טעות בזיהוי - לשון הרע

נאמר לתובע כי עקב טעות בזיהוי, סברו בטעות כי מדובר בנוכל סדרתי המפזר המחאות ללא כיסוי.

התובע הגיש תביעת לשון הרע בעקבות המקרה.

להלן פסק דין בנושא טעות בזיהוי - לשון הרע:

פסק דין
                         
1.     התובע הגיש תביעה בהליך של "סדר דין מהיר" כנגד רווחה קהילתית בע"מ ( להלן - הנתבעת ) לתשלום סך של 50,000 ₪ שעילתה הפרת חוק איסור לשון הרע.

2.     לטענת התובע בתאריך 1.8.04 בשעות אחר הצהריים הגיע בלוית בנו בן ה - 12, אור פורת, למרכול אשר בבעלות הנתבעת. לאחר בחירת מספר מוצרים שערכם 62 ₪ ניגשו יחדיו לקו הקופות על מנת לשלם בעבורם. באותו מועד מסר לידי הזבנית במקום המחאה אשר באמצעותה ביקש לבצע את התשלום. מסירת ההמחאה נעשתה בד בבד עם הצגת תעודת זהות לשם הוכחת בעלות בחשבון.

3.     לגרסת התובע, לאחר שנטלה הזבנית את ההמחאה, נאמר לו "בקול רם" כי ישנה בעיה עם ההמחאה והכל בשעה שבקו הקופות עמדו מספר רב של לקוחות. התובע נתבקש להמתין לצורך בדיקת ההמחאה.

4.     לטענתו, עוכב במשך למעלה מ - 30 דקות לצורכי בדיקת השיק. בזמן ההמתנה נעצו הלקוחות מבטים חוקרים. לכשהוזמן לחדר ההנהלה הטיחו בו מנהלי התובעת טענות לפיהם מפזר הוא המחאות ללא כיסוי וכי המחאותיו גנובים. בתום כל שלבי הזיהוי המבישים, וכשנתברר כי לא בדין עוכב, נאמר לו כי עקב טעות בזיהוי, סברו בטעות כי מדובר בנוכל סדרתי המפזר המחאות ללא כיסוי.

5.     מנגד, טוענת הנתבעת, כי אין ממש בטענות התובע. לגרסתה התובע כלל לא עוכב אלא נתבקש ע"י הקופאית להציג תעודה מזהה. לאחר שאומתו פרטי התובע הקישה הקופאית את פרטי השיק בקופה הממוחשבת, אולם על מסך הקופה הממוחשבת הופיעה הודעה שאין לקבל את ההמחאה. משכך, ועל מנת שלא לבייש את התובע ביקשה הקופאית את סליחת התובע והפנתה אותו לקופאית הראשית לשם אישור ההמחאה.

6.     לגרסת הנתבעת - הטענה ולפיה דיברה הקופאית "בקול רם" כלפי התובע הינה טענה שיקרית ובלתי הגיונית.

7.     זאת ועוד. התובע התבקש בעדינות לגשת לקופה הראשית שם הוצגה והובהרה לו הסיבה לאי אישור ההמחאה, וזאת משום שהמחאות - שנמסרו בעבר לנתבעת - נושאות שם הזהה לשמו. ההמחאות הנ"ל נמשכו לפקודת הנתבעת מחשבון שהינו מוגבל.

8.     התביעה נוהלה ב"סדר דין מהיר", על כן יהיה פסק דין זה מנומק בתמצית בלבד כהוראת תקנה 214טז(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד- 1984.דיון

9.     מששמעתי את עדויות הצדדים וקראתי ואת סיכומיהם הנני בדעה כי דין התביעה להידחות וכפי שיפורט להלן-

10.     דיני לשון הרע עוסקים בהגנה על כבוד האדם באמצעות הטלת איסור על העלבה והשמצת אדם ע"י רעהו בפני גורמים נוספים. ההגנה הנדונה איננה מוחלטת אלא מחייבת איזון בינה לבין חופש הביטוי, ניהול חיי מסחר תקינים וכד'.

11.     מבחן הפגיעה בכבוד הנו מבחן אובייקטיבי ואינו מבחן סובייקטיבי. במקרה הנדון לא מצאתי כי הופר חוק איסור לשון הרע מהטעמים הבאים : ראשית, מצאתי כי במקרה הנדון הייתה, לכל היותר, גרימת תחושת אי נוחות שאיננה חורגת מן הסביר. עדויות ההגנה שיכנעו אותי כי פעולותיה של הנתבעת, נעשו בדרך המקובלת ובתום-לב וללא רצון לפגוע באיש. שנית, הזכות החוקתית לחופש ביטוי היא רחבה בהיקפה וכוללת הגנה על קניין בעל עסק שנפגע בעבר משיק שחזר ללא כיסוי. על כן, גם ביטוי שיש בו "אבק" לשון הרע כזה חוסה, בשיטתנו, תחת כנפי זכות היסוד לחופש הביטוי. שלישית, מקובלת בעיני טענת מנהל התובעת ולפיה מלבד הוא הקופאית הראשית והתובע לא נכחו אנשים נוספים בחדר הקופה הראשית, ולכן לא התקיים היסוד של מסירת מידע מבזה לגורמים שלישיים. רביעית, דיני הנזיקין בישראל אינם תומכים באופן עקרוני בהטלת אחריות על מעשים שאדם עשה ללא שידע או מבלי שיכול היה לדעת, עליהם. נראה שבמקרים אלה - שהמקרה הנדון נמנה עימם - גם שיקולי הצדק המתקן אינם תומכים בהטלת אחריות על הנתבע, שכן הוא לא "חטא" לתובע.


12.     למעלה מן הצורך וכיוון שהצדדים בתיק זה שומרי תורה ומצוות, אציין כי גם לפי ההלכה היהודית המחמירה רכילות כתוצאה מאינטרס לגיטימי של הגנה על חיי המסחר, אינו נחשב לעבירה של לשון הרע (ראה ה"חפץ חיים", שמירת הלשון, הלכות איסור רכילות, כלל ט').

13.     לאור האמור לעיל מצאתי לנכון לדחות את התביעה, ולהורות על החזר הפקדון בסך 8,000 ₪ שהופקד על ידי הנתבעת בקופת בית המשפט, לצורך ביטול פס"ד שניתן בהעדר ביום 7.5.06.

14.     בנסיבות המקרה המיוחדות ולאור העובדה שפס"ד שניתן בהעדר התייצבות בוטל ללא חיוב הנתבעת בהוצאות - אין צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת לשון הרע

 2. מה נחשב לשון הרע ?

 3. לשון הרע עיקול

 4. לשון הרע בבלוג

 5. לשון הרע באימייל

 6. מהו עניין ציבורי

 7. לשון הרע על מוצרים

 8. הגנות בחוק לשון הרע

 9. לשון הרע במכתב אישי

 10. לשון הרע במכתב התראה

 11. לשון הרע בין בני זוג

 12. לשון הרע בהליך משפטי

 13. מכתב ללקוחות לשון הרע

 14. פרסום לשון הרע הפייסבוק

 15. טעות בזיהוי - לשון הרע

 16. לשון הרע שחיתות מכרזים

 17. לשון הרע נגד גוף ציבורי

 18. לשון הרע נגד איש ציבור

 19. תביעת לשון הרע של רופא

 20. לשון הרע בעידנא דריתחא

 21. ביקורת פנים - לשון הרע

 22. ציטוטים כתבה - לשון הרע

 23. אמירות המהוות לשון הרע

 24. עורך דין לשון הרע המלצה

 25. תביעת סרק בגין לשון הרע

 26. עד אופי בתביעת לשון הרע

 27. צו מניעה בתביעת לשון הרע

 28. תביעת לשון הרע נגד רופא

 29. לשון הרע בית הדין לעבודה

 30. תביעת לשון הרע נגד מעסיק

 31. לשון הרע באולם בית המשפט

 32. מבחן אובייקטיבי לשון הרע

 33. לשון הרע במייל או הבעת דעה

 34. מכתב לעורך דין - לשון הרע

 35. תביעת לשון הרע נגד ערוץ 1

 36. תביעה נגד בנק בגין לשון הרע

 37. תביעת לשון הרע נגד עיתונאית

 38. לשון הרע פרסום תמונה במגזין

 39. פרסום מותר לפי חוק לשון הרע

 40. לשון הרע במסדרונות בית המשפט

 41. פיצויים על לשון הרע בגין מכתב

 42. האם מכתב השמצה מהווה לשון הרע

 43. האם מכתב מעליב מהווה לשון הרע

 44. תביעת לשון הרע - אישיות משפטית

 45. האם המילה ''מטומטם'' לשון הרע

 46. תביעה של בני סלע בגין לשון הרע

 47. תביעה נגד עיתונאי בגין לשון הרע

 48. לשון הרע בבית משפט לענייני משפחה

 49. תביעת לשון הרע של עובד נגד מעביד

 50. ביקורת ציבורית מותרת או לשון הרע

 51. שקר בקורות החיים - תביעת לשון הרע

 52. לשון הרע בין עורכי דין במהלך דיון

 53. תביעה נגד YNET בגין פרסום לשון הרע

 54. המצאת אזהרה בהוצאה לפועל - לשון הרע

 55. כתובות נאצה על קיר - תביעת לשון הרע

 56. דוגמא לתביעה לשון הרע ופגיעה בפרטיות

 57. האם תלונה על עורך דין מהווה לשון הרע

 58. פרסום שמקום ''לא כשר'' - תביעת לשון הרע

 59. הגדרת ''עניין ציבורי'' בתביעות לשון הרע

 60. האם הבעת דעה בכתבה בעיתון מהווה לשון הרע

 61. האם חוות דעת שלילית על עובד מהווה לשון הרע

 62. חובת פירוט הפרסום בכתב תביעה בגין לשון הרע

 63. תביעה נגד עיתון ידיעות אחרונות בגין לשון הרע

 64. האם דברי גידוף מהווים לשון הרע שוקל בית המשפט ?

 65. תביעה בגין לשון הרע של מעסיק כנגד עובדים לשעבר

 66. הוציאה לשון הרע אודות התובעות בפרסומים לאחר אסון ורסאי

 67. תביעה של מנהל כוח אדם במועצה מקומית בגין הוצאת לשון הרע

 68. סעיף 7א(ב) לחוק איסור לשון הרע: 50,000 ש"ח ללא הוכחת נזק

 69. לשון הרע במכתבי התראה הקשורים להליך המשפטי ולמשא ומתן המשפטי ?

 70. תביעה בגין לשון הרע - טוען כי הנתבעת פרסמה אודותיו ברשת החברתית פייסבוק.

 71. פיצוי בעילת לשון הרע עקב עיקולים שלא כדין על חשבון הבנק בגין חובות ארנונה

 72. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון