נזק לרכב בעקבות בדיקת שמן מים בתחנת דלק

להלן פסק דין בנושא נזק לרכב בעקבות בדיקת שמן מים בתחנת דלק:

פסק דין

התובעים עותרים לחייב את הנתבעת לשלם להם סך 6,000 ₪ בגין נזק שנגרם לרכבם. לטענת התובעים הנזק נגרם בעטיה של מתדלקת שעובדת אצל הנתבעת (להלן : "המתדלקת"). יצוין שסכום התביעה מורכב מעלות החלפת המנוע בסך של 5,100 ₪; ומהוצאות שונות (הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית, הפסד זמן עבודה ועוגמת נפש) בסך של 900 ₪.

התובעים טענו בכתב התביעה - כך גם בדיון - כי בעת שהתובעת תדלקה את רכבם אצל הנתבעת, המתדלקת הציעה לבדוק מים ושמן. לטענתם, לאחר הבדיקה סגרה המתדלקת את מכסה המנוע מבלי שסגרה קודם לכן את מכסה הרדיאטור וכתוצאה מכך נגרם נזק כבד למנוע הרכב.

התובעת בעדותה חזרה על האמור בכתב התביעה והוסיפה, כי לאחר שהחלה בנסיעתה, הבחינה שרכבה התחמם, עצרה את רכבה בצידי הדרך, והבחינה במכסה הרדיאטור שהוא לא סגור. לטענתה, כל המים שהיו ברדיאטור התאדו ושמן פרץ מהמנוע. עוד טענה התובעת, שהרכב נלקח למוסך ושם נקבע כי יש להחליף למנוע חדש.

התובע בעדותו חזר על האמור בכתב התביעה, והוסיף ואמר, כי בחוות דעת שמאי מטעם התובעים נקבע כי הנזק שנגרם למנוע הוא כתוצאה מהתחממות יתר ומעבר מים. לטענתו, על פי חוות דעת שמאי התחממות יתר נגרמת כתוצאה מכך שמכסה הרדיאטור לא היה סגור כך שהמים התאדו.

הנתבעת טענה בכתב ההגנה - כך גם בדיון - כי בחוות דעת שמאי מטעמה נקבע כי אין כל קשר בין המצנן, שלטענת התובעים היה פתוח, לבין תקינות המנוע ברכבם של התובעים. לטענתה, מדובר ברכב ישן מאוד, כך שהמנוע נשחק עם השנים.

נציג הנתבעת, מר עדי קרקו (להלן: "קרקו") חזר על האמור בכתב ההגנה והוסיף, כי הנתבעת אינה מודה או מכחישה את עצם היות מכסה הרדיאטור פתוח, אך עם זאת הנתבעת לא אחראית לנזק האמור וזאת על פי חוות דעת שמאי ומבדיקת מעבדה.

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות של הצדדים ושמעתי עדויותיהם, אני מעדיפה את גרסת התובעים על פני גרסת הנתבעת. ראשית, הנתבעת לא סותרת את גרסת התובעים באשר לרשלנותה של המתדלקת, כך ששכחה לסגור את הרדיאטור. כעולה מחוות דעת השמאי מטעם התובע, הנזק האמור נגרם כתוצאה מהשארת הרדיאטור פתוח, דהיינו ללא מכסה. ועוד - השמאי מטעם התובעים בחוות דעתו, נותן מענה לכל הליקויים עליהם מצביע השמאי מטעם הנתבעת, כליקויים שנוצרו כתוצאה מבלאי ולא כתוצאה מהשארת המכסה פתוח.
זאת ועוד - בחוות דעתו - הראשונה - מציין השמאי, בע"מ 3 כהאי לישנא: "אין כל סימני התזת מים מהמצנן על מכסה המנוע או תא המנוע. השארת מצנן ללא מכסה, תגרום להתזת המים כולל חלודה על כל חלקי המנוע ובמיוחד על צידו הפנימי של המכסה. לא הבחנו בכל סימני התזה (ראה תצלומים)". זאת חרף העובדה, בתמונות שצורפו לכתב ההגנה נראים כתמי חלודה במנוע. הכיצד איפה קבע כך השמאי?! לשמאי הפתרונים!!!

מהאמור לעיל, מתבקשת המסקנה, כי אך בשל רשלנותה של המתדלקת אשר שכחה לסגור את המכסה של הרדיאטור, נגרם לרכב התובעים הנזק האמור.

אשר על כן אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעים את הסכומים שלהלן:
סך של 4,956 ₪ בגין תיקון נזקי הרכב וזאת על פי החשבונית בקיזוז 144 ש"ח כעולה מחוות דעת השמאי, כשלסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית צמודה כחוק מיום מתן החשבונית- 11.4.06 ועד התשלום בפועל.
סך של 1,500 בגין הוצאות בית משפט, כשלסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית צמודה כחוק מהיום ועד מועד התשלום בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דמי היתר תחנת דלק

 2. ארנונה על תחנת דלק

 3. הגבלת מיקום תחנת דלק

 4. אישור להקמת תחנת דלק

 5. החלקה בתחנת דלק

 6. חוק הבלו על הדלק

 7. בקשה להרוס תחנת דלק

 8. אספקת החשמל ודלק לעזה

 9. משאבות אויר בתחנות דלק

 10. הסכם להקמת והפעלת תחנת דלק

 11. פגיעה ברכב בזמן מילוי דלק

 12. תקנות הבלו על דלק, תש''ך-1960

 13. תביעה בגין אספקת דלקים ושמנים

 14. היתר בניה להקמת תחנת דלק מדרגה ב'

 15. תאונת דרכים בתחנת דלק ליד משאבת דלק

 16. תביעה לתשלום הוצאות דלק במהלך חופשה

 17. הודעה על החלטה 745 בדבר תחנות תדלוק

 18. הגבלות על תחנות דלק הפועלות שלא כדין

 19. נזק לרכב בעקבות בדיקת שמן מים בתחנת דלק

 20. התנגדות תחנת דלק לבניית תחנת דלק מתחרה לידה

 21. צו הבלו על דלק (פטור והישבון), התשס"ה-2005

 22. התנגדות לבניית תחנת דלק נוספת ליד תחנת דלק

 23. חוזים בין חברות הדלק לבין מפעילי תחנות הדלק

 24. בקשת היתר לבניית תחנת דלק במגרש הנמצא באזור מגורים

 25. פגיעה בהכנסות כתוצאה מחסימת הכניסה הראשית לתחנת דלק

 26. צו הבלו על דלק (פטור מחובת קבלת רשיון ואישור), תש"ך-1960

 27. היתר לבניית תחנת דלק מדרגה א' שאינה מוכרת גפ"מ (גז טבעי לרכב)

 28. היתר לבניית תחנת דלק זעירה הכוללת שתי משאבות, גגון וארון למתקני חשמל

 29. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - תנאים תברואיים בתחנות דלק), התשס"א-2001

 30. צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - תנאים תברואיים בתחנות דלק), התשס"א-2001

 31. חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2001) (סוגי חברות דלק הפטורות מרישום), התשס"א-2001

 32. תקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2001) (החזקת מלאי ומלאי ביטחוני של דלק), התשס''א-2001

 33. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון