תביעה בנושא דקות חינם בטלפון נייד
תביעה בנושא דקות חינם בטלפון נייד

המחלוקת העיקרית שבין הצדדים נסובה סביב מהות העסקה שנעשתה. הנתבע טוען כי סוכן המכירות שהחתים אותו על הסכמי ההתקשרות הבטיח לו 1,200 דקות חינם בתוך רשת פלאפון ו-1,200 דקות חינם מחוץ לרשת פלאפון.


להלן פסק דין בנושא תביעה בנושא דקות חינם בטלפון נייד:

פסק דין

לפי ס' 79א(א) לחוק בית המשפט

התובעת, חברת פלאפון תקשורת בע"מ, הגישה נגד הנתבע, וקסמן שאול, תביעה על סך 10,995 ₪ בגין חוב עבור שירותי רדיו-טלפון שניתנו לו.

המחלוקת העיקרית שבין הצדדים נסובה סביב מהות העסקה שנעשתה. הנתבע טוען כי סוכן המכירות שהחתים אותו על הסכמי ההתקשרות הבטיח לו 1,200 דקות חינם בתוך רשת פלאפון ו-1,200 דקות חינם מחוץ לרשת פלאפון.

אין מחלוקת כי ההסכמים בכתב שעליהם חתם הנתבע אינם כוללים את ההבטחה הנטענת.

במועד שנקבע לישיבת ההוכחות התייצבו הצדדים ובא כוח התובעת. הנתבע ייצג את עצמו. המצהירה מטעם התובעת, שהגישה תצהיר עדות ראשי והתייצבה לדיון, הנה נציגת מחלקת טיפול משפטי אצל התובעת. התובעת לא הגישה תצהיר של אותו סוכן אשר החתים את הנתבע על מסמכי ההתקשרות ואשר לפי טענת הנתבע הבטיח לו עסקה שונה ממה שסופקה בפועל. בעניין זה, הסבירה באת כוח התובעת כי הסוכן אינו עובד עוד אצל התובעת והתובעת לא הצליחה לאתר אותו, ועל כן לא הוגש תצהיר מטעמו. עוד יצוין כי עדי הנתבע שהגישו תצהירי עדות והיו עדים לעסקה שבין הנתבע ולבין הסוכן ואשר שניים מהם אמורים היו לקבל מכשירי פלאפון מכוח ההסכם, לא התייצבו להיחקר על תצהיריהם.

בפתח הדיון, ולאחר דין ודברים בין בית המשפט ולבין הצדדים, ובהמלצת בית המשפט, הצדדים הסכימו כי הנתבע יחויב לשלם לתובעת 3,000 ₪ מתוך סכום התביעה ולגבי יתרת סכום התביעה, בית המשפט יפסוק בה בדרך של פשרה, על פי סעיף 79א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד - 1984. בנוסף הסכימו הצדדים, שפסק הדין לא יכיל את הנימוקים שהביאו את בית המשפט לתוצאה הסופית.

הנתבע ויתר על חקירת המצהירה מטעם התובעת. הנתבע נחקר בחקירה נגדית על ידי באת כוח התובעת והצדדים סיכמו את טענותיהם בעל-פה.

אני מוצא לנכון לציין כי טוב עשו הצדדים שבחרו בדרך של פשרה לסיום הסכסוך ביניהם, בפרט בתיק דנן אשר במסגרתו טען הנתבע כאמור, כי התובעת לא סיפקה לו את תנאי ההתקשרות כפי שהובטחו במפורש על ידי הסוכן ומצד שני טוענת התובעת כי אין זכר להבטחות הנטענות במסמכי ההתקשרות אשר הנתבע חתם עליהם מרצונו החופשי.

על החלטת צדדים למשפט למסור את ההכרעה לבית המשפט בפסק דין בפשרה ועל המשמעות שנודעת לכך, כבר נאמר בת.א. (ת"א) 726247/06 סלקום ישראל בע"מ נ' בריטניה ישראל מעוף נכסים והשקעות בע"מ על ידי כב' השופט מנחם קליין:

"בכך שהצדדים הסמיכו את בית המשפט ליתן פסק דין בדרך זו, יש לראות את כל אחד מן הצדדים כמי שמבקש לסיים את הסכסוך שנתגלע בינו לבין חברו בדרך של פשרה ולא בהכרעה שיפוטית חדה ונוקבת. הסכמה זו מקפלת בתוכה את נכונותו של כל צד שלא לעמוד בתוקף על כל טענותיו בבחינת "ייקוב הדין את ההר" ואת נכונותו של כל צד להטות אוזן קשבת לטענות חברו.

המשפט מכיר בחשיבות ערך האמת, אך גם ביחסיותו של ערך זה. המשפט מתרחק מערכים מוחלטים ומחפש פשרה - המשקפת את מלוא המורכבות של הקיום האנושי - בין ערכים מתנגשים. דווקא החיפוש אחר ערכים - ובהם החיפוש אחר האמת - מביא את המשפט לצורך הדורש לאזן בין ערכים מתנגשים (ראה אהרון ברק - על משפט שיפוט ואמת, משפטים כ"ז, (תשנ"ו) 11).

כבר נקבע כי פסיקת בית המשפט בהליך לפי סעיף 79 א' איננה מוגבלת לד' אמותיו של הדין המהותי אלא גם לעקרונות ושיקולים של מוסר, חירות, צדק, שלום ויישור הדורים. יש אף והפשרה חופפת במלואה את הדין המהותי הנוהג {ראה ע"א 1639/97 אגופוליס נ' הקסטודיה אינטרנציונלה פ"ד נג (1) 337). וכן ראה ת"א 2014/99 זרוצי נ' שנקמן (טרם פורסם)}."

לפיכך, ולאחר שעיינתי בכתבי הטענות והתרשמתי מטענות הצדדים ומהמסמכים שלפני, כולל עדות הנתבע עצמו בחקירתו הנגדית, הנני קובע שיהיה זה נכון וצודק לחייב את הנתבע לשלם לתובעת, בנוסף לסך של 3,000 ש"ח המוסכמים, סכום נוסף של 3,000 ₪, וזאת לסילוק סופי ומוחלט של כל טענה או תביעה הקשורה בתיק זה.

מאחר והנתבע הפקיד בקופת בית המשפט סך של 10,995 ש"ח, אני מורה לגזברות להעביר לתובעת סך של 6,000 ש"ח מתוך הפיקדון הנ"ל ואת היתרה להשיב לנתבע.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוב טלפון נייד

 2. פירוט שיחות בזק

 3. אי ניתוק קו טלפון

 4. הפצת רשימת טלפונים

 5. השאלת טלפון סלולרי

 6. עמוד של בזק בשטח פרטי

 7. תשתית אלחוטית של בזק

 8. ניוד מכשיר טלפון נייד

 9. צו חיפוש בטלפון סלולרי

 10. תביעה של בזק נגד דפי זהב

 11. פגיעה בכבל טלפון תת קרקעי

 12. שיחה לחו''ל מטלפון ציבורי

 13. ניתוק שירותי חירום בטלפון

 14. אישור ועדת הכלכלה חוק הבזק

 15. תביעה לתשלום על שירותי בזק

 16. תקלה במקלדת עברית טלפון נייד

 17. שידורי בזק פנים ארציים נייחים

 18. חוב על שיחות טלפון בינלאומיות

 19. חסימת קווי טלפון לשירותי מידע

 20. שיחות טלפון פרטיות בזמן העבודה

 21. נזקים בגלל ניתוק קו טלפון סלולרי

 22. תביעה בנושא דקות חינם בטלפון נייד

 23. תביעה בגין בהתנהלות בזק בטיפול באירוע

 24. עמלה על שיחות בינלאומיות מטלפון ציבורי

 25. תביעה נגד 013 נטוויז'ן בגין שיחות לחו''ל

 26. תביעה נגד סלקום תקלה בטלפון סלולרי בחו''ל

 27. חוק הגנת הצרכן סעיף 18 ב - שירות טלפוני חינם

 28. קרן מחקר לבחינת בטיחות השימוש בטלפונים סלולריים

 29. תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד), התשס''ב-2002

 30. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון