פיצויים בגין עבודות כפייה

להלן פסק דין בנושא פיצויים בגין עבודות כפייה:

פסק דין

1.     ערעור על פסק דינה של ועדת העררים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957 (כב' השופט מוקי לנדמן- יו"ר והחברים דן יערי ועו"ד יהודית ארבל) (להלן: "הועדה"), לפיו הוחלט לדחות את הערר שהוגש על ידי המערער כנגד הרשות המוסמכת הדוחה את תביעת המנוח משה רוטשילד ז"ל (להלן: "המנוח") להכרה כנכה לצורך תגמולים על פי החוק.

העובדות

2.     המנוח רוטשילד משה נולד וגדל בעיר בוטושאן בשנת 1926 רומניה, ונפטר ביום 3.2.05. המנוח שהיה בחיים, עת הוגשה תביעתו, טען כי בשנת 1943 גויס לעבודות בכפייה. במסגרת עבודות אלה נדרש, בין היתר, לחפור שוחות ותעלות אנטי-טנקים. כתוצאה מאירועים קשים אלה נותר חולה ועצבני.
בשנת 2003 הגיש המנוח תביעה לרשות המוסמכת להכיר בו כנכה. תביעתו נדחתה. כנגד דחיית התביעה הוגש ערר בנובמבר 2004 לוועדת העררים. בשל העובדה שהמערער סבל אז ממחלת ניוון שרירים לא יכול היה להעיד ולהיחקר על תצהירו. זמן קצר לאחר מכן נפטר. בהחלטה מיום 8.2.05 דחתה ועדת העררים את הערר בנימוק כי לא תוכל לקבל את גרסת המנוח מבלי שהוא, או מי מטעמו, העידו בפניה.
ב"כ המערער הגיש לוועדת העררים בקשה לדיון מחודש לאחר שאלמנתו של המנוח הביאה עד בעניינו. הועדה נעתרה לפניה זו. ביום 21.9.05 העיד מר נתן כהן בפני הועדה. בעדותו אמר מר כהן:

"לא ראיתי אותו (את המנוח - י.ק.) תקופה מסוימת וכשפגשתי אותו אחרי שהצבא האדום נכנס, שאלתי אותו איפה הוא היה, הוא סיפר לי שהגרמנים תפסו אותו ברחוב . הוא היה גדול ממני בשנה וחצי ולקחו אותו לעבודה. הוא סיפר לי איפה הוא עבד, היה שם איזור כפרי שהיו שם ניירות והמקום היה נקרא רקיץ".

לאחר ששמעה את עדותו של מר כהן, קבעה הועדה כי לא מצאה בעדות זו ממצא כלשהו התומך בגרסת המנוח, זאת לאור התרשמותה, הן בהתחשב בכך שהעד לא ביצע עבודות ביחד עם המנוח, אלא רק פגש אותו מספר חודשים לאחר שלא ראה אותו, והמנוח סיפר לו כי שהה בעבודות כפייה.
הועדה ציינה כי למרות שאין היא כפופה לדיני הראיות, לא תוכל להסתמך על עדות זו גם לאור אופן תיאור הדברים, והתרשמותה הכללית מן העד.
אי לכך, הערעור נדחה.

על החלטה זו הערעור שבפנינו.

הערעור

3.     המערער טוען כי המנוח צרף לתביעתו תצהיר שלו עצמו אשר תאר את עבודות הכפייה ואת ההתעללויות שהיה חשוף להן. זאת ועוד, המנוח צרף לתביעתו גם תצהיר של יוסף ברל אשר אף הוא הצהיר כי המנוח סבל מכל הצעדים האנטי-יהודיים שננקטו כנגדם. אחותו של המנוח הגב' רוזה אדלשטיין הצהירה אף היא כי המנוח נלקח לעבודות כפייה ונעדר חודשים ארוכים מן הבית.
כאשר ניתנה החלטת הועדה כבר לא היה המנוח בין החיים, אולם עובדה זו, לטענת המערער, אין בה כדי למנוע מהעיזבון קבלת פיצויים, אותם היה זכאי המנוח לקבל מכוח החוק.

המערער טוען כי מהאמור בכל התצהירים שהוגשו מתקבלת תמונה ברורה כי המנוח היה חשוף להתעללויות, וכי גויס לעבודות כפייה בזמן מלחמת העולם השניה. אשר על כן, מתבקש קבלת הערעור.

דיון

4.     שמענו את טענות ב"כ הצדדים, עיינו בעיקרי טיעוניהם ובכל החומר שבתיק, והגענו למסקנה כי דין הערעור להדחות.

בראש ובראשונה נציין, כי סעיף 17ח' לחוק רדיפות נכי הנאצים מורה כי על החלטת הועדה ניתן לערער לביהמ"ש המחוזי בשאלה משפטית בלבד (ראה: רע"א 1246/02 אריאלי נ' הרשות המוסמכת (לא פורסם) 03(1) 355.
המערער לא הצביע על כל שאלה משפטית הטעונה ליבון בפני ערכאת הערעור.

החלטת הועדה אשר דחתה את הערר התייחסה לעדותו של העד נתן כהן ונימקה זאת בכך כי העד לא העיד ממקור ראשון, ועדותו הייתה בגדר עדות שמיעה. כל שטען העד היה כי הוא שמע מפיו של המנוח שעבד בעבודות כפייה, ואילו הוא העד לא היה ביחד איתו.
על אף שהועדה אינה כפופה לדיני הראיות, היא בחנה את עדותו, התרשמה מדבריו ומצאה אותה כעדות שלא ניתן לסמוך עליה ממצא.

במקרה זה בחנה הוועדה את שלל הטענות שהועלו בפניה והוציאה תחת ידיה פסק דין המבוסס על חומר הראיות וההתרשמות. אין זה המקרה בו נוכל אנו כערכאת ערעור להתערב בו.

ההלכה היא שהביקורת של בית משפט של ערעור על ממצאים עובדתיים, שנקבעו על ידי הערכאה הדיונית, מצומצמת ביותר, והיא מצומצמת עוד יותר לגבי ממצאים עובדתיים שנקבעו על ידי הערכאה הדיונית על יסוד התרשמות ישירה מן העדים להוציא חריגים, כדי שערכאת ערעור תתערב בעובדות שנקבעו על ידי הערכאה הדיונית, צריך שהטעות של הערכאה הדיונית תהיה מהותית ובולטת עד כדי שתבטל את העדיפות המוקנית לערכאה זאת כתוצאה מהתרשמות ישירה מן העדים (ע"פ 9352/99 יומטוביאן נ' מדינת ישראל, פ"ד נד(4) 632). זאת ועוד: רק לעתים רחוקות תתערב ערכאת הערעורים בממצאים עובדתיים אשר נקבעו בבית המשפט קמא, אשר שמע את העדויות והתרשם התרשמות ישירה ובלתי אמצעית ממהימנותם של העדים (ע"א 5118/02 חבי אלטריפי נ' סלאיימה, פ"ד נ(5) 407).

כוחן של קביעות אלה יפה לענייננו.

אשר על כן ולאור האמור לעיל, לא נוכל להתערב בהחלטתה של ועדת העררים המעוגנת בדין ובחומר הראיות.

הערעור נדחה.

בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.





לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נכסי נספי שואה

 2. גירוש יהודי לוב

 3. חוק הכחשת השואה

 4. ניצול שואה נזקק

 5. ניצול שואה שנפטר

 6. עילת נרדפות בשואה

 7. מחנה עקורים גרמניה

 8. החוק למניעת השמדת עם

 9. הסכם השילומים עם גרמניה

 10. הכנסה נוספת לניצולי שואה

 11. בריחה מהגרמנים - פיצויים

 12. ניצולי שואה שעלו אחרי 1953

 13. פיצויים מגרמניה לעולי לוב

 14. פיצויים בגין עבודות כפייה

 15. ניצול שואה - ירידה בשמיעה

 16. פיצוי לניצולי שואה על רכוש

 17. חוק נכסי גרמנים, תש"י-1950

 18. איסור השימוש בסמלים נאציים

 19. פיצוי על גירוש יהודי רומניה

 20. תוכנית השלמה לביקור ביד ושם

 21. נזק נפשי עקיף - ניצולי שואה

 22. פיצוי לניצולי השואה מבולגריה

 23. קביעת דרגת נכות לניצולי שואה

 24. סעיף 28 לחוק הפיצויים הגרמני

 25. פיצויים מגרמניה לתושבי גרמניה

 26. מועד תחילת תשלום לניצולי שואה

 27. הכרה בנזק נפשי של ניצולי שואה

 28. תגמולים לאחר פטירת ניצול שואה

 29. פיצוי על נזק נפשי לניצולי שואה

 30. ערעור לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

 31. צירוף ראיות חדשות - ניצולי שואה

 32. זכויות ניצולי שואה שנולדו בתוניסיה

 33. חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954

 34. חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957

 35. הכנסה מקיצבאות תגמולים לניצולי שואה

 36. חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007

 37. טראומה נפשית - פיצויים לניצולי שואה

 38. זכויות ניצולי שואה הסובלים ממחלת נפש

 39. הצעת חוק ניצולי מחנות הריכוז והגטאות

 40. ניכוי קצבת זקנה מפיצויים לניצולי שואה

 41. חוק הפיצויים הגרמני - נתינות טוניסאית

 42. יציאה מגרמניה לפני 1933 - זכות פיצויים

 43. חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, תשי"ט-1959

 44. התייחדות עם זכר קורבנות השואה וחללי צה"ל

 45. חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש"י-1950

 46. חוק זכרון השואה והגבורה - יד ושם, תשי"ג-1953

 47. נדחתה תביעה בגין העלאת דמי שכירות לניצולת שואה

 48. צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התש"ע-2010

 49. תקנות נכי המלחמה בנאצים (סמל הנכים), תשי''ט-1959

 50. צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התשס"ח-2008

 51. צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעורים), התשנ"ה-1995

 52. תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמול נוסף), תשכ''ט-1969

 53. תקנות נכי רדיפות הנאצים (טיפול רפואי), תשי''ט-1958

 54. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), תשט''ו-1955

 55. תקנות נכי רדיפות הנאצים (בקשה לתגמול), תשי''ז-1957

 56. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית), תשט''ו-1954

 57. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לנכה נזקק), התשמ"ט-1989

 58. צו עבירת קנס (יום הזכרון לשואה ולגבורה), התשמ"א-1981

 59. תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמולים מיוחדים), תשל''ז-1977

 60. תקנות נכסים של נספי השואה (ענייני ירושה), התשס''ט-2008

 61. תקנות נכי המלחמה בנאצים (תגמולים מיוחדים), תשי''ח-1958

 62. חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי"ז-1957

 63. תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות), התשמ''ד-1983

 64. תקנות נכי המלחמה בנאצים (חישוב הכנסה נוספת), תשל''ד-1974

 65. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשכ''ה-1965

 66. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית עליונה), תשי''ז-1957

 67. תקנות נכי רדיפות הנאצים (סדרי דין בוועדת ערר), תשל''ד-1973

 68. תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להוכחת חוסר פרנסה), תשי''ח-1957

 69. תקנות נכי מלחמה בנאצים (מבחנים לקביעת דרגות-נכות), תשט''ז-1956

 70. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשס''ט-2008

 71. ההבדל בין ''שלילת חירות'' לבין ''הגבלת חירות'' - פיצויים מגרמניה

 72. תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (אגרת אישור תאגיד), תשכ''ד-1964

 73. תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תש''ל-1969

 74. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תשי''ז-1957

 75. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשכ''ח-1968

 76. תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשל''ז-1977

 77. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נצרך שנפטר), התשמ"ט-1989

 78. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נזקק שנפטר), התשמ"ט-1989

 79. צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים) (הוראת שעה), התשס"ח-2008

 80. צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), (הוראת שעה), התשס"ט-2008

 81. תקנות נכי המלחמה בנאצים (נכים המקבלים תשלומים ממדינת חוץ), תשי''ז-1957

 82. אכרזת התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (הסכמים קיבוציים), תש"ך-1960

 83. תקנות נכי רדיפות הנאצים (חישוב הכנסה לצורך תשלום תגמול נוסף), תשל''ד-1974

 84. תקנות בית המשפט (עבירות לפי חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם), תשי''א-1950

 85. חוק נכי רדיפות הנאצים (ביטול הגבלת מועדים להגשת בקשה לזכאות), התשנ"ח-1998

 86. חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006

 87. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (סדרי הדין בועדת הפיקוח), תשל''ה-1975

 88. תקנות נכי המלחמה בנאצים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה), התשנ''ד-1994

 89. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (ערעור לבית המשפט העליון), תשכ''א-1961

 90. תקנות נכי המלחמה בנאצים (השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח למקרה מותו של נכה), התשמ''ב-1982

 91. לא התקיים התנאי הקבוע בחוק ההטבות, לפיו שהה במחנה ריכוז, בגטו או במחנה שעבדו בו בעבודת פרך

 92. צו נכי המלחמה בנאצים (העלאת שיעור הדרגה הקובעת, השכר הקובע ושיעורי התגמולים), התשמ"ט-1989

 93. חוק נכי המלחמה בנאצים (ביטול הגבלת המועדים להגשת בקשה לתגמול) (הוראה מיוחדת), התש"ס-2000

 94. תקנות נכי רדיפות הנאצים (סוגי הוצאות שרואים אותן כהוצאות בהשגת קיצבה או מענק), תש''ל-1969

 95. שאלת הכרה בנכויות ניצולי שואה המקבלים תגמולים לפי ההחלטה המנהלית של משרד האוצר, ועל כן נפתח בסקירה

 96. תקנות הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום) (קיצבאות נכי המלחמה בנאצים ונכי רדיפות הנאצים), התשמ''ו-1986

 97. תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (שיעור שכר טרחה מקסימלי לתביעות לגביית פקדונות שווייץ), תשכ''ד-1964

 98. תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להכרת אדם כאינו מסוגל להשתכר למחייתו ולהכרת הכנסה כדי מחיה), תשי''ח-1957

 99. תקנות ההסדרים במשק המדינה (נכי רדיפות הנאצים ששהו על אדמת גרמניה ביום ט' בטבת התש''ז) (בקשה לתגמול), התשס''א-2001

 100. צו נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (הארכת מועד לענין הוועדה להפרשי הצמדה וריבית), התשס"ז-2006

 101. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון