בקשה למינוי מומחים רפואיים נוספים
בקשה למינוי מומחים רפואיים נוספים

להלן החלטה בנושא בקשה למינוי מומחים רפואיים נוספים:

החלטה

בפני בקשה למינוי מומחים רפואיים נוספים, בתחומי הפסיכיאטריה, א.א.ג. וגסטרואנטרולוגיה.

התובע, יליד 1991, נפגע בתאונת דרכים שארעה ביום 26.5.96.
פרופ' להט אשר מונה כמומחה רפואי בתחום הנוירולוגי, העריך את נכותו של התובע, בשיעור של 4%, בגין כאבי ראש ו- 6%, בגין צלקת במצח.
פרופ' להט ציין כי התובע הופנה בעבר, לטיפול פסיכולוגי, בו הוא ממשיך, בתדירות נמוכה של אחת לחודש. פרופ' להט, המליץ בסיכום חוות דעתו, על המשך טיפול פסיכולוגי פרטני, בהיקף של שעה בשבוע, למשך שנתיים.
במסגרת תשובות לשאלות הבהרה, מיום 10.12.07, הוסיף פרופ' להט וציין כי בגין קשיי למידה ובעיות קשב וריכוז, יש לקבוע נכות נוספת, בשיעור של 10%, אשר מחציתה, בשיעור של 5%, מיוחסת לתאונה ומחציתה, על חשבון רקע ראשוני מולד.

ד"ר משה שניר, אשר מונה כמומחה בתחום רפואת העיניים, העריך את נכותו של התובע, בשיעור של 23.5%, בגין אי ספיקת מיקוד עקב פגיעת ראש ופזילה.

על פי החלטתי מיום 6.1.08, הופנתה לפרופ' להט, שאלת הבהרה באשר לצורך במינוי מומחים נוספים בתחומי א.א.ג., פסיכיאטריה וגסטרואנטרולוגיה.
בתשובתו מיום 10.1.08, ציין פרופ' להט: "איני רואה צורך במינוי מומחים בתחומים אלו שכן אין להבנתי עדות לפגיעה במערכות המחייבות הערכה של מומחים אלו".
בישיבת 15.4.08, הודיע ב"כ התובע כי הינו עומד על הבקשה למינוי המומחים הנוספים.

לאחר שעיינתי בנימוקי הבקשה והתגובה, בטיעוני ב"כ הצדדים בישיבת 6.1.08, בחוות הדעת הרפואיות ובתשובות פרופ' להט לשאלות הבהרה, ראיתי לקבל את הבקשה, בחלקה.

ראשית, יוזכר כי על אף הפרקטיקה המקובלת, על פיה מתבקש מומחה מטעם בית המשפט, לחוות דעתו בדבר הצורך במינוי מומחים רפואיים נוספים, הרי ששיקול הדעת באשר לצורך במינוי מומחים נוספים, נותר בידי בית המשפט, ראה לעניין זה; רע"א 1338/90 שיק נ' מטלון, פ"ד מד (2) 216.
לאור העובדה שהתובע נזקק לטיפול פסיכולוגי, בגין בעיות רגשיות ופרופ' להט אף המליץ על המשך הטיפול הפסיכולוגי, למשך כשנתיים נוספות, סבורה אני כי הונחה ראשית ראיה, למינוי מומחה בתחום הפסיכיאטרי.
יצויין כי הדרך היחידה, להוכחת טענות שברפואה, בתביעה על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה - 1975, הינה באמצעות מינוי מומחה מטעם בית המשפט. לפיכך, לא ראיתי לחסום דרכו של התובע, להוכיח טענתו בדבר קיומה של נכות נפשית, מעבר לנכות שנקבעה על ידי המומחה בתחום הנוירולוגי, פרופ' להט. למותר לציין כי חוות דעתו של פרופ' להט, תונח בפני המומחה בתחום הפסיכיאטרי אשר יתבקש לחוות דעתו באם נותרה נכות נפשית, מעבר לנכות שנקבעה על ידי פרופ' להט.

אשר לתחום הגסטרואנטרולוגי וא.א.ג.- לא ראיתי ראשית ראיה לקשר בין אבחון גסטריטיס או דימומים מהאף, לבין התאונה שארעה כזכור, ביום 26.5.96. בנסיבות אלה, ראיתי לקבל המלצת פרופ' להט כי אין מקום למינוי מומחים בתחומים אלה.

כמומחית בתחום הפסיכיאטרי, מתמנה ד"ר רחל בלומנזון.
כתב מינוי יוצא בנפרד.

המזכירות תעביר החלטה זו לב"כ הצדדים.
ניתנה היום 16 באפריל, 2008 (י"א בניסן תשס"ח) בהעדר הצדדים.
בלהה טולקובסקי, שופטת     

קלדנית: כהן מיטל.
בעניין:     עסוס יוסף (קטין), באמצעות הוריו ואפוטרופסיו הטבעיים עסוס יהודה ועסוס גבי          
                 התובע     
     נ ג ד          
     1 . אליהו הרצל 2 . כלל חברה לביטוח בע"מ 3 . אבנר אגוד לביטוח נפגעי רכב          
                 הנתבעים     

החלטה

בהמשך להחלטה קודמת, אני ממנה בזאת את ד"ר רחל בלומנזון, כמומחית רפואית מטעם בית
המשפט.
המומחית תעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לה ע"י ב"כ בעלי הדין, תבדוק את התובע ותקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות התאונה מיום 26.5.96 ובמיוחד תקבע:
א.     האם התובע לוקה בנכות, ואם כן, באיזה שיעור הנכות?
     מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע ולאילו תקופות?
ב.     האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?
ג.     מה הן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל.
ד.     האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים?.
ה.     המומחית תתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה מיום 26.5.96, לבין מצב התובע נכון להיום ותחווה דעתה, האם נותרה נכות נפשית, מעבר לנכות שנקבעה על ידי פרופ' להט, המומחה בתחום הנוירולוגי.

על מינויה של המומחית כאמור בצו זה יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו - 1986.

ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחית את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובע בתוך 30 ימים מהיום.
העתק כל פניה אל המומחית יועבר במישרין לצד שכנגד.

בשכר טרחת המומחית, בסך של 5,000 ₪ בצרוף מע"מ, תשאנה, בשלב זה, הנתבעות 2 ו-3 וכל טענה, בעניין זה, שמורה להן להמשך ההליכים.

המומחית מתבקשת ליתן חוו"ד תוך 60 יום ורק לאחר ששכר טרחתה ישולם כאמור.

ב"כ התובע ימציא העתק החלטתי למומחית.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מינוי מומחה לשיקום

 2. מינוי מומחה שיקומי

 3. בקשה למינוי אונקולוג

 4. ראשית ראיה למינוי מומחה

 5. מינוי מומחה לבחינת הסדר חוב

 6. בקשה למינוי מומחה נוירולוגי

 7. בקשה למינוי מומחה פסיכיאטרי

 8. בקשה למינוי מומחה רפואי נוסף

 9. מינוי מומחה להערכת שווי נכסים

 10. מינוי מומחה מכריע בתביעת רכוש

 11. מינוי מומחה בעניין תקינות מכונה

 12. מינוי מומחה בתביעות ליקויי בניה

 13. מינוי מומחה נוסף מטעם בית המשפט

 14. צירוף מסמכים לבקשה למינוי מומחה

 15. בקשה למינוי מומחים רפואיים נוספים

 16. בקשה למינוי מומחה לאחר שלב ההוכחות

 17. מינוי מומחה ללא חוות דעת מטעם התובע

 18. מינוי מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטריה

 19. מינוי מומחה רפואי אחר מטעם בית המשפט

 20. מינוי מומחה למשפחת הרוג בתאונת דרכים

 21. בקשה למינוי מומחה נוסף בתביעת ביטוח לאומי

 22. לימפומה כתאונת עבודה - מינוי מומחה רפואי

 23. ערעור על החלטת רשם למנות מומחה בתחום רפואת הכאב

 24. מינוי מומחה יועץ רפואי על ידי בית הדין לעבודה

 25. מינוי מומחה לבדיקת קשר סיבתי בין ויכוח להתקף לב

 26. הסכם מינוי מומחה לפי תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון