נזק לרכב במכונת שטיפה
נזק לרכב במכונת שטיפה

להלן פסק דין בנושא נזק לרכב במכונת שטיפה:

פסק דין

בפני תביעה במסגרתה עותר התובע כי בית המשפט יורה לנתבע לפצותו בגין נזקים שנגרמו לרכבו במהלך שימוש במכונת שטיפה למכוניות שבחזקת הנתבע.

לטענת התובע ביום 12.12.07 בעת שביקש לשטוף את מכוניתו במנהרה לשטיפת מכוניות, פגע חלק ממברשת המכונה במכסה המנוע וגרם לנזק.
לטענת הנתבע, מקורו של הנזק הוא באי סגירת מכסה המנוע על ידי התובע, אשר גרם להתרוממות מכסה המנוע במהלך השטיפה ולאירוע הנזק וכי לא נפל כל פגם בדרך פעולתה של הנתבעת.

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, במסמכים שצורפו ובעדויות הצדדים בפני, אני קובעת כי דין התביעה להתקבל בחלק הארי שלה. להלן יפורטו הטעמים להחלטתי זו.

מתוך עדויות הצדדים עולה כי אין חולק על כך שהנזק נגרם בעת השימוש במכונה.

לטענת הנתבע נבע הדבר מאי סגירת מכסה המנוע, וממילא לא נמצא כל פגם במכונה, אשר שימשה וממשיכה לשמש לצורך נקיונם של רכבים שונים.

לא מצאתי לקבל טענתו זו של הנתבע.
ראשית יאמר כי הנתבע עצמו כלל לא היה במקום בעת אירוע התאונה. הנתבע לא מצא לנכון להביא לעדות את העובדים שהיו במקום ואשר יכולים היו ללמד על הטעמים לאירוע התאונה. עובדה זו עומדת לחובתו של הנתבע.

התובע העיד כי הגיע בנסיעה למכון השטיפה. אין זה סביר בעיני כי בעת הנסיעה מכסה המנוע, שנותר פתוח יישאר במקומו ודווקא בעת ניקוי הרכב יתרומם.

הנתבע טען כי לאחר קרות האירוע נשוא התביעה, התבקש טכנאי מוסמך לבדוק את המכונה ומצא אותה תקינה. לכתב ההגנה לא צורף כל דו"ח , והטכנאי הנזכר בכתב ההגנה, לא הופיע על מנת ליתן עדותו.
הדעת נותנת כי במקום שבו מועלת טענה כה מהותית על ידי הנתבע, כאשר אין חולק כי הנזק אירע בחצריו, שהרי לכל הפחות, יבטיח כי דוח הטכנאי יימסר בכתב או שאותו אדם יתייצב לצורך מתן עדות בפני.

מעל כל אלו, עיון בתמונות שצורפו על ידי התובע מלמד כי מקור הנזק למכסה המנוע הוא במכה שקיבל המכסה מלמעלה כלפי מטה.
אילו היה ממש בטענות הנתבע כי מכסה המנוע התרומם ואז נגרם הנזק, שהרי ניתן היה להניח שהנזק יהיה מלמטה כלפי מעלה.

עיון מעמיק בתמונות מלמד כי חלק ממכסה המנוע נותר כשהוא צמוד לחלקו הקדמי של הרכב, עובדה זו מלמדת כי לא מדובר היה כלל בפתיחתו המקרית של מכסה המנוע, כי אם בנזק תוצאתי שמקורו במכה אותה קיבל הרכב בעת שהיה במנהרת השטיפה.

התובע צירף לכתב תביעתו אישור בדבר אי הגשת תביעה לחב' הביטוח כמו גם חוות דעת שמאי התומכים בטענותיו בדבר היקף הנזק שנגרם לו.
כמו כן צירף התובע חשבוניות בגין תשלום עבור אותו נזק.
נוכח כך יש לקבל את תביעתו של התובע ביחס לנזקים בפועל כמו שכר טרחת השמאי במלואם.

התובע הוסיף ועתר לפיצויו בגין עוגמת נפש. שיפוי בגין רכיב נזק זה כפוף מעצם טיבו לשיקול דעתו של בית המשפט. אין אני מוצאת כי בהליך זה שבפני, ובמקום שבו עסקינן בסכסוך כלכלי נקודתי, יש מקום לפסיקתו של פיצוי בגין עוגמת נפש.

לסיכום אני מורה כי הנתבע ישלם לתובע את הסך של 2,509 ₪. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (27.5.08) ועד התשלום בפועל.
עוד ישלם הנתבע לתובע את הוצאות ההליך בסך של 300 ₪. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נזק בזדון

 2. נזק למיכלית

 3. מהו נזק מיוחד

 4. מזיקים במשותף

 5. נזקים של עדר פרות

 6. השבת המצב לקדמותו

 7. נזק למטענים מחו''ל

 8. נזק לרכב במכון רישוי

 9. נזק ניכר מעשה זדון

 10. תביעה לתשלום דמי נזק

 11. נזק לרכב עקב גרירה

 12. נזק לרכב מפגיעת ברד

 13. נזק במכולה ונזק למטען

 14. נזקים מהשורשים של עץ

 15. נזק לרכב במכונת שטיפה

 16. נזק בגין עבודות תשתית

 17. ערעור תביעת נזקים לרכב

 18. תביעה נגד שחר נזקי צנרת

 19. נזק לאחות בגלל הרמת קשיש

 20. חוסר אפשרות לחשב נזק במדויק

 21. פיצויים לצייר על נזק לתמונות

 22. פיצוי בגין נזקי ריסוס והדברה

 23. נזקים בהעברת רכוש פרטי לישראל

 24. פגיעה בשם הטוב - נזק לא ממוני

 25. נזקים במהלך ביצוע צו חיפוש בבית

 26. הבטחת סידור ביתי לקטינים נזקקים

 27. הכרה בנזק קיצור תוחלת חיי העבודה

 28. תביעה נגד נמל אשדוד בגין נזקים למטען

 29. פגיעת ראש קשה עם נזק דיפוזי של רקמת המוח

 30. תנייה הכוללת פיצויים מוסכמים ללא הוכחת נזק

 31. כתוצאה מהתאונה נגרם נזק לפגוש האחורי - חור בפלסטיק

 32. פיצוי בגין נזקים שנגרמו לחומה כתוצאה מירידת מי גשמים

 33. פיצויים בשל נזקים שנגרמו לרכב עקב כניסתו לשלולית מים

 34. תביעה לפיצויי בגין נזק שנגרם לרכב עקב פגיעה ע"י שער ברזל

 35. פיצוי בגין נזקים למטע זיתים ולחציר שיבולת על ידי עדר בקר

 36. אומדן נזק מהווה 55.54% מערך הרכב, הרכב הוכרז כאובדן להלכה

 37. ההלכה קובעת כי הנזק שמתחיל את מרוץ ההתיישנות אינו נזק זניח

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון