התחייבות בכתב יד לתשלום דמי תיווך
התחייבות בכתב יד לתשלום דמי תיווך

להלן פסק דין בנושא התחייבות בכתב יד לתשלום דמי תיווך:

פסק דין

תביעה כספית לתשלום הסכום של 7,595 ₪ בגין שירותי תיווך.
עילת התביעה התבססה על מסמך בכתב ידו של הנתבע בו התחייב לשלם לתובעת דמי תיווך.

בבקשת רשות להגן טוען הנתבע, שהתביעה מתבססת על מסמך שהוא אינו חתום עליו, וכי החתימה הנחזית להיות שלו היא מזויפת.

ביום הדיון בבקשת רשות להגן, חזר הנתבע על הטענה כי התביעה מבוססת על מסמך בו חתימתו זויפה.
עוד הצהיר במהלך ישיבת יום 5.9.06 בפני כבוד השופטת פרוסט שהוא מוכן ללכת לפוליגרף וכן למנות מומחה שיבדוק, וכי הכרעת המומחה תכריע את גורל התיק.

כבוד השופטת פרוסט מינתה את מר בצלאלי אמנון כמומחה לבדוק האם החתימה על גבי המסמך היא חתימת הנתבע. עוד ציינה כי חוות דעת המומחה תכריע את גורל התיק.

התקבלה חוות דעתו של המומחה להשוואת כתבי יד ולבדיקת מסמכים ובה צוין ש"לדעתי קיימת אפשרות שהחתימה נכתבה על ידו [הנתבע - ע.מ.]".
המדובר במסקנה זהירה, אולם המומחה ציין שלדעתו האפשרות שהחתימה במחלוקת נכתבה בידי הנתבע היא סבירה יותר מאחר שנכתבה על ידי אחר.

לאחר שהמסקנה לא היתה זהירה, ונבעה בין היתר גם ממחסור בדוגמאות חתימה ממקור בלתי תלוי (למשל שיקים מחשבון הבנק של הנתבע), הועברו למומחה דוגמאות של שיקים חתומים על ידי הנתבע.
המומחה ציין בחוות הדעת המשלימה מיום 24.5.07 שגם לאחר בחינת הדוגמאות הנוספות שהועברו אליו, לא מצא מקום לשנות את מסקנות חוות דעתו הקודמת לפיה קיימת אפשרות שהחתימה במחלוקת נחתמה על ידי הנתבע.

ביום 23.10.07 בדיון שהתקיים לפני כבוד השופטת פרוסט הגיעו הצדדים להסכמה המופיעה בפרוטוקול הדיון כדלקמן:
"הצדדים: אנו מסכימים כי נלך ביחד למכון פוליגרף אשר יקבע על ידי בית המשפט וכאן תבחן השאלה האם בטופס הסכמת התיווך חתם הנתבע לידי הדירה ברחוב ברדיצבסקי. זו שאלה שתוצב לשני הצדדים. חוו"ד של המכון לאחר שאלות אלה תכריע את גורל התיק" (להלן: "ההסכמה").

כבוד השופטת פרוסט קבעה בהחלטתה כי הצדדים יפנו למכון פוליגרף וכי "חוו"ד המכון תכריע את גורל התיק".

ביום 5.2.08 התקבלה חוות דעת מכון הפוליגרף לפיה בבדיקת הפוליגרף של התובעת נמצא כי התובעת דוברת אמת בתגובותיה לשאלות הרלוונטיות, וכי בבדיקת הפוליגרף של הנתבע נמצא ששיקר בתשובותיו לשאלות הרלוונטיות.
ביום 18.2.08 העברתי את חוות הדעת לתגובת הצדדים וציינתי בהחלטה שלאור חוות הדעת ניתן ליתן פסק דין.

התובעת ביקשה ליתן פסק דין לאור חוות הדעת המצויות בתיק, ולאור השתלשלות התנהלות התיק כמפורט בתגובה; לעומתה הגיש הנתבע תגובה בה הודה כי הסכים ללכת לבדיקת פוליגרף אשר תוצאותיה תכרענה את גורל התיק, אולם למעשה מעלה טענות באשר להסכמה. בין היתר טען שהסכמתו לא היתה מושכלת ושלא מתוך הבנה מלאה של המשמעות שלה.
הנתבע ביקש שלא לקבל את חוות הדעת ולברר את התביעה לגופה.

לאחר שעיינתי בתיק, בחוות הדעת שהוגשו, אני סבור שדינה של התביעה להתקבל.

החלטת כבוד השופטת פרוסט מיום 23.10.07 באה לאחר ההסכמה. בהחלטה נקבע שחוות הדעת תכריע את גורל התיק.

למעשה כל טרוניית הנתבע היא לגבי ההסכמה אליה הגיע עם התובעת.

נראה שהנתבע לא הלין על ההסכמה, אלא אך ורק לאחר שקיבל את תוצאות חוות דעת הפוליגרף.

זאת ועוד; בתיק בית המשפט מצויות 3 חוות דעת - שתי חוות הדעת של מומחה לכתבי יד, וכן חוות הדעת של מכון הפוליגרף - הצדדים לאורך הדרך הסכימו כי חוות הדעת הן שתחייבנה ותכרענה את גורל התיק, אם לדחיית התובענה אם לקבלתה. נראה שדרישת הנתבע כעת, לחזור בו מההסכמה, ולאחר החלטת כבוד השופטת פרוסט, אין לה על מה שתסמוך. יש לפעול על פי ההסכמה, ועל פי ההחלטה.

לאור האמור לעיל, ולאור חוות הדעת בתיק, אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבע לשלם לתובעת את הסכום של 7,595 ₪ כשסכום זה ישא ריבית והצמדה החל מיום הגשת התביעה (5.6.06) ועד לתשלום המלא בפועל.
כמו כן מחייב את הנתבע בהוצאות משפט וכן בשכ"ט עו"ד סכום של 1,500 ₪ + מע"מ. סכומים אלו ישאו ריבית והצמדה החל מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תוקף הסכם תיווך

 2. עמלת תיווך מגרש

 3. ניכוי דמי תיווך

 4. דמי תיווך על קרקע

 5. הסכם תיווך בעל פה

 6. הסכם תיווך לא חתום

 7. הסכם תיווך לא כתוב

 8. סירוב לשלם דמי תיווך

 9. מחיקת תביעה של מתווך

 10. תיווך בין קבלני משנה

 11. הסתרת מידע ע"י מתווך

 12. תביעה על שירותי תיווך

 13. סעיף 14 לחוק המתווכים

 14. תשלום דמי תיווך חלקיים

 15. תביעה לתשלום דמי תיווך

 16. זכאות מתווך לדמי תיווך

 17. מתי צריך לשלם למתווך ?

 18. זכאות לתשלום דמי תיווך

 19. הסכם תיווך על מסמך נפרד

 20. מילוי פרטים בהסכם תיווך

 21. אי תשלום דמי תיווך 1.5%

 22. הגורם היעיל בעסקת תיווך

 23. התחמקות מתשלום דמי תיווך

 24. שינוי הסכם תיווך בכתב יד

 25. הסתרת היותו של אדם מתווך

 26. דמי תיווך שכירות נכס מסחרי

 27. מי משלם דמי תיווך שכירות ?

 28. הגבלת חופש העיסוק של מתווך

 29. הסכם תיווך ללא כתובת הדירה

 30. תביעה בגין הפרת הסכם תיווך

 31. מכירת דירה ללא ידיעת המתווך

 32. ביטול הסכם בלעדיות עם מתווך

 33. חתימה אצל שני מתווכים שונים

 34. תביעה בגין דמי תיווך שכירות

 35. הסכם תיווך לרכישת ביטוח חייים

 36. מייצג או מתווך של חברה בחו''ל

 37. דמי תיווך שכירות דירה בתל אביב

 38. הפרת הסכם בלעדיות בתיווך דירות

 39. הסכם תיווך עם שני מתווכים שונים

 40. תביעה של מתווך לתשלום דמי תיווך

 41. ניסיון התחמקות מתשלום דמי תיווך

 42. סירוב לשלם דמי תיווך בגין השכרה

 43. האם מתווך ברימקס נחשב לעובד שלה

 44. חובת המתווך להסביר על הסכם תיווך

 45. התחייבות בכתב יד לתשלום דמי תיווך

 46. אי תשלום למתווך למרות הסכם בלעדיות

 47. חוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996

 48. תביעה נגד מתווכת להעסקת עובדים זרים

 49. דמי תיווך על עסקה שהתבטלה אחרי חתימה

 50. מכירת בית בתקופת הבלעדיות - דמי תיווך

 51. מעורבות עורכי דין בעסקאות תיווך נדל''ן

 52. תקנות המתווכים במקרקעין, התשנ''ז-1997

 53. זכאות לקבל דמי תיווך ללא רישיון תיווך

 54. הוראות נוהל לאישור עיסקאות תיווך ביהלומים

 55. דמי תיווך (לא באחוזים) בגובה ההפרש במכירה

 56. האם מתווך שהראה דירה מדגמית זכאי לדמי תיווך ?

 57. תביעות בין מתווכים - תביעת מתווך נגד מתווך אחר

 58. דחיית תביעה לדמי תיווך למרות חתימה על סכם תיווך

 59. תביעה קטנה בבית משפט לתביעות קטנות לתשלום דמי תיווך

 60. תקנות המתווכים במקרקעין (נושאי בחינה), התשנ''ז-1997

 61. תקנות המתווכים במקרקעין (פרטי הזמנה בכתב), התשנ''ז-1997

 62. מתווך טען כי במקום עמלת תיווך הוסכם כי ינהל נכסים שונים שבבעלות הנתבע

 63. תביעה להשבת דמי התיווך ששולמו בגין חוזה שבוטל בעקבות אי מסירת הנכס במועד

 64. פגמים צורניים ומהותיים בהסכם תיווך הפוגעים בחבות החוזית לתשלום דמי התיווך

 65. עת מפגיש מתווך בין הצדדים הוא הגורם היעיל, אולם לא תמיד עובדות העניין כה פשוטות

 66. האם זכאי לקבלת דמי תיווך שעובד מטעמו, שאיננו מתווך מורשה, ביצע פעולות רבות מול הקונה ?

 67. מתווך המעדיף תועלתו האישית ומונע קידום עסקת מכר פועל בניגוד לחובותיו על פי חוק המתווכים

 68. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון