גילוי מסמכים ספציפי - צה''ל
גילוי מסמכים ספציפי - צה''ל

להלן החלטה בנושא גילוי מסמכים ספציפי - צה''ל:

החלטה

1.     זו בקשה למתן צו לגילוי מסמכים ספציפיים.

2.     בתיק העיקרי, הגיש המבקש תביעתו הכספית לחיוב המשיבים בנזקיו שאירעו לו, עקב החלטת הגורמים המקצועיים בצה"ל, לדרג את התובע, קצין בדרגת רס"ן - בקבוצת דירוג ג', וכן - בטענתו, לפיה עקב דירוגו זה בוטל קידומו לדרגת סא"ל.
טוען התובע כי הדירוג בו דורג הוא דירוג לא אמיתי, מעשה זדון והתנכלות כלפיו. עוד טוען התובע כי מאחר שהינו קצין מצטיין, ההחלטה שלא לקדמו לדרגת סא"ל, מקורה ברוע של מי מהנתבעים. לפיכך, עותר הוא לקבלת פיצוי בגין הנזקים שנגרמו לו לטענתו בעקבות דירוגו.

3.     המשיבים טוענים כי הליך הדירוג של התובע נעשה באופן מקצועי ומשיקולים ענייניים, וכי באף שלב לא הוחלט על קידומו של התובע לדרגת סא"ל, וכי נמסר לו כי הוא איננו מועמד לקידום לדרגת סא"ל.

4.     בית המשפט קבע כי אם יוכיח המבקש כי המשיבים התנכלו לו, ובמזיד, ופעלו כנגדו ובכך גרמו לו נזק - אין לומר כי תביעתו חסרת עילה, וזכותו לנסות להוכיחה בבית המשפט. מובן מאליו כי אם השיקולים שעמדו בבסיס מתן הציון הנמוך למשיב היו עניינים ונשקלו בתום לב - הרי שאפילו היו הם כולם או מקצתם שגויים, לא יזכה המבקש בסעד הנתבע.

5.     המבקש עותר עתה לגילויים של מסמכים ספציפיים והם - 23 חוות דעת שנערכו אודות המבקש; 5 סיכומי ראיון מתאריכים שונים שנערכו עם המבקש אודות תפקידו, קידומו; תיקו האישי המופיע באגף התקשוב ובמחלקת הסגל, נתונים משמעתיים אודות הנתבעים 2 - 4 ; "הפקודה המטכלי"ת " בדבר עקרונות הקידום לשנת 2000 - 2003, ומסמכים נוספים.


6.     טענת המשיבים היא אחת כי המסמכים המבוקשים לא אותרו על ידם, ובנוסף טוענים הם לחסיונם של מסמכים הנוגעים בנתבעים 2 - 4 והנוגעים לעניינו של רס"ן נמני.

7.     אומר מייד, לאחר שעיינתי בבקשה בתגובה ובתשובה ראיתי להעתר לבקשה, פרט לדרישת המבקש המתייחסת לנתונים משמעותיים אודות הנתבעים 2 - 4.

8.     מסמכים כגון תיקו האישי של המבקש ממרכז הערכה לסא"ל אשר התקיים ביוני 2000, והכולל חוות דעת והערכות אודות המבקש, הוא מסמך רלוונטי וחיוני, ועל כן אני מחייבת המשיבים בגילויו בטופס 12 לתקנות סדר הדין ובתוך 30 ימים, זאת לאחר שהמבקש הודיע כי הוא מסיר את החיסיון אשר עומד לו במסמכים אלה.

9.     נתוני הערכה בדיון קידום - טענת המשיבים כי מצגת שהוכנה לצורך דיון הקידום תקופה פג והקובץ נמחק עוד בשנת 2003 - איננה נתמכת בתצהירו של מי מהמשיבים או מטעמם.

לטענת המבקש מחיקת המצגת והנתונים בה נוגדת את פקודות מטכ"ל פ.מ. 21.01.01 אבטחת רשומות, ופ.מ. 30.062 - התיוק האחיד. וכן, מפנה המבקש למכתבו של ראש אגף כח האדם בצה"ל מיום 7.2.06, בו נקבע כי דיוני האיוש יהיו "עניינים הוגנים ושקופים למפקד ולפרט", ועל כן שקיפות זו איננה עולה עם טענת המצגת שנמחקה. המבקש צירף לתשובתו תמליל שיחה שקיים עם יועצת ארגונית חילית רס"ן לימור פינטו, ובמהלכה הוצגה לו המצגת בפברואר 2004 (נספח ג' לתשובה).
בנסיבות אלה, ומשלא הובאו טעמים לסתור - אני מחייבת את המשיבים לגלות בתצהיר בנוסח הקבוע בטופס 12 לתקנות את נתוני ההערכה בדיון קידום משנת 2003.

10.     תכתובת או כל מסמך אחר, הנוגע לטיפול בבקשת התובע לקבל סיכום ראיון עם ראש אגף התקשוב מאוקטובר 2004, וטופס הדירוג משנת 2003. זכותו של המבקש לקבל סיכום ראיון שנערך עימו. אשר לתכתובת - אני דוחה את טענת המשיבים כי תכתובת או כל מסמך הנוגע לבקשה איננה בקשה למסמך ספיצפי, הלכה פסוקה היא ומימים ימימה כי גם סוג מסמכים ספציפיים ומוגדרים הם בבחינת בקשה למסמך ספציפי.

אשר על כן, אני מחייבת את המשיבים ובתוך 30 ימים להמציא תצהיר בנוסח הקבוע בטופס 12 לתקנות ולגלות בו המסמכים הספציפיים המפורטים בסעיף 10 להחלטה זו.


11.     אשר לתיקו האישי של המבקש כפי שמופיע באגף התקשוב ובמחלקת הסגל - אני מחייבת את המשיבים ובתוך 30 ימים ליתן הצהרת גילוי מסמכים ספציפיים ועל פי טופס 12 לתקנות סדר הדין, לאחר שהמבקש הסיר את החיסיון מעל מסמכים אלה.

12.     אשר לממצאי סקר קבע של ממד"ה שהוצג בתחקיר גילאי ביניים - הגם שמבחן      הרלבנטיות של המסמכים לפלוגתאות ושבמחלוקת הוא מבחן רחב - הגם שמהות התובענה הינה דירוג חיילי כוזב, כנטען - הבקשה הזו חורגת ממבחן הרלוונטיות הרחב, ואני דוחה את הבקשה ביחס לממצאי הסקר.

13.     מסמכי קצין בודק מטעם ראש האגף לבדיקת ממצאי סר"ן יריב נמני, משנת 2005 - ביום 28.12.02 העלה המבקש במכתב תלונה בקשר לאמינות והתנהלות אישית של קצין תקשוב סרן יניב נמני, והעבירו לידי המשיב 3. המשיב 3 (לטענת המבקש) מינה קצין בודק, והמבקש זומן לראיון אצל המשיב 3, אשר בחר לנזוף במבקש על מכתבו. בראיון שנערך עם המשיב 2 בחודש מרץ 2004, בו נדון נושא קידומו בדרגה - טוען המבקש כי המשיב 3 העיר הערה לפיה המכתב בעניין סרן נמני "לא הוסיף לך".
מסמכי הקצין הבודק קשורים בקשר ישיר לתובענה, נוכח טענות המבקש כי המשיב 3 אשר היה אמון על הדירוג של המבקש וטענותיו של המבקש בעניין סרן נימני, אם יוכחו, יתמכו בטענות המבקש כי המשיב 3, כטענתו, רדף אותו והכפישו.

אשר על כן, אני מחייבת את המשיבים לגלות בגילוי ספציפי את מסמכי קצין בודק לבדיקת עניינו של סרן יריב נמני, על פי תלונת המבקש, בטופס 12 לתקנות סדר הדין האזרחי ובתוך 30 ימים.

14.     נתונים משמעתיים אודות הנתבעים 2 - 4 - הבקשה לגילוי ספציפי של מסמכים אלה נדחית, שכן, יש בחשיפה זו משום הפרת חיסיון של הנתבעים 2 - 4 ובאיזון הראוי בין הצורך בחשיפת האמת, לבין הפגיעה בצנעת הפרט וחשיפת התיקים האישיים של הנתבעים 2 - 4, לא שוכנעתי מטעמי המבקש כי יש בהם כדי להוכיח טענה ספציפית - אני דוחה את הבקשה ביחס לרכיב זה.

לאור התוצאה אליה הגעתי, יישא כל צד בהוצאותיו.

בהתאם - אני דוחה את המועדים הקבועים להגשת תצהירי עדות ראשית של התובע ב - 60 ימים מיום קבלת תצהירי גילוי ספציפי של המסמכים כאמור בהחלטה זו, שאליהם יצורפו כל העותקים הצילומים של המסמכים, בגדר הליך עיון - ותצהירי העדות הראשית של המשיבים יוגשו בתוך 60 ימים לאחר מכן.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צו לגילוי מסמכים

 2. הליך גילוי מסמכים

 3. גילוי מסמכים מוקדם

 4. גילוי מסמכים סוד מסחרי

 5. גילוי מסמכי זוכה במכרז

 6. גילוי מסמכים בהליך ערר

 7. דוגמא לצו לגילוי מסמכים

 8. גילוי מסמכים בבית המשפט

 9. דחיית בקשה לגילוי מסמכים

 10. בקשה למתן צו גילוי מסמכים

 11. בקשה לגילוי מסמכים ספציפי

 12. גילוי מסמכים בדיון הוכחות

 13. גילוי מסמכים לא רלוונטיים

 14. גילוי מסמכים בסדר דין מהיר

 15. גילוי מסמכים ספציפי - צה''ל

 16. התנגדות לבקשה לגילוי מסמכים

 17. גילוי מסמכים לפני הגשת תביעה

 18. בקשת מתן צו תצהיר גילוי מסמכים

 19. בקשה להשלמת תצהיר גילוי מסמכים

 20. צו גילוי מסמכים תכתובות פנימיות

 21. גילוי מסמכים מוקדם בסדר דין מהיר

 22. בקשה למתן צו גילוי מסמכים ספציפי

 23. חיסיון בנק לקוח מול גילוי מסמכים

 24. מסמך שלא גולה בהליך גילוי מסמכים

 25. אי גילוי מסמכים בקשת רשות להתגונן

 26. גילוי מסמכים של מי שאינו בעל דין

 27. מחיקת כתב ההגנה בשל אי גילוי מסמכים

 28. גילוי מסמכים הקלטות לפני חקירה נגדית

 29. גילוי מסמכים חדשים לאחר פסק דין חלוט

 30. תצהיר גילוי מסמכים ספציפי - דוח שמאי

 31. מחיקת ראיות שלא מופיעות בגילוי מסמכים

 32. גילוי מסמכים לפני אישור תביעה ייצוגית

 33. צו גילוי מסמכים במסגרת תביעת לשון הרע

 34. אי קיום צו גילוי מסמכים בבית הדין לעבודה

 35. חיסיון מטעמי דת במסגרת הליכי הגילוי מסמכים

 36. צו גילוי מסמכים מחייב צדדים שלישיים שאינם בעלי דין

 37. מסמכים שצורפו לתצהיר עדות ראשית אך לא גולו בהליך גילוי המסמכים

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון