תביעת פיצוי על לימודי ערב
תביעת פיצוי על לימודי ערב

להלן פסק דין בנושא תביעת פיצוי על לימודי ערב:

פסק דין

1. התובע נרשם ב-10/99 ללימודי ערב במכללה של הנתבעת, בבית הספר להנדסאים וזאת על מנת לקבל תעודת הנדסאי חשמל. לדבריו, נאמר לו כי בשנה הראשונה ילמדו הסטודנטים במגמת אלקטרוניקה ולאחריה, תתפצל הכיתה ויתקיימו לימודים בנפרד, למגמת חשמל.
בתום השנה הראשונה, נמסר לתובע ע"י הנתבעת, כי לא תפתח מגמת חשמל ומאחר והוא לא היה מעוניין במגמת אלקטרוניקה, הוא נאלץ לפרוש מהלימודים במכללה.על כך הוא תובע את נזקיו.

2. הנתבעת טענה כי לא הובטח לתובע, שיתקיימו לימודי הנדסת חשמל אלא אם יהיה מספר מינימום של 15 תלמידים שיבקשו ללמוד זאת. לפיכך לטענתה, היא לא הפרה את התחייבותה הואיל ולא נרשמו די תלמידים למגמת חשמל. כך גם טענה הנתבעת לשיהוי והתיישנות וכן על כך שהתובע, לא שילם את יתרת שכר הלימוד היה עליו לשלם לה וכי הוא נכשל במספר קורסים. בנוסף נטען ולא הוכחש, כי הוצע לתובע מאוחר יותר, בשנת תש"ס, לבוא וללמוד במגמת חשמל שנפתחה על ידה. לפיכך,טענה הנתבעת, היה על התובע להקטין את נזקיו ולקבל את הצעתה ולחילופין לעבור מוקדם יותר למכללה אחרת.

3. הצדדים הסמיכו אותי לפסוק על דרך הפשרה, מכוח סמכותי לפי סעיף 79א. לחוק בתי המשפט, תשמ"ד-1984.

4. לאחר שמצאתי כי לא חלה התיישנות, בבחינת מועד סיום לימודי התובע אצל הנתבעת, שקלתי את טיעוני התובע בנוגע להליכי הרישום ולהסתמכותו על המידע שנמסר לו בעת הרישום; עיינתי בגיליון הציונים של התובע שאיפשר את המשך לימודיו וכן שמתי לב למסירת מידע בכתב לנרשמים בדבר התנאים לפתיחת מגמה, רק במועד מאוחר למועד בו נירשם התובע ושמעתי את דברי התובע על שינוי ועיכוב תוכניותיו המקצועיות בשל אי פתיחת המגמה. מנגד, התחשבתי באפשרות שעמדה בפני התובע להקטין את נזקיו ולהצטרף ללימודים אצל הנתבעת ב-12/07 למגמת חשמל או להקדים ולעבור למגמת חשמל במכללה אחרת, גם אם הדבר כרוך בהכבדה מסויימת על התובע על מנת שניתן יהיה להכיר בלימודיו אצל הנתבעת.

5. בהתחשב בנסיבות בפעולות ובמחדלים של בעלי הדין וברכיבי הנזק שנתבעו, שלא כולם הוכחו ובהתחשב בטענת הנתבעת, על אי תשלום יתרת שכר לימוד לבשנה השניה ע"י התובע, שלא הופרכה, אני קובעת כי על הנתבעת לשלם לתובע פיצוי בסך של 2,500 ש"ח כולל הוצאת משפט.

6. התשלום ישולם תוך 20 יום מהיום וישא ריבית והפרשי הצמדה ממועד פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. החזר כספי על קורס

 2. הכרה בלימודי מכינה

 3. ביטול השתתפות בקורס

 4. ביטול קורס פסיכומטרי

 5. החזר על קורס שלא נפתח

 6. תביעה נגד מכללת רמת גן

 7. ביטול קורס רפואה סינית

 8. הפרת הסכם מימון לימודים

 9. הפסקת קורס - החזר כספי

 10. קורס ספרות - החזר כספי

 11. תביעת החזר כספי על קורס

 12. ביטול הרשמה לקורס בטלפון

 13. ניכוי עלות קורס מהמשכורת

 14. תביעת פיצוי על לימודי ערב

 15. זכויות יוצרים בספרי לימוד

 16. קורס עיצוב פנים - החזר כספי

 17. החזר שכר לימוד על קורס איפור

 18. החזר כספי קורס לימודי אנגלית

 19. תאונת דרכים בקורס רענון נהיגה

 20. תביעה נגד מכללה בגין הפרת חוזה

 21. תביעה נגד מכללת גבעת וושינגטון

 22. ביטול לימודים - החזר שכר לימוד

 23. תביעה נגד מכללה להחזר שכר לימוד

 24. החזר שכר לימוד בגין ביטול קורסים

 25. הפסקת לימודים בגלל נכשל בקורס אחד

 26. הפסקת לימודי משפטים החזר שכר לימוד

 27. החזר כספי על קורס בגלל אי קבלת עבודה

 28. ביטול רישום למכללה בהעדר תעודת בגרות מלאה

 29. הצעת חוק מעמד המכללות האקדמיות להכשרת עובדי הוראה

 30. תביעה להחזיר שכר לימוד בגין השתתפות בקורס "מכינה קדם אקדמית"

 31. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון