תיקון כתב תביעה בעקבות חוות דעת
תיקון כתב תביעה בעקבות חוות דעת

להלן החלטה בנושא תיקון כתב תביעה בעקבות חוות דעת:

החלטה

1.     בפני שתי בקשות:
בקשה לתיקון כתב תביעה אשר הוגשה על ידי התובע במסגרת בש"א 165974/07, ובקשה שהוגשה על ידי התובע למחיקת הגנה של המשיבים 1, 6, 7, 12 ו-13 מכוח תקנה 122 לתקסד"א.


2.     באשר לבש"א 165974/07:
א)     הבקשה מוגשת "בהתאם להחלטת בית משפט מיום 20.4.07 וכן לאור הגשת חוות הדעת של המומחה (המודד)".

ב)     החלטת כב' השופטת מארק - הורנצ'יק אשר ניתנה במסגרת בש"א 179608/06 ניתנה בבקשה שהגישו הנתבעים 1, 6, 7 ו-13 להורות על סילוק התביעה על הסף ולחלופין להורות למשיב - התובע כי יתקן את כתב תביעתו.

ג)     כב' השופטת מארק - הורנצ'יק כתבה בהחלטתה בין היתר:
"מכתב התביעה עולה כי אחיזה בגודל שטח שונה איננה משנה את סכום התביעה לגבי כל אחד ואחד מן המשיבים, וכל אחד מהם אכן נתבע בסכום שאינו פחות מ - 1,800,000 ₪. על המשיב לתבוע כל אחד מהמחזיקים בגין השימוש אשר הוא עושה, לכאורה, בפועל, ביחס לשטח אותו הוא מחזיק, ולתקופה הרלוונטית.

אין בכתב התביעה כל התייחסות למועד רכישת/תפישת חלקו של כל אחד מהמבקשים במקרקעין או לגודל השטח אותו הנו מחזיק בפועל. בכתב התביעה תובע המשיב את כל המבקשים בעבור ההחזקה של כל הנתבעים כולם, ללא קשר לחלקו של כל אחד מהם במקרקעין או למועד בו החל בתפישתם והחזקתם.

היעדר ההפרדה לעניין שטח ההחזקה או לעניין שימוש אותו עושה כל אחד מן המבקשים בשטח אשר בבעלותו/בחזקתו, אם שימוש כזה אכן נעשה, הופך את התביעה, לשיטתו של המשיב, לייחוס אחריות הדדית כלפי המשיב, ללא עילה.

הכלל הוא, שכתב התביעה צריך שיגלה עילה המחייבת כל אחד מהנתבעים, לפחות לחלופין.

משאין המשיב מבדיל בין גודל חזקתו של כל אחד מהמבקשים בשטח - הגם שהוא כבר יודע מתוך מפת המדידה של המודד, בוודאות, עניין זה, וגם מתוך מסמכי המִנהל, ודורש בכתב תביעתו סכום פיצוי קולקטיבי - אין לומר כי התביעה מגלה עילת תביעה עצמאית כנגד כל אחד מן המבקשים.

מאידך, אין התובע טוען בכתב תביעתו לאחריות הדדית של המבקשים האחד כלפי השני.

אשר על כן, אני מורה לתובע להגיש בקשה לתיקון כתב התביעה, שבו יעשה הפרדה בין כל אחד מהמבקשים, ביחס לשימוש שנעשה, לשטח ולתקופה, באופן שיחושבו דמי השימוש הראויים פרטנית לכל אחד ואחד מן המבקשים. לשון אחר: המשיב, בתוך 30 יום, יגיש בקשתו לתיקון כתב תביעתו, כך שכתב התביעה יראה את טענותיו של המשיב כלפי כל אחד מן המבקשים, כמו גם את סכומה של התביעה כנגד כל אחד מן המבקשים, בהתאם לגודל אחזקותיו במקרקעין, כמו גם מועד רכישת/תפישת מקרקעין אלו בידיו".

ד)     כיוון שכב' השופטת קבעה, כי ניתן לתקן את כתב התביעה, היא לא מצאה לנכון לסלק את כתב התביעה על הסף.

ה)     במקרה דנן, הצורך בתיקון כתב תביעה הוא ברור. הרי ניתנה החלטה מפורשת של בית משפט בנדון וגם נקבע, באיזה אופן צריך להיעשות התיקון.

ו)     הבקשה שבפני מוגשת כאמור, הן לפי החלטת בית המשפט והן לאור הגשת חוות הדעת של המומחה.
ב"כ התובע טוען, כי לאחר שהתקבלה חוות הדעת, ניתן להוסיף את הדרוש הוספה כפי שציין בסעיף 1 לבקשה.

ז)     ב"כ המשיבים 1, 6, 7, 12 ו-13 עו"ד סלוביק ציין בתגובתו, כי מן הראוי היה להגיש בקשה זו במועד אשר הוקצב על ידי בית המשפט ולא להגישה רק לאחר שהתובע קיבל את בקשת המבקשים למחיקת התביעה.
עוד ציין, כי תיקון כתב התביעה המבוקש לא תואם את החלטת בית המשפט מיום 20/4/07.
ולמעשה, התובע מבקש לאמץ חלקית את החלקים הנוחים לו בהחלטת בית המשפט ולהוציא חלקים אחרים על דעת עצמו.

ח)     ב"כ המשיבים 3 ו-4 ציינה בתגובתה, כי המומחה בחוות דעתו ציין באפן חד משמעי, כי יש לחשב את השטחים באופן גרפי וחישוב שכזה לא נעשה עד היום והוא נחוץ כצעד מקדמי לפני כל פעולה אחרת בתובענה.

     עוד ציינה, כי על פי בקשת התובע לתיקון כתב התביעה, יש למחוק לכאורה את התובענה כנגד הנתבעים 2, 5, 8 - 11 כיוון שבסעיף 6 לבקשתו מפרט התובע את התיקון המבוקש לסעיף 13 לכתב התביעה ועל פיו הם אינם עושים כל שימוש במקרקעין.

ט)     לאחר שעיינתי בטעוני הצדדים ושמעתי את דברי באי כוחם, הגעתי למסקנה ולפיה יש להיעתר לבקשה לתיקון כתב התביעה, שכן על פי תקנה 92 לתקסד"א, בית משפט מתיר לתקן כתבי טענות כאשר יש בכך על מנת לעזור בהכרעה בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין.
יחד עם זאת, אין בכך כדי להמעיט בנכונות טענות ב"כ הנתבעים ולפיהן לפחות חלק מהתיקון לא תואם את החלטת כב' השופטת מארק ואינו מספק.
טענות אלו תכנסנה, מן הסתם, לכתבי ההגנה המתוקנים של הנתבעים, ואם ימצאו לנכון להגיש גם בקשות נוספות מלבד הגשת כתבי הגנה מתוקנים - פתוחה בפניהם כמובן הדרך להגיש כל בקשה על פי התקנות.י)     לפיכך, כתב התביעה המתוקן יתקבל.
כתבי הגנה מתוקנים יוגשו בתוך 30 יום מקבלת החלטה זו.

     אינני פוסקת בשלב זה הוצאות.

3.     באשר לבש"א 172454/07:
אין מקום להיעתר לבקשה.
סעד של מחיקת כתב הגנה על פי תקנה 122 לתקסד"א, הוא סעד שבית המשפט לא נוהג לנקוט בו כסעד שבשגרה.

בתיק דנן עדיין טרם הסתיים שלב הגשת כתבי הטענות. טרם חלף המועד להגשת כתבי הגנה מתוקנים ורק היום התרתי את הגשת כתב התביעה המתוקן.
לפיכך, על פי התקנות עדיין לא הגיע המועד שבו ימחוק בית משפט כתב הגנה כיוון שצד זה או אחר לא השיב לשאלונים.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה לתיקון כתב אישום

 2. תיקון כתב תביעה ייצוגית

 3. תיקון כתב תביעה לאחר 3 שנים

 4. תיקון כתב תביעה צירוף נתבעים

 5. תיקון כתב תביעה לאחר קדם משפט

 6. בקשה להורות על תיקון כתב תביעה

 7. תיקון כתב תביעה בעקבות חוות דעת

 8. בקשה מצד הנתבע לתיקון כתב תביעה

 9. תיקון כתב התביעה בשלב מאוחר מאוד

 10. תגובה לתיקון כתב תביעה סעדים נוספים

 11. תיקון כתב תביעה ע''י הוספת חוות דעת

 12. הוספת עילה ביטוחית - תיקון כתב תביעה

 13. בקשה שניה לתיקון כתב תביעה בבית הדין לעבודה

 14. בקשה לתיקון כתב תביעה שהוגש נגד "הנתבע הלא נכון"

 15. החזרת הליך לבית המשפט המחוזי לצורך תיקון כתב תביעה

 16. סמכות לועדת הערר לאפשר את תיקון כתב התביעה ו/או השומה גם במסגרת הליכי הערר

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון