תביעת משתתף בשעשועון טלוויזיה
תביעת משתתף בשעשועון טלוויזיה

להלן פסק דין בנושא תביעת משתתף בשעשועון טלוויזיה:

פסק דין

1.     עניינה של התובענה שלפנינו, השתתפות התובע בצילומי תכנית הטלויזיה "1 נגד 100" (להלן - התוכנית).

2.     על פי תקנון התוכנית, שצורף כנספח ג' לכתב ההגנה (להלן - התקנון), מדובר במשחק טלויזיה שבו מתחרה (להלן - השחקן) מתמודד כנגד 100 מתחרים אחרים (להלן - ההמון) בשאלות טריוויה. במהלך המשחק נשאלים השחקן וההמון שאלות זהות. חבר ההמון שהשיב תשובה לא נכונה יסיים את השתתפותו במשחק. שחקן שהשיב תשובה לא נכונה מסיים אף הוא את השתתפותו במשחק וסכום הפרסים שצבר עד אותו מועד מתחלק בין חברי ההמון שנותרו.

3.     בסעיף 5 לתקנון נקבע, כי צוות המועמדים להיות שחקנים או חברים בהמון ייעשה לפי שיקול דעתה המוחלט של ההפקה.
     בסעיף 35 לתקנון נקבע כי עם סיום המשחק תהיה ההפקה רשאית להחליף את חברי ההמון, כולם או חלקם, או להותיר אותם כחברי ההמון מול השחקן הבא.

4.     השתתפות מועמד בתוכנית מותנית במילוי וחתימה על טופס השתתפות ועל כתב ויתור והתחייבות.
     בכתב הויתור וההתחייבות נאמר, בין היתר, כי אם תחליט ההפקה לשתף מועמד בתוכנית - לא תהיינה לו כל תביעות, טענות ודרישות בקשר לכך. כמו כן נאמר, כי המועמד מסכים ומאשר כי יש להפקה שיקול דעת מוחלט בקשר לשאלת השתתפותו בתוכנית, אם בכלל, ובאיזה אופן או מעמד, וכי הוא מוותר על כל טענה או תביעה מכל סוג שהוא בנדון.

5.     בהתאם למסמכים מיום 12.4.07 שצורפו לכתב התביעה, התובע התקבל כמתמודד בתוכנית והוזמן ליום צילום ביום 18.4.07. נאמר בטופס ההדרכה כי ביום הצילום תצולמנה שתי תוכניות בהשתתפותו.
     לטענת התובע, הנתבעת לא עמדה בהתחייבות לצלם שתי תוכניות בהשתתפותו והדבר גרם לו נזק שמוערך על ידו בסכום של 17,800 ₪ כמפורט בכתב התביעה.

6.     בכתב ההגנה טוענת הנתבעת כי התובע הסתיר מבית המשפט עובדות מהותיות ומסמכים עליהם חתם.
     לטענתה, התובע נמנע במכוון לציין בכתב התביעה, כי הוא השתתף ביום צילומים קודם, שנערך ביום 4.4.2007, ובמסגרתו השתתף בתוכנית אחת שבה התקיימו שני משחקים. הנתבעת מודה כי התובע השתתף גם בצילומי התכנית שנערכו ביום 18.4.2007, אך טוענת כי בעת צילומי התכנית הראשונה שצולמה באותו יום, החליטה הנתבעת, לפי שיקול דעתה המקצועי, כי התובע לא ישתתף בתכנית נוספת וזאת על מנת לגוון את המשתתפים.
     הנתבעת טוענת כי התובע השתתף במסגרת התכנית שצולמה ביום 18.4.20007 בשני משחקים, ובתכנית שצולמה ביום 4.4.2007 השתתף בשני משחקים נוספים.
     מכאן שהתובע השתתף בסך הכל בשתי תוכניות ובארבעה משחקים, וזאת בניגוד לטענתו לפיה השתתף במשחק אחד בלבד.

7.     עוד טוענת הנתבעת, כי לאור טופס הויתור וההתחייבות עליו חתם התובע הוא מנוע מלהגיש את התביעה שלפנינו. העובדה כי תוצאות המשחק אולי לא סיפקו את התובע אין בה כדי להוות עילת תביעה כנגד הנתבעת.

8.     לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי במסמכים, לרבות התקנון וכתב הויתור וההתחייבות, הגעתי למסקנה שדין התביעה להידחות. כתב הויתור וההתחייבות מנוסח באופן ברור וכך גם התקנון.
     אמנם בטופס אישור ההשתתפות (ת/2) המתייחס ליום הצילומים ביום 18.4.07 ציין התובע כי מדובר בהתחייבות הדדית וכי צוות ההפקה מתחייב על השתתפות התובע כמתמודד בקבוצת מאה המתמודדים, אולם גם צויין במפורש כי הדבר הוא בכפוף לתקנון.
     הואיל, וכאמור, על פי התקנון ציוות המועמדים והשתתפותם בתוכנית נעשה לפי שיקול דעתה המוחלט של הנתבעת והדבר היה ידוע לתובע מראש - אין לתובע כל זכות קנויה להשתתף בפועל בתוכנית, עם כל המשתמע מכך.

     לפיכך דין התביעה להידחות.
     לפנים משורת הדין, אין צו להוצאות.
     
ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ניתוק מיס

 2. dtt ערוצים

 3. חוב לחברת יס

 4. תקציב ערוץ 33

 5. ביטול אגרת טלויזיה

 6. ערעור אגרת טלויזיה

 7. העברת ערוצים בלווין

 8. מי משלם אגרת טלויזיה

 9. סיווג שידורי טלוויזיה

 10. אגרת טלוויזיה מקולקלת

 11. תביעה על אגרת טלוויזיה

 12. טעות בחיוב החודשי בהוט

 13. הרשות השלישית לטלויזיה

 14. ביטול אגרת רשות השידור

 15. הרשות הרביעית בטלוויזיה

 16. כמה מרוויח צלם טלוויזיה

 17. כתוביות בטלוויזיה לחרשים

 18. פטור מתשלום אגרת טלוויזיה

 19. אכיפת פרס תוכנית טלוויזיה

 20. תביעה נגד הוט בתביעות קטנות

 21. תביעה נגד הוט על חיוב טלפון

 22. חיוב לקוח למרות שביקש להתנתק

 23. הגבלות שידורים למבוגרים בלבד

 24. אגרת טלוויזיה לפי יחידות דיור

 25. תביעת משתתף בשעשועון טלוויזיה

 26. מה כוללת אחריות למסך טלויזיה ?

 27. הגבלות על תשדירי מין בטלוויזיה

 28. איחוד שידורי הטלוויזיה המסחריים

 29. מגורים עם ההורים - אגרת טלוויזיה

 30. ייצוג עולים במועצה לשידורי כבלים

 31. הארכת זיכיון זכויות שידור בכבלים

 32. ביטול מינוי מנהל הטלוויזיה בערבית

 33. פגיעה בפרנסה בעקבות כתבה בטלויזיה

 34. תביעה נגד ערוץ הקניות - קניית מזרון

 35. עיקולים בגלל אי תשלום אגרת טלוויזיה

 36. מיזוג הטלוויזיה החינוכית עם רשות השידור

 37. פיצוי בגין אי טשטוש פנים בכתבה בטלוויזיה

 38. תביעה לחייב להחזיר סכומים שנגבו עבור שירותי כבלים

 39. התקנת צלחות לקליטת שידורי טלוויזיה באמצעות לווין

 40. תביעה נגד HOT על גביית יתר, התנערות מהתחייבות, החזר כספי בקיזוז ללא הסכמת הלקוח

 41. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - הודעת סוחר במקלטי טלוויזיה), התשס''ב-2002

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון