השלכת פסולת בניין
השלכת פסולת בניין

כאשר ביקש המערער, באפריל 2006, להתחיל בבניית ביתו, גילה כי למגרשו הושלכה פסולת בניין. המערער פנה למשיב בדרישה כי יסלק את פסולת הבניין ממגרשו. המשיב הודה כי השליך למגרשו של המערער פסולת בניין, אך טען כי גם אחרים עשו כן.

להלן פסק דין בנושא השלכת פסולת בניין:

פסק-דין

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית משפט לתביעות קטנות (כב' השופט אביטל חן) מיום 12.4.07, לפיו נתקבלה בחלקה תביעת המבקש והמשיב חוייב לשלם לו 2000 ₪ וכן הוצאות בסכום של 500 ₪.

אני מחליטה לדון בבקשה כאילו נתקבלה הרשות לערער והוגש ערעור על יסוד הרשות שניתנה.

המערער הינו בעליו של מגרש בישוב גבע בנימין (אדם). המשיב הינו בעלים של מגרש שכן הגובל במגרשו של המערער. המשיב סיים לבנות את ביתו על מגרשו ואילו המערער טרם בנה את ביתו. בסמוך למגרשו של המערער מצויים מגרשים נוספים ועליהם בתים בשלבי בנייה שונים וכן בתים שבנייתם הושלמה.

כאשר ביקש המערער, באפריל 2006, להתחיל בבניית ביתו, גילה כי למגרשו הושלכה פסולת בניין. המערער פנה למשיב בדרישה כי יסלק את פסולת הבניין ממגרשו. המשיב הודה כי השליך למגרשו של המערער פסולת בניין, אך טען כי גם אחרים עשו כן.

במכתב מיום 26.7.06 דרש המערער מהמשיב לפנות את הפסולת תוך 14 ימים. המערער הזכיר למשיב במכתב כי המשיב נאות לשאת בעלות פינוי הפסולת אך דרש מהמערער להציג לו מספר הצעות מחיר כדי שהמשיב יוכל לבחור מביניהן את זו הנראית בעיניו. משהביא לפניו המערער מספר הצעות מחיר, בחר המשיב בהצעה הנמוכה שעמדה על 10,000 ₪ + מע"מ, אך בהמשך, סרב לשאת בעלות פינוי הפסולת.

המשיב לא השיב על מכתבו של המערער. המשיב גם לא הגיש כתב הגנה.

בשיחה מוקלטת בנושא שנערכה בין המערער למשיב (בעמ' 3 לתמליל), אישר המשיב כי מתוך הפסולת המצויה על מגרשו של המערער, יש לשייך לו פסולת בקיבולת של 25 משאיות שפינוייה עולה לדבריו 5000 ₪. שאר הפסולת המצויה על מגרשו של המערער, שאת פינויה העריך המשיב ב - 2000 ₪, איננה לטענתו פסולת שהושלכה על ידו. וכך אמר המשיב בשיחה הנ"ל:

"...
המשיב: אני אומר לך יש פה 25 משאיות שלי. לא יודע מה כל השאר"
....
"המשיב: תקשיב. נעשה פה חשבון יש פה 25 משאיות זה 5000 שקל. יש פה נגיד עוד 2000 שקל בגר זה 7 אלף".


בית משפט קמא קבע, כי המשיב השליך פסולת למגרשו של המערער אך במגרש מצויה פסולת נוספת שלא ידוע מי השליכה לשם. בית משפט קמא סבר כי בנסיבות אלה לא יהא זה צודק לחייב את המשיב לשאת בעלות הפינוי של כל הפסולת שהושלכה אל מגרשו של המערער וכי יש לחייב את המשיב בעלות פינוי פסולת בסכום של 2000 ₪.

דין הערעור להתקבל.

על פי קביעת בית משפט קמא, מדובר במקרה הנדון במספר מעוולים בנפרד אשר גרמו לנזק בלתי ניתן לחלוקה. בית משפט קמא העריך את חלקו של המשיב בנזק בסכום של 2000 ₪. בית משפט קמא לא הסביר מה היסוד להערכתו זו. תמליל השיחה המוקלטת מלמד, כי חלקו של המשיב בהשלכת הפסולת גדול מזה שנקבע על ידי בית משפט קמא. בנסיבות אלה, אין לחלק את הנזק בדרך שרירותית. "אין לדרוש מהניזוק את הבלתי אפשרי, ואין להרשות למזיק להתחמק מפיצוי קורבנו, רק משום שבנסיבות מסוימות לא יוכל התובע לעולם להוכיח, איזה חלק מהנזק נגרם על-ידי המעשה של כל מזיק (ע"א 285/86 נגר נ' וילנסקי, פ"ד מג (3) 284,293). משקבע בית משפט קמא כי בנסיבות המקרה לא ניתן לחלק את הנזק בין המזיקים השונים, וכאשר המשיב עצמו הודה כי מרבית הפסולת הושלכה למגרש על ידו (ר' הציטוט הנ"ל מהתמליל), יש לחייב את המשיב, ביחד ולחוד עם המזיקים האחרים, לשאת בכל הנזק שנגרם (ר' ע"א 2906/01 עירית חיפה נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ, פסקה 49, מיום 25.5.06).

לפיכך אני מקבלת את הערעור, מבטלת את פסק דינו של בית משפט קמא ומחייבת את המשיב לשלם למערער עבור הוצאות פינוי הפסולת סכום של 10,000 ₪ בצירוף מע"מ וכן הוצאות משפט בשתי הערכאות בסכום כולל של 1,500 ש"ח.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. יום איכות הסביבה

 2. אתר פסולת בנגב

 3. עבירות זיהום מים

 4. חוק מיחזור פסולת

 5. השלכת פסולת בניין

 6. אישור מיחזור פסולת

 7. הזרמת שפכים מזוהמים

 8. עבירות איכות הסביבה

 9. מיחזור שאריות צמיגים

 10. אכרזות על שמורות טבע

 11. מכרז הטמנת פסולת בניין

 12. פינוי מזנון בשמורת טבע

 13. פינוי פסולת מחצר בניין

 14. חוק פיצוי על זיהום בשמן

 15. הצעת חוק חופי הים התיכון

 16. שיקום איכות הסביבה בישראל

 17. עורכי דין בתחום איכות הסביבה

 18. חוק שמירת הניקיון תשמ"ד-1984

 19. חוק גנים לאומיים ושמורות טבע

 20. חוק הסדרת מקומות-רחצה, תשכ"ד-1964

 21. החרמת רכוש ע''י המשרד להגנת הסביבה

 22. איסור נהיגה על אופנועי ים בחוף הים

 23. תביעה ייצוגית זיהום מים - הזרמת סולר

 24. פינוי פסולת מבתי עסק - תביעה ייצוגית

 25. אכיפת מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים

 26. תביעה הגין זיהום בעין עקב שימוש בעדשות

 27. הגדרת "זיהום" בחוק למניעת מפגעים סביבתיים

 28. ייצוג גופים לא ממשלתיים לשמירת איכות הסביבה

 29. התנגדות המדינה להטלת הגופה לים מחשש לזיהום המים

 30. חוק עזר לגנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ"ז-1967

 31. חוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשמ"ג-1983

 32. בקשה להקים תחנת מעבר למיון ולמיחזור פסולת בניין

 33. צו שמירת הניקיון (יום ניקיון ארצי), התש"ע-2010

 34. תקנות שמורות הטבע (סדרים והתנהגות), תשל''ט-1979

 35. חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח-1988

 36. תקנות מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשמ''ד-1984

 37. פקודת מניעת זיהום מי-ים בשמן (נוסח חדש), תש"ם-1980

 38. תקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התש''ן-1990

 39. תקנות שמירת הנקיון (סימון מכלים למשקה), התשמ''ז-1987

 40. תקנות שמירת הנקיון (קרן לשמירת הנקיון), התשמ''ו-1986

 41. תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מחצרים), תשכ''ב-1962

 42. תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מכלי-רכב), תשכ''ג-1963

 43. תקנות מניעת זיהום מי הים בשמן (ביצוע האמנה), התשמ''ז-1987

 44. נטען כי הפרו את ההסכם בכך שזרקו את הפסולת לאתר פסולת פיראטי

 45. תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים), התשנ''ז-1997

 46. תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשס''א-2001

 47. עתירה למתן צו על תנאי - תוכנית הלאומית לצמצום ומניעת זיהום אוויר

 48. צו הענקת סמכויות לפקחי שמורות טבע וערכי טבע מוגנים, תשכ"ה-1964

 49. תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אוויר ורעש ממחצבה), התשנ''ח-1998

 50. הודעה על החלטה 656 בדבר תנאי מסירת קרקע לגנים לאומיים ולשמורות טבע

 51. תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר ממבערי מזוט להסקה ביתית), תשל''ג-1972

 52. צו הסדרת מקומות רחצה (סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים), תשכ"ה-1965

 53. תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), התשס''ט-2009

 54. צו גנים לאומיים ושמורות טבע (הטלת תפקיד על רשות שמורות הטבע), תשכ"ה-1965

 55. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשס"א-2001

 56. צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשס"א-2001

 57. תקנות שפיכתם של שמנים לתוך מי הים (הקמת קרן למניעת זיהום הים), תש''ם-1979

 58. תקנות איסוף ופינוי פסולת למיחזור (חובת פינוי פסולת למיחזור), התשנ''ח-1998

 59. צו הסדרת מקומות-רחצה (מצילים, סדרנים, פקחים ומגישי עזרה ראשונה), תשכ"ו-1965

 60. תקנות מניעת זיהום מי הים בשמן (ערובה לתשלום קנס והוצאות ניקוי), התשנ''ז-1997

 61. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי עבירת נהיגה ברכב בחוף הים), התשס''א-2001

 62. תקנות למניעת זיהום מי הים בשמן (אגרה להגנת איכות הסביבה הימית), התשמ''ג- 1983

 63. תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מכלי-רכב) (תקן של מבחן הרטרידג'), תשכ''ד-1963

 64. חוק ייצוג גופים ציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה (תיקוני חקיקה), התשס"ג-2002

 65. צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - גנים לאומיים ושמורות טבע ואתרי לאום), התשמ"ט-1989

 66. צו הסדרת מקומות רחצה (סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים), (הוראת שעה), התשס"ו-2006

 67. תקנות גנים לאומיים ושמורות-טבע (איסור פגיעה בערכי-טבע מוגנים וההגנה עליהם), תשכ''ח-1968

 68. תקנות גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הלאום (איסור פגיעה בערכי טבע מוגנים), התשמ''ד-1983

 69. תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת), התש''ן-1990

 70. אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (ערכי טבע מוגנים), התשס"ה-2005

 71. קנס בשל עבירת ברירת משפט על הפרת חיקוקים הנוגעים לגנים לאומיים, שמורות טבע והגנת חיית הבר

 72. צו גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (הטלת ניהול אתר לאומי), התשס"ב-2001

 73. תקנות גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (אגרות כניסה לגנים ולשמורות), התשנ''ח-1998

 74. צו גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (הטלת ניהול אתר לאומי על רשות מקומית), התשס"ה-2004

 75. תקנות בריאות העם (כשירויות עובדי בריאות הסביבה ואיכות הסביבה ברשויות סניטריות מקומיות ובשירות המדינה), התשנ''ג-1992

 76. צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כנרת, בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף), התשס"ד-2004

 77. צו גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (הטלת ניהול האתר הלאומי "בית אשל" על עיריית באר שבע), התשס"ו-2006

 78. צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואסורים בים המלח, סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים, מצילים, סדרנים, פקחים ומגישי עזרה ראשונה במקומות רחצה מוכרזים בים המלח), התשמ"ח-1988

 79. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון