עודף על תלושי מזון
עודף על תלושי מזון

להלן פסק דין בנושא עודף על תלושי מזון:

פסק-דין

כללי
התובע עובד בנמל התעופה בן גוריון, והוא רוכש תלושי מזון ממעבידו לרכישת ארוחות ומוצרי מזון. תלושי המזון משמשים את התובע לרכישת ארוחות במסעדות בתוך נמל התעופה בן גוריון. שווי כל תלוש מזון הינו 11.5 ₪
התובע מרבה לסעוד בסניף מקדונלדס שבנמל התעופה, אשר נמצא בבעלות חברת אלוניאל בע"מ , זכיינית מקדונלדס בנתב"ג (להלן-"נתבעת").
ביום 21/12/07 רכש התובע כהרגלו גלידה מהנתבעת, כאשר עלות הגלידה הינה בסך של 8 ₪. התובע מסר לנתבעת תלוש מזון, ששוויו 11.5 ₪, אך לא קיבל עודף מהנתבעת בסך 3.5 ₪. התובע קיבל קבלה מאת הנתבעת, אך בקבלה נרשם שסכום העודף הוא 0. כך היה גם ביום שלמחרת.

ביום 22/12/07 רכש התובע מהנתבעת ארוחה בשווי של 37.5 ₪ עבורה שילם התובע בשלושה תלושי מזון בשווי כולל של 34.5 ₪ , והפעם נדרש התובע להוסיף 3 ₪ מכיסו בנוסף לתלושים.

טוען התובע כי הנתבעת נטלה ממנו כספים שלא כדין, כאשר בכל פעם שהזמין מהנתבעת וסכום הרכישה היה קטן מסכום שווי התלוש לא קיבל עודף.

מנגד טענה הנתבעת, כי דין התביעה להידחות מהסיבות כדלקמן:

 1.      1) מחמת העדר יריבות. כל טענותיו של התובע צריכות להתברר מול מעבידו אשר מספק לו את תלושי המזון. היחסים בין מעבידו של התובע לבין הנתבעת הינם מכוח הסכמים, הנתבעת מכבדת את תלושי המזון מכוח הסכמים שיש לה עם החברות השונות ברשות שדה התעופה;
 2.      2) התלושים אינם מהווים אמצעי תשלום ואינן מהווים תחליף למטבע, הנתבעת מספקת שירותיה לעובדי נמל תעופה בן גוריון מכוח הסכמים. אין לנתבעת כל עניין לקביעת שווי התלוש, אותם עובדים תמורתם מתקבלת באמצעות תלושי מזון המונפקים להם ע"י מעסיקם;
 3.      3) ההסדר בין הנתבעת לבין המעסיקים המתקשרים עימה לצורך אספקת שירותי הסעדה לעובדיה הינו כי במקרה של רכישת פרטים ששויים נמוך משווי תלוש המזון לא תהיה החזרת עודף ו/או זיכוי. כך נוהגת הנתבעת וכך נוהגות יתר המסעדות האחרות אשר במתחם נמל התעופה בן גוריון, שמספקות שירותים לעובדי החברות בנמל התעופה.


עדויות
בישיבה שהתקיימה ביום 10/3/08 העיד מטעם התביעה התובע בעצמו. מטעם הנתבעת העיד מנהלה, מר דמארי שאול.

דיון ומסקנות
הנתבעת התקשרה בהסכמים עם מעסיקים רבים, לרבות מעסיקו של התובע. לטענת הנתבעת בהסכם ההתקשרות מופיעה תניה אשר מסדירה את המדיניות החזרת עודף במקרה של רכישת מוצר ששוויו מתחת לשווי התלוש, ויש חובה למעסיק של התובע ליידע אותו בדבר תניה זו.

הנתבעת לא הצליחה להוכיח כי הסכם ההתקשרות בינה ובין מעסיקו של התובע היה ידוע לתובע. הנתבעת לא הציגה לביהמ"ש את הסכם ההתקשרות. הנתבעת גם לא הביאה את מעסיק התובע כעד לאמיתות תוכן החוזה. על הנתבעת היה להוכיח שהתובע יודע כל התנאי שהנתבעת אינה חייבת להחזיר עודף מהתלושים.
מכוח חובת תום הלב, חלה על הנתבעת החובה כלפי התובע ולקוחות שכמותו להציב במקום בולט במסעדה שלט בו יירשם כי הנתבעת אינה מחזירה עודף מתלושי מזון. התובע ושכמותו הם צדדים שלישיים לחוזה שבין הנתבעת ומעבידו של התובע, וכמי שהחוזה לטובתו, זכאי לדעת פרט זה. המקום היעיל ביותר להביא לידיעת התובע את ההסכמה בדבר אי החזרת עודף מהתלושים הוא המסעדה.

ובאשר לטענת חוסר יריבות, סבור אני שיש לדחותה. החוזה בין הנתבעת לבין המעביד של התובע, לפיו תמורת תלושי מזון תספק הנתבעת לתובע מוצרי מזון, הינו חוזה לטובת צד ג', שהוא התובע, כך שאכן יש יריבות בין התובע לבין הנתבעת.

ובאשר לטענה שהתלושים אינם אמצעי תשלום, סבור אני שיש לדחות טענה זו, שכן החוזה שבין הנתבעת לבין המעביד של התובע, שהוא חוזה לטובת צד ג' (התובע), קובע במפורש שהתלושים הינם אמצעי תשלום.

התובע הציג רק מקצת מקרים בהם לא קיבל את החזר העודף, וסכום תביעתו 17,800 ₪, ללא כל תימוכין וראיה לסכום הנטען.
התובע טען כי הנתבעת לא נתנה לו עודף במשך כחודשיים, אך לא נתן פרטים אודות הסכומים שהפסיד.
על דרך האומדן, סבור אני שהסך 500 ₪ הינו פיצוי נאות בנסיבות הענין.

סוף דבר:
לאור כל האמור לעיל, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע את הסך 500 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.

בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חרק במזון

 2. עבירות מזון

 3. גוף זר באוכל

 4. שקילת מזון בסופר

 5. פיצוי על אוכל פגום

 6. עודף על תלושי מזון

 7. גוף זר בבקבוק שתיה

 8. הצעת חוק רשות המזון

 9. חוב למפעל ייצור מזון

 10. מכירת עסק בתחום המזון

 11. תביעה בנושא תוספי מזון

 12. עצם בגרון בגלל אכילת דג

 13. בדיקת יעילות תוספי תזונה

 14. סימון כמות מלח על מוצרי מזון

 15. הצעת חוק תוספי מזון לתינוקות

 16. מתקני שתייה בבניינים ציבוריים

 17. תקנות בריאות העם (בדיקת מזון מיובא), תשל''ח-1978

 18. פקודת בריאות הציבור (מזון) (נוסח חדש), התשמ"ג-1983

 19. תקנות בריאות הציבור (מזון) (גירום בשר), התשמ''ד-1984

 20. תקנות בריאות הציבור (מזון) (חמרי אריזה), תשל''ז-1977

 21. תקנות בריאות הציבור (מזון) (בשר מעובד), התשנ''ג-1993

 22. תקנות בריאות הציבור (מזון) (בדיקת דגים), התשמ''א-1981

 23. תקנות בריאות הציבור (מזון) (מסירת ממצאים), תש''ם-1980

 24. תקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי מזון), התשס''א-2001

 25. תקנות בריאות הציבור (מזון) (איסור אריזה), תשל''ט-1979

 26. תקנות בריאות העם (מערכות בריכה למי שתיה), התשמ''ג-1983

 27. תקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי תזונה), התשנ''ז-1997

 28. תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון גלוטן), התשנ''ו-1996

 29. תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי), התשנ''ג-1993

 30. תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי-שתיה), תשל''ד-1974

 31. תקנות בריאות הציבור (מזון) (תכולת כספית בדגים), תשל''ט-1979

 32. תקנות בריאות הציבור (מזון) (תנאי ייצור נאותים), התשנ''ג-1993

 33. תקנות בריאות הציבור (מזון) (שאריות חמרי הדברה), התשנ''א-1991

 34. תקנות בריאות הציבור (מזון) (מיקוטוקסינים במזון), התשנ''ו-1996

 35. תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון תחליף לחלב-אם), התש''ן-1990

 36. תקנות בריאות העם (תנאים תברואיים לקידוח מי שתיה), התשנ''ה-1995

 37. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - איכות מזון), התשמ''ח-1988

 38. תקנות בריאות הציבור (מזון) (סגירה של אריזות מזון), התשנ''ג-1992

 39. תקנות בריאות הציבור (מזון) (תכולת היסטמינים בדגים), התשמ''ג-1983

 40. תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון אזהרה מסכנת חנק), התשס''ו-2006

 41. תקנות בריאות הציבור (מזון) (אריזת מזון המכילה חפץ), התשנ''ה-1995

 42. תקנות בריאות הציבור (מזון) (איסור שימוש בשאריות מזון), תשל''ט-1979

 43. תקנות בריאות הציבור (מזון) (איסור ייחוס סגולות ריפוי למצרך מזון), תשל''ח-1978

 44. תקנות בריאות העם (צרכי מזון) (פיסטור ביצים, ייבושן, הקפאתן והשימוש בהן), תשל''ט-1979

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון