מניעת העסקה - עתירה

להלן פסק דין בנושא מניעת העסקה - עתירה:

פסק דין

1.     המשיב ביקש לקבוע כי המשיבים 1ו-2 מנועים מלהעסיק בכל צורה שהיא את המשיבים 3 או 4.

2.     העותר הינו חבר מועצת עיריית רהט (משיבה 1).
העיריה מעסיקה את משיבים 3 ו-4 כנותני שירותים ללא מכרז, שבעקבותיהם חותם משיב 3 על מכתבים כ"מרכז יחידת אכיפה" במחלקת הגביה בעיריה, בעת שיש תפקיד של מנהל מחלקה גביה בעיריה, המאויש על ידי עובד העיריה.
לטענת העותר, העסקת המשיבים 3 ו-4 ללא מכרז מנוגדת לדין ולמינהל התקין, ומהווה נטל מיותר על העיריה.
לעתירה נלוותה בקשה למתן צו ביניים במעמד צד אחד, המורה לעיריה להימנע מלהמשיך בהתקשרות עם אלי עצמון, והוחלט לדון בבקשה במעמד הצדדים.

3.     בתגובה לעתירה טענה ב"כ העיריה:
א.     העותר משמש כחבר מועצת העיריה החל בחודש 10/98 ועד 10/01 ומחודש 11/03 ואילך. המשיב 2 הינו ראש העיריה.
ב.     המשיב 3, אלי עצמון, הינו מומחה בעל שם ומוניטין בתחום הבדואים בנגב, הינו מנהל ובעל המניות של משיבה 4, והינו המומחה היחידי לעניני בדואים בארץ עם מוניטין ונסיון מקצועי שנצבר במשך למעלה מ-20 שנה. בשנים 1973 - 1979, הוא טיפל במהלך שרותו הצבאי באוכלוסיה הבדואית בסיני כיועץ לענינים ערביים לממשל הצבאי בצפון סיני, למד לימודי איסלאם והמזרח התיכון, נטל חלק בצוות שעסק במו"מ עם האוכלוסיה הבדואית לפינוי אזור שדה התעופה נבטים בשנים 1979 - 1984, ופעל וליווה את הקמת הישובים הבדואים באזור כסייפה, ערוער, שגב שלום ועוד.
בשנים 1984 - 1986 עסק במיפוי תביעות הבדואים במסגרת עבודת מחקר מטעם מכון ירושלים לחקר ישראל.
החל בשנת 1996, שימש כסגן יו"ר מנהלת הבדואים עד לשנת 2000, ובמסגרת תפקידו עסק בהסדרי פשרה עם בדואים ושמירה ופיקוח על אדמות המדינה.
משנת 2000 עוסק במגזר הפרטי, כיועץ לרשויות מקומיות כדוגמת רהט ואחרות, משמש כדמות בר סמכא בעניני הבדואים, ומשמש כמגשר בסכסוכים פנימיים, והוא נחשב למומחה בעל שם ארצי בעניני בדואים.
ג.     עיריית רהט, ערב התקשרותה עם אלי עצמון, בשנת 2000, הכפילה את שטחה לצורך הרחבת ההתישבות מ-8,500 דונם ל-20,000 דונם, ונדרשה למשאים ומתנים ארוכים עם תושבים מחזיקים במקרקעין, שהגישו תביעות בעלות בשנות ה-70 ביחס לאותם מקרקעין.
כמו כן, נדרש ניהול מו"מ להעברת קרקעות ולגיבוש הסכמים עם הרשויות המקומיות בני שמעון ולהבים, ביחס לאזור תעשיה משותף, ולביצוע עבודות הכנה לתחילת עבודות הפיתוח.
בנוסף, היו 2,500 זכאי משרד הבינוי והשיכון שביקשו הקצאת קרקעות לבניה, ובהעדר פתרון לכך פלשו לשטחים ציבוריים והקימו מבנים וצריפים שלא כחוק.
במצב זה נזקקה העיריה לסיוע חיצוני לצורך ליווי והכנת פיקוח, הגשת כתבי אישום וביצוע הריסות מבנים, תוך תיאום עם משטרת ישראל, קבלני הריסות וכיוצא בזה.
במסגרת אותה בניה בלתי חוקית היו מתקנים מסוכנים, כגון בורות ספיגה בהם טבעו שני ילדים, מתקני חשמל שגרמו להתחשמלות של תושב העיר, ונגרם מותם של ארבעה אנשים כתוצאה מבניה בלתי חוקית.
עובדי העיריה התקשו לבצע את האכיפה בתחום הבניה הבלתי חוקית, ולאור זאת נזקקה העיריה לגורם חיצוני כדוגמת אלי עצמון.
כמו כן, נזקקה העיריה לאדם מסוגו של אלי עצמון בנושא הגביה של תשלומי חובה מתושבי העיר, כאשר נסיונות הגביה באמצעות עובדי העיריה לא צלחו.
ביום 1.6.00 נחתם הסכם בין העיריה לבין אלי עצמון למתן שירותי ייעוץ בתחום המקרקעין והבעלות, הרחבת היישוב, בניית מערכות מידע גאוגרפי ויעוץ בנושא פיתוח, השלמת תשתית ושיקום שכונות. ההסכם הוארך בהסכמים שנתיים בתוקף עד ליום 31.5.06.
עם כניסתו של אלי עצמון לתפקיד נעשו עבודות מיפוי והכנה, פותחה תכנית אכיפה, נעשים ניתוקי מים באמצעות קבלנים חיצוניים, הוא מלווה את הפקחים בהגשת דו"חות, תוך מניעת העדפה פסולה ונעשתה הכשרה של הפקחים.
כמו כן, מרכזת יחידת האכיפה תחת ארגונו של אלי עצמון את הטיפול בצ'קים, המחאות חוזרות והטיפול המשפטי מול עורכי דין וחיובים.
הפעולות האמורות הביאו לתוצאות מוצלחות, על פיהן מצליחה העיריה לשלם משכורות ותשלומים לספקים במועד, אחוז התשלומים עבור מים עומד על מעל 90% ועבור ארנונה על מעל 40%, כאשר בראשית 2000 עמדו אחוזי הגביה על 13.5%.
ד.     יש לסלק את העתירה על הסף מהנימוקים הבאים:

 1.      שיהוי בהגשת העתירה. העותר, כחבר מועצת העיריה, ידע על העסקתו של אלי עצמון מזה מספר שנים, לא עשה דבר למניעת ההתקשרות עם אלי עצמון ולא הגיש את עתירתו תוך 45 ימים מיום שנודע לו על ההתקשרות עם אלי עצמון, כנדרש בתקנות.
 2.      העדר תום לב והעדר נקיון כפיים מצד העותר. מדובר במאבק פוליטי שאין מקומו בין כותלי בית המשפט, כאשר העותר פועל מתוך לחצים קואליציוניים.
 3.      העותר לא הצביע על כל עילה לעתירתו.
 4.      על פי תקנה 3 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח - 1987, רשאית העיריה להתקשר בחוזה ללא מכרז, אם מדובר בחוזה לביצוע עבודה הנערך עם הספק היחידי בארץ לאותם טובין או עם המומחה היחיד בארץ לביצוע אותה עבודה, אם מדובר בחוזה להזמנה דחופה לביצוע עבודה דחופה שהעיריה מתקשה בו להצלת נפש או רכוש, או בחוזה לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון מיוחדים כגון: עבודות תכנון, פיקוח, מדידה, שמאית, ייעוץ ועבודות כיוצא באלה. שירותיו של אלי עצמון עומדים במבחנים האמורים ולאור זאת רשאית היתה העיריה להתקשר איתו ללא מכרז.
 5.      העסקת אלי עצמון מאושרת בתקציב העיריה.


4.     לעתירה צורף תצהיר של העותר ובמהלך הדיון הוגש תצהיר נוסף של העותר, בו טען שנודע לו על העסקתו של אלי עצמון על ידי העיריה רק כאשר ראה שלט על אחד ממשרדי העיריה בו כתוב "אלי עצמון - מרכז אכיפה", ומיד לאחר מכן הוא פנה לבא כוחו, עו"ד דכוור, על מנת לברר את הדבר בעיריה, עו"ד דכוור פנה בענין לראש העיר ולא היה מענה לפנייתו.
פנייתו של עו"ד דכוור לראש העיר היתה ביום 28.9.05.

5.     במהלך הדיון הוגש מכתב של אלי עצמון לעיריית רהט, מיום 14.1.06, בו הודיע שעם כניסת חברת הגביה לעבודה הוא מפסיק כל עיסוק בנושא גביה ואכיפת גביה, בנושא בניה בלתי חוקית, המערכת מתפקדת יפה בלעדיו ויתערב רק אם יידרש לכך, שכן נושאים שנותרו לטיפולו הם בתיק השיווק, פתיחת המשרדים וגמר ההכנות לשיווק, ההסכם עם המינהל, כביש 1 והסכם גבולות חדש עם בני שמעון לצירוף השטח הצפוני של איזור תעסוקה משותף לרהט, וכן שעד לסיום ההתקשרות הקיימת, אם לא יוטלו עליו משימות חדשות, יצמצם את ימי העבודה מ-4 ימים ליומיים עד שלושה ימים בשבוע.
כמו כן, הסכימו הצדדים שיינתן פסק דין בעתירה או החלטה בבקשה לצו ביניים שהוגשה, כאילו שהוגש כתב תשובה לאחר הגשת הסיכומים.

6.     בסיכומיו הוסיף העותר לטעון כי לא היה שיהוי בהגשת העתירה, הואיל והעותר לא היה מודע להעסקתו של משיב 3 עד למועד סמוך לפני הגשת העתירה, לאחר שהענין לא הובא לדיון במליאת המועצה, לא נכלל בתקציב המאושר, וכן שההתקשרות עם משיב 3 נעשתה ללא מכרז, בניגוד לסעיף 197 לפקודת העיריות, על פיו לא תתקשר עיריה בחוזה לביצוע עבודה אלא על פי מכרז, ואין לקבל את טענת המשיבים כי משיב 3 הינו "מומחה בלעדי" לעניני בדואים, או כי חל עליו חריג לחובת המכרז על פי תקנה 3 לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח - 1987.

7.     ב"כ המשיבים הוסיף לטעון בסיכומיו:
א.     העותר לא ציין את המועד המדויק בו נודע לו על ההתקשרות של העיריה עם אלי עצמון. טענת העותר שלא ידע קודם לכן על ההתקשרות עם אלי עצמון אינה סבירה.
ב.     על פי סעיף 195 לפקודת העיריות, רשאי היה ראש העיר להתקשר בחוזה בשם העיריה, גם ללא החלטת המועצה, אם ניתנה הקצבה מתאימה בתקציב המאושר לכל הוצאה כספית הכרוכה בחוזה. במקרה זה, גם אושרה העסקתו של אלי עצמון על ידי היועץ המשפטי של העיריה.

דיון
8.     טענת שיהוי והעדר תום לב
באשר לטענות של שיהוי והעדר תום לב, נראה לי שאין לדחות את העתירה על הסף מנימוקים אלה.
לא נסתרה טענתו של העותר כי נודע לו על ההתקשרות רק זמן מה לפני הגשת העתירה, בסמוך לכך נכתב מכתבו של עו"ד דכוור לראש העיר, כאשר המכתב נכתב ביום 28.9.05, ולאחר שלא היה מענה לפנייתו, הוגשה העתירה ביום 20.11.05.
כמו כן, לא הוכח שהעתירה הוגשה בהעדר תום לב.
כמו כן, מדובר בחוזי התקשרות מתמשכים, ולאור זאת מדובר בטענה לפגם מתמשך, ובנסיבות הענין יש להיזקק לשאלה אם יש מקום להותיר את המצב הקיים על כנו.

9.     האם חל פטור ממכרז
השאלה העיקרית העומדת לדיון היום היא - האם חל פטור מחובת המכרז, לפי תקנה 3 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח - 1987 (להלן - תקנות המכרזים), הכלל הוא שיש חובת מכרז בהתקשרות בחוזה למתן שירותים, אלא אם נקבע פטור ממכרז, כאמור בסעיפים 197 ו-198 לפקודת העיריות, כך שהשאלה העומדת לדיון היא אם חל פטור על הענין לפי אחת החלופות של תקנה 3 לתקנות המכרזים, היינו "חוזה לביצוע עבודה עם המומחה היחיד בארץ לביצוע אותה עבודה", "חוזה לביצוע עבודה דחופה שהעיריה מתקשרת בה להצלת נפש או רכוש" או "חוזה לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון מיוחדים כגון : עבודות תכנון, פיקוח, מדידה, שמאות, ייעוץ ועבודות כיוצא באלה".

ההלכה המשפטית כאמור בספרו של ד"ר אליהו וינוגרד, "דיני רשויות מקומיות" (מהדורה חמישית 1998, כרך ב') בעמ' 656, היא שתקנה 3(8) לתקנות המכרזים, המסמיה עיריה להתקשר בחוזה ללא מכרז מהווה חריג לכלל הנזכר בסעיף 197 לפקודת העיריות, שלפיו לא תתקשר עיריה בחוזה להזמנת טובין או לביצוע עבודה, אלא על פי מכרז פומבי, וכחריג - יש לפרשה בצמצום. כמו כן , צוינה שם ההלכה שנקבעה בבג"צ 4672/90, אריאל הנדסת חשמל רמזורים ובקרה בע"מ נ' עיריית חיפה ואח', פ"ד מו(3) 267, בעמ' 270: כי
"מקום שקיימת ודאות, שאין בארץ אלא ספק יחיד של טובין או מומחה יחיד לביצוע עבודה, אין טעם לפרסם מכרז, שהרי אך ברור הוא שלא תוגש אלא הצעה אחת למכרז, והרי זו ברכה לבטלה; לעומת זאת, כאשר השאלה מוטלת בספק, אין עילה לפטור ויש להתיר את הספק בתחומי המכרז הפומבי".
     
בספרו של עו"ד שמואל הרציג "דיני מכרזים" (מהדורה שניה, תשס"א כרך א') עמ' 65-66, נכתב גם כי "מומלץ לעשות שימוש מאוד זהיר בפטור זה, רק לאותם מקרים מובהקים בהם משוכנעת הרשות המקומית כי שיטת המכרז אינה מתאימה". כמו כן נדונה שם ה"פ (תל אביב) 30286/97, המ' 855/98, מילאון בע"מ - פיתוח, ניהול ותפעול מערכות מוניציפיליות נ' עיריית חדרה, דינים מחוזי, לב(1) 794, שם דובר בשירותי גביה עבור רשויות מקומיות, עבור קריאת מדי מים, עריכת סקרים ומדידות לצורך חיוב בארנונה וכו', כאשר עיריית חדרה הודיעה שבדעתה להאריך את ההסכם עם הספק הנוכחי שלה וכי שרותים אלה פטורים ממכרז בשל היותם "עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים". העיריה טענה שמדובר בשרות הכרוך בקבלת סכומי כסף גדולים מן הציבור והחזקתם בנאמנות ושהשירות מחייב קבלת מידע פנימי מהעיריה. בית המשפט קבע שם כי יש לפרש בצמצום את הפטורים בתקנות המכרזים וקבע ששרותי גביה אינם חוסים תחת הפטור לעבודות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים, והוא הדבר בעניננו.

     בנסיבות הענין, נראה לי שהמשיבים לא הניחו תשתית ראייתית נאותה כי מדובר בעבודה בה המשיבים 3 ו-4 הינם המומחים היחידים בארץ, ואין מדובר בעבודה דחופה להצלת נפש או רכוש, כאשר מדובר בעבודה שנמשכת מזה חמש שנים.
גם אם היה בתחילת ההתקשרות עם אלי עצמון כדי להצביע על כך שמדובר בעבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, כאמור בתקנה 3(8) לתקנות המכרזים, דבר המוטל בספק, לא ניתן לקבוע כי כיום נדרש המשך ההתקשרות עם אלי עצמון בעבודה כזאת, ומכל מקום לא הונחה תשתית ראייתית מספקת כי כיום יש לראות את ההתקשרות עם משיבים 3 ו-4 בהתקשרות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים כגון: עבודת תכנון, פיקוח, מדידה, שמאות, ייעוץ ועבודות כיוצא באלה.
מאידך גיסא, נראה לי כי אין מקום להפסקה מיידית של ההתקשרות בטרם תסתיים תקופת ההתקשרות ובטרם תהא שהות לפרסם מכרז בענין.

10.     לאור זאת, אני מורה למשיבה 1 להפסיק את ההתקשרות עם אלי עצמון עד ליום
31.12.06.
המשך ההתקשרות בתחומי עיסוקיהם של המשיבים 3 ו-4 לאחר ה-31.12.06 יעשו על פי מכרז שיפורסם בקשר לכך.
כמו כן, אני מחייב את המשיבה 1 לשלם לעותר הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪ בתוספת מע"מ.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סוגי העסקה

 2. העסקה משולשת

 3. העסקת עובד מהשטחים

 4. העסקת עובד ללא שכר

 5. מניעת העסקה - עתירה

 6. העסקת בני משפחה בדואר

 7. נוהל העסקת עובדים בשב''כ

 8. פוטר בניגוד להסכם העסקה

 9. הגבלת העסקת עובד - ערעור

 10. הגבלת העסקת עובד - ערעור

 11. חובת העסקתם של אזרחי ישראל

 12. ערעור על עבירת העסקת שב''ח

 13. הצעת חוק חובת העסקת ישראלים

 14. הסכם סיום העסקה עם עובד בכיר

 15. זכאות לסעד בגין אופן סיום ההעסקה

 16. ניגוד עניינים בהעסקת עובדי מועצה

 17. פיצוי בגין אי מסירת מכתב סיום העסקה

 18. העסקת תושב זר שאינו רשאי לעבוד בישראל

 19. איסור העסקת יועצים מטעמי ניגוד עניינים

 20. אי מתן מכתב פיטורים ואישור על תקופת העסקה

 21. טענת לחץ מצד המעביד לחתום על הסכם סיום העסקה

 22. תשלום הפרשי שכר בגין העסקה כסייעת חינוכית ולאחר מכן כעוזרת גננת

 23. תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס''ה-2005

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון