בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין כספי
להלן החלטה בנושא בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין כספי:

החלטה

1.     בפניי בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית משפט השלום בתל אביב (ת.א. 29060/06), מיום 22.10.07, אשר חייב את המבקשים לשלם למשיב סך של 106,508 ₪ קרן, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. בית משפט קמא הורה על חיוב המבקשים, כאמור, לאחר שנדחתה בקשתם ליתן להם רשות להתגונן בתביעת המשיב נגדם בהליך בסדר דין מקוצר.

2.     ביום 29.11.087 דחה בית משפט קמא את בקשת עיכוב הביצוע שהגישו המבקשים.

3.     דין הבקשה להידחות.
מדובר בפסק דין כספי, ואין מקום להורות על עיכוב ביצועו אלא במקרים חריגים, כשהמקרה דנן אינו נופל בגדר אותם מקרים [ראו: ע"א 4641/06 מנורה חברה לביטוח בע"מ נ' עזבון המנוח חנא כרכבי ז"ל (ט.פ.)]. על המבקש לעכב ביצועו של פסק דין להוכיח שני תנאים מצטברים - כי סיכויי הערעור טובים, וכי אם לא יעוכב פסק הדין, ייגרם לו נזק בלתי הפיך או לפחות באופן המצדיק את עיכוב פסק הדין - מאזן הנוחיות [ראו: בש"א 2966/96 עטיה נ' עיריית תל אביב-יפו, פ"ד נ(1) 668 וכן רע"א 3146/06 גלבוע נ' מדינת ישראל - מנהל מקרקעי ישראל (ט.פ.)].

במקום בו מבוקש לעכב פסק דין כספי, יש למאזן הנוחות משקל מרכזי, כשעל מבקש עיכוב הביצוע הנטל להוכיח כי דחיית בקשת עיכוב הביצוע, תגרום לו לנזק בלתי הפיך, ועליו להציג תשתית ראייתית מבוססת להוכיח העדר יכולת להיפרע מהמשיב במידה ויתקבל ערעור המבקש [ע"א 8941/06 עיריית חיפה נ' ב.מ. רפרריס דדו בע"מ (ט.פ.)].

4.     במקרה דנן, כל שטוענים המבקשים בבקשתם לעניין מאזן הנוחות, כי אי העתרות לבקשתם תגרום ל"...נזק חסר תקנה שלא ניתן יהא להשיבו באם ערעורם יתקבל...שכן בפועל חסרי כל הם, וכל כספם אבד כתוצאה מן ההתנהלות של הבנק המשיב בעניינם". עם זאת, ועל אף טענתם האמורה, המבקשים אינם מפרטים בבקשתם מהו אותו נזק נטען ו"חסר תקנה", ומדוע לא ניתן יהיה להשיב את המצב לקדמותו, במידה ויתקבל ערעורם. כך גם לא מצוי כל ביסוס ראייתי לטענתם בבקשה, כשגם בתצהיר התומך בבקשה, אין כל פירוט שכזה, אלא חזרה על הנטען בבקשה, לפיו "מאזן הנוחות בעניין דנא מכריע את הכף באופן ברור וחד משמעי לטובת מתן הצו. הנזק העשוי להיגרם לזוכה (אם בכלל אפשרי נזק כזה, דבר המוכחש), בעקבות מתן הצו, הוא כאין וכאפס בהשוואה לנזק הברור והחד משמעי שייגרם לנו באם לא יינתן צו כזה" (סעיף 13).

הנה כי כן, ראשית לכל, על המבקשים היה להניח תשתית ראייתית לטענתם בדבר אותו קושי כלכלי אשר עשוי להיגרם להם, במידה ולא יעוכב ביצוע פסק הדין. אין די בטיעון כללי ומעורפל בדבר קיומו של נזק שכזה, מה גם שטענה שכזו, ככלל, אינה מצדיקה היעתרות לבקשה ואינה מהווה שיקול במסגרת השיקולים השונים אשר בית המשפט נדרשם להם במסגרת בקשה לעיכוב ביצוע [ראו: ע"א 9351/07 הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה אפק נ' מיכאל נגל ואח' (ט.פ. - מיום 23.12.07)]. כך גם אין ממש בטענת המבקשים כי למשיב לא ייגרם כל נזק בהיעתרות לבקשה. הכלל הוא כי בעל דין שזכה בפסק דין בהליך משפטי, זכאי ליהנות מפירות זכייתו, ועל מבקש עיכוב הביצוע להצביע על טעם המצדיק סטייה מכלל זה, אך זאת לא הציגו המבקשים במקרה דנן [ראו: ע"א 11482/05 אוזנה נ' פקיד שומה אשקלון (ט.פ.); ע"א 7516/02 פישר נ' יוכמן (ט.פ.)].

6.     לא בכדי מצא לנכון ב"כ המבקשים לציין בתשובתם עובדות שלא בא זכרן בבקשה ואף צירף מסמכים לתשובה. אולם, לא רק שמקומן של עובדות התומכות, בבקשה עצמה ולא בתשובה, לרבות על מנת שתינתן האפשרות למשיב להתייחס אליהן, אלא שבהעדר תצהיר ביחס לאותן עובדות חדשות שבתשובה, אין מקום להיזקק להן.
לבסוף נציין, כי אכן רשאי צד לעתור לקיום דיון בבקשה, הואיל וברצונו לחקור את המצהיר של הצד שכנגד. אולם, אין מקום לעתירת המבקשים לקיום דיון על מנת שהם עצמם ייחקרו על תצהירם, ובאופן שבית המשפט יתרשם ישירות מהם.

7.     הנה כי כן, המבקשים לא הוכיחו כי מאזן הנוחות נוטה לטובתם, ובמיוחד מעת שעסקינן במשיב שהינו בנק, אשר חזקה כי המבקשים יוכלו להיפרע ממנו במידה וערעורם יתקבל. במצב דברים שכזה, שאלת סיכויי הערעור נותרה משנית [ראו: רע"א 4615/00 גבאי נ' בנק לאומי לישראל בע"מ (ט.פ.) וכן ע"א 6713/00 דנינו נ' בית חב"ד רעננה (ט.פ.)].

8.     אשר על כן, הבקשה נדחית, ועיכוב הביצוע הזמני בהתאם להחלטת כב' השופטת ברוש מיום 19.2.08, בטל.

המבקשים ישלמו למשיב שכ"ט עו"ד בסך 2,000 ₪ בתוספת מע"מ בגין הבקשה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עיכוב ביצוע חלקי

 2. עיכוב ביצוע עונש

 3. עיכוב ביצוע מאסר

 4. עיכוב ביצוע צו פינוי

 5. עיכוב ביצוע צו הריסה

 6. עיכוב ביצוע עונש שלילה

 7. עיכוב ביצוע תשלום החוב

 8. עיכוב ביצוע פסילת רשיון

 9. עיכוב ביצוע הליכי פינוי

 10. עיכוב ביצוע הליכי גבייה

 11. עיכוב ביצוע פסק דין כספי

 12. עיכוב ביצוע פסק דין נהלי

 13. עיכוב ביצוע תשלום הוצאות

 14. בקשה לעיכוב ביצוע גזר דין

 15. עיכוב ביצוע פסק דין אזרחי

 16. עיכוב ביצוע פסק דין מזונות

 17. עיכוב ביצוע פסק דין בערעור

 18. עיכוב ביצוע גזר דין תעבורה

 19. בקשה לעיכוב ביצוע מימוש נכס

 20. עיכוב ביצוע תשלום היטל ביוב

 21. עיכוב ביצוע קנס פסילת ספרים

 22. התנאים לעיכוב ביצוע פסק דין

 23. עיכוב ביצוע פסק דין ועדת ערר

 24. עיכוב ביצוע פסק דין אשם תורם

 25. עיכוב ביצוע צו ההריסה המנהלי

 26. בקשה לעיכוב ביצוע מימוש מכרז

 27. עיכוב ביצוע צו סגירה תחנת דלק

 28. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין כספי

 29. בקשה לעיכוב ביצוע במעמד צד אחד

 30. עיכוב ביצוע פסק דין בדיני עבודה

 31. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין אזרחי

 32. עיכוב ביצוע גזר דין תאונה קטלנית

 33. עיכוב ביצוע פסק דין שניתן בהסכמה

 34. עיכוב ביצוע פסק דין רשלנות רפואית

 35. בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה מינהלי

 36. עיכוב ביצוע פסק דין עקב מצב כספי רע

 37. האם ערעור עילה לעיכוב ביצוע פסק דין

 38. עיכוב ביצוע פסק דין בבית דין לעבודה

 39. בקשה לעיכוב ביצוע של גזר דין תעבורה

 40. בקשה לעיכוב ביצוע החלטה של בית משפט

 41. עיכוב ביצוע פסק דין עד להערכה בערעור

 42. עיכוב ביצוע תשלום הלנת פיצויי פיטורים

 43. תקנה 467 - בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין

 44. עיכוב ביצוע פסק דין בעניין תאונת דרכים

 45. עיכוב ביצוע פסק דין בנושא זכויות יוצרים

 46. עיכוב ביצוע פסק דין רישיון קו שירות מוניות

 47. עיכוב ביצוע עד סיום כל התיקים בתביעה כספית

 48. האם הגשת ערעור מהווה עילה לעיכוב ביצוע פסק דין

 49. עיכוב ביצוע פסק דין בית המשפט לעניינים מינהליים

 50. בקשה לעיכוב ביצוע החלטה בבית הדין להגבלים עסקיים

 51. עיכוב ביצוע צו סגירה בית המשפט לעניינים מקומיים

 52. בקשה לעיכוב ביצוע כניסתו לתוקף של צו איסור שימוש חורג במועדון גולף

 53. הגשת בקשה לעיכוב ביצוע בתכנון ובנייה לפי סעיף 239 לחוק התכנון והבנייה

 54. ד שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון