צו הריסה צימרים

להלן פסק דין בנושא צו הריסה צימרים:

פסק דין

בפניי ערעור על החלטותיו של בית משפט השלום בחיפה מיום 02.09.08 ובהמשך מיום 21.9.08 אשר דחו את בקשתו של המערער לעיכוב ביצוע נוסף של צו ההריסה, אשר ניתן בעניינו ביום 13.4.05, המתייחס למבנים שהם צימרים אשר נבנו על ידו ללא היתר.

המערער טוען כי טעה בית משפט קמא אשר לא האריך את מועד ביצוע צו ההריסה זאת כאשר הוגש על ידו ערעור ברשות המועצה הארצית לתכנון ולבניה וערעור זה אמור להשמע בימים הקרובים. לטענתו, אם התקבל הערעור כי אז ניתן יהיה להכשיר את המבנים שנבנו על ידו ללא היתר במובן זה שניתן יהיה ליתן היתר לאותם מבנים.

לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים החלטתי להעתר חלקית לערעור. עם זאת יובהר, כי סבור אני שלא נפל פגם בהחלטת בית משפט קמא נשוא הערעור שבפני. בית משפט קמא אמנם דחה את הבקשה לעיכוב ביצוע ההריסה ואולם נתן ארכה לביצוע ההריסה הנ"ל תוך שהוא מציין בסוף החלטתו כי הארכה ניתנת "במטרה לאפשר לו (למערער שבפניי, ר.ש.) למצות הליך ערר מול הועדה הארצית לתכנון ולבניה...". בכך הביא בית משפט קמא לידי ביטוי את מדיניות בית המשפט העליון לעניין ביצוע צווי הריסה, כפי שבא לידי ביטוי בשורה של פסקי -דין.
בית המשפט העליון הדגיש לאחרונה בשורה של פסקי דין בענייני תכנון ובניה ורישוי עסקים והתריע בפני התופעה, שתחת מעטה של הארכת ההליכים השיפוטיים ניתנת בפועל לגיטימציה להנצחת הפעילות הבלתי חוקית. צוין בשורה של פסקי דין שיש למגר תופעה זו ולהקפיד באכיפת החוק באופן שבו לא ישמשו ההליכים המתמשכים ככלי להנצחת הפעילות הבלתי חוקית בשטח. בית המשפט העליון הבהיר כי תופעה זו של הנצחת בניה בלתי חוקית או שימוש חורג או הפעלת עסקים ללא רישוי לאורך זמן בדרך של הארכת מועדים לביצועם של צווים שיפוטיים, מערערת את בסיס קיומם של מוסדות התכנון והבניה ואת עצם שלטון החוק. ראה:

ע"פ 6720/06, דהרי ואח' נ. מדינת ישראל ואח', תק-על 2006(3) 2922 ;
בג"צ 6309/06, מושב הודיה - אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות ואח' נ. מנהל מקרקעי ישראל ואח', תק-על 2006(3) 3751 ;
בג"צ 8379/06, ח"כ רוברט איליטוב ואח' נ. הועדה המחוזית לתכנון ובניה מרכז ואח', תק-על 2006(4) 1605.

יצוין כי פסקי הדין הנ"ל ניתנו בשאלות שונות שעניינן אכיפת חוקי תכנון ובניה, ואולם בכל פסקי הדין חזר בית המשפט העליון והבהיר שאין לאפשר המשך תופעה לפיה משמשים הליכים שיפוטיים שונים לעיכוב ביצוע של צויים שיפוטיים ומנציחים בפועל את עבירת הבניה בשטח.

כאשר ניתנה החלטתו של בית משפט קמא, הובאו בחשבון הלכות אלו. בית משפט קמא קבע, בצדק, כי לא ניתן לומר שקיים סיכוי של ממש להכשרת המבנים במובן זה שתוך פרק זמן קצר ניתן יהיה להוציא לאותם מבנים היתר בניה ובהמשך, ועל פי ההלכה הפסוקה, דחה את הבקשה לעיכוב ביצוע צו ההריסה. כפי שציין, עיכב את הביצוע לתקופה של 30 ימים כדי לאפשר למערער למצות את הליך הערעור בפני הועדה הארצית לתכנון ולבניה.

מהמסמכים שהוגשו לעיוני עולה, כי הדיון בועדה הארצית לתכנון ולבניה היה קבוע ליום 12.10.08 ונדחה בתחילה ליום 23.10.08 ובהמשך נדחה ללא תאריך.

בנסיבות אלו, סבור אני כי ברוח החלטתו של בית משפט קמא יש לאפשר דחיה קצרה נוספת של ביצוע צו ההריסה באופן שיאפשר את השלמת הדיון בערעור שהוגש למועצה הארצית לתכנון ולבניה.

כדי שלא ייעשו מהלכים שעניינם עיכוב הדיון במועצה הארצית, אבהיר, כי לכל היותר יש לאפשר דחיה קצרה של עיכוב ביצוע צו ההריסה כאשר על המערער לפנות למועצה הארצית לתכנון ולבניה בבקשה להקדמת הדיון, ולציין בבקשתו כי קיים צו הריסה אשר לא יוארך עוד. במקביל, יוכל הוא לפנות בבקשה נוספת לפי סעיף 207 ולציין בפני בית משפט קמא את מועד הדיון בפני המועצה הארצית לתכנון ולבניה כך שבית משפט קמא יוכל לשקול אם יש בכך עילה לעכב שוב את ביצוע צו ההריסה, וזאת בשים לב לכל ההלכות הנ"ל.

אשר על כן, לפנים משורת הדין אני מקבל חלקית את הערעור במובן זה שאני מורה על עיכוב ביצוע צו ההריסה עד ליום 20.11.08 כאשר לא יאוחר מיום 12.10.08 יגיש המערער בקשה למועצה הארצית לתכנון ולבניה לקבוע דיון דחוף בעניינו וככל שבדעתו להגיש בקשה נוספת לפי סעיף 207 לחוק התכנון והבניה, יגיש את הבקשה עד לא יאוחר מיום 06.11.08 כך שניתן יהיה לדון בה ולהשלים את הדיון קודם ליום 20.11.08, מועד בו יפקע הצו לעיכוב ביצוע וניתן יהיה לבצע את צו ההריסה.

בהעדר החלטה אחרת של בית משפט מוסמך, ניתן יהיה לבצע את צו ההריסה לאחר חלוף יום 20.11.08 שעה 24:00.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו צו הריסה ?

 2. צו הריסה מנהלי

 3. צו הפסקת הריסה

 4. צו הריסה שיפוטי

 5. התליית צו הריסה

 6. צו הריסה צימרים

 7. עורך דין צו הריסה

 8. צו הריסה בהתנחלות

 9. צו הריסה לבית כנסת

 10. צו הריסה נגד הנאשם

 11. צו הריסה גן אירועים

 12. צו הריסה מבנה מאוכלס

 13. הריסת מבנה ללא התראה

 14. הריסת מבנה ללא הסכמה

 15. מי צריך לבצע צו הריסה

 16. איחור בביצוע צו הריסה

 17. אכיפת צו הריסה בשטחים

 18. מי יכול להתנגד לצו הריסה ?

 19. תאונה במהלך עבודות הריסה

 20. דחיית מועד ביצוע צו הריסה

 21. הארכת מועד ביצוע צו הריסה

 22. החלטה בבקשה למתן צו הריסה

 23. הקמת אוהל על הגג - צו הריסה

 24. אי קיום צו הריסה של בית משפט

 25. עיכוב הריסת מבנים בלתי חוקיים

 26. צו הריסה מנהלי - חובת התייעצות

 27. נזקים לבית אחר בעקבות הריסת בית

 28. ערעור הארכת מועד ביצוע צו הריסה

 29. הארכת מועד ביצוע צו הריסה שיפוטי

 30. בקשה להארכת מועד לביצוע צו הריסה

 31. הריסת בניה בלתי חוקית במגזר הערבי

 32. עיכוב צו הריסה לצורך השלמת הליכים

 33. מניעת ביצוע צו הריסה למבנה ללא היתר

 34. הרואה עצמו נפגע על ידי צו הריסה מינהלי

 35. מעמד בבקשה לביטול ו/או עיכוב צו הריסה מינהלי

 36. בקשה להריסת מחסן בנוי, בניית משטח עץ וסוכך עונתי

 37. חוק עזר לדוגמה לעיריות (הריסת מבנים מסוכנים), תשל"ב-1972

 38. אם פקע תוקפו של צו הריסה מנהלי, ניתן ליתן על צו הריסה מנהלי חדש

 39. התנגדות השכנים לפינוי והריסת בית ישן תוך בניית בניין חדש (גבוה)

 40. נטען כי לא זומן לשימוע וצו צו הריסה מנהלי ניתן והודבק בהיעדר שימוע

 41. חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (הריסת מבנים מסוכנים), תשל"ב-1972

 42. היתר בנייה להריסת בית דו משפחתי ובניית בנין מעל קומת עמודים מפולשת

 43. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון