החמרת פציעה לפני גיוס
החמרת פציעה לפני גיוס

להלן פסק דין בנושא החמרת פציעה לפני גיוס:

פסק דין

1.     המערער יליד שנת 1983 נפגע בברכו השמאלית טרם השירות כשחקן כדור יד. לאחר גיוסו ובמהלך הטירונות הוחמר מצבו. המערער הוכר כנכה צה"ל בגין מצב לאחר קרע ברצועה צולבת קדמית ושחזורה, כאשר מחצית מנכותו על חשבון השירות והיא בשיעור של 5% לפי מבחן 35 (4) ג הקובע תחת פרק של חבלה בפרק גדול בגף: "הפרעה בצורה קלה, קיים ממצא אובייקטיבי".

2.      בנוסף, קבעה הוועדה המחוזית מיום 1.4.07, כי למערער מצב לאחר קרע חלקי של מניסקוס פנימי בברך שמאל בשיעור של 1% לפי מבחן 48 (2) ז III וכן מצב לאחר קרע חלקי של מניסקוס חיצוני בברך שמאל, אף הוא בשיעור של 1% לפי אותו מבחן.

3.     הערעור של המערער כאן, מתייחס אך ורק לנושא הנזק במניסקוס, כפי הגדרת ב"כ המערער. זו גם היתה הפניה לוועדה הרפואית העליונה שהתכנסה לדון בענינו של המערער ביום 3.9.07.

4.     טענות ב"כ המערער מתייחסות לכך שהוועדה הרפואית העליונה נמנעה מלבצע למערער בדיקת מוגבלות תנועות, לא עיינה בממצאי הדימות מ-22.7.03 ולא התייחסה לממצאי הצלקת הניתוחית בברכו של המערער.

5.     באשר לטענה כי הוועדה הרפואית העליונה נמנעה מלבצע בדיקת מוגבלות תנועות - מתוך פרוטוקול הוועדה הרפואית העליונה עולה, כי המערער נבדק וכך נרשם לגבי בדיקתו:
"הולך ללא צליעה. מסוגל לעמוד על כל רגל בנפרד. מסוגל לקפוץ על רגל ימין. מתקשה בקפיצה על רגל שמאל. בעמידה על רגל אחת לא נראית קריסת הרגל על משקל הגוף. הצלקות הניתוחיות בברך שמאל תוארו בוועדה קודמת. בבדיקת ברך שמאל היום נראה סימן מגירה קדמי חיובי. ברך יציבה לצדדים, לא נראה דלדול שרירי הירך לא נצפתה רגישות למישוש הסדק הפנימי או החיצוני של הברך וסימן אפלי שלילי".

     אם נסתכל על חוות דעת ד"ר קרת מיום 9.2.04, שהיא זו התומכת בטיעוני המערער, הרי שגם ד"ר קרת בקטע המתייחס לממצאי הבדיקה ביצע בדיקות דומות בהבדל אחד, שנרשם שם בצורה מפורשת כי הכפוף הסופי של הברך חסר 10 מעלות והיישור מלא. גם ד"ר קרת בדק את אופן הליכתו של המערער, את מצב דלדול השרירים ואת מצב היציבות. לא ניתן לטעון בנסיבות אלה, כי הוועדה הרפואית לא ביצעה בדיקה. השונות מינורית.

     עוד יאמר, כי לגבי הפרעה בתפקוד של הברך היתה במקביל התייחסות מפורשת במסגרת תקנה 35 (4) ג, שהיא איננה נשוא הערעור כאן.

6.     באשר לטענה כי הוועדה לא עיינה בבדיקות הדימות - טענה זו איננה מופיעה ככזו בכתב הערעור עצמו אך אני מתייחסת אליה כי נטענה במעמד הדיון ולא הושתקה בטענת שינוי חזית. בדיקות הדימות הינן מיום 22.7.03 והינן חלק מחוות הדעת של ד"ר קרת. הוועדה המחוזית התייחסה בצורה מפורשת לבדיקות הדימות מיום 22.7.03 (נכתב שם בטעות 27.7.03). הוועדה הרפואית העליונה אימצה את מסקנות הוועדה המחוזית וכן ציינה כי התייחסה לחוות דעת ד"ר קרת שהיא עצמה מתייחסת לבדיקות הדימות מיום 22.7.03 בצורה מפורשת ומבארת. די בכך כדי לראות בהתייחסות הוועדה הרפואית משום התייחסות לבדיקות הדימות שהופיעו בחוות דעת המומחה שהוצגה בפניה ובמסקנותיו, אותן לא קיבלה הוועדה, וכן בפני הוועדה המחוזית.

7.     באשר לטענה של הצלקות - הוועדה הרפואית העליונה ציינה בפרוטוקול, כי הצלקות הניתוחיות בברך שמאל תוארו בוועדה קודמת. בפרוטוקול הוועדה המחוזית תוארו הצלקות כך:
"באספקט קדמי מדיאלי שליש עליון בשוק שמאל צלקת 6 סנטימטר תקינה לא דבוקה לעור צלקת נוספת 3 סנטימטר בצד חיצוני של ברך שמאל תקינה ולא דבוקה לעור".

גם חוות דעת המומחה מטעם המערער מציינת בצורה מפורשת כי הצלקות לא רגישות ולא דבוקות לבסיס. המומחה מטעם המערער גם לא מצא לנכון לקבוע נכות כלשהי בעבור הצלקות.

משתוארו הצלקות על ידי הוועדה באופן שתוארו, הרי שאינן מצדיקות קביעת נכות ואכן הוועדה לא קבעה נכות בגינן.

8.     עולה, כי לא נפל פגם משפטי כלשהו בפעילות הוועדה.

וראו לענין זה רע"א 9737/03 זיגלמן נ. משרד הבטחון אתר נבו -
"השאלה כיצד תקבע הועדה הרפואית את ממצאיה, אם תסמוך את קביעתה על בדיקת M.R.I, על בדיקות עזר אחרות, או על ממצאי הבדיקה הקלינית, כיצד תשקלל את כלל הממצאים שבידה ואיזה משקל תייחס לכל אחת מהבדיקות, הוא ענין רפואי מובהק הנתון לשיקול דעתה של הועדה הרפואית. בענין זה בית המשפט לא ישים שיקול דעתו במקום שיקול דעתה המקצועי של הוועדה הרפואית. יתרה מזו, בהיותו של ענין זה נושא רפואי מובהק, קביעה רפואית מסוג זה גם אינה מקנה, על פי ס' 12 א לחוק הנכים, זכות ערעור על ממצאי הועדה הרפואית לבית המשפט".

וכן ראו לענין זה רע"א 4652/04 אואקנין נ. משרד הבטחון אתר נבו -
"הועדה הרפואית העליונה עיינה בחוות דעתו של המומחה מטעם המבקש, אך בחרה שלא לאמץ אותה. שיקוליה הם שיקולים רפואיים מקצועיים, ובית המשפט אינו אמור לשים עצמו בנעלי הועדה לנקוט עמדה בעניינים שבמקצוע הרפואה. החוק קבע מנגנון מקצועי מבוקר לצורך מתן ההחלטות המקצועיות בנושא זה ומעורבותו של בית המשפט מקובלת לבחינת תקינותם של ההליכים בפני הועדה הרפואית ולשאלות בעלות גוון משפטי העשויות לעלות אגב הליכים אלה".

9.     בנסיבות אלו, הערעור נדחה.

10.     תיקו הרפואי של המערער מוחזר במעמד הדיון לידי ב"כ המשיב.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פציעה בטירונות

 2. פציעה של נהג טנק

 3. פציעה מקליע פלסטיק

 4. פציעה במשחק באולינג

 5. פציעה מהתפוצצות חזיז

 6. החמרת פציעה לפני גיוס

 7. פציעה בנסיבות מחמירות

 8. פציעה מהתפוצצות מנורה

 9. פציעה כשהעבריין מזויין

 10. פציעה של מדריכת אירובי

 11. פציעת שוטר במהלך אימון

 12. פציעה של ילד באתר בניה

 13. עורך דין מומחה לפציעות

 14. פציעת ילד בחוג במתנ''ס

 15. ביטוח פציעה במהלך אימון

 16. פציעה קשה של עובד אחזקה

 17. פציעה של ילד ע''י מכונה

 18. פציעה בחוג אומנויות לחימה

 19. פציעה בקפיצה על טרמפולינה

 20. פציעה בליגה למקומות עבודה

 21. פציעה בדרך חזרה מהצבא לבית

 22. פציעה קשה של עובד באתר בניה

 23. פיצוי בגין פציעה בחוג ג'ודו

 24. פציעה בעקבות התנפצות זכוכית

 25. ניסיון לפציעה בנסיבות מחמירות

 26. לטענת התובע הפסיק עבודתו לאחר פציעה

 27. חבלה ופציעה בנסיבות מחמירות של בן משפחה

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון