הטעיה צרכנית - אחוזי שומן
הטעיה צרכנית - אחוזי שומן

להלן פסק דין בנושא הטעיה צרכנית - אחוזי שומן:

פסק דין


בפני בקשה לאשר התובענה כתובענה יצוגית.

1.     על פי הבקשה המשיבה יצרה ומכרה במשך שנים את המוצרים "אמריקן צ'יפס" ו"תפוגן אחת שתיים שלוש" תוך שציינה בטבלת הערכים התזונתיים סימון מטעה לפיו אחוזי השומן הרווי נמוכים יותר מאשר היו בפועל.
כך באמריקן צ'יפס צויין 1.8. גרם שומן רווי ל-100 גרם בעוד שבפועל הם עמדו על 4.7 גרם שומן רווי. בתפוגן אחת שתיים שלוש צויין 2.3 גרם שומן רווי לכ-100 גרם בעוד שבפועל זה עמד על 5.1 גרם שומן רווי.

המבקשת רכשה והשתמשה לפחות משנת 2003 במוצרים הנ"ל והעילה לתובענה היצוגית היא הטעיית הצרכן בהסתמך על חוק הגנת הצרכן התשמ"א - 1981.

הקבוצה אותה מייצגת המבקשת היא כלל רוכשי שני המוצרים בחמש השנים האחרונות.

2.     עוד טרם הגשת עמדת המשיבה, אף כי המשיבה הכחישה טענות המבקשת, הגיעו הצדדים להסדר אשר יחול על הצרכנים שרכשו המוצרים בשבע השנים האחרונות (קבוצת התובעים).

בהתאם להסדר הפשרה המשיבה תעניק לקבוצת התובעים הטבה צרכנית בשווי של כמליון ₪ שתתייחס למוצר אחד אשר הינו בעל אחוזי השומן הרווי הנמוך ביותר ל-100 גרם למוצר. "מוצר זה הינו צ'יפס לתנור המכיל 1.9 שומן רווי ל-100 גרם" (להלן:"המוצר שבמבצע").
המשיבה תצא בסדרת מבצעים לפיהם "צרכן שירכוש במסגרת המבצעים את המוצר שבמבצע, יזכה לקבל את המוצר בהנחה ... כששווי ההטבה יהיה ההפרש בין המחיר המלא לצרכן לבין המחיר לצרכן במסגרת המבצעים..." (סעיף 5 להסכם).

כמו כן על פי הסכם הפשרה ישולם לתובעת היצוגית סך של 35,000 ₪ בצירוף מע"מ ולב"כ סך של 160,000 ₪ בצירוף מע"מ.

3.     לאחר שעיינתי בהסדר הפשרה עם הגשתו, לא מצאתי לדחות אותו על הסף.
לאחר שמולאו הוראות סעיף 18 לחוק תובענות יצוגיות, התובענה וההסדר נשלחו ליועץ המשפטי לממשלה ולמנהל בתי המשפט נעשה פרסום בעיתונות כנדרש עבר המועד לקבלת תגובה ולא התקבלה כל תגובה או התנגדות מצד היועץ המשפטי לממשלה, מנהל בתי המשפט או כל גורם אחר.


שוכנעתי שאין צורך במינוי בודק משלא יהיה במינוי זה לסייע להכרעה, בהתחשב בעלויות הכרוכות בכך והעובדה שאיש לא הגיב להצעת ההסדר. בהיות הסדר הפשרה ראוי בנסיבות הענין, לא מצאתי שבמינוי בודק יהיה כדי לשנות מהסדר הפשרה או להיטיב עם קבוצת התובעים, גם לאור הקושי הקיים לאתר את כלל רוכשי המוצרים, לפיכך, הנני מאשרת ההסכם כהסכם פשרה בתובענה היצוגית ונותנת לו תוקף של פסק דין.

הסדר הפשרה לא יחול על חבר קבוצה שמסר הודעת פרישה לפי ס' 11 או 18(ו) לחוק.

הנני מאשרת את השכר לתובעת היצוגית ולבא כוחה בהיות הסכומים המוצעים ראויים לאור התועלת שצמחה לכלל רוכשי המוצר והמודעות לכלל הציבור בדבר אחוזי השומן הרווי במוצר הנצרך.

יש לפרסם החלטת ביהמ"ש לאשר הסדר הפשרה על פי סעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות התשס"ו - 2006.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הטעיה בשימוש בשם

 2. הטעיית רוכשי דירה

 3. הטעיה במצב של הרכב

 4. ביטול מכרז עקב הטעייה

 5. הטעיה בקניית רכב משומש

 6. הטעיה בזהות הזוכה במכרז

 7. הטעיה בקניית מגרש לבניה

 8. הטעייה של בוחרים בבחירות

 9. הטעיה צרכנית - אחוזי שומן

 10. הטעייה תעריפי שיחה לחו''ל

 11. הטעיית בית המשפט ע"י עורך דין

 12. הטעיה לגבי המצב התכנוני של הנכס

 13. הטעיה במו''מ לכריתת פוליסת ביטוח

 14. דומיינים דומים - הטעיה בשם דומיין

 15. תביעה כנגד מושב בגין הטעיה בגודל קרקע

 16. תביעה ייצוגית: הטעיה בפרסום טיול באיטליה

 17. נטען להטעיית לקוחות כי המפתח המיוצר על ידה איננו ניתן לשכפול

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון