צירוף ראיות חדשות - ניצולי שואה
צירוף ראיות חדשות - ניצולי שואה

להלן החלטה בנושא צירוף ראיות חדשות - ניצולי שואה:

החלטה

1.     העוררת, ילידת 1926, עררה בזמנו על החלטת המשיבה אשר דחתה את פנייתה לקבלת תגמול בגין שלילת חופש היות ונכלאה במתחם בית הספר היהודי שבפלובדיב במרץ 1943. ביום 11.6.2003 דחתה ועדה זו (בהרכב אחר) את הערר, מאחר וגרסתה לא זכתה לאמון, שכן נושא הריכוז עלה לראשונה בערר.

2.     העוררת מבססת את עררה על הטענה לתחולת סעיף 18 לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז - 1957 (להלן - "החוק") לאור הלכת גרנות (דנ"א 11196/03 גרנות יוסף נגד הרשות המוסמכת, טרם פורסם). לטענת העוררת, צירפה ראיות חדשות המעידות כי היתה מבין אותם יהודים שנאספו בחצר בית הספר. העוררת צירפה מסמכים הכתובים בבולגרית המהווים, לטענתה, רשימה הכוללת את שמותיהם של העוררת ושל יהודים אחרים אשר נאספו ביום 9.3.43 בחצר בית הספר (מסומנים א2, ז1, א1). המסמכים תורגמו לעברית, סופקו ואושרו על ידי ארגון שלום, של יהודי בולגריה (מסומנים ג1, ג2). בנוסף טוענת העוררת כי הבקשה המקורית אשר הוגשה אל המשיבה בשנת 1998, לוקה בחסר וכי הושמטו ממנה פרטים חשובים בשל העובדה שמולאו על ידי פקידת המשיבה.

3.     ב"כ העוררת מעלה בכתב הערר המתוקן טענות קשות כלפי המשיבה. לדבריו, הרשימות כמתואר לעיל מהוות ראיה חדשה וכי לא ברור על סמך מה החליטה המשיבה כי העוררת לא הצליחה להוכיח באמצעותם כי היתה בין אלה שרוכזו באותו יום. ב"כ העוררת מבקש להבין מדוע המסמכים אשר צורפו מהווים רשימת יהודי פלובדיב בלבד. לטענתו, המשיבה לא צירפה ראיה תומכת, מסמך או חוות דעת מומחה הסותרת את נכונותם של המסמכים.

4.     עיון בתיעוד ההיסטורי כמו גם מעדויות רבות מספור אשר שמענו, מעלה כי הייתה כוונה לרכז את יהודי בולגריה בערים מסוימות ולגרשם למחנות ההשמדה. גזירת הגירוש בוטלה ברגע האחרון, אך הודעת הביטול הגיעה באיחור לחלק מהערים - ופלובדיב בתוכן - וזאת רק בשעות הצהריים המאוחרות של יום 10.3.43, לאחר שחלק מיהודי פלובדיב רוכזו כבר במתחם בית הספר היהודי בעיר, משעות הלילה המאוחרות של ה- 9 למרץ 1943. בתחילה, הסתפקה המשיבה בתצהירי עדים כדי להכיר במי שטען כי היה בין המרוכזים, לאחר שקבענו כי הרכוז ביום 10.3.1943 בחלק מהכפרים אליהם הגיעה בשורת בטול גזירת המשלוח לפולין, מהווה אירוע של שלילת חופש. אולם, לאחר שמספר הטוענים כי היו בין המרוכזים עלה ועלה - מעבר למספר המרוכזים בפועל, חדלה המשיבה מכך.

5.     בוע 1069/04 לילי מדז'ר נ' הרשות המוסמכת (לא פורסם, 26.7.2005), קיבלנו לידינו רשימה של יהודי פלובדיב אשר רוכזו במתחם בית הספר, רשימה שקבענו כי היא אותנטית וככלל היא רשימה סגורה (להלן - "הרשימה"). המדובר ברשימה אותנטית שלקוחה מהארכיב המרכזי בסופיה, אשר נערכה בזמן אמת היינו, בפברואר 1943 והיא משקפת רשימה של 176 משפחות יהודיות שהיו מיועדות לגירוש.
6.     עיון ברשימה מעלה כי העוררת אינה מופיעה בה. המסמכים שצירפה העוררת, כאמור לעיל, מהווים חלק מרשימה של יהודים, גברים ונשים, שהתגוררו בפלובדיב בין השנים 1938 לבין 9.10.1944, מועד תום השלטון הפשיסטי בבולגריה. זו רשימה של מפקד אוכלוסין של יהודי פלובדיב ולא של היהודים שרוכזו או שהיו מיועדים לריכוז. הדבר עולה הן מכך שמצויין בה המועד 9.10.44, היינו ברור שנערכה לאחר הריכוז וללא קשר אליו והן מהרשימה כולה, שהוצגה לנו בתיקים אחרים, בה מצויינים תאריכים שאחרי הריכוז לגבי חלק מהאנשים המצויינים בה.

7.     לגבי הרשימה האוטנטית של המרוכזים, הרי מן העדויות הרבות שנשמעו בפנינו ומן התיעוד ההיסטורי, עולה כי לא כל יהודי פלובדיב היו מיועדים לריכוז ולגירוש באותו מועד וכי בפועל רק חלק מיהודי פלובדיב אכן רוכזו בפועל באותו היום. הרשימה מלמדת כי לכאורה המדובר אכן ברשימה אותנטית שעל בסיסה בוצע הריכוז במרץ 1943. בהעדר כל אינדיקציה, בין במסמכים שבפנינו, בין בתיעוד ההיסטורי ובין בעדויות הרבות ששמענו, בהתחשב במכתב הלוואי לאותה רשימה, מכתב הנושא את התאריך 7.3.43, שנערך סמוך מאוד לריכוז בפועל, הטענה כי נערכה רשימה נוספת, קלושה.

8.     באשר לטענת העוררת כי מילוי טופס הבקשה המקורית אל המשיבה משנת 1998 נעשה בידי פקידת המשיבה אשר השמיטה עובדות מהותיות ביחס לריכוז דנן, לא שוכנענו מכך כלל. העוררת לא בחלה מלהשמיץ גם את עורך דין בן פורת שטיפל בענינה בעבר. איפשרנו לה להראות כי סיפרה דבר הריכוז למזכירתו וכי הדבר מתועד, כטענתה, אך העוררת חזרה בה מטענה זו.
9.     בעדותה בפנינו העלתה העוררת, לראשונה, טענה חדשה בתכלית על פיה נעצרה ונלקחה לתחנת המשטרה. איננו מקבלים טענה חדשה זו, שלא עלתה לא בגרסאות קודמות, לא בעדותה הקודמת בפנינו ולא בפני עורך דינה עתה, שהרי לא הוזכרה כלל עד לעדותה בפנינו (אלא אם לטענתה גם הוא לא רשם מפיה את שאמרה...).

10.     סוף דבר, איננו מקבלים כלל וכלל את גרסת העוררת, על כל רכיביה.
לפיכך - הערר נדחה.זכות ערעור לביהמ"ש המחוזי בתוך 30 יום מעת קבלת ההחלטה, בשאלה משפטית בלבד.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נכסי נספי שואה

 2. גירוש יהודי לוב

 3. חוק הכחשת השואה

 4. ניצול שואה נזקק

 5. ניצול שואה שנפטר

 6. עילת נרדפות בשואה

 7. מחנה עקורים גרמניה

 8. החוק למניעת השמדת עם

 9. הסכם השילומים עם גרמניה

 10. הכנסה נוספת לניצולי שואה

 11. בריחה מהגרמנים - פיצויים

 12. ניצולי שואה שעלו אחרי 1953

 13. פיצויים מגרמניה לעולי לוב

 14. פיצויים בגין עבודות כפייה

 15. ניצול שואה - ירידה בשמיעה

 16. פיצוי לניצולי שואה על רכוש

 17. חוק נכסי גרמנים, תש"י-1950

 18. איסור השימוש בסמלים נאציים

 19. פיצוי על גירוש יהודי רומניה

 20. תוכנית השלמה לביקור ביד ושם

 21. נזק נפשי עקיף - ניצולי שואה

 22. פיצוי לניצולי השואה מבולגריה

 23. קביעת דרגת נכות לניצולי שואה

 24. סעיף 28 לחוק הפיצויים הגרמני

 25. פיצויים מגרמניה לתושבי גרמניה

 26. מועד תחילת תשלום לניצולי שואה

 27. הכרה בנזק נפשי של ניצולי שואה

 28. תגמולים לאחר פטירת ניצול שואה

 29. פיצוי על נזק נפשי לניצולי שואה

 30. ערעור לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

 31. צירוף ראיות חדשות - ניצולי שואה

 32. זכויות ניצולי שואה שנולדו בתוניסיה

 33. חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954

 34. חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957

 35. הכנסה מקיצבאות תגמולים לניצולי שואה

 36. חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007

 37. טראומה נפשית - פיצויים לניצולי שואה

 38. זכויות ניצולי שואה הסובלים ממחלת נפש

 39. הצעת חוק ניצולי מחנות הריכוז והגטאות

 40. ניכוי קצבת זקנה מפיצויים לניצולי שואה

 41. חוק הפיצויים הגרמני - נתינות טוניסאית

 42. יציאה מגרמניה לפני 1933 - זכות פיצויים

 43. חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, תשי"ט-1959

 44. התייחדות עם זכר קורבנות השואה וחללי צה"ל

 45. חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש"י-1950

 46. חוק זכרון השואה והגבורה - יד ושם, תשי"ג-1953

 47. נדחתה תביעה בגין העלאת דמי שכירות לניצולת שואה

 48. צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התש"ע-2010

 49. תקנות נכי המלחמה בנאצים (סמל הנכים), תשי''ט-1959

 50. צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התשס"ח-2008

 51. צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעורים), התשנ"ה-1995

 52. תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמול נוסף), תשכ''ט-1969

 53. תקנות נכי רדיפות הנאצים (טיפול רפואי), תשי''ט-1958

 54. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), תשט''ו-1955

 55. תקנות נכי רדיפות הנאצים (בקשה לתגמול), תשי''ז-1957

 56. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית), תשט''ו-1954

 57. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לנכה נזקק), התשמ"ט-1989

 58. צו עבירת קנס (יום הזכרון לשואה ולגבורה), התשמ"א-1981

 59. תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמולים מיוחדים), תשל''ז-1977

 60. תקנות נכסים של נספי השואה (ענייני ירושה), התשס''ט-2008

 61. תקנות נכי המלחמה בנאצים (תגמולים מיוחדים), תשי''ח-1958

 62. חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי"ז-1957

 63. תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות), התשמ''ד-1983

 64. תקנות נכי המלחמה בנאצים (חישוב הכנסה נוספת), תשל''ד-1974

 65. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשכ''ה-1965

 66. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית עליונה), תשי''ז-1957

 67. תקנות נכי רדיפות הנאצים (סדרי דין בוועדת ערר), תשל''ד-1973

 68. תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להוכחת חוסר פרנסה), תשי''ח-1957

 69. תקנות נכי מלחמה בנאצים (מבחנים לקביעת דרגות-נכות), תשט''ז-1956

 70. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשס''ט-2008

 71. ההבדל בין ''שלילת חירות'' לבין ''הגבלת חירות'' - פיצויים מגרמניה

 72. תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (אגרת אישור תאגיד), תשכ''ד-1964

 73. תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תש''ל-1969

 74. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תשי''ז-1957

 75. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשכ''ח-1968

 76. תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשל''ז-1977

 77. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נצרך שנפטר), התשמ"ט-1989

 78. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נזקק שנפטר), התשמ"ט-1989

 79. צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים) (הוראת שעה), התשס"ח-2008

 80. צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), (הוראת שעה), התשס"ט-2008

 81. תקנות נכי המלחמה בנאצים (נכים המקבלים תשלומים ממדינת חוץ), תשי''ז-1957

 82. אכרזת התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (הסכמים קיבוציים), תש"ך-1960

 83. תקנות נכי רדיפות הנאצים (חישוב הכנסה לצורך תשלום תגמול נוסף), תשל''ד-1974

 84. תקנות בית המשפט (עבירות לפי חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם), תשי''א-1950

 85. חוק נכי רדיפות הנאצים (ביטול הגבלת מועדים להגשת בקשה לזכאות), התשנ"ח-1998

 86. חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006

 87. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (סדרי הדין בועדת הפיקוח), תשל''ה-1975

 88. תקנות נכי המלחמה בנאצים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה), התשנ''ד-1994

 89. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (ערעור לבית המשפט העליון), תשכ''א-1961

 90. תקנות נכי המלחמה בנאצים (השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח למקרה מותו של נכה), התשמ''ב-1982

 91. לא התקיים התנאי הקבוע בחוק ההטבות, לפיו שהה במחנה ריכוז, בגטו או במחנה שעבדו בו בעבודת פרך

 92. צו נכי המלחמה בנאצים (העלאת שיעור הדרגה הקובעת, השכר הקובע ושיעורי התגמולים), התשמ"ט-1989

 93. חוק נכי המלחמה בנאצים (ביטול הגבלת המועדים להגשת בקשה לתגמול) (הוראה מיוחדת), התש"ס-2000

 94. תקנות נכי רדיפות הנאצים (סוגי הוצאות שרואים אותן כהוצאות בהשגת קיצבה או מענק), תש''ל-1969

 95. שאלת הכרה בנכויות ניצולי שואה המקבלים תגמולים לפי ההחלטה המנהלית של משרד האוצר, ועל כן נפתח בסקירה

 96. תקנות הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום) (קיצבאות נכי המלחמה בנאצים ונכי רדיפות הנאצים), התשמ''ו-1986

 97. תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (שיעור שכר טרחה מקסימלי לתביעות לגביית פקדונות שווייץ), תשכ''ד-1964

 98. תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להכרת אדם כאינו מסוגל להשתכר למחייתו ולהכרת הכנסה כדי מחיה), תשי''ח-1957

 99. תקנות ההסדרים במשק המדינה (נכי רדיפות הנאצים ששהו על אדמת גרמניה ביום ט' בטבת התש''ז) (בקשה לתגמול), התשס''א-2001

 100. צו נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (הארכת מועד לענין הוועדה להפרשי הצמדה וריבית), התשס"ז-2006

 101. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון