ניצול שואה - ירידה בשמיעה
ניצול שואה - ירידה בשמיעה

להלן החלטה בנושא ניצול שואה - ירידה בשמיעה:

החלטה

בפני בקשה מטעם נתבעת 1, הרשות המוסמכת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957 (להלן: "הרשות"), להורות על סילוק התביעה נגדה על הסף.

1.     רקע עובדתי

התובע הינו נכה מוכר על פי נכי חוק רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957 (להלן: "החוק").
התובע פנה לרשות המוסמכת לפי החוק, ובקש לקבוע כי הירידה בשמיעה ממנה הוא סובל תוכר כנכות הנובעת מהרדיפות. בקשתו להכרה בפגימה באוזניים נדחתה ע"י הרשות. התובע ערר על החלטת הרשות בפני ועדת העררים (היא הנתבעת 4) והערר התקבל באופן חלקי, כך שנקבע כי 50% מהפגימה בגין הירידה בשמיעה באוזן ימין הוכרה כנובעת מן הרדיפות.

התובע הגיש התביעה דנן נגד הרשות, ונגד רופאים שבדקו אותו במסגרת ההליכים בפני הרשות וועדת העררים, והוא מלין בתביעתו על הקביעות הרפואיות שנקבעו בעניינו.
כך, למשל, טוען התובע, כי ד"ר סמואל, הנתבע מס' 2, קבע כי הניתוח שבוצע באוזניו, אינו קשור לרדיפות הנאצים ובהמשך, נתבע 3, ד"ר יורם דן, קבע כי בדיקת האוזניים תקינה וכי המבקש סובל מליקוי שמיעה רק בגלים גבוהים, בעוד שהתובע טוען לחרשות מוחלטת באוזן שמאל עפ"י תוצאות בדיקת "ברה". התובע מלין גם על הקביעה כי אין כל קשר בין נכותו באוזניו לבין רדיפות הנאצים וההקרנות שעבר עקב מחלת הגזזת ממנה סבל לאחר מלחמת העולם השניה, בשנת 1945, שעה שמשרד הבריאות הכיר בעובדה שהקרנות בגין גזזת גרמו לנזקי שמיעה.

התובע מלין בתביעתו גם על נתבע 5, ד"ר דניאל ציק, אשר קבע בחוות דעתו כי המבקש סובל מחירשות שאינה מוחלטת, בניגוד לבדיקות שנעשו לו, במחלקה בה עובד ד"ר ציק.

באשר לנתבעת 4, ועדת העררים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, טוען התובע כי הועדה לא נתנה משקל לדלקות חוזרות מהן סבל, אלא קבעה כי הירידה בשמיעה נובעת מפגיעה עצבית, כחלק מתהליך הזדקנות.

הבאתי את טענות התובע על קצה המזלג כדי להראות כי כתב התביעה דן כולו בטעויות שנפלו, לטענתו, באבחנות הרפואיות בקביעות כל אחד מן הנתבעים בתובענה זאת ותו לא.


2.     כתב הגנה הוגש, בשלב זה, מטעם המבקשת ומטעמה בלבד.

בכתב ההגנה, המוגש מטעמי זהירות בלבד, טוענת הרשות לחוסר סמכות עניינית של בית המשפט להיזקק לתביעה, באשר כתב התביעה מהווה למעשה ערעור על החלטת ועדת העררים, בתיק מס' 85/06, היושבת בדין מכח חוק רדיפות הנאצים, וכן נגד הרופאים אשר בדקו את התובע במסגרת הערר, וטענות אלו צריכות להתברר במסגרת ערעור לבית המשפט המחוזי ולא בתביעה בבית משפט השלום.

3.     בבקשה זו עותרת המבקשת לסילוק התביעה כנגדה על הסף, וחוזרת על טיעוניה בכתב ההגנה. לטענתה, סעיף 17(ח) לחוק קובע כי על החלטתה של ועדת העררים ניתן לערער לבית המשפט המחוזי תוך שלושים יום מיום מתן ההחלטה, ולפיכך נעדר בית המשפט השלום סמכות עניינית לדון בתובענה דנן.

כן טוענת הרשות כי התובע אינו יכול להגיש תובענה נזיקית כנגד המדינה, כאשר קיימת אינסטנציה משפטית בחוק, לפיו על החלטת ועדת העררים ניתן לערער לבית המשפט המחוזי.

4.     המשיב מתנגד לבקשה.

המשיב, אשר אינו מיוצג על ידי עורך דין, הגיש את תגובתו לבקשה לסילוק על הסף, במסגרת כתב תשובה לכתב ההגנה מטעם המבקשת.
אשר לשאלת הסמכות, טוען המשיב בתגובתו כי טענת חוסר סמכות הינה טענה סתמית של המבקשת, אך אין הוא מפרט מדוע.

5.     דיון ומסקנות

דין התביעה להימחק על הסף.

סעיף 17 (ח) לחוק קובע כי:

"על החלטתה של ועדת העררים ניתן לערער לבית המשפט המחוזי תוך שלושים יום מיום מתן ההחלטה, ואם ניתנה בהעדר המערער - מיום שנמסרה לו ההחלטה, אך אין לערער אלא בנקודה משפטית בלבד".

סעיפים 16 ו-17 לחוק מסדירים הקמתה של ועדת עררים, ומסדירים את הליכי הערר והערעור על החלטות הרשות המוסמכת. פונה הרואה עצמו נפגע מהחלטת הרשות המוסמכת רשאי לערור עליה בפני ועדת עררים שבראשה יושב שופט שלום, ועל החלטת ועדת העררים ניתן לערער בזכות לבית המשפט המחוזי במותב תלתא. אף בכך לא תמו אפשרויות הערעור. על פסק דינו של בית המשפט המחוזי ניתן לערער אם ניתנה לכך רשות מאת שופט בית המשפט העליון. מכאן שהחוק עצמו מקפיד לשמור על זכויותיהם של הנכים ושל הפונים לרשות המוסמכת, וקובע מנגנון סדור של ערעור [ראה: הפ (ת"א) 223/05 לביא יונה נ' הרשות המוסמכת לפי חוק נכי רדיפת הנאצים (פורסם במאגר נבו)].

לפיכך, הערכאה המוסמכת לדון בטענותיו של המבקש על החלטת ועדת הערר, הינה בית המשפט המחוזי.

התביעה נגד נתבעת 1 נמחקת על הסף.

אין צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נכסי נספי שואה

 2. גירוש יהודי לוב

 3. חוק הכחשת השואה

 4. ניצול שואה נזקק

 5. ניצול שואה שנפטר

 6. עילת נרדפות בשואה

 7. מחנה עקורים גרמניה

 8. החוק למניעת השמדת עם

 9. הסכם השילומים עם גרמניה

 10. הכנסה נוספת לניצולי שואה

 11. בריחה מהגרמנים - פיצויים

 12. ניצולי שואה שעלו אחרי 1953

 13. פיצויים מגרמניה לעולי לוב

 14. פיצויים בגין עבודות כפייה

 15. ניצול שואה - ירידה בשמיעה

 16. פיצוי לניצולי שואה על רכוש

 17. חוק נכסי גרמנים, תש"י-1950

 18. איסור השימוש בסמלים נאציים

 19. פיצוי על גירוש יהודי רומניה

 20. תוכנית השלמה לביקור ביד ושם

 21. נזק נפשי עקיף - ניצולי שואה

 22. פיצוי לניצולי השואה מבולגריה

 23. קביעת דרגת נכות לניצולי שואה

 24. סעיף 28 לחוק הפיצויים הגרמני

 25. פיצויים מגרמניה לתושבי גרמניה

 26. מועד תחילת תשלום לניצולי שואה

 27. הכרה בנזק נפשי של ניצולי שואה

 28. תגמולים לאחר פטירת ניצול שואה

 29. פיצוי על נזק נפשי לניצולי שואה

 30. ערעור לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

 31. צירוף ראיות חדשות - ניצולי שואה

 32. זכויות ניצולי שואה שנולדו בתוניסיה

 33. חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954

 34. חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957

 35. הכנסה מקיצבאות תגמולים לניצולי שואה

 36. חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007

 37. טראומה נפשית - פיצויים לניצולי שואה

 38. זכויות ניצולי שואה הסובלים ממחלת נפש

 39. הצעת חוק ניצולי מחנות הריכוז והגטאות

 40. ניכוי קצבת זקנה מפיצויים לניצולי שואה

 41. חוק הפיצויים הגרמני - נתינות טוניסאית

 42. יציאה מגרמניה לפני 1933 - זכות פיצויים

 43. חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, תשי"ט-1959

 44. התייחדות עם זכר קורבנות השואה וחללי צה"ל

 45. חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש"י-1950

 46. חוק זכרון השואה והגבורה - יד ושם, תשי"ג-1953

 47. נדחתה תביעה בגין העלאת דמי שכירות לניצולת שואה

 48. צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התש"ע-2010

 49. תקנות נכי המלחמה בנאצים (סמל הנכים), תשי''ט-1959

 50. צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התשס"ח-2008

 51. צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעורים), התשנ"ה-1995

 52. תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמול נוסף), תשכ''ט-1969

 53. תקנות נכי רדיפות הנאצים (טיפול רפואי), תשי''ט-1958

 54. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), תשט''ו-1955

 55. תקנות נכי רדיפות הנאצים (בקשה לתגמול), תשי''ז-1957

 56. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית), תשט''ו-1954

 57. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לנכה נזקק), התשמ"ט-1989

 58. צו עבירת קנס (יום הזכרון לשואה ולגבורה), התשמ"א-1981

 59. תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמולים מיוחדים), תשל''ז-1977

 60. תקנות נכסים של נספי השואה (ענייני ירושה), התשס''ט-2008

 61. תקנות נכי המלחמה בנאצים (תגמולים מיוחדים), תשי''ח-1958

 62. חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי"ז-1957

 63. תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות), התשמ''ד-1983

 64. תקנות נכי המלחמה בנאצים (חישוב הכנסה נוספת), תשל''ד-1974

 65. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשכ''ה-1965

 66. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית עליונה), תשי''ז-1957

 67. תקנות נכי רדיפות הנאצים (סדרי דין בוועדת ערר), תשל''ד-1973

 68. תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להוכחת חוסר פרנסה), תשי''ח-1957

 69. תקנות נכי מלחמה בנאצים (מבחנים לקביעת דרגות-נכות), תשט''ז-1956

 70. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשס''ט-2008

 71. ההבדל בין ''שלילת חירות'' לבין ''הגבלת חירות'' - פיצויים מגרמניה

 72. תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (אגרת אישור תאגיד), תשכ''ד-1964

 73. תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תש''ל-1969

 74. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תשי''ז-1957

 75. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשכ''ח-1968

 76. תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשל''ז-1977

 77. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נצרך שנפטר), התשמ"ט-1989

 78. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נזקק שנפטר), התשמ"ט-1989

 79. צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים) (הוראת שעה), התשס"ח-2008

 80. צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), (הוראת שעה), התשס"ט-2008

 81. תקנות נכי המלחמה בנאצים (נכים המקבלים תשלומים ממדינת חוץ), תשי''ז-1957

 82. אכרזת התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (הסכמים קיבוציים), תש"ך-1960

 83. תקנות נכי רדיפות הנאצים (חישוב הכנסה לצורך תשלום תגמול נוסף), תשל''ד-1974

 84. תקנות בית המשפט (עבירות לפי חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם), תשי''א-1950

 85. חוק נכי רדיפות הנאצים (ביטול הגבלת מועדים להגשת בקשה לזכאות), התשנ"ח-1998

 86. חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006

 87. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (סדרי הדין בועדת הפיקוח), תשל''ה-1975

 88. תקנות נכי המלחמה בנאצים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה), התשנ''ד-1994

 89. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (ערעור לבית המשפט העליון), תשכ''א-1961

 90. תקנות נכי המלחמה בנאצים (השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח למקרה מותו של נכה), התשמ''ב-1982

 91. לא התקיים התנאי הקבוע בחוק ההטבות, לפיו שהה במחנה ריכוז, בגטו או במחנה שעבדו בו בעבודת פרך

 92. צו נכי המלחמה בנאצים (העלאת שיעור הדרגה הקובעת, השכר הקובע ושיעורי התגמולים), התשמ"ט-1989

 93. חוק נכי המלחמה בנאצים (ביטול הגבלת המועדים להגשת בקשה לתגמול) (הוראה מיוחדת), התש"ס-2000

 94. תקנות נכי רדיפות הנאצים (סוגי הוצאות שרואים אותן כהוצאות בהשגת קיצבה או מענק), תש''ל-1969

 95. שאלת הכרה בנכויות ניצולי שואה המקבלים תגמולים לפי ההחלטה המנהלית של משרד האוצר, ועל כן נפתח בסקירה

 96. תקנות הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום) (קיצבאות נכי המלחמה בנאצים ונכי רדיפות הנאצים), התשמ''ו-1986

 97. תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (שיעור שכר טרחה מקסימלי לתביעות לגביית פקדונות שווייץ), תשכ''ד-1964

 98. תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להכרת אדם כאינו מסוגל להשתכר למחייתו ולהכרת הכנסה כדי מחיה), תשי''ח-1957

 99. תקנות ההסדרים במשק המדינה (נכי רדיפות הנאצים ששהו על אדמת גרמניה ביום ט' בטבת התש''ז) (בקשה לתגמול), התשס''א-2001

 100. צו נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (הארכת מועד לענין הוועדה להפרשי הצמדה וריבית), התשס"ז-2006

 101. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון