר תיקון התביעה, על מנת שלא לחסום את דרכה של התובעת, להוכיח טענותיה.
הלכה מושרשת היא כי בית המשפט, רשאי להתיר לבעל דין, לתקן כתב טענותיו, בכל עת, על מנת שהשאלות הרלבנטיות, השנויות במחלוקת בין בעלי הדין, תבואנה לידי הכרעה, במסגרת הדיון בתביעה. זאת ועוד, ככל שמדובר בבקשה לתיקון התביעה, המוגשת במסגרת קדם המשפט ובטרם החלה שמיעת הראיות, יתיר בית המשפט תיקון התביעה, ברוחב יד, במיוחד כאשר ניתן לפצות את הנתבע, על הטרחה וההוצאות שעלולות להיגרם לו, כתוצאה מתיקון התביעה, על דרך של פסיקת הוצאות.

13.     אשר לשאלת ההוצאות, אין בידי לקבל טענות התובעת כי הצורך בתיקון התביעה, נובע, רובו ככולו, ממחדלי הנתבעים.
התיקון היחיד שנובע ממחדלי הנתבעים הינו צרוף ד"ר קצ'קה, כנתבע נוסף. מקובל עלי כי הצורך בצרוף ד"ר קצ'קה, כנתבע נוסף, התגלה לאחר הגשת תצהירי העדות הראשית מטעם הנתבעים ולתובעת לא היתה ידיעה קודמת בעניין זה, לאור אי בהירות בחותמות ושם הרופא המטפל, כפי שנרשמו בגיליון הרפואי. יחד עם זאת יצויין כי לו היה זה, התיקון היחיד המבוקש, ניתן היה להורות על צרופו של ד"ר קצ'קה, כנתבע נוסף, ולהמשיך בהליכים, מאותו שלב, דהיינו; קביעת התיק להוכחות, שכן במילא, הוגש מטעם הנתבעים, תצהיר עדות ראשית של ד"ר קצ'קה, המפרט את הטיפול בתובעת.
אלא שבענייננו, התובעת מבקשת לתקן תביעתה, על דרך של צרוף ד"ר לידור, כנתבע נוסף, והרחבת פרטי הרשלנות הנטענים, בכל הנוגע לטיפול שניתן לתובעת, על ידי ד"ר לידור, בשלב המעקב הרפואי. בעניין זה, לא ניתן לקבל טענות התובעת כי העובדות הנדרשות, לא היו בידיעתה, שכן לא זו בלבד שהתובעת ידעה על פנייתה לטיפול ומעקב אצל ד"ר לידור, אלא שאף במסגרת תצהיר עדותה הראשית, טענה טענות שונות, כנגד הטיפול שניתן לה על ידי ד"ר לידור ויחסו אליה - טענות המהוות הרחבת חזית, ביחס לכתב התביעה המקורי וזהות הנתבעים, על פי כתב התביעה המקורי ובצדק, הוגשה בעניין זה, בקשה להורות על מחיקת סעיפים מתצהיר עדותה הראשית של התובעת, בהיותם הרחבת חזית אסורה.
בהקשר זה, חוות דעתו של פרופ' מנדס, לא באה אך להחליף את חוות דעתו של ד"ר קובו, מחמת אי יכולתו של האחרון, להתייצב לעדות אלא שיש בחוות דעתו של פרופ' מנדס, משום הרחבת היריעה הן בנוגע לפרטי הרשלנות הנטענים, בכל הנוגע לטיפול שניתן לתובעת בשלב המעקב הרפואי והן בעניין הערכת נכותה של התובעת. בנסיבות העניין, אין כל הסבר מניח את הדעת, מדוע טענות אלה, בהתייחס לרשלנות הנטענת, בשלב המעקב הרפואי, לא נבחנו ו/או נטענו, מלכתחילה, בטרם הגשת התביעה, שכן העובדות הרלבנטיות, היו כאמור, בידיעתה של התובעת.

14.     בנסיבות אלה, צודקים הנתבעים בטענתם כי תיקון התביעה, על דרך של צרוף ד"ר לידור, כנתבע נוסף והרחבת פרטי הרשלנות הנטענים, מהווה למעשה, פתיחת ההליכים מתחילתם, מה שיחייב הגשת כתב הגנה מתוקן וחוות דעת נוספת מטעם הנתבעים.
אשר על כן, ראיתי להתיר תיקון התביעה, תוך חיוב התובעת בהוצאות.

15.     סוף דבר - אני מתירה תיקון התביעה, כמבוקש.
התובעת תשא בהוצאות הנתבעים, בסך של 5,000 ₪, בצרוף מע"מ כחוק ובצרוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית, מהיום ועד מועד התשלום בפועל, וזאת ללא קשר לתוצאות.
כתב התביעה המתוקן, יראה כמוגש.
התובעת תבצע מסירה אישית של כתב התביעה המתוקן, לנתבעים הנוספים.
כתב הגנה מתוקן יוגש, תוך 30 יום, ממועד ביצוע המסירה.
חוו"ד מטעם הנתבעים תוגש, תוך 60 יום מהיום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה לתיקון כתב אישום

 2. תיקון כתב תביעה ייצוגית

 3. תיקון כתב תביעה לאחר 3 שנים

 4. תיקון כתב תביעה צירוף נתבעים

 5. תיקון כתב תביעה לאחר קדם משפט

 6. בקשה להורות על תיקון כתב תביעה

 7. תיקון כתב תביעה בעקבות חוות דעת

 8. בקשה מצד הנתבע לתיקון כתב תביעה

 9. תיקון כתב התביעה בשלב מאוחר מאוד

 10. תגובה לתיקון כתב תביעה סעדים נוספים

 11. תיקון כתב תביעה ע''י הוספת חוות דעת

 12. הוספת עילה ביטוחית - תיקון כתב תביעה

 13. בקשה שניה לתיקון כתב תביעה בבית הדין לעבודה

 14. בקשה לתיקון כתב תביעה שהוגש נגד "הנתבע הלא נכון"

 15. החזרת הליך לבית המשפט המחוזי לצורך תיקון כתב תביעה

 16. סמכות לועדת הערר לאפשר את תיקון כתב התביעה ו/או השומה גם במסגרת הליכי הערר

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון