תביעה נגד מכון בדיקת רכב

להלן פסק דין בנושא תביעה נגד מכון בדיקת רכב:

פסק דין

בתאריך 16/5/06 ביצעה הנתבעת 1 לבקשת התובע, בדיקה לרכב מדגם מזדה דמיו שהוא התכוון לרכוש מהנתבעת 2 כשהשלמת העיסקה היתה תלויה בתוצאות הבדיקה.

הבדיקה בוצעה ולתובע נמסר דו"ח בהתאם.
על פי אותו דו"ח בדיקה התגלו ליקויים ברכב ובכללם ליקויים בשלדה ובמרכב הרכב.
ליקויים אלו הוגדרו בדו"ח הבדיקה כליקויים בעלי משמעות נמוכה.

לטענת התובע, לאחר ביצוע הבדיקה, ובשיחה שהתנהלה מול הבודק מטעם הנתבעת 1, מסר לו הבודק כי מדובר בליקויים סבירים וכי הרכב נמצא בסך הכל במצב סביר.

לדברי התובע, באף שלב לא נמסר לו ע"י נציג הנתבעת כי מדובר ברכב שעבר תאונה קשה, כי קיימת ירידת ערך ברכב וכי עלויות תיקון הליקויים בשלדה ובמרכב מגיעות לאלפי שקלים, וכן כי בוצע תיקון חובבני של התאונה הקשה בה נפגע הרכב.

לאחר קבלת תוצאות הבדיקה והסברי הבודק מטעם נתבעת 1, החליט התובע לרכוש את הרכב בסוברו, לאור ההסברים שניתנו לו, כי מדובר בליקויים זניחים.

התובע רכש את הרכב מהנתבעת 2, כאמור ושילם תמורתו מחיר מחירון מלא, לאחר שהנתבעת 2 תיקנה על חשבונה חלק מהליקויים שהתגלו בבדיקה.

לדברי התובע, לאחר 11 חודשים מהרכישה, בתאריך 18/4/07 נפגע הרכב בתאונה בחלק הקדמי ולצורך הערכת הנזק, וביצוע התיקון, נבדק הרכב ע"י שמאי.
בבדיקת השמאי, כך לטענת התובע, ולאחר פירוק הרכב במוסך, התגלו סימני פגיעה קשה קודמת, התובע תיקן את הנזקים ברכב הן של התאונה הקודמת והן של התאונה השנייה וביקש את השמאי לערוך חוות דעת באשר לנזקי התאונה הראשונה שארעה לפני רכישת הרכב על ידו.

על פי חוו"ד השמאי, עלות תיקון נזקי התאונה הראשונה מגיעה ל- 7,800 ש"ח וכן שלרכב נגרמה ירידת ערך בשל התאונה הקודמת בשעור 4,800 ש"ח.

השמאי מטעם התובע התיחס בחוות דעתו לקביעת הנתבעת 1 כי רמת הליקויים שהתגלו בבדיקה היא נמוכה וטען כי אין קביעה זו תואמת את היקף הנזק שנגרם וירידת הערך.

לטענת התובע, לו היתה הנתבעת 1 ממלאת את חובתה ומדווחת לו על מצבו האמיתי של הרכב, הליקויים שבו והתאונה הקשה שהוא עבר, הוא היה מבטל את העסקה ובמיוחד עת השלמת העסקה מול נתבעת 2 הותנתה בתוצאות הבדיקה.

לטענת התובע, הנתבעת 1 הפרה את חובתה כלפיו להעמידו על מצבו האמיתי של הרכב, עקב כך הוא רכש את הרכב, ועל כן על הנתבעת לפצותו על נזקיו.

באשר לנתבעת 2, טוען התובע כי הוא ביקש לברר, טרם רכישת הרכב, האם הרכב נפגע בעבר בתאונה וכי הנתבעת 2 הסתירה ממנו עובדה זו.

לטענת התובע, הנתבעת 2 ניהלה עמו מו"מ בחוסר תום לב תוך הסתרת מידע חיוני ממנו ובכך השפיעה על החלטתו לרכוש את הרכב.

התובע העמיד את סכום התביעה על סך 17,199 ש"ח שהם צירוף של החזר עלות הבדיקה אצל נתבעת 1, הוצאות תיקון נזקי התאונה הראשונה, ירידת ערך הרכב כפי דו"ח השמאי, שכ"ט השמאי, הוצאות שכ"ט עו"ד, החזר צילומי המחאות וכן עגמת נפש.

בסוף הדיון שהתקיים לפניי ביקש התובע לתקן את פרטי תביעתו כך שאת הסך של 2,000 ש"ח בגין עגמת נפש הוא ביקש למחוק ובמקומם הוא ביקש לתבוע את אותו סכום בגין העובדה שהרכב היה בבעלות חברת ליסינג ולא בבעלות פרטית.

תיקון כתב התביעה בסוף הדיון נתבקש דרך אגב ללא הפירוט המינימלי הדרוש מדוע הבקשה מועלית בשלב כה מאוחר של הדיון ומדוע לא נכלל אותו סעד מלכתחילה או לא נתבקש תיקונו לפני הדיון.
על כן, אין מקום לתיקון כתב התביעה כפי שביקש התובע.

הנתבעות הגישו כתבי הגנה ודחו את טענת התובע.

הנתבעת 1 טענה בהגנתה כי היא ביצעה את הבדיקה בצורה מקצועית, הדו"ח שהיא הפיקה משקף נכונה את מצב הרכב, ואף מעיון בחוו"ד השמאי מטעם התובע עולה כי אכן דו"ח הבדיקה פירט את הליקויים הנכונים ברכב.

לדברי הבודק מטעם הנתבעת 1, לתובע ניתן הסבר על ממצאי הדו"ח, הדו"ח נערך בהתאם להנחיות ולכללים של משרד התחבורה, אין זה מתפקידה של הנתבעת להמליץ לתובע אם לרכוש את הרכב אם לאו, ואין זה מתפקידה לפרט את התיקונים הדרושים ברכב ועלות ביצועם.

לדברי הנתבעת, מהדו"ח עולה בבירור כי מדובר בפגיעת שילדה ומרכב מפירוט הפגיעות רואים בבירור כי מדובר ברכב שנפגע בתאונה, אף אם לא מצויינת המילה "תאונה" בדו"ח, התובע משום מה בחר להכנס לעסקה ולשלם מחיר מחירון מלא על אף ממצאי הדו"ח ואין לו להלין אלא על עצמו.

הנתבעת 2 טענה בהגנתה כי התובע לא אולץ לרכוש את הרכב, וחתם זכרון דברים כאשר תוקף העסקה הותנה בתוצאות בדיקת הרכב שיהיו לשביעות רצונו, וכי אם תוצאות הבדיקה לא היו נראות לתובע, הוא היה רשאי לבטל את העסקה ולקבל את כספי המקדמה בחזרה.

באשר לטענה בדבר הסתרת מעורבות הרכב בתאונת דרכים, טוענת הנתבעת 2 כי אם אכן הדבר היה מוסתר מהתובע, הרי שבבדיקה הדבר היה מתגלה ללא קושי, התובע בדק את הרכב במכון בדיקה שהוא בחר בו, והוא מצא לנכון להיכנס לעיסקה ולקנות את הרכב אז מה לו להלין?

לפניי העידו התובע, חמיו שהתלווה אליו לבדיקה במכון, מנהל הנתבעת 1 ובודק הרכב וכן מנהל הנתבעת 2.

השוואת דו"ח הבדיקה שנערך אצל נתבעת 1 מול חוו"ד השמאי מטעם התובע מעלה, למעט חריגים לא משמעותיים, כי הבדיקה שיקפה נכונה את מצב הרכב (יש להזכיר כי בדיקת השמאי נערכה כשנה לאחר הבדיקה שהנתבעת 1 ביצעה).
ממצאי הבדיקה העלו כי קיימת פגיעת שלדה ומרכב.

התובע לא ביקש לבדוק את עלויות התיקון של אותם ליקויים שהתגלו ועל פי העדויות, הוא ביקש ביצוע תיקונים שהם בגדר דברים שוליים ולא משמועתיים.

בדיקת הרכב נועדה ליתן לתובע תמונה אודות מצב הרכב ובמידה והיה צורך בבירור נוסף, דוגמת בדיקת עלויות תיקון אותם ליקויים, הרי שאין זה מתפקידה של הנתבעת 1.

אף אם דורגו הפגיעות ברמת חשיבות נמוכה, עדיין מצופה מהתובע לברר עלויות תיקון אותם ליקויים והשפעתם על שווי הרכב לשם קבלת ההחלטה האם לרכוש את הרכב אם לאו.

הנתבעת 1 לא נתבקשה, ואין זה תפקידה, להעריך את שווי הרכב, שווי עלויות התיקון, עבודות התיקון הדרושות, ושיעור ירידת הערך באם נגרמה לרכב.

לטעמי, בפירוט שנכלל בדו"ח שנמסר לתובע יש כדי לבטא נכונה את מצב הרכב במידה שניתנו לתובע הכלים להחליט באם לבצע בדיקות נוספות אודות עלויות התיקון ועלויות הרכב, ו/או לקבל את ההחלטה כי אין הוא מעוניין יותר בעסקה.
וכי כיצד החליט התובע לשלם מחיר מחירון מלא עבור רכישת הרכב, על אף הליקויים שפורטו בדו"ח, ולא ראה לנכון לבדוק עלויות תיקון או השפעת הליקויים על שווי הרכב?

עושה רושם שהתובע עצם עיניו והתעלם מנתונים ברורים שעלו מהדו"ח והחליט לרכוש את הרכב, ואל לו לזקוף את אותה החלטה לחובתה של הנתבעת 1.

גם ביחסיו מול נתבעת 2, התובע חתם על זכרון דברים שתוקפו הותנה בביצוע הבדיקה לרכב.
הבדיקה בוצעה במכון שהתובע עצמו בחר, ולאחר שקיבל את הממצאים החליט לרכוש את הרכב.

הטענה שעלתה במהלך הדיון באשר להוספה שלא בידיעת התובע של הערה בדבר היות הרכב רכב ליסינג בעבר, נשמעת מוזרה. על פי העתק זכרון הדברים שהתובע מחזיק, ועליו הוא חתום, אותה תוספת בכתב יד באשר לבעלים הקודמים, מופיעה גם מופיעה.
מוזרה הסברה של התובע לפיה מנהל הנתבעת הוסיף את אותה הערה, לאחר שהוא חתם, בפרק הזמן בו ניגש התובע לפקידה לבצוע התשלום. התסריט נשמע דמיוני מידי וכי כיצד לא שם לב התובע לכך, אם אכן כך הם פני הדברים, כי הוסף כיתוב כלשהוא בכתב יד על גבי המסמך? והאם לא התלווה אליו חמיו למשרדי הנתבע, אז היכן הוא שהה באותו פרק זמן שהתובע ניגש לפקידה?

התובע בחר להתעלם מנתונים ברורים בטרם כניסה לעסקה, טעה בכדאיות העסקה אליה הוא נכנס ולא העריך נכונה את משמעות ממצאי הדו"ח ואין לו להלין על כך אלא על עצמו.

התוצאה המתבקשת היא שדין תביעת התובע דחיה וכך אני מורה.

התובע ישא בהוצאות הנתבעות בגין הליך זה בסך 200 ש"ח לכל אחת אשר ישולמו תוך 21 יום שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין רכב

 2. זיוף מד אוץ של רכב

 3. רכב חדש פגום

 4. בעלות על רכב

 5. תקלות במזדה 6

 6. תקלות ברכב חדש

 7. רכישת רכב לקוי

 8. בעלות רכב מעוקל

 9. החלפת קודן לרכב

 10. הפחתת מס על רכב

 11. מכירת רכב מעוקל

 12. קניית רכב ממגרש

 13. זכות עכבון ברכב

 14. קפיצה מרכב נוסע

 15. צבע מתקלף באוטו

 16. הפקרת מפתחות רכב

 17. טיפול רשלני ברכב

 18. בעיות ברכב משומש

 19. תקלות ברכב משומש

 20. קניית רכב מהשכרה

 21. החזרת רכב מהמשטרה

 22. תקלות חוזרות ברכב

 23. שאלת בעלות על רכב

 24. אחריות צ'מפיון לגיר

 25. הצעת חוק שמאות רכב

 26. פתיחת דלת רכב חונה

 27. חיפוש ברכב של עובד

 28. רעשים בהגה דייהטסו

 29. טעות בדוח בדיקת רכב

 30. ליקויים במנוע משומש

 31. השמדת רכב לאחר גרירה

 32. ביטול עסקת קניית רכב

 33. עלות פחחות וצבע לרכב

 34. החזר כספי על רכב חדש

 35. החזרת רכב לאחר פרידה

 36. תקלות ברכב מרצדס חדש

 37. אי העברת בעלות על רכב

 38. קניית רכב שלא עבר טסט

 39. הרשאה לאחר לנהוג ברכב

 40. תביעה על שפשופים לרכב

 41. קניית רכב עם סדק במנוע

 42. שמירת מרחק בין כלי רכב

 43. תקלה בחלונות חשמל ברכב

 44. בדיקת מפתחות רכב שנגנב

 45. נפילת עמוד תאורה על רכב

 46. טוטאל לוס רכב של המדינה

 47. תביעה נגד מכון בדיקת רכב

 48. תביעה לתשלום דמי השכרת רכב

 49. תביעה בגין קניית שמן לרכב

 50. התיישנות תביעת רכב קל כבד

 51. זיוף קילומטראז' מכירת רכב

 52. התקנה לקויה של מערכת לרכב

 53. מיסים על רכב לעולים חדשים

 54. בעלות על רכב לפי תקנת השוק

 55. הרכב ועדת השחרורים על תנאי

 56. תביעה בגין איתור רכב שנגנב

 57. הנחה לעורכי דין ברכישת רכב

 58. התנגדות להעברת בעלות על רכב

 59. מכירת רכב - שני בעלים שונים

 60. נזקים לרכב שנמצא לאחר שנגנב

 61. ביטול רישום רכב במשרד הרישוי

 62. תביעה נגד מוכר רכב באתר יד 2

 63. שימוש בכלי רכב אזרחיים כמחסום

 64. תביעה בגין פגם בתיבת ההילוכים

 65. דרישת פיצויים על ליקויים ברכב

 66. אי בדיקת תקינות רכב לפני קניה

 67. ידיעה על בעיות ברכב לפני רכישה

 68. הפסדי ימי עבודה בגלל תיקון רכב

 69. אדם שנפגע מרכב נוסע כשיצא מרכבו

 70. כתב הרשאה להפעלת מכון רישוי רכב

 71. תאונה בין שני רכבים שנסעו ברוורס

 72. קניית רכב שהיה בליסינג ללא ידיעה

 73. נזק לרכב בחניון לטווח ארוך בנתב"ג

 74. תביעה נגד חשמלאי רכב על תקלות חוזרות

 75. קילומטראז מזוייף - קניית רכב משומש

 76. תביעת פיצויים בגין החלפת מנוע ברכב

 77. עורך דין קניית רכב - מודעה בעיתון

 78. טען כי רכב התדרדר מהגרר עקב קשירה רשלנית

 79. תקנות שמירת הנקיון (שלטים ברכב), התשמ''ז-1987

 80. פיצוי כספי על קניית רכב עם קילומטראז' לא נכון

 81. תביעה בגין תקלה ברכב (רעידות חזקות ובלתי נסבלות)

 82. תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ''ה-1995

 83. טענת אי גילוי תקלה חמורה בגיר ע"י מכון בדיקת רכב, נדחתה

 84. תביעה: לטענת התובע היה בור בכביש ורכבו נפל לתוכו וניזוק

 85. תקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת רכב), התשנ''ז-1997

 86. טען כי לפני תיקון הרכב לא התקשרו אליו ולא קיבלו אישור לתקן

 87. לטענת התובע, הבטיח לו מוכר הרכב לבצע העברת בעלות ו"מאז נעלמו עקבותיו"

 88. טען שהמוכר הצהיר בפניו שהרכב מעולם לא עבר תאונה ומדובר ברכב יד 2 והתובע הינו יד 3

 89. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון