דחיית מועד ביצוע צו הריסה

להלן החלטה בנושא דחיית מועד ביצוע צו הריסה שיפוטי:

החלטה

 1.      "בקשה דחופה" לדחיית מועד ביצוע צו הריסה שיפוטי, שבה מתבקשת דחייה בת ארבעה חודשים למועד כניסתו לתוקף של צו ההריסה בתיק זה. הבקשה הוגשה רק ביום 31.12.07, כאשר הצו - שניתן בתאריך 18.6.07 בהתאם להסדר טיעון שנערך בין הצדדים - אמור היה להיכנס לתוקף ביום 1.1.08. לצורך מתן תגובות לבקשה זו, נדחה מועד כניסתו לתוקף של הצו ליום 1.2.08.
 2.      נגד המבקשת ונאשמים נוספים הוגש, ביום 19.7.06, כתב אישום שבו יוחסו לה עבירות של בניה ללא היתר ושימוש חורג בניגוד להוראות חוק התכנון ובניה, תשכ"ה-1965 (להלן - חוק התכנון), כאמור בכתב האישום. מדובר בבניית מתקן שידור הכולל אנטנה וחלקים נוספים, והכול כמפורט בסעיף 1 לכתב האישום ובתשריטים המצורפים לו. לאחר כמה וכמה דחיות הוצג בסופו של דבר בפני בית המשפט (כב' השופטת א' לוי), ביום 18.6.07, הסדר טיעון בכתב שנערך בין הצדדים לגבי תיק זה ותיק עמ"ק 2/421/04. במסגרת ההסדר האמור נמחקו יתר הנאשמים מכתבי האישום, בכפוף לתנאים שנקבעו בהסדר, ואילו הנאשמת הודתה בעובדות כתב האישום והורשעה. בגזר הדין, שניתן עוד באותו היום במסגרת הסדר הטיעון, נקבע, בין היתר, כי הנאשמת תהרוס את הבניה נשוא כתב האישום עד ליום 1.1.08.
 3.      כאמור, יום אחד בלבד לפני כניסתו לתוקף של צו הריסה, הוגשה ה"בקשה הדחופה" דנא, אשר נטען בה כי המבקשת מצויה בהליכי בחינה להקמת אתר שידור חלופי והיא עתידה להגיש בקשה לקבל היתר בניה מתאים בתוך זמן קצר. כמו כן, הלינה המבקשת בבקשתה על כך שהוועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה (להלן - הוועדה המקומית) לא קיימה דיון, הנדרש לשיטתה על פי החלטת ועדת הערר לתכנון ובניה במחוז תל-אביב (להלן - ועדת הערר).
 4.      על פי תשובת המשיבה, המתנגדת לבקשה, טרם הוגשה בקשה להיתר למתקן שידור באתר חלופי ואף אין זה נכון כי הוועדה המקומית לא קיימה את החלטת ועדת הערר. יתר על כן, לטענת המשיבה ההחלטה הרלוואנטית של הוועדה המקומית היא החלטה מיום 23.2.05, שלגביה לא הוגש ערר, ואשר כפי שנקבע בה אין כל אפשרות לאשר את הבקשה משום שבעלי אחת החלקות לא חתמו על הבקשה להיתר ואף מתנגדים לה, ובנוסף הבקשה לא תואמת את תמ"א 36.
 5.      המחלוקות שבין הצדדים בעניין אופן פעולת ועדות התכנון השונות אין עניינן בבית משפט זה, וכך גם טיעוני המבקשת כנגד מדיניות התכנון הנטענת של הוועדה המקומית בנושא הקמת מתקני שידור לתקשורת סלולרית. השאלה היחידה העומדת לדיון בפני בית משפט זה היא האם קיים טעם מיוחד המצדיק את דחיית מועד כניסתו לתוקף של צו ההריסה, כאמור בסעיף 207 לחוק התכנון.
 6.      לעניין שאלה זו יש לזכור, ראשית לכול, שמדובר בצו שהתקבל על פי הסדר טיעון בכתב שנערך בין הצדדים, שבמסגרתו נקבע המועד האמור, ועל כן נקודת המוצא צריכה להיות שאין לדחות את המועד, שהרי אין לקבל גישה לפיה הסכמת הצדדים לדחיה קבועה ומוסכמת אינה אלא קרש קפיצה לבקשות דחיה נוספות.
 7.      בנוסף, על פי תגובת המשיבה, שלא נסתרה על ידי המבקשת, אין סיכוי לקבלת ההיתר הנדרש למתקן השידור בשל התנגדות בעלי אחת החלקות הרלוואנטיות, וממילא ברור כי גם במהלך תקופת הדחיה המתבקשת לא יתקבל היתר שכזה. זאת ועוד: על אף ש"הבקשה הדחופה" הוגשה לצורך מיצוי הליכי הרישוי באתר דנא הרי שבפועל עוסקת המבקשת במציאת אתר חלופי ומכאן שגם היא אינה רואה סיכוי רב להצלחת הליכים אלה.

8.     בנסיבות אלה הבקשה נדחית. לפנים משורת הדין הצו ייכנס לתוקפו ביום 2.3.08, על מנת לאפשר למבקשת להיערך כראוי, אך מובהר בזאת כי לא תינתנה דחיות נוספות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו צו הריסה ?

 2. צו הריסה מנהלי

 3. צו הפסקת הריסה

 4. צו הריסה שיפוטי

 5. התליית צו הריסה

 6. צו הריסה צימרים

 7. עורך דין צו הריסה

 8. צו הריסה בהתנחלות

 9. צו הריסה לבית כנסת

 10. צו הריסה נגד הנאשם

 11. צו הריסה גן אירועים

 12. צו הריסה מבנה מאוכלס

 13. הריסת מבנה ללא התראה

 14. הריסת מבנה ללא הסכמה

 15. מי צריך לבצע צו הריסה

 16. איחור בביצוע צו הריסה

 17. אכיפת צו הריסה בשטחים

 18. מי יכול להתנגד לצו הריסה ?

 19. תאונה במהלך עבודות הריסה

 20. דחיית מועד ביצוע צו הריסה

 21. הארכת מועד ביצוע צו הריסה

 22. החלטה בבקשה למתן צו הריסה

 23. הקמת אוהל על הגג - צו הריסה

 24. אי קיום צו הריסה של בית משפט

 25. עיכוב הריסת מבנים בלתי חוקיים

 26. צו הריסה מנהלי - חובת התייעצות

 27. נזקים לבית אחר בעקבות הריסת בית

 28. ערעור הארכת מועד ביצוע צו הריסה

 29. הארכת מועד ביצוע צו הריסה שיפוטי

 30. בקשה להארכת מועד לביצוע צו הריסה

 31. הריסת בניה בלתי חוקית במגזר הערבי

 32. עיכוב צו הריסה לצורך השלמת הליכים

 33. מניעת ביצוע צו הריסה למבנה ללא היתר

 34. הרואה עצמו נפגע על ידי צו הריסה מינהלי

 35. מעמד בבקשה לביטול ו/או עיכוב צו הריסה מינהלי

 36. בקשה להריסת מחסן בנוי, בניית משטח עץ וסוכך עונתי

 37. חוק עזר לדוגמה לעיריות (הריסת מבנים מסוכנים), תשל"ב-1972

 38. אם פקע תוקפו של צו הריסה מנהלי, ניתן ליתן על צו הריסה מנהלי חדש

 39. התנגדות השכנים לפינוי והריסת בית ישן תוך בניית בניין חדש (גבוה)

 40. נטען כי לא זומן לשימוע וצו צו הריסה מנהלי ניתן והודבק בהיעדר שימוע

 41. חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (הריסת מבנים מסוכנים), תשל"ב-1972

 42. היתר בנייה להריסת בית דו משפחתי ובניית בנין מעל קומת עמודים מפולשת

 43. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון