טיפול כושל להסרת שיער
טיפול כושל להסרת שיער

להלן פסק דין בנושא טיפול כושל להסרת שיער:

פסק דין

1.     לפני תביעה לפיצוי התובע בשל טיפול כושל, לטענתו, על ידי הנתבעת בהסרת שיער מהכתפיים והשכמות.
     לטענת התובע, הוא פנה לנתבעת ביום 19.4.04 וחתם על הסכם טיפולים (להלן - ההסכם).
     כשנה אחרי תחילת הטיפולים, שהתבצעו כל 4 חודשים, ראה התובע כי השיער לא רק שלא נושר אלא ממשיך לצמוח כשהוא כהה יותר, ואף צומח במקומות שבהם לא צמח לו שיער קודם לכן.

2.     התובע טוען כי לאחר ששילם 5,700 ₪ וקיבל עשרה טיפולים, שנמשכו למעלה משנה וחצי ,עזב את המכון של הנתבעת עם שערות נוספות. לטענתו, הנתבעת התרשלה בהבטיחה לו כי ניתן יהיה להסיר את השיער לחלוטין במספר טיפולים מצומצם, בכך שהשתמשה במכשירים שגרמו לו לצמיחת שיער מוגברת, ובכך שלא שהזהירה אותו כי ישנם מצבים בהם השיער אינו יורד אלא להפך, הופך כהה יותר וצומח גם באזורים שבהם לא היתה צמיחה לפני הטיפולים.

3.     התובע דורש סכום של 17,800 ₪ הכולל החזר הסכום ששולם לנתבעת בשל הטיפולים, תשלום בשל טיפול עתידי לתיקון הנזקים, כאב וסבל, עוגמת נפש ונזק אסתטי קיים.

4.     בדיון שהתקיים בפני ביום 25.11.07, שבו הציג התובע תמונות עדכניות (ת/1) שצולמו לטענתו ביום 24.11.07 ובהן נראית צמיחת שיער קצר על כתפיו ושכמותיו - חזרה נציגת הנתבעת על ההצעה שהוצעה בכתב ההגנה לפיה התובע מוזמן לקבלת המשך טיפול ללא כל תמורה נוספת מצדו, על אף שהנתבעת מכחישה רשלנות כלשהיא מצדה.

5.     עיון בסעיף 10 להסכם נאמר:

          "במידה ולא תהיינה התוצאות המקוות בתום 4 טיפולים, קרי,
הסרת השיער בשיעור של 70% עם 80% והלקוח שילם את מלוא
התשלום, אזי ללקוח תעמוד זכות לקבל טיפולים נוספים עד לקבלת
התוצאות כאמור בסעיף זה, וזאת ללא כל תשלום נוסף".

הואיל והתובע חתם על ההסכם וגם על "טופס הסכמה לטיפול לייזר להסרת שיער" - נראה שאין מחלוקת כי התובע ידע את האמור לעיל.
מכאן, שבהפסקת הטיפול אצל הנתבעת תרם התובע לכך שהתוצאות, נכון ליום צילום התמונות ת/1 , אינן כמקווה על ידו.
הואיל והתובע איבד אמון בנתבעת וסירב להצעתה לקבל טיפולים נוספים ללא תמורה (פרוטוקול עמ' 2, שורה 2) - יש לראות בהתנהגותו זו אשם תורם בשיעור של 50%.

6.     אשר לסכום שנתבע על ידי התובע - הואיל ומתוך הסכום ששולם על ידו בשל הטיפול בסך 5,700 ₪ מתייחס סך של 1,600 ₪ לטיפול להסרת שיער בין הגבות, שלגביו לא הוגשה כל תביעה (פרוטוקול עמ' 2 שורות 4-7) - יש לראות את הסכום ששולם בשל הטיפול בכתפים ובשכמות כעומד על סך של 4,100 ₪.
     לאור האשם התורם של התובע, כפי שנקבע בסעיף 5 לעיל, יש להעמיד סכום זה על סך של 2,050 ₪.

7.     אשר להוצאות טיפול עתידי - התובע לא הוכיח ראש נזק זה.

8.     אשר לכאב, סבל, עוגמת נפש ונזק אסתטי קיים - לפי התמונות (ת/1) אכן נראה שקיים נזק אסתטי וסביר להניח שנגרמה לתובע עוגמת נפש.
     יחד עם זאת, הואיל והתובע לא מוכן להקטין את נזקיו בסרבו להצעת הנתבעת להמשך טיפולים ללא תמורה ולאור אשמו התורם של התובע בהפסקת הטיפולים -אני מעמידה ראש נזק זה על סך של 2,000 ₪.

9.     לאור כל האמור לעיל, אני מקבלת את התביעה באופן חלקי ומחייבת גדאת הנתבעת לשלם לתובע תוך 14 ימים, סכום של 4,050 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (13.6.07) ועד לתשלום בפועל.

בנסיבות העניין, אין צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום.רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון