נפילה לתעלה בכביש

להלן פסק דין בנושא נפילה לתעלה בכביש:

פסק דין

בהמשך לפסק-הדין החלקי שניתן בשאלת החבות ביום 25/1/05 יתייחס פסק-דין זה לגובה הנזק.

ב"כ הנתבעת או מי מטעמו לא התייצב לדיון שנקבע זה מכבר, כמתואר בהחלטתי מהיום.
פסק-הדין ניתן לפי הוראות תקנה 157(2) לאחר שהתובעים הוכיחו את תביעתם, הציגו את ראיותיהם והוגשו סיכומים בכתב ע"י באי כוחם.

התובעת מס' 1 (להלן: "התובעת") ילידת 8/8/81. התובעים 2 ו-3 הינם אביה ואמה של התובעת. האב סוהר בשב"ס והאם עקרת בית. במועד התאונה היתה התובעת כבת 10 שנים, תלמידה בכיתה ה'.

ביום 28/10/91 נפגעה התובעת בתאונה עת נפלה בתעלה שנחפרה בקטע כביש. התאונה ארעה ברשלנותה של הנתבעת, שנמצאה אחראית לכל נזקיה של התובעת, שנפגעה קשות בעקבות התאונה.

פרופ' עורי, שמונה כמומחה רפואי על פי בקשת הצדדים העריך שנותרה לתובעת קוודרופלגיה בצורה בינונית 80%; הפרעות פסיכוטיות 100%; פיגור שכלי חמור 75% ואפילפסיה בצורה קשה 100%.
לעמדתו של פרופ' עורי התובעת זקוקה לעזרה ליווי והשגחה 24 שעות ביממה, איבדה את כושרה לחיים עצמאיים ועבודה כלשהי. פרופ' עורי העריך קיצור תוחלת חיים בין 10%-15%.
צרכיה הרפואיים והסיעודיים פורטו גם הם בחוות דעתו ובחוות הדעת של איילה שיפמן שניתנה בהסכמת הצדדים ובה תיאור האביזרים השונים, הטיפולים, התאמת הדיור וכיוצ"ב הנדרשים לתובעת.
עוד הוסכם כי גימלאות המל"ל ירוכזו בחוות הדעת האקטוארית של שי ספיר - קיצבת ילד נכה, קיצבת ניידות, קיצבת נכות כללית וקיצבת שירותים מיוחדים.

התובעים הגישו חוות דעת מטעמו של מר משה קצין בעניין ניידות, מיזוג אויר, כביסה וייבוש ועלות מחשב ומדפסת. כן נמסרו תצהירי עדות ראשית של הגב' חיר בהיג'יא, אמה של התובעת ותצהיר התובעת אליו צורפו כל המסמכים הרפואיים. אביה של התובעת ח'יר ג'מיל מונה כאפוטרופוס על גופה ורכושה לפי צו שניתן ב-20/3/03 בביהמ"ש לעניני משפחה בקריות.

בסיכומי התובעים עותרים להפסדי השתכרות מלאים לפי שכר ממוצע במשק; עזרת צד ג' בעבר לפי 12,000 ₪ בתקופת הלימודים ו-18,000 ₪ עד היום. דרישה דומה נתבקשה לעתיד (בסך הכל פרטי העזרה עבר ועתיד כ-8 מליון ₪). כאב וסבל; התאמת דיור; מיזוג אויר; ניידות; הוצאות רפואיות; ציוד ואביזרים ובאופן שסכום הנזק הנתבע עולה על 15 מליון ₪.

על פי ראיות התביעה, ובהתייחס אליהן, תוך בחינתן של ראיות אלה אקבע כדלקמן:

1.     נכותה הרפואית של התובעת 100% וכך גם נכותה התפקודית.
מאחר ונכותה הרפואית כוללת מספר מרכיבים מהותיים, העולים בהרבה על 100%, יהיה קיצור תוחלת החיים ב-15% ועד גיל 68.

2.     כאב וסבל -
על פי מכלול הנכויות, ימי אישפוז רבים והשפעתם של אלה על חייה, לרבות קיצור תוחלת החיים -                                          1,000,000 ₪

3.     הפסד השתכרות בעבר ובעתיד -
יש לקבוע את השכר, לפי השכר הממוצע במשק בהתאם להלכה שנקבעה בע"א 10064/02 מגדל ואח' נ' רים אבו חנא (טרם פורסם, 27/9/05) ואין לתת משקל למוצא עדתי של התובעת, הבאה ממשפחה דרוזית מסורתית, יחושב ההפסד מגיל 23 בהנחה שמגיל 18 עד גיל 23 היתה רוכשת מקצוע, ואחר כך מגיל 23 ועד גיל 65, גיל פרישה של נשים.
מגיל 18 עד גיל 23 - 3,000 ₪ X 60 =                           180,000 ₪
מגיל 23 ועד היום - 22 X שכר ממוצע 7,371 ₪ =                162,162 ₪
מהיום ועד גיל 65 - 7,371 X 279.9 =                          2,063,458 ₪

4.     עזרת צד ג' בעבר ובעתיד -
עד שנת 1999, לאחר שחרורה מאשפוזים ממושכים, למדה התובעת בבית ספר מיוחד בעפולה ושהתה מחוץ לבית 9 שעות ביום. במשך שנים רבות מאז התאונה שארעה, כאמור, ביום 28/10/91 ומזה 15 שנה, היה כל הטיפול והסיעוד מוטל על בני המשפחה ולא הועסק מטפל זר. גם אם אני מקבלת את הטיעון שלא מקובל במשפחה מסוגה של משפחת התובעת להכניס אנשים זרים לבית, שאינם מבני העדה, עדיין בחישוב נזקי העבר, כמו הצורך בעזרה בעתיד, יש להביא בחשבון שהכל נעשה ע"י בני המשפחה. יש להתחשב בכך שבעתיד תיזקק לסיוע נוסף, עם התבגרות ההורים ולאחר אריכות חייהם.
מיום התאונה ועד היום, בהתחשב בכך שעד 1999 שהתה 9 שעות ביום מחוץ לבית, בבתי ספר, והעזרה המוגברת שהעניקו לה הוריה ובני המשפחה האחרים -      300,000 ₪
לעתיד, שנת 2049, ולפי 8,000 ₪ לחודש X 290 -                2,320,000 ₪

5.     התאמת דיור ומיזוג -
הנגישות אל הבית בו מתגוררת התובעת אינה מתאימה לניידות על כיסא גלגלים. אל הבית מובילות 23 מדרגות. לא נערכה התאמה עד כה, למרות חלוף שנים, וכן לא הותקנו מזגנים. התאמת הדיור בעבר ובעתיד צריכה להביא עובדה זו בחשבון.
על פי אמדנא -                                              100,000 ₪

6.     ניידות -
לאור הסכומים המתוארים בחוות דעתו האקטוארית של שי ספיר גבי קיצבת ניידות, לא יפסק פיצוי בגין ניידות וגם לא תנוכה קיצבת הניידות המגיעה לסכום העולה על 750,000 ₪.

7.     הוצאות רפואיות -
טיפולים רפואיים, תרופות וכיוצ"ב מכוסים בעיקרם בסל הבריאות. חלק מההוצאות מפורטות בסעיפים 16-17 של תצהיר אם התובעת. הסכום יקבע במיוחד בהתאם לתשלומים שהתובעת נדרשת לשלם לקופת החולים כהשתתפות בגין רכישת תרופות וטיפולים - 150,000 ₪

8.     ציוד ואביזרים רפואיים -
למרות האמור בחוות הדעת של איילה שיפמן, ותיאור האביזרים המוצעים על ידה, לא אוכל להתעלם מכך שמרבית האביזרים לא נרכשו עד היום ויש בפירוט הצרכים הגזמה בולטת.
הפיצוי יחושב לכיסא גלגלים עם החלפה של כל 5 שנים, כרית ישיבה עם החלפה של כל 5 שנים, מיטה ומזרון עם החלפה של כל 10 שנים, כיסא שירותים - רחצה, עם החלפה של כל 4 שנים. אין מקום לפיצוי בגין כל האביזרים האחרים, לרבות מחשב שהיה נרכש ממילא בשנות הלימוד המוקדמות, למי שאמורה בעתיד, וכפי שנקבע על ידי, להשתכר שכר ממוצע במשק.
סך הכל -                                              140,000 ₪

9.     כביסה וייבוש -
עלות נוספת של פעם בשבוע -                                     15,000 ₪

סה"כ                                               6,430,620ש ₪

10.     ניכויים -
גימלאות מל"ל - קיצבת שירותים מיוחדים                      624,137 ₪
קיצבת נכות כללית                          592,779 ₪
גימלת ילד נכה                           136,653 ₪
סה"כ                                                1,353,569 ₪

סה"כ לאחר ניכויים                                    5,077,051 ₪

11.     אשר על כן אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעים סך 5,077,051 ₪.

בנוסף תישא הנתבעת בשכר טרחת עו"ד בשיעור 20% מהסכום שנפסק בצירוף מע"מ (בהתחשב בבירור שאלת החבות), וסך 25,000 ש"ח הוצאות משפט.
כן תישא הנתבעת ביתרת האגרה, ויש לפעול נגדה בנוסף לגביית הסך 25,000 ₪ שנפסקו לקופת המדינה בהחלטתי מ-3/7/05.
לסכומי העבר לא הוספתי ריבית, בהתחשב בכך שמרביתם על דרך האמדנא.
הסכומים כולם ישאו הפרשי הצמדה וריבית החל מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

בחלוקה בין התובעת להוריה אקבע תשלום להורים של 500,000 ₪ מתוך הסכום הכולל שנפסק. היתרה תופקד (לכשתשולם), בתוכנית השקעה מתאימה לפי שיקול דעתו של אביה האפוטרופוס בדיווח לאפוטרופוס הכללי, שעיקרה תהיה תוכנית חסכון לטווח ארוך עם נקודות יציאה מתאימות שישמשו את התובעת למחייתה וסיעודה הקבוע.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נפילה לבור בכביש

 2. כתמי צבע על הכביש

 3. עתירה לסגירת כביש

 4. פגיעה במחסום כביש

 5. נפילה לתעלה בכביש

 6. בור בכביש בגלל גשם

 7. סיכון חיי אדם בכביש

 8. התנגשות במחסום בכביש

 9. תאונת דרכים בכביש 22

 10. הצעת חוק כביש מספר 45

 11. עורכי דין כביש 6

 12. אדמת מושע קרובה לכביש

 13. הצעת חוק כביש מספר 80

 14. נפילה במהלך חציית כביש

 15. הצעת חוק כבישים עוקפים

 16. החלקה על כתם שמן בכביש 1

 17. פגיעה בעץ בנסיעה בכביש

 18. תאונה בגלל אבן על הכביש

 19. נזק לרכב בגלל בור בכביש

 20. חסימת כבישים תל אביב מחאה

 21. סגירת כבישים בשבתות ובחגים

 22. תאונה בחזרה לכביש מהשוליים

 23. אחריות לנזקים עקב בור בכביש

 24. תאונה בכביש 4 תל אביב אשדוד

 25. נזקים לכביש עקב נסיעת טנקים

 26. תאונה בגלל כתם שמן על הכביש

 27. תאונת דרכים עם רכב מטאטא כביש

 28. תאונת דרכים בגלל עבודות בכביש

 29. תאונה עם רכב חונה בשולי הכביש

 30. תאונת דרכים בכביש תל אביב חיפה

 31. חסימת גישה לעסק עקב עבודות בכביש

 32. הדלקת אורות ברכב חונה בצידי הכביש

 33. השפעות שליליות של כביש חוצה ישראל

 34. צו כביש ארצי לישראל (החלת החוק על מקרקעין מסויימים), התשס"ח-2007

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון