תאונת עבודה - דחיית תביעה

להלן פסק דין בנושא תאונת עבודה - דחיית תביעה:

פסק דין

1.     זוהי תביעה בגין נזקי גוף אשר הוגשה על ידי התובע, יליד 1976, כנגד אלו אור בטחון בע"מ (להלן: "הנתבעת מס' 1") ואריה חברה לביטוח בע"מ (להלן: "הנתבעת מס' 2").

2.     הנתבעת מס' 1 היתה בזמנים הרלבנטיים לתאונה חברה למתן שירותי נקיון, אחזקה ואבטחה אשר סיפקה שירותיה לאגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ (להלן: "הצד השלישי").

3.     הנתבעת מס' 2 ביטחה בזמנים הרלבנטיים לתביעה את חבותה של הנתבעת מס' 1 כלפי צדדים שלישיים. הנתבעות מס' 1 ו-2 הגישו הודעה לצד שלישי כנגד הצד השלישי ואולם בפתח ישיבת ביהמ"ש מיום 5/7/07 עתרו למחיקת ההודעה כנגד הצד השלישי ללא צו להוצאות.

4.     התאונה הוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה. לתובע שולמו דמי פגיעה בסך של 10,628 ₪.
5.     ד"ר מרדכי קליגמן שמונה כמומחה רפואי מטעם ביהמ"ש בתחום האורטופדיה הסכים בחוות דעתו עם חוות דעתו של ד"ר דוד קרת מטעם הנתבעת מס' 2 ועם מסקנות הועדות מטעם המוסד לביטוח לאומי מיום 2/2/04 ו-23/5/04 וקבע שלתובע לא נותרה נכות צמיתה בגין התאונה נשוא התביעה.

6.     ב"כ הצדדים הסמיכוני לנהל התביעה בדרך הקבועה בסעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, בכפוף לכך שביהמ"ש יהא מוסמך גם לדחות את התביעה ככל שימצא לנכון חרף הסכמת הצדדים לניהול ההליך בדרך המקוצרת.

7.     התובע תיאר את נסיבות התאונה בסעיף 6 לכתב התביעה כדלקמן:

"ביום 11.8.02 בשעה 18:00 ו/או בסמוך לכך, עת שהה התובע בתחנת אגד בסניף הר נוף בירושלים במסגרת עבודתו, עלה לחדר הנהגים ועיין בסידור העבודה שלו, ומשירד במדרגות החליק, כתוצאה ממים שהיו מונחים שם".

8.     יצויין כי בטופס בל/250 שהונפק על ידי המעביד צויין כדלקמן:

"לדבריו כאשר היה בעבודה ירד במדרגות הסניף, עיקם את רגל ימין".

9.     בתעודה רפואית ראשונה שניתנה לתובע ביום האירוע 11/8/02 על ידי ט.ר.מ. בע"מ צויין כדלקמן: "נפל במדרגות האוטובוס בחדר נהגים". יצויין כי המילה "האוטובוס" נמחקה מהתיעוד הרפואי.

10.     בהודעה על פגיעה בעבודה מיום 29/8/02 צויין מפי התובע כדלקמן:

"לדבריו, כאשר היה בעבודה ירד במדרגות הסניף ועיקם את רגל ימין. פנה בכוחות עצמו למד"א לקבל טיפול רפואי".

11.     בדו"ח הועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי מיום 3/11/03, אשר חתום על ידי התובע, צויין ביחס לתיאור הפגיעה כי התובע עיקם את רגלו.

12.     במסגרת טופס תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה ולתשלום גמלת נכות מעבודה שעה שהתובע היה מיוצג לראשונה, תוארו נסיבות התאונה בדרך שונה וצויין לראשונה כי התובע החליק על מים, ובלשונו של התובע:

"כאשר ירד במדרגות בסניף אגד בירושלים, החליק על מים ועיקם את רגל ימין ונפל".

13.     בחוות דעתו של ד"ר דוד קרת, מומחה הנתבעות, צויין כי התובע תיאר בפניו את נסיבות קרות התאונה כדלקמן:

"לדבריו, בעת שירד במדרגות האוטובוס עיקם את קרסול רגלו הימנית".

14.     התובע הגיש במסגרת הדיון שהתקיים ביום 5/7/07 שני תצהירים של עדים אשר היו נוכחים באירוע: מר אשר חממה אשר היה נוכח בעת נפילת התובע ומר אורן רם אשר הגיע למקום התאונה מיד לאחר התרחשותה. תצהירים אלה אמנם לא אומתו כדין ואולם מאירוע נסיבות התאונה כפי שתוארו על ידי שני העדים עולה כי לא צויין בהם במילה כי התובע נפל בשל החלקה על מים.

     מר אשר חממה ציין בסעיפים 4 ו-5 לתצהירו את נסיבות התאונה כדלקמן:

"4.      אני מצהיר כי ביום 11.08.02 בשעה 19:00 ו/או בסמוך לכך, לאחר שעיינתי בסידור העבודה שלי, ובבואי לרדת מחדר הנהגים הבחנתי בנהג סאהר רושרוש נופל ומתגלגל על המדרגות כלפי מטה".
5.      אני מצהיר כי מייד לאחר מכן, ומשלא הצלחתי לתפוס את סאהר ולמנוע את נפילתו, ירדתי במדרגות ועזרתי לסאהר לקום מהרצפה".

     מר אורן רם ציין בסעיפים 4 ו-5 לתצהירו כדלקמן:

"4.      אני מצהיר כי ביום 11.08.02 בשעה 19:00 ו/או בסמוך לכך עת ישבתי בחדר נהגים וערכתי את סידור העבודה של הנהגים בסניף, שמעתי חבטה חזקה וצעקות, יצאתי לכיוון המדרגות והבחנתי בנהג סאהר רושרוש שוכב על הרצפה בסמוך למדרגות, תופס את רגלו הימנית וצועק.
5.      מייד לאחר מכן, ירדתי לכיוונו ועזרתי לו לקום מהרצפה".

15.     מהתעודות הרפואיות של התובע בסמוך לאירוע התאונה, כמו גם מהודעות התובע למוסד לביטוח לאומי בטרם יוצג ומהתיאור המפורט של נסיבות התאונה בתצהירי העדים אשר הוגשו על ידי התובע, נסתרת גרסתו של התובע ביחס לנסיבות נפילתו כאמור בסעיף 6 לכתב התביעה ונסתרת גרסתו של התובע לפיה נפילתו נבעה כתוצאה מהחלקה על מים.

16.     משהתובע הגיש את תביעתו כנגד הנתבעת מס' 1 שהינה חברת אחזקה ונקיון ונסתר כאמור המפגע הנטען על ידי התובע בכתב תביעתו, לא הוכיח התובע את עילת תביעתו כנגד הנתבעת מס' 1. אין, איפוס, מנוס מן המסקנה כי נפילתו ארעה בנסיבות שאין בהן כדי להקים חבות כלפי הנתבעת מס' 1 ועל כן דין תביעתו של התובע להידחות.

17.     לאור קביעתי זו מתייתר הצורך לדון בשאלת גובה נזקיו של התובע.

18.     לאור כל האמור, הנני מורה על דחיית התביעה כנגד הנתבעות מס' 1 ו-2.

19.     בנסיבות העניין ולנוכח הסכמת התובע לניהול ההליך בדרך מקוצרת, לא ראיתי לפסוק הוצאות לחובת התובע.

20.     פועל יוצא מקביעתי זו ולנוכח בקשת הנתבעות מס' 1 ו-2, הנני מורה על דחיית ההודעה לצד השלישי ללא צו להוצאות.

21.     לאור הסכמת הצדדים לניהול ההליך בדרך הקבועה בסעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ניתן בזאת פטור מתשלום יתרת אגרה במסגרת התביעה.

22.     מאחר והבקשה למחיקת ההודעה לצד השלישי הוגשה טרם הוגש כתב הגנה מצידו של הצד השלישי וההודעה לצד השלישי כלל לא נדונה, ניתן בזאת פטור מתשלום יתרת אגרה במסגרת ההודעה לצד השלישי.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הוכחת תאונת עבודה

 2. תאונת עבודה קטין

 3. תאונת עבודה נגריה

 4. תאונת עבודה בנגריה

 5. תאונת עבודה של טבח

 6. תאונת עבודה של נער

 7. תאונת עבודה עם סכין

 8. תאונת עבודה יום כיף

 9. תאונת עבודה עולה חדש

 10. תאונת עבודה עם מכונה

 11. תאונת עבודה קשה במפעל

 12. תאונת עבודה בשנת שבתון

 13. אי הכרה בתאונת עבודה

 14. התחשמלות כתאונת עבודה

 15. פגיעה במצח בתאונת עבודה

 16. תאונת עבודה של עולה חדש

 17. תאונת עבודה - כפל ביטוח

 18. תאונת עבודה עקב סחרחורת

 19. תאונת עבודה של עובד נמל

 20. דיסק השחזה - תאונת עבודה

 21. תאונת עבודה עם מסור חשמלי

 22. נכות בעין עקב תאונת עבודה

 23. עובד תברואה - תאונת עבודה

 24. תאונת עבודה - דחיית תביעה

 25. תאונת עבודה של סדרן סחורה

 26. תאונת עבודה של טכנאי כבלים

 27. תאונת עבודה בבגלל תקלה במסוע

 28. תאונת עבודה של משגיח כשרות

 29. השתחררות קפיץ - תאונת עבודה

 30. עורך דין תאונות עבודה מומלץ

 31. תאונת עבודה בזמן תיקון מכונה

 32. אחריות לתאונת עבודה באתר בניה

 33. קטיעת חלק מהאצבע בתאונת עבודה

 34. תאונת עבודה הפעלת מכונה בטעות

 35. דחיית כיסוי ביטוחי בתאונת עבודה

 36. האם ירי בעבודה הוא תאונת עבודה ?

 37. אובדן ראיה בעין אחת בתאונת עבודה

 38. אסטמה כתאונת עבודה - ביטוח לאומי

 39. תאונת עבודה של עובד עם ניסיון רב

 40. תאונת עבודה של עובד ניקיון בסופר

 41. כניסת נוזל קירור לעין - תאונת עבודה

 42. תאונת עבודה לפני 10 שנים - התיישנות

 43. פס"ד בתביעה להכרה בתאונה כתאונת עבודה

 44. תאונת עבודה בשעת ארוחת צהריים בעבודה

 45. נפילת פלטה כבדה על עובד תוך כדי עבודתו

 46. הפחתת פיצויים בערעור בגין תאונת עבודה

 47. תאונת עבודה במקום מבודד, בו לא נכחו עדים

 48. נפילת קרש ממרחק גבוה על הראש והאוזן בעבודה

 49. מאז פגיעה קשה בתאונת העבודה לא חזר התובע לעבוד

 50. תביעה להכרה באירוע שגרם לכיב קיבה כתאונת עבודה

 51. תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה - דוגמא לפסק דין

 52. תאונת עבודה של עובד שהתחיל לעבוד יומיים לפני התאונה

 53. שרברב נדקר בחצר ביתו, האם האירוע יוכר כתאונת עבודה ?

 54. תביעה להכיר בתאונת עבודה כאשר עקב בפינוי אשפה במסגרת העבודה

 55. בקשה להכיר במחלת ה-CTS בנזקים בגב ובפגיעת הפיסורה כתאונת עבודה

 56. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון