כאבי גב כרוניים בצבא

להלן פסק דין בנושא כאבי גב כרוניים בצבא:

פסק דין

1.     המערער יליד 1984 ושרת בצה"ל בחטיבת גולני. במהלך שרותו סבל מכאבי גב והוכר כנכה בשל כאבים כרוניים מתועדים ללא ממצא אורגני וללא הגבלת תנועות בדרגה של 1%.

2.     ועדה רפואית מדרג ראשון קבעה את נכותו ביום 05.08.07. הועדה עיינה בצלום מיום 24.4.07 ובדקה את המערער.

3.     המערער ערער לועדה רפואית עליונה וצרף לחוות דעתו חוות דעת מומחה, ד"ר פוקס מיום 11.01.08 אשר ציין, כי המערער סובל מהגבלה חמורה בתנועות עמוד השדרה וכן מאי שליטה חלקית בסוגרים.

4.     הועדה התכנסה ביום 07.03.08 ושמעה את טענות ב"כ של המערער וכן את תלונות המערער עצמו. הועדה בדקה את המערער וערכה רישום פרוטוקול לגבי הבדיקה. הועדה עיינה בבדיקת CT מיום 19.08.05, בדיקת MRI מיום 14.12.05 שמורות על בלט דיסק בגובה 1S-L5 עם לחץ קל על קדמת השק הדורלי. הועדה ציינה כי לא נראה כל לחץ על מבנים עצביים. הועדה עיינה בחוות דעתו של ד"ר פוקס וציינה כי דליפת השתן אותה מתאר ד"ר פוקס בצורה תמוהה לא הוכרה על ידי משרד הבטחון ולכן, הועדה איננה דנה בה. עוד ציינה, כי בבדיקה לא נראו כל סימני דליפת שתן. הועדה ציינה כי איננה מקבלת את הממצאים הקליניים שתיאר ד"ר פוקס בשל ממצאי בדיקתה היא, ממצאים הזהים לאלו של הועדה המחוזית. הועדה ציינה כי בלט דיסק לכשעצמו איננו נכות, מה גם שבדיקות הדימות הראו לחץ קל על השק הדורלי ולא על מבנים עצביים. הועדה דחתה את הערעור.

5.     חלק ניכר מנימוקי הערעור של המערער מתייחסים לקביעות הועדה המחוזית, אלא שערעור זה אמור להתרכז אך ורק בערעור על החלטת הועדה העליונה.

6.     לעניין דלף השתן - אם אכן טוען המערער כי עניין זה הינו תוצאת מצב נכותו המוכרת, עליו לפנות בבקשה לדיון לפי תקנה 9. כל עוד לא הוכר דלף השתן כנכות נובעת, אין להתייחס אליו ככזה.

7.     כאמור, הועדה בדקה את המערער ומצאה כי בכיפוף קדימה מגיע באצבעות עד כמעט גובה הקרסוליים, בזמן ישיבה על המיטה עם ברכים ישרות וגב זקוף, בעמידה בניסיון להתכופף קדימה מגיע בידיים עד גובה מחצית השוק. הועדה הייתה בדעה כי הסעיף המתאים האורטופדי הוא 37(2) ג' I, דהיינו ללא הגבלה בתנועות וללא ממצא אורגני. ב"כ המערער טענה, כי במקרה זה קיימים ממצאים אורגניים שהם: בלט הדיסק שלוחץ על השק הדורלי, דלדול שרירים, תחושת נימול ושיתוק שחש המערער, הגבלה בכיפוף וסימני דלף שתן. על כך יאמר:
א.     הממצא האורגני שקיומו שולל את האפשרות להזקק לב' 37 (2) ג' I הוא רק זה שיש לו השלכה על המצב הרפואי הנטען או השלכה קלינית שבאה לידי ביטוי בבדיקה הקלינית. צריך להיות ממצא אורגני כזה שיש זיקה בינו לבין ההפרעה הנגרמת.
ב.      בפירוט הממצאים האורגנים עשתה ב"כ המערער שימוש בערבוביה בגורם להפרעה, בהפרעה עצמה כתוצאה, וכן התייחסה לטענות סובייקטיביות של המערער.
ג.     הועדה לא מצאה כי קיים דלף שתן. הועדה לא מצאה כי קיים דלדול שרירים. הועדה התייחסה במפורש לנושא הבלט וציינה כי בלט הדיסק לכשעצמו אין בו משום נכות, מה גם שבבדיקות הדימות נראה לוחץ על השק הדורלי ולא על מבנים עצביים. משנמקה הועדה עמדתה, אין כל מניעה משימוש במבחן הנכות הקבוע בס' 37 (2) ג' I.
ד.     השאלה אם קיים ממצא אורגני אם לאו, הינה שאלה שברפואה. השאלה אם ממצא אורגני מסויים הינו ממצא אורגני לצורך ענין מסויים, היא ענין שבמומחיות מקצועית של רפואה. (וראו דיון זה לגבי "ממצא אובייקטיבי" ברע"א 10629/04 אזולאי נ. קצין התגמולים אתר נבו, ס' 5 לפסק הדין). ענין שברפואה נתון עקרונית לשיקול דעת הועדה הרפואית ואיננו נשוא ערעור בפני בית משפט זה.

8.     הועדה ציינה בבדיקתה כי מצאה תחושה ירודה בגפה הימנית בצורת גרב מהמפשעה ומטה בצורה שאינה תואמת את הפיזור האנטומי הידוע. לא נצפה דלדול שרירי גפיים תחתוניים וכוח הרמת כפות הרגליים תקין. ב"כ המערער טוענת, כי בפני הועדה המחוזית התלונן המערער על כאב המקרין לרגל שמאל. הועדה המחוזית אכן מצאה תחושת ירידה בצורת גרב עד המפשעה בצד שמאל. גם חוות הדעת שצורפה של ד"ר פוקס, ציינה את תלונות הנבדק לכאב המקרין לרגל שמאל ולכן, תמוהה לטענתה קביעת הועדה הרפואית המתייחסת לרגל ימין.

     ב"כ המשיב טען כי מדובר כנראה בטעות סופר, אלא שעניין זה הוא השערה בלבד.

     אכן, ראוי היה שהועדה הרפואית העליונה תסביר עניין זה. האם נבדקה גפה ימנית או שמא נבדקה גפה שמאלית ומדובר בטעות סופר.

9.     ב"כ המערער טוענת כנגד העובדה שהועדה הרפואית לא קיבלה את חוות דעתו של ד"ר פוקס בשל אי קבלת ממצאיו. אין ועדה רפואית חייבת לקבל מסקנתו של מומחה מטעם המערער, בייחוד אם ממצאי בדיקתה שונים ממצאי בדיקת המומחה. וראו לענין זה רע"א 4652/04 אואקנין נ. משרד הבטחון (אתר נבו) - "הועדה הרפואית העליונה עיינה בחוות דעתו של המומחה מטעם המבקש, אך בחרה שלא לאמץ אותה. שיקוליה הם שיקולים רפואיים מקצועיים, ובית המשפט אינו אמור לשים עצמו בנעלי הועדה לנקוט עמדה בעניינים שבמקצוע הרפואה. החוק קבע מנגנון מקצועי מבוקר לצורך מתן ההחלטות המקצועיות בנושא זה ומעורבותו של בית המשפט מקובלת לבחינת תקינותם של ההליכים בפני הועדה הרפואית ולשאלות בעלות גוון משפטי העשויות לעלות אגב הליכים אלה".
     
10.     ב"כ המערער טוענת, כי ממצאי הבדיקה של הועדה אינם סבירים בשל הפער המשמעותי לעומת ממצאי מומחה מטעם המערער. הפער בממצאי הבדיקה הינו עניין רפואי לכל דבר ועניין שאיננו נתון לביקורת בית משפט זה. ב"כ המערער טוענת, כי מדובר במסקנה בלתי סבירה נוכח הפער בין הממצאים ומסקנה בלתי סבירה זו מהווה טענה משפטית קבילה. אלא שזהו לבוש מלאכותי לטענה רפואית טהורה. וראו לענין זה רע"א 1508/04 אילן אפריאט נ' קצין התגמולים (אתר נבו): "דרכי הבדיקה הראויות הן עניין רפואי-מקצועי, ותוצאות הבדיקה הן עניין עובדתי-רפואי. בשל כך, לא מקימים עניינים אלו זכות ערעור לבית המשפט המחוזי (סעיף 12א(א) לחוק הנכים), ולא כל שכן לבית משפט זה".

יש להזהר בטענה של חוסר סבירות. טענה זו שמורה למצבים חריגים בלבד, שעולה מהן "זעקת חוסר הסבירות", שאם לא כן, יש בכוחה של טענה זו לשמש דרך עוקפת המרוקנת מתוכן את ההלכה הקובעת כי בית משפט זה איננו מוסמך להחליף את שיקול דעתה המקצועי של הועדה בשיקול דעתו, ואגב כך לנגוס בקביעת החוק כי זכות הערעור על הועדה הרפואית, הינה בנקודה משפטית בלבד (ראו דברי, בע"ש 1134/07 (חיפה) ויזל רעות נ' קצין התגמולים אתר נבו).

11.     בהמשך לאמור לעיל, הערעור נדחה למעט כמפורט בס' 8 לפסק הדין.

12.     אין צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. כאבי גב תחתון בצבא

 2. שייטת 13 - פציעה בגב

 3. כאבי גב כרוניים בצבא

 4. הטבות לפנים משורת הדין

 5. תביעות נגד משרד הביטחון

 6. הפרת הבטחה של משרד הביטחון

 7. פיטורי עובד במשרד הביטחון

 8. ועדת התעסוקה במשרד הביטחון

 9. התנהגות רעה חמורה - סעיף 9

 10. עורכי דין מול משרד הביטחון

 11. ביטול חוזה עם משרד הביטחון

 12. פגיעה בגב עקב שירות בשב''ס

 13. זכויות רופאים משרד הביטחון

 14. עורך דין לתביעות משרד הביטחון

 15. קצבה מביטוח לאומי וגם ממשרד הביטחון

 16. זכאות לטיפול רפואי על חשבון משרד הביטחון

 17. צו חופש המידע (יחידות במשרד הבטחון שהחוק לא יחול עליהן), התשנ"ט-1999

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון