תביעת פיצויים בגין החלפת מנוע ברכב

להלן פסק דין בנושא תביעת פיצויים בגין החלפת מנוע ברכב:

פסק דין

1.     התובע - נתבע שכנגד (להלן: "התובע") הוא הבעלים של רכב מסוג רנו, דגם 21, נושא מס' רישוי 06-679-18 (להלן: "הרכב").

     הנתבע - תובע שכנגד (להלן: "הנתבע") הוא הבעלים של מוסך הבוחן.

2.     בתחילת חודש יוני 2004 פנה התובע לנתבע וביקש להחליף את מנוע הרכב בעקבות תקלה אשר התגלתה בו ולצורך כך הוא סיפק לו מנוע משומש (להלן: "המנוע החלופי"). לאחר התקנת המנוע החלופי הוא לא פעל, ולבקשת הנתבע המציא לו התובע מנוע אחר במקומו וכן חלקים נוספים לרכב.

3.     לטענת התובע בתמצית, המנוע החלופי לא פעל ברכב בשל רשלנות הנתבע ובעקבות כך נגרמו נזקים במתנע, בגיר ובמנוע של הרכב, ועל-כן, הוא סיפק אותם חלקים לנתבע. עוד נטען כי התובע משך לפקודת הנתבע שיק על סך של 500 ש"ח עבור החלפת המנוע ברכב, אולם, הנתבע דרש ממנו לחתום על גב השיק ובכך להטיל עליו אחריות כלפי חברות מפוקפקות שלא היה לו כל קשר אליהן. מכאן התביעה, לפיה מבקש התובע לחייב את הנתבע בתשלום סך של 17,500 ש"ח.

4.     לטענת הנתבע בתמצית, הואיל והמנוע החלופי סופק על-ידי התובע, לא מוטלת עליו אחריות לתקינותו. בגין הרכבת המנוע החלופי נדרש התובע לשלם סך של 800 ש"ח. התובע משך לפקודת הנתבע שיק על סך של 500 ש"ח, אולם, משנדרש לחתום חתימת היסב על גב השיק, הוא נטל אותו חזרה ולא שילם תמורה כלשהי לנתבע. בנסיבות העניין, הנתבע עיכב את הרכב תחת ידיו.

     הנתבע מבקש לחייב את התובע בתשלום סך של 5,995 ש"ח, מתוכם סך של 800 ש"ח בגין עלות הרכבת המנוע החלופי והיתרה בגין הוצאות אחסון הרכב עד למועד הגשת התביעה שכנגד, 10.10.04.

5.     בהתאם להסכמה אליה הגיעו הצדדים, פסק הדין בתביעה ניתן על דרך הפשרה בהתאם לסעיף 79א' לחוק בתי המשפט, לאחר שכל צד סיכם את טענותיו בתביעה.

6.     שני הצדדים בעלי הדין תמכו טענותיהם בתביעה בחוות דעת שמאי אשר הוגשו מטעמם. אולם, כבר כעת יצויין, כי לא ניתן להסתמך על אותן חוות דעת או לקבוע ממצאים על פיהם.

חוות הדעת מטעם התובע מבוססת כל כולה על טענות התובע בתביעה ואין בה כל התייחסות להתרשמותו המקצועית של המומחה.

     באשר לחוות הדעת מטעם הנתבע, המומחה סקר בקצרה טענות הצדדים וציין באופן לקוני בסעיף 5.1.4 לחוות הדעת: "אין ולא נמצא כל פגם בעבודת הנתבעים ונראה לנו שמדובר בתביעה בה מנסה התובע לגלגל נזקיו על כתפי הנתבעים, ללא עוול בכפם". דא עקא, למסקנה זו אין כל ביסוס מקצועי בחוות הדעת.

7.     העובדה כי התובע מסר לנתבע שיק על סך של 500 ש"ח תמורת הרכבת המנוע החלופי ברכב ואף סיפק לו חלקים שונים להרכבה, אינה מתיישבת עם טענתו כאילו התקלות שהתגלו באותו מנוע ויתר החלקים ברכב היו באחריות הנתבע.

8.     הנתבע מפנה למחירון איגוד המוסכים לעניין חיוב התובע בדמי אחסון הרכב (נספח ה' לכתב התביעה שכנגד). מחירון זה אינו רלוונטי למחלוקת שבין הצדדים, וזאת משני טעמים, כמפורט להלן:

א.     המחירון הוא מיום 10.3.99, כארבע שנים לפני ההתרחשות נשוא התביעה.
ב.     במחירון מפורטים "דמי חניה במוסך" בעוד כי דרישת הנתבע היא לתשלום דמי אחסון ואין לדעת באם מדובר באותם רכיבים.

9.     אין באמור לעיל כדי לשלול באופן מוחלט זכותו של הנתבע לקבלת הוצאות אחסון עבור רכב התובע, שכן, בהתאם לסעיף 5 לחוק חוזה קבלנות, תשל"ד-1974, הוא עיכב כדין את הרכב תחת ידיו.

     בנסיבות העניין, אני מעמיד הוצאות דמי האחסון המגיעים לנתבע על סך של 2,000 ש"ח.

10.     התובע עתר לפיצול סעדים בתביעה, אולם, הוא לא נימק בקשתו ולא פירט מהם הסעדים הנוספים אותם הוא מבקש לתבוע ומדוע לא ניתן לכלול אותם במסגרת תביעתו דנן. בנסיבות העניין, הבקשה לפיצול סעדים נדחית.

11.     לסיכום כל האמור לעיל, אני מורה כדלקמן:

א.     תביעת התובע, מר דוד לנקרי - נדחית בזאת על הסף.
ב.     התביעה שכנגד אשר הגיש הנתבע, מר מוטי איצקוביץ, מתקבלת באופן חלקי, ובהתאם לכך, על התובע לשלם לו את כל הסכומים כמפורט להלן:

-     סך של 800 ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 23.9.04 ועד התשלום
המלא בפועל.

- סך של 2,000 ₪ נכון להיום.

- הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 1,500 ש"ח בתוספת מע"מ עליו ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק על הוצאות המשפט מיום הוצאתם ועל שכ"ט עו"ד מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

כל הסכומים, כמפורט לעיל, הינם מצטברים והם ישולמו תוך 30 יום.

12.     עם תשלום הסכומים כאמור בס"ק 11(ב) לעיל, הנתבע יעמיד לרשות התובע את הרכב, כולל החלקים אשר סופקו לו, והוא יהא רשאי ליטול אותם לידיו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין רכב

 2. זיוף מד אוץ של רכב

 3. רכב חדש פגום

 4. בעלות על רכב

 5. תקלות במזדה 6

 6. תקלות ברכב חדש

 7. רכישת רכב לקוי

 8. בעלות רכב מעוקל

 9. החלפת קודן לרכב

 10. הפחתת מס על רכב

 11. מכירת רכב מעוקל

 12. קניית רכב ממגרש

 13. זכות עכבון ברכב

 14. קפיצה מרכב נוסע

 15. צבע מתקלף באוטו

 16. הפקרת מפתחות רכב

 17. טיפול רשלני ברכב

 18. בעיות ברכב משומש

 19. תקלות ברכב משומש

 20. קניית רכב מהשכרה

 21. החזרת רכב מהמשטרה

 22. תקלות חוזרות ברכב

 23. שאלת בעלות על רכב

 24. אחריות צ'מפיון לגיר

 25. הצעת חוק שמאות רכב

 26. פתיחת דלת רכב חונה

 27. חיפוש ברכב של עובד

 28. רעשים בהגה דייהטסו

 29. טעות בדוח בדיקת רכב

 30. ליקויים במנוע משומש

 31. השמדת רכב לאחר גרירה

 32. ביטול עסקת קניית רכב

 33. עלות פחחות וצבע לרכב

 34. החזר כספי על רכב חדש

 35. החזרת רכב לאחר פרידה

 36. תקלות ברכב מרצדס חדש

 37. אי העברת בעלות על רכב

 38. קניית רכב שלא עבר טסט

 39. הרשאה לאחר לנהוג ברכב

 40. תביעה על שפשופים לרכב

 41. קניית רכב עם סדק במנוע

 42. שמירת מרחק בין כלי רכב

 43. תקלה בחלונות חשמל ברכב

 44. בדיקת מפתחות רכב שנגנב

 45. נפילת עמוד תאורה על רכב

 46. טוטאל לוס רכב של המדינה

 47. תביעה נגד מכון בדיקת רכב

 48. תביעה לתשלום דמי השכרת רכב

 49. תביעה בגין קניית שמן לרכב

 50. התיישנות תביעת רכב קל כבד

 51. זיוף קילומטראז' מכירת רכב

 52. התקנה לקויה של מערכת לרכב

 53. מיסים על רכב לעולים חדשים

 54. בעלות על רכב לפי תקנת השוק

 55. הרכב ועדת השחרורים על תנאי

 56. תביעה בגין איתור רכב שנגנב

 57. הנחה לעורכי דין ברכישת רכב

 58. התנגדות להעברת בעלות על רכב

 59. מכירת רכב - שני בעלים שונים

 60. נזקים לרכב שנמצא לאחר שנגנב

 61. ביטול רישום רכב במשרד הרישוי

 62. תביעה נגד מוכר רכב באתר יד 2

 63. שימוש בכלי רכב אזרחיים כמחסום

 64. תביעה בגין פגם בתיבת ההילוכים

 65. דרישת פיצויים על ליקויים ברכב

 66. אי בדיקת תקינות רכב לפני קניה

 67. ידיעה על בעיות ברכב לפני רכישה

 68. הפסדי ימי עבודה בגלל תיקון רכב

 69. אדם שנפגע מרכב נוסע כשיצא מרכבו

 70. כתב הרשאה להפעלת מכון רישוי רכב

 71. תאונה בין שני רכבים שנסעו ברוורס

 72. קניית רכב שהיה בליסינג ללא ידיעה

 73. נזק לרכב בחניון לטווח ארוך בנתב"ג

 74. תביעה נגד חשמלאי רכב על תקלות חוזרות

 75. קילומטראז מזוייף - קניית רכב משומש

 76. תביעת פיצויים בגין החלפת מנוע ברכב

 77. עורך דין קניית רכב - מודעה בעיתון

 78. טען כי רכב התדרדר מהגרר עקב קשירה רשלנית

 79. תקנות שמירת הנקיון (שלטים ברכב), התשמ''ז-1987

 80. פיצוי כספי על קניית רכב עם קילומטראז' לא נכון

 81. תביעה בגין תקלה ברכב (רעידות חזקות ובלתי נסבלות)

 82. תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ''ה-1995

 83. טענת אי גילוי תקלה חמורה בגיר ע"י מכון בדיקת רכב, נדחתה

 84. תביעה: לטענת התובע היה בור בכביש ורכבו נפל לתוכו וניזוק

 85. תקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת רכב), התשנ''ז-1997

 86. טען כי לפני תיקון הרכב לא התקשרו אליו ולא קיבלו אישור לתקן

 87. לטענת התובע, הבטיח לו מוכר הרכב לבצע העברת בעלות ו"מאז נעלמו עקבותיו"

 88. טען שהמוכר הצהיר בפניו שהרכב מעולם לא עבר תאונה ומדובר ברכב יד 2 והתובע הינו יד 3

 89. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון