סעיף 78 לחוק בתי המשפט
סעיף 78 לחוק בתי המשפט

להלן החלטה בנושא סעיף 78 לחוק בתי המשפט:

החלטה

בפניי בקשה לפי סעיף 78 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן: חוק בתי המשפט), להעברת מקום הדיון בשתי תובענות שהגיש המשיב נגד המבקשים ביום 1.11.07 מבית משפט השלום בחיפה לבית משפט השלום בבית-שאן, בו מתבררות שתי תובענות שהגישו המבקשים נגד המשיב ביום 17.4.05. לחלופין עותרים המבקשים לאיחוד הדיון בארבע התובענות הנזכרות בהתאם לתקנה 7 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

המבקשים 2-1 והמבקשים 3-4 הם שני זוגות, שרכשו כל אחד דירה בפרויקט בניה מחברה שנכנסה להליכי פירוק ושבסופו של יום ניתן נגדה צו פירוק, מבלי שהושלמה בניית הדירות שנרכשו על ידי המבקשים. לשם מימון רכישת הדירות נטל כל אחד מזוגות המבקשים הלוואה מהמשיב, אולם לטענתם הם נקלעו לקשיים כלכליים ולא יכלו להמשיך ולעמוד בהחזר תשלומי ההלוואה למשיב. שתי התובענות שהוגשו בחודש אפריל 2005 על ידי המבקשים נגד המשיב (ואחרים) לבית משפט השלום בבית-שאן הן תובענות כספיות, שבגדרן מעלים המבקשים טענות שונות בדבר אחריותם של הנתבעים לנזקים שנגרמו להם ולמצב הכלכלי הקשה אליו נקלעו. שתי התובענות שהגיש המשיב בחודש נובמבר 2007 הן תובענות בסדר דין מקוצר שעניינן הוא באי-פירעון ההלוואות שניתנו על ידו לכל אחד מזוגות המבקשים.

לטענת המבקשים יש להעביר את הדיון בתובענות שהגיש נגדם המשיב מבית משפט השלום בחיפה לבית משפט השלום בבית-שאן, בו מתבררות תובענותיהם נגד המשיב, משום שכל התובעות נוגעות לאותה מסכת עובדתית ומעוררות שאלות עובדתיות ומשפטיות דומות. כן טוענים המבקשים כי ריכוז הדיון בכל התובענות בפני בית משפט השלום בבית-שאן יחסוך בזמן שיפוטי ובזמנם של הצדדים וימנע הכרעות שיפוטיות סותרות באותן סוגיות. המשיב מתנגד להעברת מקום הדיון בתביעות שהוגשו על ידו לבית משפט השלום בבית-שאן. בהקשר זה מציין המשיב כי בהתאם לסעיף השיפוט הייחודי בהסכמי ההלוואה בינו לבין המבקשים מקום השיפוט בתובענות צריך להיות בית משפט השלום בחיפה. עוד מוסיף המשיב כי נוכח מקום מושבם של באי-כוח הצדדים והעדים מטעמו מן הראוי לקיים את הדיון בתובענות בפני בית משפט השלום בחיפה. לפיכך, מבקש המשיב להורות על העברת התובענות שהוגשו נגדו על ידי המבקשים מבית משפט השלום בבית שאן לבית משפט השלום בחיפה.

דין בקשת המבקשים להעברת מקום דיון להתקבל. עיון בכתבי הטענות שהגישו הצדדים מצביע על כך שהתובענות שהוגשו על ידי המבקשים נגד המשיב והתובענות שהוגשו על ידי המשיב נגד המבקשים מעוררות שאלות עובדתיות ומשפטיות דומות. בנסיבות אלה ריכוז הדיון בתובענות בפני ערכאה שיפוטית אחת יביא לייעול ההליכים, לחסכון בזמן שיפוטי ובזמנם של הצדדים וימנע הכרעות שיפוטיות סותרות. בהתחשב בכך שהמבקשים הגישו את תובענותיהם נגד המשיב כשנתיים וחצי לפני שהמשיב הגיש את תובענותיו נגדם, ומאחר שבמסגרת ההליך המתנהל בבית משפט השלום בבית-שאן התקיים כבר קדם משפט וקבועה ישיבת הוכחות ליום 29.4.08, מן הראוי כי הדיון בכל התובענות ייערך בפני בית משפט השלום בבית-שאן. שאלת הצורך באיחוד הדיון בתובענות השונות תוכרע על ידי בית משפט השלום בבית שאן בהתאם לסמכות הנתונה לו על-פי תקנה 520 לתקנות סדר הדין האזרחי. בשולי הדברים יוער, כי בהפעלת סמכותו לפי סעיף 78 לחוק בתי המשפט נשיא בית המשפט העליון אינו מוגבל להוראותיהן של תניות שיפוט ייחודיות הקיימות בין הצדדים, שכן השיקול המרכזי בהפעלת הסמכות לפי סעיף 78 הנ"ל מאזן הנוחות שבין הצדדים, בעוד שטענה בדבר קיומה של תניית שיפוט ייחודית נוגעת לשאלת הסמכות המקומית אותה יש להעלות בהתאם לסעיף 79 לחוק בתי המשפט בפני בית המשפט הדן בהליך עצמו (ראו בש"א 7006/06 בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ נ' א.ר מיכאלי (תעשיות מזון ואירועים) בע"מ (לא פורסם, 11.9.06)). עוד יצוין, כי נוכח השיהוי שבהגשת בקשת המשיב להעברת תובענות המבקשים לבית משפט השלום בחיפה אין מקום להיענות לבקשה.

אשר על כן, אני מורה בזאת מכוח הסמכות הנתונה לי על-פי סעיף 78 לחוק בתי המשפט על העברת מקום הדיון בת.א. 18331/07 (שלום - חיפה) ובת.א. 18332/07 (שלום - חיפה) מבית משפט השלום בחיפה לבית משפט השלום לבית שאן.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ידיד בית המשפט

 2. חזרה מהסכמה בבית משפט

 3. קבילות קלטת בבית משפט

 4. פקודת בתי-המשפט, 1940

 5. סעיף 78 לחוק בתי המשפט

 6. מימון מתורגמן בבית המשפט

 7. סעיף 79ב לחוק בתי המשפט

 8. סעיף 79א לחוק בתי המשפט

 9. וידאו קונפרנס בבית משפט

 10. רפורמה במערכת בתי המשפט

 11. יוזמה פסולה של בית המשפט

 12. ציטוט משפטי מטעה בבית המשפט

 13. הוראת בית משפט להפקיד פיקדון

 14. הגשת 3 בקשות שונות לבית המשפט

 15. ספירת ימים בבית משפט - יום שבת

 16. פטירה לאחר הגשת בקשה לבית המשפט

 17. ביקורת שיפוטית על טריבונל פנימי

 18. הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט

 19. בעיות מפרקים אצל קלדנית בית משפט

 20. פיקוח על מחירים על ידי בית המשפט

 21. בקשה לבית המשפט להעברת אדם לבית אבות

 22. חוק בתי המשפט נוסח משולב התשמ"ד 1984

 23. תקנות בתי המשפט (מזכירות), התשס''ה – 2004

 24. תקנות בתי המשפט (משמרת שניה), התשס''ד-2004

 25. תקנות בתי המשפט (הנהלת בתי המשפט), התשס''ח-2008

 26. צו בתי-המשפט (הקמת בית-משפט מחוזי נצרת), תשכ"ט-1968

 27. צו בתי המשפט (הקמת בית משפט מחוזי מרכז), התשס״ז-2007

 28. צו בתי המשפט (הקמת מחלקות לניתוב תיקים), התשס"ג-2003

 29. צו בתי המשפט (הקמת בית משפט מחוזי באר-שבע), התשכ"ה-1965

 30. צו בתי-המשפט (הקמת בתי-משפט שלום ואיזור שיפוטם), תש"ך-1960

 31. צו בתי המשפט (בתי משפט לעניינים מקומיים - הקמה והסמכה), התשמ"ג-1983

 32. תקנות בית משפט (העברת ענינים מבית משפט מחוזי אל בית משפט שלום) תש''ם-1980

 33. צו בתי-משפט (הוראות-מעבר) (אזורי-השיפוט של בתי-המשפט המחוזיים), תשי"ד-1954

 34. תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים), התשמ''ו - 1986

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון