תקלה במקלדת עברית טלפון נייד

להלן פסק דין בנושא תקלה במקלדת עברית טלפון נייד:

פסק־דין

1.     התובע רכש מהנתבעת מכשיר טלפון נייד מסוג 'I-Mate K-Jam' עם מקלדת נשלפת להקלדה בשפות האנגלית והעברית, ושילם סך 4,827 ₪ עבורו.

2.     בדיעבד הסתבר שבדגם המכשיר שרכש, או לפחות בחלק מהמכשירים מסוג זה, היה כשל שמנע את האפשרות של הפעלת המקלדת בשפה העברית.

3.     התובע טוען שהנתבעת הסתירה מהרוכשים, וממנו, את עובדת קיומה של הבעיה המובנית בהפעלת המקלדת בעברית, ושהדבר הסתבר לו רק לאחר שהתקין במכשיר תוכנות מיוחדות שרכש לצרכי עבודתו כרופא ועדכן במכשיר פרטֵי 2,600 אנשי קשר ואת יומן הפגישות שלו. במהלך התקופה שחלפה מאז, בה נוהל דין־ודברים בין הצדדים, יצאה לאור תוכנה מתקנת, אשר "מרפאת" את הכשל בהפעלת המקלדת בעברית. הנתבעת התקינה את התוכנה במכשירו של התובע, אלא שהתקנתה גרמה למחיקת כל התוכנות והמידע שהתקין ושמר בו. התובע תובע פיצוי בגין ההוצאות, הטרחה והפסד שעות העבודה שנגרמו בשל הצורך להתקין את כל אלה מחדש.

4.     הנתבעת טוענת שלא מדובר בכשל גורף במכשיר, ושהאפשרות לקיומה של בעיה בהפעלת המקלדת בעברית הייתה ידועה לתובע מיד לאחר רכישת המכשיר, שכן היא פורטה בדף נלווה שצורף לערכת המכשיר שנמסרה לתובע.

5.     לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי במסמכים שהגישו החלטתי לקבל את התביעה.

6.     שוכנעתי שהנתבעת לא מסרה לתובע מידע מלא ומדויק אודות המכשיר שמכרה לו, ובמיוחד אודות תכונותיו. הוכח שהנתבעת ידעה שקיימת בעיה מהותית וקבועה בהפעלת המקלדת בשפה העברית. למרות האמור, היא לא העמידה את התובע על מהות הבעיה והיקפה.
האמור בסעיף 7 בדף הנלווה שנמסר לתובע (נספח ד' לכתב התביעה) - לא זו בלבד שאין בו כדי למלא אחר הדרישה למסור לתובע את המידע המלא אודות המכשיר ותכונותיו, אלא שאף היה בו כדי להטעותו. הכתוב שם, בכל הקשור לאפשרות החלפת שפת המקלדת מאנגלית לעברית, יצר את הרושם שתיתכן, לעיתים, בעיה ארעית בהחלפת השפה, ושבאותם מקרים יש לבצע את הפעולות שפורטו בדף ההוראות, לרבות הפעלה מחדש של המכשיר. בשום פנים ואופן לא ניתן להבין מהאמור בדף שקיים כשל מובנה במכשירים מדגם זה או בחלק מהם, שהשלכתו על אפשרות השימוש במקלדת היא מהותית - מחייבת הפעלה של המכשיר וההגדרות שבו מחדש בכל שימוש ושימוש.

העובדה שלתיקון הכשל נדרשה התקנה של תוכנה מיוחדת שנועדה לצורך זה מהווה ראיה ברורה לכך שמדובר בכשל קבוע. הנתבעת חייבת הייתה להעביר לתובע עובדות אלה, במפורש ובאופן מלא, קודם לרכישת המכשיר.

אם לא די בכך, בפרסומיה, טרחה הנתבעת להדגיש, כאחד מיתרונות המכשיר, את העובדה שהוא כולל מקלדת מובנית נפתחת עם מקשים בעברית, אך בחרה לשתוק בכל הקשור לקיומה של תקלה ביישום תכונה זו של המכשיר.

לסיום נקודה זו, איני מקבלת גם את טענת הנתבעת על כך שהתובע לא פעל להקטנת נזקיו כשהמשיך להתקין במכשיר תוכנות, גם לאחר שנתקל בתקלה והיה מודע לה. הרי הנתבעת עצמה היא שיצרה, במעשה (אופן ניסוח דף ההוראות) ובמחדל (הסתרת המידע), את המצג שלא מדובר בתקלה קבועה.

7.     על־כן, אני קובעת שהנתבעת הפרה את חובתה למסור לתובע מידע מלא ומדויק אודות תכונות המכשיר ששלחה לו, ולכן חייבת היא לפצותו על כל ההוצאות והנזקים שנגרמו לו עקב כך. בהערה אציין, שבהצעת הנתבעת לביטול העסקה, לאחר שהתובע התקין במכשיר את התוכנות המיוחדות שרכש והזין בו את פרטי אנשי הקשר וכו"ב, לא היה כדי לפצותו על נזקיו, ולכן אין בה כדי להעלות או להוריד מחובתה לפצות את התובע.

8.     עיקר נזקי התובע הן השעות שנאלץ להקדיש להתקנה ועדכון מחדש של התוכנות והמידע שהתקין במכשיר קודם למחיקתם בעת התקנת התוכנה המיועדת לתיקון הכשל במכשיר. התובע העיד שנדרשו לו עשרים־ותשע שעות לשחזור המכשיר, התוכנות והמידע. בנוסף, הגיש הוא חוות־דעת מקצועית להוכחת משך הזמן הנדרש להתקנת התוכנות שהתקין ולעדכון הנתונים שעדכן, ולפיה נדרשות לאדם סביר כארבעים שעות לביצועם. אני מקבלת את עדות התובע על משך הזמן שנדרש לו לשחזור המכשיר. עדותו הייתה אמינה, היא נתמכה בחוות־הדעת המקצועית הנ"ל, לא הוגשה ראיה נגדית לסתירתה, ועל־כן אני מקבלת אותה. יחד עם זאת אציין, שבקביעת הפיצוי על הפסד שעות אלה אתחשב בעובדה שלא מדובר בהפסד שעות עבודה שגרמו להפסד שכר בפועל, לפחות לא כל השעות.
     
נוסף לאמור, נגרמו לתובע הוצאות בשל הצורך להגיע למשרדי הנתבעת לצורך התקנת התוכנה המתקנת, הוצאות הכרוכות בפניותיו אליה (שיחות טלפון, התכתבויות), וכן נגרמו לו טרחה ועגמת־הנפש, ועל אלה זכאי הוא לפיצוי.
     
9.     סוף דבר, ולאחר ששקלתי את כל האמור, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סך של 4,500 ₪ וכן הוצאות משפט, בסך 600 ₪. הסכום ישא הפרשי הצמדה וריבית, כחוק, מהיום ועד יום התשלום בפועל. ביצוע התשלום - בתוך 21 יום.

בקשת רשות ערעור לבית־המשפט המחוזי - בתוך 15 יום מיום קבלת פסק־הדין.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוב טלפון נייד

 2. פירוט שיחות בזק

 3. אי ניתוק קו טלפון

 4. הפצת רשימת טלפונים

 5. השאלת טלפון סלולרי

 6. עמוד של בזק בשטח פרטי

 7. תשתית אלחוטית של בזק

 8. ניוד מכשיר טלפון נייד

 9. צו חיפוש בטלפון סלולרי

 10. תביעה של בזק נגד דפי זהב

 11. פגיעה בכבל טלפון תת קרקעי

 12. שיחה לחו''ל מטלפון ציבורי

 13. ניתוק שירותי חירום בטלפון

 14. אישור ועדת הכלכלה חוק הבזק

 15. תביעה לתשלום על שירותי בזק

 16. תקלה במקלדת עברית טלפון נייד

 17. שידורי בזק פנים ארציים נייחים

 18. חוב על שיחות טלפון בינלאומיות

 19. חסימת קווי טלפון לשירותי מידע

 20. שיחות טלפון פרטיות בזמן העבודה

 21. נזקים בגלל ניתוק קו טלפון סלולרי

 22. תביעה בנושא דקות חינם בטלפון נייד

 23. תביעה בגין בהתנהלות בזק בטיפול באירוע

 24. עמלה על שיחות בינלאומיות מטלפון ציבורי

 25. תביעה נגד 013 נטוויז'ן בגין שיחות לחו''ל

 26. תביעה נגד סלקום תקלה בטלפון סלולרי בחו''ל

 27. חוק הגנת הצרכן סעיף 18 ב - שירות טלפוני חינם

 28. קרן מחקר לבחינת בטיחות השימוש בטלפונים סלולריים

 29. תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד), התשס''ב-2002

 30. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון