שחרור מייצוג כונס נכסים
להלן החלטה בנושא שחרור מייצוג כונס נכסים:


החלטה     


1. לבית המשפט המחוזי בחיפה הוגשה תובענה מטעם המערערת בעניין הסכם קומבינציה שנחתם בינה לבין משיבה 1. המערערת היא הבעלים הרשומים של המקרקעין נשוא ההסכם, ועל פי ההסכם נמכרו 80% מזכויותיה למשיבה 1, כנגד התחייבותה של האחרונה לבנות עליהם בניין בן עשר דירות. עבודות הבנייה לא הושלמו עד היום. חלק מן הדירות נרכשו על ידי משיבים 3 עד 7.

2. ביום 3.2.2004 מינה בית המשפט המחוזי (כב' השופטת ש' שטמר) את עו"ד משה טמבור, בא-כוחה של המערערת, יחד עם בא-כוחו של משיב 7 המנוח, להיות כונסי נכסים. באותה החלטה הורה בית המשפט לכל אחד מבעלי הדירות להפקיד בחשבון נאמנות סך של 10,000 ₪ לכל דירה, על מנת שהכונסים יוכלו להתחיל בעבודות הבניה הנדרשות. ואולם באותו שלב עלתה השאלה מי הם בעלי הדירות, והצדדים לא הפקידו את הסכומים הנדרשים. בא-כוחו של משיב 7 אף סרב לקבל את המינוי. ביום 22.3.2004 בוטלה ההחלטה בדבר מינוי כונסי נכסים, תוך מתן הזדמנות למשיבה 1 להשלים את הבנייה. ואולם משלא הושלמה הבניה, החליט בית המשפט המחוזי (ביום 25.9.2005) למנות את משיב 3 כונס נכסים זמני למען שמירת מצבו הקיים של הנכס. בהתאם להסדר דיוני אליו הגיעו הצדדים, הכריע בית המשפט תחילה בשאלת המעמד המשפטי של רוכשי הדירות אל מול הבעלים. פסק הדין בעניין זה ניתן ביום 29.12.2005 ובסמוך לכך ניתן פסק דין משלים, בעניין ייחוד הדירות הספציפיות לרוכשים השונים.

3. ביני לביני החליט בית המשפט המחוזי (ביום 10.1.2006) למנות את משיב 3 יחד עם עו"ד רון רוגין (נציג חיצוני) ככונסי נכסים. כל זאת על מנת להציע לבית המשפט תכנית לסיום הבניה, הכספים הנדרשים ומקורות המימון, וכן לוח זמני מתוכנן. כונסי הנכסים הגישו דין וחשבון מפורט באשר לאפשרויות להשלמת הפרויקט. מסקנתם הייתה שאין לעת הזאת פתרון ישים להשלמת הבניה. על רקע זה סברו כונסי הנכסים שאין טעם להותרת עו"ד רון רוגין בתור כונס הנכסים. משיב 3 ביקש, עם זאת, להישאר ככונס נכסים על מנת לשמש כתובת לכלל הדיירים בבנין, כולל הליכי גבייה של כספים שנקבע כי על המשיבה 1 לשלם לדיירים. בית המשפט המחוזי נעתר לבקשה לשחרר את עו"ד רוגין מתפקידו ככונס נכסים, אך מינה אותו כיועץ משפטי לכונס הנכסים המשיב 3.

4. לאחר הגשת ערעור לבית משפט זה התקיים דיון בפני כב' השופטת א' חיות בקדם ערעור ובבקשת המערערת לעיכוב ביצוע פסק הדין המחוזי. הצדדים נענו להצעת בית המשפט והגיעו (ביום 24.10.2006) להסדר דיוני לפיו עו"ד משה טמבור, בא-כוח המערערת, ימונה ככונס נכסים נוסף לצידו של משיב 3; עו"ד רון רוגין ימשיך לכהן כיועץ משפטי להליך כינוס הנכסים; תימחק הבקשה לעיכוב ביצוע; ותושלם הפקדה של 10,000 ₪ בגין כל דירה.

5. ביום 20.5.2007, במסגרת המשך ההתדיינות בבית המשפט המחוזי בחיפה, ביקש עו"ד רון רוגין להשתחרר מתפקידו כבא-כוח כונס הנכסים (בכפוף לפירעון שכר הטרחה). במסגרת זו הוא טען לחוסר התוחלת שבהמשך כהונתו, נוכח חוסר שיתוף פעולה מצד בעלי הדירות ואי העברתם של כספים על ידיהם לקופת הכינוס, בהתאם להסדר הדיוני שאושר בבית המשפט העליון. בית המשפט המחוזי קבע כי מאחר שהערעור תלוי ועומד בבית המשפט העליון, השחרור הכולל צריך להינתן בבית משפט זה. לדברי עו"ד רון רוגין, כספי קופת הכינוס שהיו מופקדים בידיו, הועברו לידי כונסי הנכסים, בניכוי שכר הטרחה המאושר על ידי בית המשפט. כונס הנכסים עו"ד משה טמבור הודיע על הסכמתו לבקשה, בציינו כי אין צורך ביועץ משפטי לכונסי הנכסים. משיב 3 מסר כי הוא תומך בשחרורו של עו"ד רון רוגין מייצוג.

6. לאחר עיון בבקשה שלפניי ובתיק בכללותו, ובשים לב לעמדות כונסי הנכסים, לא מצאתי מניעה להיעתר לבקשת עו"ד רון רוגין להשתחרר מייצוג כונס הנכסים. אכן, נוכח מינויו של עו"ד משה טמבור ככונס נכסים נוסף, פוחת הצורך בהיזקקות ליועץ משפטי חיצוני לכונסי הנכסים. כן מצאתי ממש בדברי משיב 3, כי המשך הייצוג על-ידי עו"ד רון רוגין יכול להוות נטל כבד על קופת הכינוס, אשר אמורה לשמש לסיום הבנייה של הנכס. במצב דברים זה, לא נראה ששחרורו של עו"ד רון רוגין בעת הזו יפגע ביעילות הדיון המשפטי בבית המשפט. למותר לציין כי איני מביעה כל עמדה בטענות שהעלה משיב 3 בכל הקשור בעבודתו של עו"ד רוגין כיועץ משפטי לכינוס.

אי לכך, הבקשה מתקבלת. החלטה זו תתויק בתיקי השופטים שישבו בדין.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הליך מתן הוראות

 2. מינוי כונס נכסים

 3. קבלת בקשת צו כינוס

 4. מה זה כונס נכסים ?

 5. צו כינוס נכסים לערב

 6. אישור 324 כונס נכסים

 7. צו כינוס בהסכמת הכונ"ר

 8. האשמות נגד כונס נכסים

 9. מינוי כונס נכסים זמני

 10. חוב מס שבח לכונס נכסים

 11. שחרור מייצוג כונס נכסים

 12. בקשה למתן צו כינוס זמני

 13. חזרה מהצעה בכינוס נכסים

 14. פטור ממס שבח כונס נכסים

 15. צו הכינוס לאחר קניית רכב

 16. ערובה להוצאות חברה בכינוס

 17. סמכות חקירה של כונס נכסים

 18. משרד עורכי דין כינוס נכסים

 19. צו כינוס נכסים בפשיטת רגל

 20. כיסוי ביטוחי בכינוס נכסים

 21. בקשת כונס נכסים לנתק חשמל

 22. בקשת כונס נכסים לאישור מכר

 23. התנאים למתן צו כינוס נכסים

 24. מינוי כונס נכסים על מקרקעין

 25. בקשת כונס נכסים לאישור הסכם

 26. פיקוח מפרק חברה על כונס נכסים

 27. פטור מס שבח מינוי כונס נכסים

 28. מינוי כונס נכסים מטעם הנושים

 29. סמכות כונס נכסים לפטר עובדים

 30. בקשה לביטול מכר בכינוס נכסים

 31. התיישנות תביעה נגד כונס נכסים

 32. פינוי דירה שכורה בכינוס נכסים

 33. חיוב קופת כינוס בתשלומי ארנונה

 34. דמי תיווך על דירה בכינוס נכסים

 35. צו כינוס לנכסים עקב הסתבכות מעסק

 36. דחיית בקשה למתן צו כינוס נכסים

 37. ביטול צו כינוס בהליכי פשיטת רגל

 38. פעולות כונס נכסים ללא הצדק סביר

 39. בקשה לדחות מתן תשובה לכונס נכסים

 40. תיקון ליקויי בטיחות בכינוס נכסים

 41. צו לכינוס נכסים בגין חובות מוצהרים

 42. התנגדות הכונ"ר למתן צו כינוס נכסים

 43. חוב מס רכוש של חברה בכינוס נכסים

 44. זכות טיעון לפני מינוי כונס נכסים

 45. תביעה נגזרת של חברה בכינוס נכסים

 46. העברת כספים מקופת הכינוס לנושה מובטח

 47. בקשה להצטרף כנושה לבקשה למתן צו כינוס

 48. העברת כספי פטור ממס שבח לכונס הנכסים

 49. מינוי שותף במשרד עורכי דין לכונס נכסים

 50. פירוק שיתוף בדירת מגורים על ידי כונס נכסים

 51. מינוי כונס נכסים אך ורק לצורך רישום בית משותף

 52. בית המשפט נתן צו לכינוס נכסים על פי בקשת החייב

 53. לא ראוי לשחרר כספים לחייב טרם שהושלם הליך הכינוס

 54. בקשת כונס להימנע מלמלא אחרי הוראות צווי העיקול

 55. טענה כי התנהלות הכונס הביאה דווקא לירידת ערך הנכס

 56. נקבע כי יש להמשיך בהליכי הכינוס חרף סילוק החוב לנושה המובטח

 57. כל עוד לא אושרה ההצעה בידי כונס הנכסים עדיין היא בגדר הצעה בלבד

 58. כללי פשיטת הרגל (מינוי כונסי נכסים ונאמנים ושכרם) התשמ"ה-1985

 59. האם ביהמ"ש המחוזי קבע סכום הוצאות כולל אשר התייחס גם לשכ"ט הכונס

 60. נטען כי הדירה נשוא צו הכינוס נפרצה ושופצה במהלך הליך המכירה בלי רשות

 61. תקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), התשמ''א-1981

 62. נטען כי בקשת הכינוס הוגשה שלא כדין שכן טרם חלפו 6 חודשים ממועד התשלום הראשון

 63. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון