סיבוב ברך במילואים
סיבוב ברך במילואים

להלן פסק דין בנושא סיבוב ברך במילואים:

פסק - דין

השופטת ברכה בר-זיו:
1.     העורר, יליד שנת 1956, הגיש נגד המשיב תביעה להכרה על פי חוק הנכים (תגמולים ושיקום)(נוסח משולב), תשי"ט- 1959 (להלן "החוק"). בתביעתו טען העורר כי בתאריך 20.12.00, במהלך שירות מילואים, הוא ירד מג'יפ, סובב את ברך שמאל ונגרמה לו חבלה.

2.     בהחלטה מתאריך 26.11.01 דחה המשיב את התביעה, בקובעו כי:

"בהסתמך על תוצאות הבדיקות והנימוקים המצויינים בחו"ד הרפואיות מהתאריכים 16.7.01 ו- 15.11.01 המצ"ב, לפיהן הגעתי למסקנה כי לא ארעה לך נכות עקב החבלה מ- 20.12.00 כמשמעותו בסעיף 1 לחוק.
עפ"י החומר שברשותנו עולה כי נחבלת בברך שמאל ב- 10/91 בתאונת עבודה ולא חלה כל החמרה במצב הברך הקשורה בארוע הנדון".

3.     בחוות דעתו של פרופ' ביאליק מיום 16.7.01 הוא מציין כי נתבקש לחוות דעתו לענין הקשר הסיבתי שבין החבלה ביום 20.12.00 ובין בעיית ברך שמאל ובפרק הדיון הוא קובע כי:

"סבל מספר שנים מבעיית הברך שהחמירה בזמן שרות המילואים. אין ספק שהחבלה הסיבובית היתה חלק מתהליך ניווני הממשיך בברך מאז החבלה הראשונה".

בחוות דעת נוספת הוא קובע כי על פי הבדיקה הקלינית שעבר מדובר בשינוים ניווניים שאינם יכולים להיות חלק מחבלה טריה אלא חבלה קודמת".

4.     בעקבות דחיית תביעתו על ידי המשיב הגיש העורר ערר. בפסק דין מיום 21.10.04 נידונה השאלה האם החבלה בזמן השירות גרמה לנכות או החמירה מצב קודם או שאין קשר בין הפגיעה לנכות, אשר נגרמה, לדברי המשיב, לפני אותו ארוע. הוועדה הגיעה למסקנה כי העורר הסתיר מעיני המשיב את העובדה שהיתה פגיעה קודמת בברך ולעצם הענין - לא נגרמה לו נכות בעקבות הארוע.

5.     פסק דין זה הינו נשוא הערעור בפנינו - כאשר לטענת העורר הוודעה התעלמה מהעובדה שהמשיב הכיר בתאונה ובפגיעה ככאלו שנגרמו למערער תוך כדי ועקב השרות הצבאי, וועדה רפואית קבעה נכותו בשעור של 20% והוועדה טעתה כאשר קבעה כי העורר הטעה את המשיב, שהרי בחוות דעתו הראשונה של פרופ' ביאליק, שבדק את המערער מטעם המשיב, הוא מתייחס במפורש לעברו הרפואי ולנכות הקודמת שנגרמה לו.

6.     המשיב טען בתגובתו כי המערער הסתיר מהמשיב עובדות מהותיות ובדין דחתה הוועדה את הערר שהגיש הן לאור חוסר אמינותו והן לגופו של ענין. בהודעה שמסר המשיב לאחר הדיון בערעור הוא הוסיף וטען כי הארוע לא גרם לנכות ו/או להחמרת המחלה, כפי שקבעה הוועדה והעובדה שהמערער סובב את הברך במהלך השירות ועבר ניתוח, אינה מוכיחה כי הוחמרה הנכות , כאשר ברי כי לא כל ניתוח גורם לנכות או מחמיר אותה.

7.     שאלת הסתרת המידע על ידי המערער - אם בכלל - אינה רלבנטית לענייננו , מאחר ושני הצדדים מסכימים כי השאלה העומדת להכרעה היא האם הנכות הנטענת נגרמה או הוחמרה עקב השירות הצבאי.

8.     בשאלה זו שבמחלוקת אנו סבורים כי טעה המשיב, וטעתה הוועדה באמצה מסקנתו, לפיה בעקבות התאונה לא הוחמרה נכותו של המערער. אין חולק כי המערער סובל מנכות בברך שמאל, שנפגעה בחבלה בזמן השירות הצבאי וכל שנדרש מהמשיב לקבוע האם נכות זו נגרמה או הוחמרה עקב השירות.

בפרק ההגדרות שבחוק מוגדרת "נכות" כ:

"נכות" - איבוד הכושר לפעול פעולה רגילה, בין גופנית ובין שכלית, או פחיתתו של כושר זה, שבאו לחייל משוחרר אן לחייל בשירות קבע כתוצאה של אחת מאלה שאירעה בתקופת שירותו עקב שירותו:
(1) מחלה;
(2) החמרת מחלה;
(3) חבלה";

לאור החומר הרפואי, אין ספק כי למערער נגרם איבוד כושר בעקבות החבלה, שהוביל לניתוח ובעקבותיו לתלונות המערער על מגבלות בתנועות. השאלה מה שעור נכותו של המערער ומה חלקה של החבלה בשעור זה - ענין נפרד הוא שצריך להקבע על ידי וועדה רפואית, כאמור בסעיף 10 לחוק ולא על ידי יועץ רפואי של המשיב (פרופ' ביאליק).
     
9.     במאמר מוסגר נוסיף ונציין כי בתאור הממצאים הרפואיים בחוות הדעת מיום 16.7.01 מציין פרופ' ביאליק כי ברישום מיום 21.12.00 נאמר כי נמצא תפליט בברך, הגבלת תנועה ורגישות בצד הפנימי של הפרק. ביום 29.12.00 עבר ניתוח של ברך שמאל לתיקון קרע ניווני של סהרון חיצוני והוצאת גופם זרים מהברך.

זאת ועוד: במסמך הפניה לרופא מומחה, נרשם על ידי הרופא המטפל:

"ארטוסקופיה של ברך שמאל אחרי חבלה בזמן מילואים. הממצאים בארטוסקופיה: פגיעה סחוסית, גוף חופשי סחוסי גדול שהתנתק והוצא. סינוביטיס רבה".

גם בסיכום האשפוז נרשם כי בוצעה ארטרוסקופיה של הברך בשל "LOCKED KNEEכשבועיים לאחר חבלה סיבובית". אמנם באבחנות מצויין כי נמצאו גם שינויים ניווניים, אך בשום מקום לא נרשם במפורש, כפי שמציין פרופ' ביאליק, כי הניתוח בוצע לתיקון קרע ניווני.

10.     בנסיבות אלה- אנו מקבלים את הערעור וקובעים, כי הוכח קיומו של קשר סיבתי בין נכותו של המערער לבין החבלה במהלך שירותו הצבאי. יחד עם זאת, בשים לב לעברו של המערער, אנו קובעים כי עסקינן בהחמרה של מצב קיים, כאשר שיעור ההחמרה הינו 50%. התיק יוחזר לוועדה רפואית לשם קביעת הנכות, בהתאם לסעיף 10 לחוק.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיטורים - מילואים

 2. מחלת עור במילואים

 3. סיבוב ברך במילואים

 4. פגיעה בגב במילואים

 5. ביטוח חיילי מילואים

 6. התאבדות חייל מילואים

 7. תגמול מילואים מינימום

 8. הצעת חוק חיילי מילואים

 9. לחץ נפשי בשירות מילואים

 10. נכות עקב שירות מילואים

 11. הארכת מועד בשל מילואים

 12. הצעת חוק חיילי המילואים

 13. דחיית דיון בגין מילואים

 14. הקלות לסטודנטים במילואים

 15. אפילפסיה במבוגרים במילואים

 16. השוואת זכויות חיילי מילואים

 17. ביטול הגבלות קריאה למילואים

 18. הטבות לחיילים בשירות מילואים

 19. קצבאות לחיילי מילואים שנפגעו

 20. פיטורי עובד שקיבל צו מילואים

 21. פיטורים בסמוך ליציאה למילואים

 22. הצעת חוק פיטורי עובד במילואים

 23. פגיעה נפשית במהלך שירות מילואים

 24. הפליה של עובד בגין שירות מילואים

 25. קצבאות לחיילי מילואים ומשפחותיהם

 26. תגמול על שירות מילואים של יום אחד

 27. ביטול התגמול המרבי לחיילי מילואים

 28. חישוב תגמול יומי למשרתים במילואים

 29. הצעת חוק חיילי מילואים, התשס"א-2001

 30. מועצה ציבורית לענייני חיילי המילואים

 31. אחריות אישית על פיטורים בגלל מילואים

 32. פטור ממילואים בשנה הראשונה אחרי נישואים

 33. איסור דרישת פרטים מעובד על שירות מילואים

 34. תקנות הביטוח הלאומי (תגמולים למשרתים במילואים), תשל''ח-1977

 35. צו הביטוח הלאומי (סוגי משרתים במילואים לעניין תגמול), התשנ"ה-1995

 36. צו שירות מילואים (תגמולים) (שיעור התשלום של מעביד לקרן השוואה), תשל"א-1971

 37. תקנות שירות מילואים (תגמולים) (הענקות לנערים עובדים המשתתפים בחינוך קדם צבאי), תשל''ז-1976

 38. צו שעת-חירום (יציאה לחוץ-לארץ) (קביעת מועד להגשת בקשה על ידי איש מילואים ליציאה לחוץ-לארץ), תשכ"ב-1961

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון