הכרה בנזק נפשי של ניצולי שואה

להלן החלטה בנושא הכרה בנזק נפשי של ניצולי שואה:

החלטה

1.     העוררת ילידת 1935 ביאסי שברומניה. עניינה נדון בפנינו בעבר (בהרכב שונה) לאחר שנדחתה על ידי המשיבה לראשונה בשנת 2003. כעת מבססת העוררת את עררה גם על הטענה לביצוע עבודות כפייה (ניקיון ופינוי שלג) ביאסי בשנת 41'.

השתלשלות העניינים
2.     מעיון בתיקה של העוררת אצל המשיבה, ובתצהירה שם מיום 17.6.01, עולה כי במשך המלחמה הסתתרה העוררת יחד עם בני משפחתה במרתף ביתם, וממנו צפתה בהוצאתם להורג של יהודים רבים אשר התבצעה במהלך יום הפוגרום ברחבת תחנת המשטרה המקומית אשר נמצאה מעבר לכביש. היא ציינה כי סבה, אשר התגורר במרחק מה משם, היה בין אלה שמצאו את מותם באותו היום.

3.     תביעתה נדחתה על ידי המשיבה בהחלטתה מיום 11.2.03. משכך, נדון העניין בפנינו ביום 22.6.03 (בהרכב שונה).

במועד זה חזרה העוררת על טענותיה, וציינה כי מאחר והיא ומשפחתה היו סמוכים על שולחן הסב, לאור הנסיבות שהובילו למותו, יש תחולה לסעיף 28 לחוק הפיצויים הגרמני בעניינה. בנוסף טענה לקיומו של אירוע אלימות, לפיו בדרכה לבית הספר רדפו אחריה גרמנים עם כלבים, ומאחר וחששה מהם מאד הסתתרה בשלג עד לעזיבתם את המקום, עד שכמעט קפאה למוות.
טענות אלה נדחו על ידינו בהחלטתנו מיום 26.6.03.

4.     על החלטה זו הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי, אשר נמחק ביום 13.12.06בהסכמת הצדדים. נקבע כי העוררת רשאית לפנות שוב אל המשיבה ולטעון בפניה את כל טענותיה הרלבנטיות, ובמידה ותידחה תהא רשאית להגיש ערר.

5.     ביום 31.12.06 פנתה העוררת אל המשיבה. בפנייתה טענה להתקיימות מספר עילות נרדפות בעניינה:

א.     שלילת חופש בגין עבודות כפייה, המחילה בעניינה את סעיף 43 לחוק הפיצויים הגרמני. לטענתה ביצעה העבודות בשנת 41', אשר כללו ניקיון ופינוי שלג, תחת פיקוח חיילים ואיום בנשק במתחם תחנת המשטרה אשר נמצאה מול ביתה, לאורך תקופה ארוכה.
ב.     מעשי אלימות שחוותה כאשר אוימה בנשק פעמים רבות על ידי החיילים הגרמנים, אם במסגרת ביצוע עבודות הכפייה ואם כדרך להפגנת כוחם ושנאתם כלפי היהודים - המחילים בעניינה את הוראות סעיף 2(1) לחוק הפיצויים הגרמני.
ג.     מות סבה ביום הפוגרום - המחיל בעניינה את הוראות סעיף 28 לחוק הפיצויים הגרמני.

לתמיכה בטענותיה צירפה תצהיר מיום 20.2.03 והעתק מכתב ששלחה לועדת התביעות מיום 9.7.01.
עיון בתצהיר מלמד על טענותיה של העוררת בדבר רצח סבה ביום הפוגרום, ההסתתרות במרתף ואירוע שיסוי הכלב. עיון במכתב מלמד כי העוררת ביקשה להוסיף לתביעתה את הטענה בדבר ביצוע עבודות כפייה (ניקיון ופינוי שלג) תחת פיקוח חיילים גרמנים, אשר הסיתו נגדם את כלביהם ואיימו עליהם בנשקם.

תביעתה זו נדחתה בהחלטה מיום 11.2.07, ועליה נסב הערר הנוכחי.

6.     בעדותה בפנינו ביום 27.6.07 טענה העוררת כי איננה יודעת מדוע טענתה בדבר ביצוע עבודות הכפייה לא הועלתה במועדים קודמים. לדבריה, מאחר והיתה מיוצגת על ידי עורכי דין, היא סמכה עליהם כי ינהלו את עניינה על הצד הטוב ביותר, וכתוצאה מהתרגשותה שכחה היא להזכיר את הענין. כמו-כן היא מבקשת להסתמך על המכתב ששלחה לועדת התביעות בשנת 2001, טרם היתה מיוצגת על ידי עורך דין כלשהו, ובו מוזכר ביצוע עבודות הכפיה.

באשר לטענה בדבר מות הסב, ציינה העוררת כי מערכת היחסים ביניהם היתה קרובה מאד, וזאת אף לאור העובדה כי אחיה והיא היו נכדיו היחידים.

7.     לא נוכל לומר כי העוררת עמדה בנטל המוטל עליה להוכיח ביצוע עבודות הכפיה, ובכללן האיום בנשק (על ידי חיילים גרמנים) במסגרתן, וזאת הן לאור כלל התרשמותנו ממנה, לאור הגיון הדברים ובהתחשב בהיותה בת כשש שנים בלבד.

נציין כי מאחר ובעדותה ציינה כי אוימה בנשק בזמן ביצוע העבודות בלבד, ללא אזכור אירועים אחרים - לא נוכל לומר כי הרימה את הנטל המוטל עליה לענין טענתה בדבר מעשי אלימות על פי סעיף 2(1) לחוק הגרמני, לפיה אוימה בנשק על ידי חיילים בהזדמנויות שונות, ולפיכך טענה זו נדחית אף היא.
     
8.     לעומת זאת, נראה כי ניתן לקבל את הערר בשל מות סבה. אמנם, רכיב זה נדחה על ידנו בעבר ואולם לפי החלטת בית המשפט המחוזי, היא רשאית לשוב ולפנות לגבי כל רכיב בפנייתה.
מאז הדיון הקודם, הגמשנו הדרישות לגבי קרבת סב - נכדה. נראה כי באופן תיאורה את הדברים עתה בפנינו לגבי קרבתה לסב שגר בסמוך אליהם והיותה הנכדה היחידה (ביחד עם אחיה), יש לאפשר לעוררת, לפחות, להינות מן הספק.

9.     סוף דבר- הערר מתקבל, לעניין מות הסב בפוגרום, מכח סעיף 28 לחוק הפיצויים הגרמני ולגבי כך בלבד.


זכות ערעור לביהמ"ש המחוזי בתוך 30 יום מעת קבלת ההחלטה, בשאלה משפטית בלבד.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נכסי נספי שואה

 2. גירוש יהודי לוב

 3. חוק הכחשת השואה

 4. ניצול שואה נזקק

 5. ניצול שואה שנפטר

 6. עילת נרדפות בשואה

 7. מחנה עקורים גרמניה

 8. החוק למניעת השמדת עם

 9. הסכם השילומים עם גרמניה

 10. הכנסה נוספת לניצולי שואה

 11. בריחה מהגרמנים - פיצויים

 12. ניצולי שואה שעלו אחרי 1953

 13. פיצויים מגרמניה לעולי לוב

 14. פיצויים בגין עבודות כפייה

 15. ניצול שואה - ירידה בשמיעה

 16. פיצוי לניצולי שואה על רכוש

 17. חוק נכסי גרמנים, תש"י-1950

 18. איסור השימוש בסמלים נאציים

 19. פיצוי על גירוש יהודי רומניה

 20. תוכנית השלמה לביקור ביד ושם

 21. נזק נפשי עקיף - ניצולי שואה

 22. פיצוי לניצולי השואה מבולגריה

 23. קביעת דרגת נכות לניצולי שואה

 24. סעיף 28 לחוק הפיצויים הגרמני

 25. פיצויים מגרמניה לתושבי גרמניה

 26. מועד תחילת תשלום לניצולי שואה

 27. הכרה בנזק נפשי של ניצולי שואה

 28. תגמולים לאחר פטירת ניצול שואה

 29. פיצוי על נזק נפשי לניצולי שואה

 30. ערעור לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

 31. צירוף ראיות חדשות - ניצולי שואה

 32. זכויות ניצולי שואה שנולדו בתוניסיה

 33. חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954

 34. חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957

 35. הכנסה מקיצבאות תגמולים לניצולי שואה

 36. חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007

 37. טראומה נפשית - פיצויים לניצולי שואה

 38. זכויות ניצולי שואה הסובלים ממחלת נפש

 39. הצעת חוק ניצולי מחנות הריכוז והגטאות

 40. ניכוי קצבת זקנה מפיצויים לניצולי שואה

 41. חוק הפיצויים הגרמני - נתינות טוניסאית

 42. יציאה מגרמניה לפני 1933 - זכות פיצויים

 43. חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, תשי"ט-1959

 44. התייחדות עם זכר קורבנות השואה וחללי צה"ל

 45. חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש"י-1950

 46. חוק זכרון השואה והגבורה - יד ושם, תשי"ג-1953

 47. נדחתה תביעה בגין העלאת דמי שכירות לניצולת שואה

 48. צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התש"ע-2010

 49. תקנות נכי המלחמה בנאצים (סמל הנכים), תשי''ט-1959

 50. צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התשס"ח-2008

 51. צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעורים), התשנ"ה-1995

 52. תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמול נוסף), תשכ''ט-1969

 53. תקנות נכי רדיפות הנאצים (טיפול רפואי), תשי''ט-1958

 54. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), תשט''ו-1955

 55. תקנות נכי רדיפות הנאצים (בקשה לתגמול), תשי''ז-1957

 56. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית), תשט''ו-1954

 57. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לנכה נזקק), התשמ"ט-1989

 58. צו עבירת קנס (יום הזכרון לשואה ולגבורה), התשמ"א-1981

 59. תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמולים מיוחדים), תשל''ז-1977

 60. תקנות נכסים של נספי השואה (ענייני ירושה), התשס''ט-2008

 61. תקנות נכי המלחמה בנאצים (תגמולים מיוחדים), תשי''ח-1958

 62. חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי"ז-1957

 63. תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות), התשמ''ד-1983

 64. תקנות נכי המלחמה בנאצים (חישוב הכנסה נוספת), תשל''ד-1974

 65. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשכ''ה-1965

 66. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית עליונה), תשי''ז-1957

 67. תקנות נכי רדיפות הנאצים (סדרי דין בוועדת ערר), תשל''ד-1973

 68. תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להוכחת חוסר פרנסה), תשי''ח-1957

 69. תקנות נכי מלחמה בנאצים (מבחנים לקביעת דרגות-נכות), תשט''ז-1956

 70. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשס''ט-2008

 71. ההבדל בין ''שלילת חירות'' לבין ''הגבלת חירות'' - פיצויים מגרמניה

 72. תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (אגרת אישור תאגיד), תשכ''ד-1964

 73. תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תש''ל-1969

 74. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תשי''ז-1957

 75. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשכ''ח-1968

 76. תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשל''ז-1977

 77. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נצרך שנפטר), התשמ"ט-1989

 78. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נזקק שנפטר), התשמ"ט-1989

 79. צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים) (הוראת שעה), התשס"ח-2008

 80. צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), (הוראת שעה), התשס"ט-2008

 81. תקנות נכי המלחמה בנאצים (נכים המקבלים תשלומים ממדינת חוץ), תשי''ז-1957

 82. אכרזת התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (הסכמים קיבוציים), תש"ך-1960

 83. תקנות נכי רדיפות הנאצים (חישוב הכנסה לצורך תשלום תגמול נוסף), תשל''ד-1974

 84. תקנות בית המשפט (עבירות לפי חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם), תשי''א-1950

 85. חוק נכי רדיפות הנאצים (ביטול הגבלת מועדים להגשת בקשה לזכאות), התשנ"ח-1998

 86. חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006

 87. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (סדרי הדין בועדת הפיקוח), תשל''ה-1975

 88. תקנות נכי המלחמה בנאצים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה), התשנ''ד-1994

 89. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (ערעור לבית המשפט העליון), תשכ''א-1961

 90. תקנות נכי המלחמה בנאצים (השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח למקרה מותו של נכה), התשמ''ב-1982

 91. לא התקיים התנאי הקבוע בחוק ההטבות, לפיו שהה במחנה ריכוז, בגטו או במחנה שעבדו בו בעבודת פרך

 92. צו נכי המלחמה בנאצים (העלאת שיעור הדרגה הקובעת, השכר הקובע ושיעורי התגמולים), התשמ"ט-1989

 93. חוק נכי המלחמה בנאצים (ביטול הגבלת המועדים להגשת בקשה לתגמול) (הוראה מיוחדת), התש"ס-2000

 94. תקנות נכי רדיפות הנאצים (סוגי הוצאות שרואים אותן כהוצאות בהשגת קיצבה או מענק), תש''ל-1969

 95. שאלת הכרה בנכויות ניצולי שואה המקבלים תגמולים לפי ההחלטה המנהלית של משרד האוצר, ועל כן נפתח בסקירה

 96. תקנות הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום) (קיצבאות נכי המלחמה בנאצים ונכי רדיפות הנאצים), התשמ''ו-1986

 97. תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (שיעור שכר טרחה מקסימלי לתביעות לגביית פקדונות שווייץ), תשכ''ד-1964

 98. תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להכרת אדם כאינו מסוגל להשתכר למחייתו ולהכרת הכנסה כדי מחיה), תשי''ח-1957

 99. תקנות ההסדרים במשק המדינה (נכי רדיפות הנאצים ששהו על אדמת גרמניה ביום ט' בטבת התש''ז) (בקשה לתגמול), התשס''א-2001

 100. צו נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (הארכת מועד לענין הוועדה להפרשי הצמדה וריבית), התשס"ז-2006

 101. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון