תביעת לשון הרע נגד עיתונאית

להלן פסק דין בנושא תביעת לשון הרע נגד עיתונאית:

פסק דין

התובע הוא ראש עיריית קריית גת. הנתבעת הוא עיתונאית. התביעה היא תביעת לשון הרע.

מדובר בתביעה אודות כתבה אשר כתבה הנתבעת ואשר פורסמה ב"ידיעות הדרום" מתאריך 09/11/07. המדובר בכתבה שעניינה החלטת שר הפנים שלא לקבל את המלצת וועדת גולדמן ולא להדיח את התובע מתפקידו.

כתב התביעה מתייחס למשפט אחד מתוך כל הכתבה. במשפט זה נכתב "ובינתיים- העיר ממשיכה לקרוס ועולם כמנהגו נוהג". התובע הסביר בביהמ"ש כי לדעתו הסקירה של העיתונאית את מסקנות הוועדה ואת החלטת משרד הפנים, היא בבחינת עיתונאות לגיטימית. אולם, לשיטתו האמירה המצוטטת נאמרת באופן ישיר על ידי העיתונאית כאילו מדובר בעובדה לפיה העיר קריית גת "קורסת".

התובע הבהיר שאין הוא מתנגד להבעת עמדה בעיתונות אודות מצבה של העיר אף אם זו עמדה שלילית, הכול במסגרת חופש הביטוי. אולם, לשיטתו מדובר כאן למעשה בהגנבה של עמדה, כאילו שהיא עובדה.

שאלתי את התובע אם אין לראות במשפט זה בבחינת סיכום של דוח ועדת גולדמן שהוא נושא הכתבה. התובע טען שמדוח ועדת גולדמן לא עולה בשם אופן כאילו העיר קורסת.

עיון בכתבה מלמד שמדובר בכתבה המערבת עובדות ועמדות. הכתבה בעיקרו של דבר, מתארת את ההתפתחות העובדתית הקשורה להחלטת שר הפנים. אולם, התיאור של ההתפתחות העובדתית נעשית מתוך עמדה ברורה של ביקורת על מנכ"ל משרד הפנים ועל שר הפנים.

עולה מהכתבה כי ההמלצה של ועדת גולדמן, אשר הוקמה על ידי משרד הפנים, הייתה להדיח את התובע. הביקורת מופנית למשרד הפנים אשר אינו מאמץ את ההמלצות. דברי הביקורת מכוונים הן לכך שהושבה ועדה על המדוכה ולבסוף אין מקבלים את מסקנותיה, והן לכך שמשרד הפנים לא החליט להדיח את התובע נוכח המסקנות של הועדה. הכתבה מביעה עמדה כי יש פגם בכך שמשרד הפנים אינו מתנהל כראוי ועוד ביקורות מביקורות שונות.

הפסקה המצוטטת, לגביה הוגשה התביעה, מניחה כי מצב העיר אינו טוב, נוכח דברי ועדת גולדמן, ומבקרת את משרד הפנים על כך שאינה פועלת כנדרש. טענת התובע היא כי הקביעה ש"העיר ממשיכה לקרוס" היא טענת שקר.

כאמור, מדובר בכתבה המשלבת עניינים שבעובדה ועניינים שבעמדה. על הקושי המיוחד בניתוח כתבות מסוג זה ראה בספרם של גנאים, קרמניצר ושנור, לשון הרע, ירושלים- 2005, מעמ' 96 והלאה.

המשפט המצוטט הוא בוודאי משפט הבא במסגרת הביקורת הערכית על משרד הפנים, אך מטיח כלפי משרד הפנים טענה שבעובדה. טענה שבעובדה זו, כעולה מתוכן הכתבה היא למעשה הסתמכות על דברי ועדת גולדמן.

כאמור, שאלתי את התובע, מדוע אין לראות באמירה זו תמצות של דברי הועדה, ולדבריו לא ניתן למצוא בדברי הועדה תימוכין לטענה כי העיר "קורסת".

לטעמי, לא יכול להיות ספק שהדוח של ועדת גולדמן מהווה פרסום המוגן על פי סעיף 13 (9) לחוק איסור לשון הרע, שכן מדובר בפרסום שנעשה על פי הוראה של רשות מוסמכת.
לפיכך, פרסום הוגן ונכון, אף אם חלקי או תמציתי, של אותו פרסום, יהיה אף הוא מוגן במסגרת סעיף 13 (11).

טענת התובע היא, כאמור, שאין מדובר בתמצות הוגן של דוח ועדת גולדמן. עיינתי בדוח הועדה. מדובר בדוח מפורט, הכולל אמרות חיוביות אודות התובע ואמרות שליליות. לא ניתן לומר שהאמרות השליליות ביחס לתובע הן שוליות שכן ההמלצה של הועדה היא להעביר את התובע מתפקידו. הועדה קובעת, בין השאר, ש"כשל ראש רשות כשלון חרוץ בכובעו כמנהיג" (עמ' 23) ו"ראש הרשות כשל בכל הנוגע לניהול העירייה והעיר" (עמ' 19) ועוד אמרות קשות. דומני שנוכח קביעות אלה הפרשנות לפיה, על פי ועדת גולדמן, מדובר בעיר ב"קריסה", אינה פרשנות בלתי סבירה במידה שיש לראות בה לשון הרע.

כאמור לעיל, הכתבה מכוונת בעיקרו של דבר אל שר הפנים. הביקורת על התובע היא למעשה משתמעת ומובלעת. אכן, גם ביקורת מובלעת או משתמעת יכולה להיות בבחינת לשון הרע ולעיתים אף קשה יותר להתגונן מפניה מאשר מפני ביקורת ישירה וחדה. יחד עם זאת, ככל שיש בכתבה הבעת עמדה על כישוריו של הנתבע כראש עיר, הרי שלדעתי הבעת עמדה זו חוסה בצילה של הגנת "תום הלב". זאת, מכיוון שמדובר בהבעת דעה על התנהגות הנפגע בתפקיד ציבורי. הבעת עמדה כזו מוגנת במסגרת סעיף 15 (4) לחוק איסור לשון הרע.

נוכח כל האמור, חלות על הפרסום, לכל הפחות, ההגנות הקבועות בסעיפים 13 (11) ו- 15 (4) לחוק איסור לשון הרע.
לפיכך, התביעה נדחית לגופה.

התובע ישלם את הוצאות הנתבעת על סך 400 ₪.

זכות הגשת בקשת רשות ערעור תוך 15 יום לבית משפט המחוזי בבאר שבע.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת לשון הרע

 2. מה נחשב לשון הרע ?

 3. לשון הרע עיקול

 4. לשון הרע בבלוג

 5. לשון הרע באימייל

 6. מהו עניין ציבורי

 7. לשון הרע על מוצרים

 8. הגנות בחוק לשון הרע

 9. לשון הרע במכתב אישי

 10. לשון הרע במכתב התראה

 11. לשון הרע בין בני זוג

 12. לשון הרע בהליך משפטי

 13. מכתב ללקוחות לשון הרע

 14. פרסום לשון הרע הפייסבוק

 15. טעות בזיהוי - לשון הרע

 16. לשון הרע שחיתות מכרזים

 17. לשון הרע נגד גוף ציבורי

 18. לשון הרע נגד איש ציבור

 19. תביעת לשון הרע של רופא

 20. לשון הרע בעידנא דריתחא

 21. ביקורת פנים - לשון הרע

 22. ציטוטים כתבה - לשון הרע

 23. אמירות המהוות לשון הרע

 24. עורך דין לשון הרע המלצה

 25. תביעת סרק בגין לשון הרע

 26. עד אופי בתביעת לשון הרע

 27. צו מניעה בתביעת לשון הרע

 28. תביעת לשון הרע נגד רופא

 29. לשון הרע בית הדין לעבודה

 30. תביעת לשון הרע נגד מעסיק

 31. לשון הרע באולם בית המשפט

 32. מבחן אובייקטיבי לשון הרע

 33. לשון הרע במייל או הבעת דעה

 34. מכתב לעורך דין - לשון הרע

 35. תביעת לשון הרע נגד ערוץ 1

 36. תביעה נגד בנק בגין לשון הרע

 37. תביעת לשון הרע נגד עיתונאית

 38. לשון הרע פרסום תמונה במגזין

 39. פרסום מותר לפי חוק לשון הרע

 40. לשון הרע במסדרונות בית המשפט

 41. פיצויים על לשון הרע בגין מכתב

 42. האם מכתב השמצה מהווה לשון הרע

 43. האם מכתב מעליב מהווה לשון הרע

 44. תביעת לשון הרע - אישיות משפטית

 45. האם המילה ''מטומטם'' לשון הרע

 46. תביעה של בני סלע בגין לשון הרע

 47. תביעה נגד עיתונאי בגין לשון הרע

 48. לשון הרע בבית משפט לענייני משפחה

 49. תביעת לשון הרע של עובד נגד מעביד

 50. ביקורת ציבורית מותרת או לשון הרע

 51. שקר בקורות החיים - תביעת לשון הרע

 52. לשון הרע בין עורכי דין במהלך דיון

 53. תביעה נגד YNET בגין פרסום לשון הרע

 54. המצאת אזהרה בהוצאה לפועל - לשון הרע

 55. כתובות נאצה על קיר - תביעת לשון הרע

 56. דוגמא לתביעה לשון הרע ופגיעה בפרטיות

 57. האם תלונה על עורך דין מהווה לשון הרע

 58. פרסום שמקום ''לא כשר'' - תביעת לשון הרע

 59. הגדרת ''עניין ציבורי'' בתביעות לשון הרע

 60. האם הבעת דעה בכתבה בעיתון מהווה לשון הרע

 61. האם חוות דעת שלילית על עובד מהווה לשון הרע

 62. חובת פירוט הפרסום בכתב תביעה בגין לשון הרע

 63. תביעה נגד עיתון ידיעות אחרונות בגין לשון הרע

 64. האם דברי גידוף מהווים לשון הרע שוקל בית המשפט ?

 65. תביעה בגין לשון הרע של מעסיק כנגד עובדים לשעבר

 66. הוציאה לשון הרע אודות התובעות בפרסומים לאחר אסון ורסאי

 67. תביעה של מנהל כוח אדם במועצה מקומית בגין הוצאת לשון הרע

 68. סעיף 7א(ב) לחוק איסור לשון הרע: 50,000 ש"ח ללא הוכחת נזק

 69. לשון הרע במכתבי התראה הקשורים להליך המשפטי ולמשא ומתן המשפטי ?

 70. תביעה בגין לשון הרע - טוען כי הנתבעת פרסמה אודותיו ברשת החברתית פייסבוק.

 71. פיצוי בעילת לשון הרע עקב עיקולים שלא כדין על חשבון הבנק בגין חובות ארנונה

 72. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון