דחיית בקשה לעיון חוזר
דחיית בקשה לעיון חוזר

להלן פסק דין בנושא דחיית בקשה לעיון חוזר:

פסק-דין     


זהו ערעור על החלטת כבוד הרשם י' מרזל מיום 22.7.2007 לפיה נדחתה בקשת המערערים לעיון חוזר בהחלטתו מיום 26.4.2007.

1. ביום 8.2.2007 הגישו המערערים לבית משפט זה הודעת ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה (כבוד השופט י' עמית). זמן קצר לאחר מכן, הגיש המשיב 9, בנק אוצר החייל בע"מ (להלן: הבנק) בקשה לפטור אותו מהגשת סיכומים ומהתייצבות לדיון. בהחלטה מיום 26.4.2007 קיבל כבוד הרשם את בקשת הבנק, והורה כי הודעת הבנק לפיה יפעל בהתאם להוראות בית המשפט בנוגע למחיקת המשכנתא תתוייק בתיקי השופטים שישבו בדין.

2. ביום 2.5.2007 הגישו המערערים את תגובתם לבקשת הבנק בצירוף בקשה לתוספת ראיה וכן בקשה לעיון מחדש בהחלטת כבוד הרשם מיום 26.4.2007. לאחר קבלת תגובת הבנק דחה כבוד הרשם בהחלטתו מיום 22.7.2007, את בקשת המערערים לעיון חוזר בקובעו כי לא מצא מקום לשנות מהחלטתו הקודמת נוכח הנימוקים שהעלה הבנק בתגובתו ונוכח חוסר העניין שלו בערעור.

3. על החלטה זו מלינים המערערים בפניי. לטענתם, שגה כבוד הרשם הן בתיתו את החלטתו בהעדר תגובת המערערים לבקשת הבנק והן בהחלטתו מיום 22.7.2007, אשר ניתנה בהעדר תשובת המערערים לתגובת הבנק לבקשת המערערים לעיון מחדש, תוך שלילת זכותם הדיונית הבסיסית. המערערים מוסיפים וטוענים כי דחיית בקשת המערערים לעיון מחדש מתעלמת מהוראת תקנה 241(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 המחייבת מתן תצהירים תומכים-נלווים לבקשת הבנק לפטרו מהתייצבות. לפיכך, נטען, מן הדין למחוק או לדחות על הסף את בקשת הבנק בשל העדר תצהיר נלווה התומך בעובדות בקשתו ותגובתו. כן טוענים המערערים כי שגה כבוד הרשם בהתעלמו מהתשתית העובדתית האיתנה העומדת בבסיסו של הערעור לפיה הבנק הינו צד חיוני ועיקרי לערעור ולתביעה נשוא הערעור, אשר עליו רובצים הנטל והאחריות למחדלים ולאי הסרת המשכנתא מהנכס נשוא הערעור.

4. לא מצאתי ממש בעמדת המערער לפיה יש לחייב צד להליך בהתייצבות ובהגשת סיכומים בערעור אף שהודיע כי אין לו עניין וכי הוא מקבל עליו כל הכרעה שתינתן.
אשר על כן, הערעור נדחה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עיון חוזר פלילי

 2. עיון חוזר בהחלטת רשם

 3. עיון חוזר בבקשת פירוק

 4. דחיית בקשה לעיון חוזר

 5. בקשה לעיון חוזר בהחלטה

 6. עיון חוזר מעצר עד תום ההליכים

 7. עיון חוזר בהחלטה צו מניעה זמני

 8. בקשה לעיון חוזר בשל שינוי נסיבות

 9. בקשה לעיון חוזר בבקשה לפטור מאגרה

 10. עיון חוזר בבקשה למקלט מדיני בישראל

 11. בקשה לעיון חוזר מעצר עד תום ההליכים

 12. עיון חוזר בהחלטה על מעצר עד תום ההליכים

 13. ערר על דחיית בקשה לעיון חוזר במעצר עד תום ההליכים

 14. בקשה לעיון חוזר בהחלטה לתת לחייב צו הפטר חלוט מחובותיו

 15. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון