עיכוב ביצוע צו הריסה








עיכוב ביצוע צו הריסה

להלן החלטה בנושא עיכוב ביצוע צו הריסה:

החלטה

1.     המבקש מפעיל עסק ברח' אח"י אילת 66 בקרית חיים. במהלך הפעלת העסק הקים מבנה בן 32 מ"ר בכך שבנה קיר ובו שלוש חזיתות מפרופילי פלדה וזכוכית ודלת ומעליו גג מלוחות פח עם שכבת בידוד תרמי (המבנה).
     ביום 2.12.04 חתם ראש העיריה על צו הריסה מנהלי למבנה (הצו), כשהוא מתבסס על תצהירו של מהנדס לפיו נתמלאו התנאים למתן הצו.

2.     המבקש הגיש בקשה לבית-המשפט לענינים מקומיים בחיפה (ב"ש 165/04) ובה טען שהמבנה נועד ל"קירוי חורף" ויוסר ביום 15.4.05. בבקשה נטען, בין השאר, כי תוספת הבניה קיימת מאז שכר המבקש את הנכס בשכירות מוגנת מאת העיריה, כי לעסקים אחרים ניתן אישור לקירוי חורף חרף חריגות בניה והעדר רישיון עסק וכי המשיבה נוהגת כלפי בהפליה. טענה נוספת היתה שהנכס מאוכלס מזה שנים ולא נתקיימו התנאים של אכלוס ובניה במועדים שבהם מדובר.
     
3.     בית-המשפט לענינים מקומיים (השופט אהרון ח' ורבנר) שמע טעונים ובעקבות זאת נתן החלטה ובה דחה את הבקשה. בית-המשפט העדיף את דבריו של הפקח, שנחקר על תצהירו, לפיו הבניה במקום נעשתה סמוך למתן הצו. עוד דחה את הטענה שאין צורך בהיתר בניה לקירוי עונתי. את טענת ההפליה דחה בשני נימוקים: לא הובאו ראיות ביחס לעסקים אחרים ולאור העובדה שמדובר בעבירה פלילית של בניה ללא היתר, תשמע טענת הפליה רק במקרים יוצאי דופן. בית-המשפט הפנה גם לתשובת מנהל ההנדסה מיום 23.11.04 (נספח ו' לערעור) לפנייתו של המבקש, בו נדחתה הבקשה לקירוי חורף משום שהמבקש מפר תנאי החוזה שנחתם עמו ובמקום נעשו תוספות בניה ללא היתר.
     בית-המשפט הורה שצו ההריסה יבוצע עד 15.3.05.



4.     המבקש ערער על פסק הדין והגיש בקשה זו, ובה הוא עותר לעכב ביצועו של צו ההריסה. הבקשה מנומקת בכך שבית-המשפט טעה כאשר ראה במבנה תוספת בניה ולא קירוי חורפי ובכך שהתעלם מטענת ההפליה.

5.     שמעתי טעוני ב"כ הצדדים ושוכנעתי שאין מקום להעתר לבקשה.
     אחד הנימוקים במכתבו של סגן מנהל המחלקה לרישוי עסקים שבו דחה את הבקשה לקירוי עונתי (נספח ו' להודעת הערעור), אינו יכול לעמוד במבחן. הפרת תנאי חוזה בין העיריה לבין שוכר נכס ממנה, אינה חלק משיקולי העיריה במילוי תפקידה הציבורי. יש כאן עירוב בין העיריה כגוף מנהלי הפועל בתחום סמכותו לבין פעילותה של העיריה כפיסקוס, כלומר, שלא בתחום הסמכות המנהלית.
     יתכן שכוונת הכותב היתה להפרת תנאי החוזה הרלבנטיים לבניה שלא כחוק, אך במקרה זה ראוי היה להסתמך על כך במפורש.

6.     הנימוק השני שבמכתב, בדבר תוספות בניה ללא היתר, מספיק לדחיית בקשה לקירוי עונתי. בהקשר זה ראוי לשים לב כי מכתב הדחיה נושא תאריך 23.11.04 ועל פי קביעת השופט ורבנר בהחלטה, הוקם המבנה אחרי 24.11 ולפני 28.11.04 (סעיף 2 להחלטה).
     נראה, לכאורה, שלאחר שנדחתה הבקשה, בחר המבקש להקים את המבנה.

7.     הבקשה לעיכוב ביצוע עקב הגשת ערעור (ששמיעתו נקבעה ליום 5.5.05) נועדה לאפשר למבקש לעשות שימוש במבנה עד תום התקופה. אף שנטען בבקשה כי ביצוע הצו יגרום למבקש נזק בלתי הפיך, אין יסוד לטענה זו. קירוי עונתי, כשמו כן הוא, הוא ארעי ואמור להיות מסולק בסוף התקופה. אין לפיכך בביצוע ההריסה נזק שאינו ניתן לתיקון בביצוע ההריסה.





8.     נזכיר את הידוע והמקובל כי

"הליך של צו הריסה מינהלי ראוי לו שיהא אמצעי מהיר ויעיל המאפשר תגובה על אתר לבנייה בלתי חוקית" (רע"פ 6076/02 ירדנה שמר נ' ועדה מקומית לתכנון ובנייה, תק-על 2002(3) 2904)

וכן דברים שכתב הנשיא שמגר בבר"ע 273/86 חנניה פרץ נ' יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה, פ"ד מ(2) 445, 447:

"הסמכות המינהלית נתווספה כדי לאפשר תגובה על אתר וכדי למנוע קביעת עובדות בהסתמך על כך שההליכים המשפטיים הרגילים דורשים, לא אחת, זמן לא מועט, וכי גם קיימות דרכים, שאין תמיד אפשרות מעשית לחוסמן, די למשוך הליכים באופן מלאכותי. על כן הוספה, כאמור, הסמכות להורות על פעולה מינהלית, הבאה למנוע, על אתר, עובדה מוגמרת".

8.     בנסיבות אלה אין הצדקה ליתן למבקש ארכה נוספת לשימוש במבנה שהוקם שלא כחוק.
     אני דוחה את הבקשה. צו ההריסה יבוצע עד ליום 27.3.05.
     פועל יוצא מכך, ע"פ 223/05 הקבוע ליום 5.5.05 מתייתר וימחק.





לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עיכוב ביצוע חלקי

 2. עיכוב ביצוע עונש

 3. עיכוב ביצוע מאסר

 4. עיכוב ביצוע צו פינוי

 5. עיכוב ביצוע צו הריסה

 6. עיכוב ביצוע עונש שלילה

 7. עיכוב ביצוע תשלום החוב

 8. עיכוב ביצוע פסילת רשיון

 9. עיכוב ביצוע הליכי פינוי

 10. עיכוב ביצוע הליכי גבייה

 11. עיכוב ביצוע פסק דין כספי

 12. עיכוב ביצוע פסק דין נהלי

 13. עיכוב ביצוע תשלום הוצאות

 14. בקשה לעיכוב ביצוע גזר דין

 15. עיכוב ביצוע פסק דין אזרחי

 16. עיכוב ביצוע פסק דין מזונות

 17. עיכוב ביצוע פסק דין בערעור

 18. עיכוב ביצוע גזר דין תעבורה

 19. בקשה לעיכוב ביצוע מימוש נכס

 20. עיכוב ביצוע תשלום היטל ביוב

 21. עיכוב ביצוע קנס פסילת ספרים

 22. התנאים לעיכוב ביצוע פסק דין

 23. עיכוב ביצוע פסק דין ועדת ערר

 24. עיכוב ביצוע פסק דין אשם תורם

 25. עיכוב ביצוע צו ההריסה המנהלי

 26. בקשה לעיכוב ביצוע מימוש מכרז

 27. עיכוב ביצוע צו סגירה תחנת דלק

 28. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין כספי

 29. בקשה לעיכוב ביצוע במעמד צד אחד

 30. עיכוב ביצוע פסק דין בדיני עבודה

 31. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין אזרחי

 32. עיכוב ביצוע גזר דין תאונה קטלנית

 33. עיכוב ביצוע פסק דין שניתן בהסכמה

 34. עיכוב ביצוע פסק דין רשלנות רפואית

 35. בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה מינהלי

 36. עיכוב ביצוע פסק דין עקב מצב כספי רע

 37. האם ערעור עילה לעיכוב ביצוע פסק דין

 38. עיכוב ביצוע פסק דין בבית דין לעבודה

 39. בקשה לעיכוב ביצוע של גזר דין תעבורה

 40. בקשה לעיכוב ביצוע החלטה של בית משפט

 41. עיכוב ביצוע פסק דין עד להערכה בערעור

 42. עיכוב ביצוע תשלום הלנת פיצויי פיטורים

 43. תקנה 467 - בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין

 44. עיכוב ביצוע פסק דין בעניין תאונת דרכים

 45. עיכוב ביצוע פסק דין בנושא זכויות יוצרים

 46. עיכוב ביצוע פסק דין רישיון קו שירות מוניות

 47. עיכוב ביצוע עד סיום כל התיקים בתביעה כספית

 48. האם הגשת ערעור מהווה עילה לעיכוב ביצוע פסק דין

 49. עיכוב ביצוע פסק דין בית המשפט לעניינים מינהליים

 50. בקשה לעיכוב ביצוע החלטה בבית הדין להגבלים עסקיים

 51. עיכוב ביצוע צו סגירה בית המשפט לעניינים מקומיים

 52. בקשה לעיכוב ביצוע כניסתו לתוקף של צו איסור שימוש חורג במועדון גולף

 53. הגשת בקשה לעיכוב ביצוע בתכנון ובנייה לפי סעיף 239 לחוק התכנון והבנייה

 54. ד שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון