מיאסטניה גרביס בצבא
מיאסטניה גרביס בצבא

להלן פסק דין בנושא מיאסטניה גרביס בצבא:

פסק דין

א.     הערעור שבפנינו הוא על פסק דינה של ועדת הערעורים לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) שליד בית משפט השלום בחיפה (להלן: "הועדה"), בהרכב ס. הנשיא (בדימוס) כב' השופט ר. חרסונסקי, מיום 1/1/07, בתיק ע"נ 763/00 שלפיו נדחה ערעורו של המערער על החלטת המשיב אשר דחה את תביעתו של המערער להכרה בזכותו על פי חוק הנכים.

ב.     הנסיבות הצריכות לענין הינן בתמצית אלה:
המערער גוייס לצה"ל בפרופיל 97 בשנת 1995 ושירת בהנדסה הקרבית שם ביצע מסלול הכשרת לוחם ונדרש כפי שקבעה הועדה למאמצים קשים, ובסיום הטירונות הוסמך כרובאי 05 וכפלס 05. בהמשך הוכשר המערער כפלס 06 וכן היה בתעסוקה מבצעית באיזור רמאללה. בשנת 1996 החל המערער לסבול מראיה כפולה (דיפלופיה), עליה דיווח למפקדים ולרופאים, ואולם, הרופאים לא גילו דבר.

לאחר מכן הופנה המערער על ידי רופא חטיבתי לבית החולים רמב"ם, לשם הגיע ב- 3/4/96, ולאחר שנבדק הועלה באותו שלב חשד כי המערער סובל ממחלה הידועה בשם "מיאסטניה גרביס". בהמשך, הופיעו אצל המערער תופעות של צניחת עפעפיים, כפילות בראיה, מגבלות בתנועות העיניים, ירידה בראיה, קטרקט, חולשה בגפיים, כאבי שיניים ועייפות.

ג.     המערער הסתמך מצידו על חוות דעת של מומחה לרפואה פנימית ד"ר ישראל הלר מיום 27/3/98, ושל מומחה לנוירולוגיה ד"ר א. קוריצקי, מיום 24/1/01.

מטעם המשיב הוגשו חוות דעת של מומחה לרפואת עיניים ד"ר יצחק גוטמן מיום 26/12/04, מומחה לנוירולוגיה פרופ' מנחם שדה, מיום 3/5/00, מומחה לרפואה פנימית ואנדרוקרינולוגיה ד"ר אולחובסקי מיום 16/1/02, ומומחה לנפרולוגיה פרופ' א. יינה מיום 6/5/01.

ד.     הועדה סוקרת בפסק דינה את תיאור המחלה, ואת תמצית חוות הדעת של הרופאים מטעם המערער, ושל הרופאים מטעם המשיב.

לאחר פירוט האמור בחוות הדעת של המומחים מטעם שני הצדדים, מסיימת הועדה את דבריה בפיסקה 7 של פסק הדין, כך:

”אין בפנינו חוות דעת נאורולוגית אשר תקבע קשר בין המחלה ובין השירות, הנאורולוג מטעם העורר, טוען "למתקבל מאד על הדעת" - אמרה זו של הנאורולוג מטעמו של העורר אין בה את מידת ההוכחה הנדרשת מבחינה משפטית.
בנסיבות אלה ועל סמך החומר הרפואי, אנו קובעים כי מחלת המיאסטניה גרביס, לא הוחמרה ולא נגרמה על ידי השירות הצבאי. זוהי מחלה מולדת שאין לה קשר לשירות הצבאי” (ההדגשות במקור)

     אלה כל נימוקיה של הועדה.

ה.     אין בידינו לקבל מסקנתה זו של הועדה.

בחוות דעתו של המומחה בתחום הנוירולוגי מטעמו של המערער, ד"ר אריה קוריצקי, מיום 21/4/01, עולים הדברים הבאים:

”לסיכום ניתן לומר כי לפנינו מקרה של אדם בריא לחלוטין ששירת תוך מאמץ קשה ומתח וסובל עתה ממחלה אוטואימונית ומתקבל מאד על הדעת שנגרמה על ידי וירוס או STRESS ומאמץ ועל כן יש להכיר במחלה כאילו נגרמה עקב תנאי השירות...... ” (ההדגשה שלנו)

כאמור כבר לעיל, נקודת המוצא של הועדה, לפי פיסקה 7 של פסק דינה, היתה כי המומחה הנוירולוג מטעמו של המערער טוען ל"מתקבל מאד על הדעת", וכי אין בדבריו אלה של המומחה הנוירולוג משום מידת ההוכחה הנדרשת מבחינה משפטית להוכחת הקשר הסיבתי המשפטי בין מחלתו של המערער לבין השירות הצבאי.

ו.     סבורים אנו שבמסקנה זו נפלה שגגה בפסק הדין של הועדה.

ההלכה היא כדברי כב' השופט (בדימוס) ג. בך, בר"ע 187/83 רדושיצקי נגד קצין התגמולים, פ"ד ל"ו(4), 361, בעמ' 366:

”די אם עולה מההוכחות בשלמותן לרבות החומר הרפואי, כי מתקבל מאד על הדעת שאמנם קיים קשר סיבתי בין השירות הצבאי לפרוץ המחלה, אך לא הייתי מסתפק בפחות מזה” (ההדגשה שלנו )

דעתו של השופט בך אושרה על ידי בית המשפט העליון בע"א 472/89 קצין התגמולים נגד רוט, פ"ד מ"ה(5), 203 וכן ע"א 2027/94 קליג' נגד קצין התגמולים, פ"ד נ' (1) 529.

ז.     עניות דעתנו היא שנקודת המוצא המוטעית של הועדה בפסק דינה, ולפיה אין בדבריו של המומחה הנוירולוג מטעמו של המערער כדי לענות על מידת ההוכחה הנדרשת מבחינה משפטית, הוליכה את הועדה גם למסקנה לפיה מחלת המיאסטניה גרביס לא הוחמרה ולא נגרמה על ידי השירות הצבאי, וזאת מבלי שחוות דעת המומחים מטעם שני הצדדים נדונו ונבחנו על ידי הועדה בפסק דינה על מנת להגיע למסקנה האם עלה בידי המערער להציב את התשתית הנדרשת לצורך הקביעה שהמחלה נגרמה או הוחמרה על ידי השירות הצבאי.

ח.     לכן, סבורים אנו שאין מנוס מלקבל את הערעור, לבטל את פסק דינה של הועדה ולהורות על החזרתו של התיק בפני הועדה על מנת שהועדה תבחן את עמדתה מחדש על יסוד נקודת המוצא לפיה די בכך שעלה בידי המערער להוכיח את הקשר הנדרש בין המחלה לבין השירות הצבאי ברמה של "מתקבל מאד על הדעת".

כדי למנוע ספק נבהיר שאין כוונתנו לקיומו של דיון מחודש בפני הועדה, אלא למתן פסק דין חדש שבו תיבחן מחדש שאלת הקשר הסיבתי בין מחלתו של המערער לבין השירות הצבאי, בהתאם לאמור לעיל.

ט.     נוסיף ונעיר שבנסיבותיו המיוחדות של מקרה זה, לרבות נדירות המחלה, יכול ויש מקום לכך שהועדה תשקול האם אין מקום למינויו של מומחה רפואי בתחום הנוירולוגי מטעמה של הועדה, זאת לאחר שהועדה תקבל לענין זה את התייחסות הצדדים לענין זה.

אין צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זיהום בצבא

 2. פסוריאזיס בצבא

 3. המעי הרגיז בצבא

 4. פליטת כדור בצבא

 5. פגיעה בעין בצבא

 6. שימוש בסמים בצבא

 7. ישנוניות יתר בצבא

 8. שימוש בקנביס בצבא

 9. עורך דין משפט צבאי

 10. הרמת משקל כבד בצבא

 11. עייפות כרונית בצבא

 12. פריקת ציוד כבד בצבא

 13. מיאסטניה גרביס בצבא

 14. הכרה בפגיעה בגב בצבא

 15. נכות פגיעה מכדור בצבא

 16. הפרת הבטחה לקידום בצבא

 17. צו תפיסה לצרכים צבאיים

 18. נהג בצבא - תאונת דרכים

 19. מחלת ניוון שרירים בצבא

 20. עורך דין לתביעות נגד הצבא

 21. הצעת חוק העדפת יוצאי צבא

 22. מעצר על שימוש בסמים בצבא

 23. סמכות מפקד צבאי להרוס בתים

 24. נכות בגין תאונות רבות בצבא

 25. תביעה נגד הפרקליטות הצבאית

 26. סמיכות זמנים התקף חרדה בצבא

 27. פטור מהצבא מטעמים פציפיסטים

 28. חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955

 29. נציגות ממלכתית בהלוויות צבאיות

 30. עבירות תנועה ביוזמת המפקד בצבא

 31. ערעור התביעה הצבאית נגד קולת העונש

 32. חוקיות גדר ההפרדה - סמכות המפקד הצבאי

 33. איסור פעילות פוליטית או דתית בצבא ובמשטרה

 34. תקנות השיפוט הצבאי (טופס הזמנת עד),תשל''א-1971

 35. צו השיפוט הצבאי (קביעת גוף ציבורי), התשנ"ט-1999

 36. בקשה כי רשויות הצבא יאפשרו את גישה לאדמות בכל ימות השנה

 37. תקנות השיפוט הצבאי (ניכוי קנסות ופיצויים), התשמ''ג-1983

 38. כללים בדבר סדרי העבודה של הועדה לבחירת שופטים צבאיים-משפטאים

 39. תקנות השיפוט הצבאי (סדרי הדין בבתי הדין הצבאיים), תשכ''ח-1968

 40. תקנות השיפוט הצבאי (נשיאת עונש מאסר בעבודה צבאית), התשמ''ח-1988

 41. תקנות הפיקוח על מצרכים ושירותים - סייגים לעיסוק כסוכן בציוד צבאי

 42. תקנות שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה משירות במימשל צבאי), תשל''ד-1973

 43. תקנות השיפוט הצבאי (קביעת תקנות לענין תחולת הדין המשמעתי), תשל''ו-1976

 44. תקנות המרשם הפלילי - מסירת מידע בידי מחלקת בטחון שדה של צבא הגנה לישראל

 45. תקנות השיפוט הצבאי (בדיקות לגילוי החזקה או שימוש בסמים מסוכנים), התשמ''ג-1983

 46. תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (כללי מסירת מידע בידי המשטרה הצבאית), התשנ''ח-1998

 47. תקנות השיפוט הצבאי (סדרי הדין בבית הדין הצבאי לערעורים בערעור לפי סעיף 533(ד) לחוק), התשס''ו-2005

 48. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון