עיכוב ביצוע פסק דין רשלנות רפואית
עיכוב ביצוע פסק דין רשלנות רפואית

להלן החלטה בנושא עיכוב ביצוע פסק דין רשלנות רפואית:

החלטה

1.     מונחת בפני בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין לתשלום סכום של כ-6 מליון ₪ או כל חלק אחר ממנו, עד להכרעה בערעור שהגישו המבקשות על פסק הדין שניתן ביום 25.3.07. המדובר בפיצוי בגין נזקי גוף אשר נגרמו למשיבה 1 בגין טיפול רפואי רשלני שניתן לה. פסק הדין שניתן כאמור קבע את גובה הנזק וכן את חלוקת האחריות שבין המבקשות לבין המשיבים 4 ו-5 והכול לאחר שבית המשפט העליון במסגרת דיון נוסף הכריע בשאלת האחריות.

2.     לאחר שנקבעה אחריותו של הרופא המטפל, במסגרת דיון נוסף בבית המשפט העליון, נדרשתי לשאלת חלוקת האחריות ומידתה שבין הנתבעים השונים.

3.     בפסק הדין קבעתי כי קיימת אחריות שילוחית וישירה של המבקשות, לרשלנות המשיב 4. בהתאם קבעתי כי המשיב 4 זכאי לשיפוי מהמבקשות בגין כל סכום בו חויב ואותו ישלם למשיבים 1 עד 3. כמו כן לא מצאתי לנכון להשית כל אחריות על המשיבה 5 - מדינת ישראל, משרד הבריאות.

4.     טוענות המבקשות בבקשתן, כי יש להן סיכוי טוב בערעור אשר הוגש להגיש לבית המשפט העליון, ככל שהדברים נוגעים להכרעתי בשאלת חלוקת האחריות ובשאלת גובה הנזק. לטענתן היה זה נכון להשית אחריות גם על המדינה וכן לראות ברופא אחראי יחיד ובלעדי לנזקי המשיבים 1-3. אשר לגובה הנזק טענו הן כי נפסק פיצוי בשיעור גבוהה אשר אינו מבוסס על התשתית הראיתית.

כמו כן טוענות המבקשות כי אם לא יעוכב תשלום הפיצוי או איזה חלק ממנו לא יהא בידן לגבותו בחזרה במידה והערעור שיגישו יתקבל.

5.     מנגד טענו המשיבים 1-3 כי אין לעכב את ביצוע התשלום וזאת לנוכח העובדה כי המשיבה 1 אשר סבלה נזק גוף קשה עקב טיפול רפואי רשלני נגררה להליכים משפטיים ממושכים לאורך שנים ארוכות וכי כיום, עת נפסק הפיצוי יש להעביר לה את הכספים לאלתר ללא כל עיכוב וללא גרימת נזק נוסף. כמו כן עמד ב"כ המשיבים על הנזק הכלכלי הקשה אשר נגרם להם בעקבות נזקי הגוף למשיבה 1, נזקים בהם נשאו לאורך כל השנים ועדיין נושאים בהם ואשר לדידו הסכום שנפסק נמוך מן הסכום לו זכאים המשיבים 1-3 אשר כבר הגישו את ערעורם לבית המשפט העליון.

עוד הוסיף וטען ב"כ המשיבים 1-3, בתגובותיו המשלימות, כי אם יתערב בית המשפט העליון בשאלת חלוקת האחריות הרי שתוכלנה המבקשות להיפרע מבעלי דין בעלי חוסן כלכלי והם חברת הביטוח אשר ביטחה את המשיב 4 ומדינת ישראל.

6.     הלכה היא, כי מקום בו זכה בעל דין בהליך משפטי, ייהנה הוא מפירות זכייתו, ובמיוחד כך כאשר מדובר בפסק דין לתשלום כסף, ורק במקרים חריגים יעוכב ביצוע פסק הדין.
על המבקש לחרוג מן הכלל האמור להוכיח כי מתקיימים בעניינו שני תנאים מצטברים: סיכויי ערעורו טובים, ומאזן הנוחות נוטה לטובתו, ובכלל זה, כי עלול להיות קושי ממשי להשיב את המצב לקדמותו באם יזכה בערעור לאחר ביצוע פסק הדין (ב"ש 227/87 ב"ש 227/87 קרן כימיקלים בע"מ נ' ויטקו כימיקלים בע"מ, פ"ד מא(1) 713). וכך משזכה בעל דין בפסק דין כספי, לא תעוכב דרך כלל זכייתו, אלא אם יוכח, בין היתר, כי ייווצר קושי ממשי לגבות בחזרה כספים ששולמו באם הערעור יתקבל (ע"א 4079/05ע"א 4079/05 הועדה המקומית לתכנון ובניה-שומרון נ' מעונה חברה לבנין בע"מ ואח', דינים עליון, כרך עד, 386 ; ע"א 1819/03 ע"א 3449/05 כהן נ' האפוטרופוס הכללי , דינים עליון, כרך עט, 804; א' גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה שמינית, תשס"ה) 623).

7.     בענייננו זה לנוכח מצבם הכלכלי הקשה של המשיבים 1-3, כפי שהעידו בעצמם וכפי שניתן היה ללמוד במהלך שמיעת הראיות והגם שסבורה אני כי סיכויי הצלחתן של המבקשות בערעור אינם גבוהים, הגם שלא ניתן לומר באופן חד משמעי שהם משוללי יסוד, וכדי שלא להעמיד את המבקשות בפני מבוי סתום באם יצליחו בערעורן, מצאתי לנכון להיעתר לבקשה באופן חלקי בלבד ולעכב סכום של 1 מליון ₪ מתוך סכום הפיצוי שנפסק.

סכום זה יעוכב בדרך של הפקדתו בחשבון נאמנות על שם ב"כ המשיבים 1-3 ולטובת המשיבה 1, אשר יפתח בבנק מסחרי. הכספים יושקעו בדרך סולידית הנושאת ריבית. אשר ליתרת הסכום, הרי שהוא ישולם כפי שנקבע.

אם יקבע בית המשפט העליון חלוקת אחריות אחרת מזו שקבעתי תוכלנה המבקשות לקבל החזר של הכספים מיתר המשיבים שלגביהם אין חולק כי קיימת יכולת כלכלית מוכחת.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עיכוב ביצוע חלקי

 2. עיכוב ביצוע עונש

 3. עיכוב ביצוע מאסר

 4. עיכוב ביצוע צו פינוי

 5. עיכוב ביצוע צו הריסה

 6. עיכוב ביצוע עונש שלילה

 7. עיכוב ביצוע תשלום החוב

 8. עיכוב ביצוע פסילת רשיון

 9. עיכוב ביצוע הליכי פינוי

 10. עיכוב ביצוע הליכי גבייה

 11. עיכוב ביצוע פסק דין כספי

 12. עיכוב ביצוע פסק דין נהלי

 13. עיכוב ביצוע תשלום הוצאות

 14. בקשה לעיכוב ביצוע גזר דין

 15. עיכוב ביצוע פסק דין אזרחי

 16. עיכוב ביצוע פסק דין מזונות

 17. עיכוב ביצוע פסק דין בערעור

 18. עיכוב ביצוע גזר דין תעבורה

 19. בקשה לעיכוב ביצוע מימוש נכס

 20. עיכוב ביצוע תשלום היטל ביוב

 21. עיכוב ביצוע קנס פסילת ספרים

 22. התנאים לעיכוב ביצוע פסק דין

 23. עיכוב ביצוע פסק דין ועדת ערר

 24. עיכוב ביצוע פסק דין אשם תורם

 25. עיכוב ביצוע צו ההריסה המנהלי

 26. בקשה לעיכוב ביצוע מימוש מכרז

 27. עיכוב ביצוע צו סגירה תחנת דלק

 28. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין כספי

 29. בקשה לעיכוב ביצוע במעמד צד אחד

 30. עיכוב ביצוע פסק דין בדיני עבודה

 31. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין אזרחי

 32. עיכוב ביצוע גזר דין תאונה קטלנית

 33. עיכוב ביצוע פסק דין שניתן בהסכמה

 34. עיכוב ביצוע פסק דין רשלנות רפואית

 35. בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה מינהלי

 36. עיכוב ביצוע פסק דין עקב מצב כספי רע

 37. האם ערעור עילה לעיכוב ביצוע פסק דין

 38. עיכוב ביצוע פסק דין בבית דין לעבודה

 39. בקשה לעיכוב ביצוע של גזר דין תעבורה

 40. בקשה לעיכוב ביצוע החלטה של בית משפט

 41. עיכוב ביצוע פסק דין עד להערכה בערעור

 42. עיכוב ביצוע תשלום הלנת פיצויי פיטורים

 43. תקנה 467 - בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין

 44. עיכוב ביצוע פסק דין בעניין תאונת דרכים

 45. עיכוב ביצוע פסק דין בנושא זכויות יוצרים

 46. עיכוב ביצוע פסק דין רישיון קו שירות מוניות

 47. עיכוב ביצוע עד סיום כל התיקים בתביעה כספית

 48. האם הגשת ערעור מהווה עילה לעיכוב ביצוע פסק דין

 49. עיכוב ביצוע פסק דין בית המשפט לעניינים מינהליים

 50. בקשה לעיכוב ביצוע החלטה בבית הדין להגבלים עסקיים

 51. עיכוב ביצוע צו סגירה בית המשפט לעניינים מקומיים

 52. בקשה לעיכוב ביצוע כניסתו לתוקף של צו איסור שימוש חורג במועדון גולף

 53. הגשת בקשה לעיכוב ביצוע בתכנון ובנייה לפי סעיף 239 לחוק התכנון והבנייה

 54. ד שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון