צו מניעה זמני במקרקעין

להלן החלטה בנושא צו מניעה זמני במקרקעין:

ה ח ל ט ה     
בקשה לצַו-מניעה זמני (תקנה 363(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984).
המבקשת עתרה במעמד צד אחד, לצַו-מניעה המורה למשיבים להימנע מכֹּל עסקה במקרקעין הידועים כגוש 6193, חלקות 330, 345, עַד למתן פסק-דין בתביעה שעמדה להגיש נגד המשיבים.
ניתן צו ארעי כמפורט בבקשה ונקבע דיון במעמד הצדדים.

מדובר במקרקעין שנועדו לִבניית מגוּרים, ברח' ז'בוטינסקי בפתח-תקווה. הזכויות במקרקעין רשומים על-שם בעלה של המבקשת, מר יוסף כהן ("משיב 3") בשלמות. משיב 3 חייב כספים לבנק המזרחי המאוחד בע"מ (משיב 2). הבנק מנהל מזה שנים הליכים בהוצאה לפועל לגביית החוב, במסגרת חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 (תיק הוצל"פ 99-82520-01). ראש ההוצאה לפועל מינה כונס נכסים, עו"ד אלי סעדון ("משיב 1"), אשר מכר את המקרקעין ב-2.4.2001 לעופר שפיקי ("משיב 4").
לטענת המבקשת, נודע לה "בימים אלה ממש", כי משיב 2, שהוא הזוֹכה בתיק ההוצאה לפועל, מכר את הזכויות במקרקעין בשלמות, על-אף שידע, או היה עליו לדעת, כי משיב 2 נשוי כדמו"י למבקשת:

"תוך גזילת תמורת המכר לכיסם(!!) ואם לא די בכך - במכירת המקרקעין ב'מכירת חיסול' בשליש משוויים הריאלי(!!)".

המבקשת טוענת כי כונס הנכסים ("משיב 1") היה מוּדע לזכויותיהּ במקרקעין, מכּוח חזקת השיתוף וכי לא הובאו לידיעתה הליכי המכר שננקטו על-ידי הכונס למכירת המקרקעין.

להבטחת זכויותיהּ הקִנייניות מדיני היושר, עותרת המבקשת בבהילות, לעיכוב רישום עיסקת המקרקעין עַד למתן פסק-דין בתביעה שהיא עומדת להגיש לבית-המשפט המחוזי בתל-אביב. יצויין, כי לפי הוראות בית משפט, הוגשה התביעה נגד המשיבים ונגד המדינה, לסעד הצהרתי, צַו-מניעה קבוע ותשלום 750,000 ₪.

כונס הנכסים ורוכשי המקרקעין מתנגדים למתן סעד זמני המעכב את הרישום.
לטענתם, אין ממש בגירסת המבקשת כי לא ידעה דבר אודות ההליכים המתמשכים למימוּש זכויות בעלה במקרקעין, לרבות התכתבות ענֵפה, שחֶלקהּ התקבל ע"י המבקשת אישית ואוּשׁר בחתימת ידהּ (נספח ג' לתשובת הכונס, משיב 1).
כמו-כן טוענים המשיבים כי המכירה אוּשׁרה על-ידי ראש ההוצאה-לפועל בהליך תקין המקנה הגנה בפני תביעה להחזרת המקרקעין בעין (סעיף 18 (א), לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז - 1967).
המשיבים מוסיפים כי הזכויות במקרקעין נרכשו בתום-לב וּבתמורה מלאה.
לכֹל היותר, סבורים המשיבים, כי מדובר בסעד כספִּי שאכיפתו מובטחת. הכספים נִגבּוּ בתיק ההוצאה-לפועל שנפתח על-ידי הבנק הנושה. אם יורה בית-המשפט להשיב למבקשת את חֶלקהּ ממכירת זכויותיהּ במקרקעין, מובטח ביצוע פסק-הדין.
כמו-כן, מצביעים המשיבים על השיהוי הרב בהגשת התביעה ושוללים כאמור את האפשרות כי המבקשת לא ידעה דבר אודות מכירת המקרקעין שהיו רשומים על-שם בעלה- משיב 3, בשלמוּת.

משיבים 6-4 רכשו נכס סמוך, והם מתעתדים לקבל היתר לבניית פרוייקט על כל המקרקעין. השלמת העיסקה ברישום בספרי המקרקעין, חיונית לקידום המיזם ואִילוּ צַו-המניעה שנועד למעשה להבטיח סעד כספִּי מובטח ממילא, גורם נזק כבד למשיבים 6-4. במאזן האינטרסים, גובר איפוא עניינם של המשיבים על עניינהּ של המבקשת.

לאור הספקות בנכונות התשתית העובדתית למתן הסעד, המתבקש בשלב שלפני שמיעת הראיות והחשש לנזק חמור, העלול להיגרם למשיבים אם תיענה הבקשה, אין מקום להשאיר את הצו הארעי, כפי שניתן. ברם, ניתן להבטיח את עניינהּ של המבקשת, מבלי לפגוע באינטרס הלגיטימי של רוכשי הזכויות במקרקעין להשלמת העיסקה ברישום. הכּוונה להערת אזהרה לטובת המבקשת שתירשם על המקרקעין הרשומים עדיין על-שם משיב 3, מבלי שהדבר יפגע ברישום זכויות הרוכשים.
רישום הערת האזהרה מותנה בהפקדת ערבוּת בנקאית על-ידי המבקשת, בסך השווה ל-12,000$. המועד להפקדת הערבות - 30 יום מקבלת ההחלטה. עד אז תעמודנה הערבויות שכבר הוגשו.

המזכירות תעביר החלטה זו לכבוד רשם המקרקעין סמוך להפקדת הערבות הבנקאית.
הוצאות הבקשה בסך 10,000 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין, לפי התוצאות בתובענה שהגישה המבקשת כנגד משיבים 1, 2, 4, 5 ו-6.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צו מניעה זמני במקרקעין

 2. תנאים למתן צו מניעה זמני

 3. בקשה לאכוף צו מניעה זמני

 4. צו מניעה זמני נגד פיטורים

 5. התנאים למתן צו מניעה זמני

 6. צו מניעה זמני למניעת פינוי

 7. מה התנאים למתן צו מניעה זמני

 8. צו מניעה זמני נגד ייצור מוצר

 9. צו מניעה זמני נגד פינוי מדירה

 10. התחייבות עצמית - צו מניעה זמני

 11. צו מניעה זמני איסור שימוש בחלקה

 12. צו מניעה זמני להפסקת מכירת מוצר

 13. צו מניעה זמני האוסר להציק אישית

 14. צו מניעה זמני האוסר להיכנס לחלקה

 15. צו מניעה זמני להעסקת עובדים חדשים

 16. צו מניעה זמני האוסר הפעלת עסק מתחרה

 17. בקשה למתן צו מניעה זמני תנאי סף במכרז

 18. צו מניעה זמני לאסור אכלוס שלא למטרת מגורים

 19. צו מניעה זמני למנוע הפרעה לכניסה לאתר בניה

 20. צו מניעה זמני שיאסור לעשות כל דיספוזציה במכונות

 21. בקשה למתן הוראות למתן צו מניעה זמני האוסר על דיספוזיציה

 22. בקשה למתן צו מניעה זמני להימנע מלעשות כל פעולת בנייה ופיתוח

 23. צו מניעה זמני על מנת למנוע פתיחתו של גן ילדים בבית דו משפחתי

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון