מילוי קמטים - תביעת פיצויים
מילוי קמטים - תביעת פיצויים

להלן פסק דין בנושא מילוי קמטים - תביעת פיצויים:

פסק - דין

1.      על פי כתב התביעה, ביום 17/7/07 פנתה התובעת לנתבעת לטיפול שמטרתו מילוי קמטים בצידי הפה ובמיוחד מעל השפה וכן באזור העיניים (להלן - הטיפול). הטיפול היה חשוב מאוד לתובעת לקראת חתונת בנה ביום 23/8/07.
לטענתה, נאמר לה שהיא צריכה שני מזרקים לאזור הפה ומזרק בוטוקס לאזור העיניים, ובסה"כ יעלה הטיפול 6,450 ₪, שישולם ב-24 תשלומים.

2.     התובעת טוענת כי בטיפול האחרון, כשבוע וחצי לפני חתונת הבן, הביעה אכזבתה בפני נציגי הנתבעת הואיל ולא ראתה תוצאה כפי שהובטח לה, ועדיין נשארו קמטוטים מעל השפה ובצידי הפה.
     לטענתה, הוסבר לה שכדי לחסוך בעלויות של התובעת, דרשה הנתבעת תשלום עבור שני מזרקים בלבד, אך החומר לא הספיק עבורה ולמעשה היתה צריכה מזרק שלישי. הנתבעת ביקשה תשלום נוסף, אם כי הסכימה למתן הנחה לגבי תשלום זה.3.     מהקבלה שצורפה לכתב התביעה עולה, כי עלות הטיפול באזור העיניים היתה 1,450 ₪, ואילו עלותו של כל מזרק לאזור השפה היה 2,500 ₪, נכון ליום 17/7/07.
התובעת דורשת סכום של 5,000 ₪ - עלות כל הטיפול באזור השפה, שכלל כאמור שני מזרקים.

4.     לטענת הנתבעת בכתב ההגנה, הטיפול נקבע בהתאם להמלצת הרופאה מטעם הנתבעת. בהמלצה נאמר כי לאזור הפה מומלץ לעשות טיפול של "1 מזרק רסטילן וכן בין 2 ל-3 מזרקים של פרלן" (נספח א' לכתב ההגנה). הואיל ולתובעת היה תקציב מוגבל, רכשה שני טיפולים בלבד לאזור הפה.
     עוד נטען, כי הרופאה ניסתה להבהיר כי כמות של מזרק אחד סביר להניח שלא יתן את התוצאה הראויה אך המלצותיה של הרופאה עלו בתוהו והעסקה נסגרה בהתאם למגבלות אותן הציבה התובעת, וזאת משיקולים כלכליים.

5.     הנתבעת טוענת, בסעיף 16 לכתב ההגנה, כי מבחינה רפואית אין מניעה לבחירתה של התובעת, שכן אם התוצאה לא עמדה בציפיותיה - תמיד ישנה אפשרות להוסיף ולרכוש מזרק נוסף.

6.     עיון בכל הנספחים שצורפו על ידי הנתבעת לכתב ההגנה מעלה, כי אכן בנספח א' ישנה המלצה של הרופאה על מזרק אחד של רלסטילן "ובין 2 ל-3 של פרלן" ואילו בטופס התשלום צויין שנרכש מזרק אחד בלבד של פרלן.
     דא עקא, שבשום מקום בטפסים לא נאמר במפורש מה שנאמר בסעיף 16 בכתב ההגנה דהיינו, שאם התוצאה לא תעמוד במבחן הציפיות - תמיד תוכל התובעת לרכוש מזרקים נוספים תמורת תשלום נוסף. במילים אחרות, נראה שהתובעת טעתה או הוטעתה לחשוב שהיא מבצעת "עסקת חבילה" קרי - טיפול שהתשלום עבורו הוא גלובלי עד להשגת התוצאה המקווה, והנתבעת מצידה לא עשתה די על מנת להבהיר ענין זה ב"רחל בתך הקטנה" בטפסי ההתקשרות.7.     בנסיבות אלה, נראה שראוי וצודק יהא לפצות את התובעת בסכום המזרק השלישי דהיינו, בסך של 2,500 ₪.
     הואיל ונראה שהתובעת איבדה אמון בנתבעת, על כן אינני מחייבת את הנתבעת להעניק לתובעת את המזרק השלישי ללא תמורה, אלא אני קובעת כי הנתבעת תשלם לתובעת, תוך 30 ימים, סכום של 2,500 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (11/11/07) ועד לתשלום המלא בפועל.
     אין צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו.
ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיצויי קיום

 2. תביעה לפיצויי קיום

 3. פיצויים יוצאי טוניס

 4. פיצוי בגין מענק מדד

 5. פיצוי בגין העלבת אישה

 6. פיצוי בגין שנים עודפות

 7. פיצוי בגין שקיעת מרצפות

 8. פיצויים בגין עקירת עצים

 9. פיצוי בגין עבודות מסגרות

 10. תניית סודיות במתן פיצויים

 11. פיצוי בגין שחיקת מחיר רכב

 12. פיצויים לנפגעי אסון ורסאי

 13. אישה עגונה פיצויים נזיקיים

 14. פיצויים למי שעבד פחות משנה

 15. מילוי קמטים - תביעת פיצויים

 16. פקודת הפיצויים (הגנה), 1940

 17. פיצויים בגין ירי כדורי גומי

 18. פקודת פיצויים לעובדים, 1947

 19. סופר קלאסיקו - תביעת פיצויים

 20. פיצויים לעובד שהתפטר מיוזמתו

 21. פיצויים בגין הפרת זכות מוסרית

 22. פיצוי בגין אי ניתוק מהאינטרנט

 23. תביעת פיצויים בנושא שירותי גרר

 24. ויזה אקטיב כאל - תביעת פיצויים

 25. מס על כספים בקופת פיצויים גדיש

 26. פיצויים למפונים - קביעת שטח הבית

 27. אי הכנסה למועדון - תביעת פיצויים

 28. השכרת כלי עבודה - תביעת פיצויים

 29. פקודת הפיצויים (תיקון) תש"ט-1948

 30. פיצוי בגין הפסד זכויות סוציאליות

 31. פיצוי כספי למי שלא הוכנס למועדון

 32. טופס תביעה לפיצויים מכוח סעיף 197

 33. טיפול להסרת קמטים - תביעת פיצויים

 34. פיצויים בגין נטייה מינית של נוסעים

 35. קניית סידורי תפילה - תביעת פיצויים

 36. פיצוי נפגעי אסון טבע בשכונות מצוקה

 37. חוק פיצוי נפגעי פוליו, התשס"ז-2007

 38. פיצויים בגין פגיעה בשם הטוב בעבודה

 39. תביעת פיצויים בגין הפרת קניית רוחני

 40. רצועת טיימינג נקרעה - תביעת פיצויים

 41. פיצויים בגין איחור חזרה לארץ מחו''ל

 42. פיצוי כספי על תקלה במערכת מיזוג מרכזי

 43. פיצויים מהעירייה בגין הצבת מכולת אשפה

 44. תביעה לפיצויים בגין התניית שירות בשירות

 45. פיצוי כספי במקום החזרת עובד שפוטר לעבודה

 46. פיצוי כספי בגין טובות הנאה שהושגו שלא כדין

 47. על מה ניתן לפטר מהעבודה בלי לשלם פיצויים ?

 48. תקלה בדיבורית - האם ניתן לקבל פיצוי כספי ?

 49. פיצוי כספי על נזקים לבית מגורים על ידי מנוף

 50. תביעת פיצויים: החליקה עם הליכון במועדון גמלאים

 51. פיצויים מאדם הנוקט הליכי סרק משפטיים כנגד אחר

 52. תביעה קבלת פיצויים מוסכמים על פי הסכם רכישת בית

 53. חוק לתיקון פקודת הפיצויים לעובדים, תשי"ב-1952

 54. תקנות בענין מודעה על תביעת פיצויים (הגנה), 1940

 55. תקנות המילוות (הוראות שונות) (פיצוי), התשמ''ב-1982

 56. חוק אימות מסמכים (תביעות פיצויים מיוחדות), תש"י-1949

 57. חוק לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס), התשנ"ג-1992

 58. חוק רכישת מקרקעים (אישור פעולות ופיצויים), תשי"ג-1953

 59. פיצוי בגין אי תשלום במועד של הסכום שאינו שנוי במחלוקת

 60. זכאות לפיצוי בגין מתח דרגות 8-10 ולא 7-9 כפי ששולם בפועל

 61. תקנות אימות מסמכים (תביעות פיצויים מיוחדות), תשל''ד-1974

 62. תקנות הפיצויים לעובדים (שינוי סכומי הפיצויים) תשל''ז-1977

 63. תקנות הפרוצדורה בפני בית-הדין הכללי לפיצויים (הגנה), 1941

 64. תביעה לפיצוי בגין הפרה של הבטחה שלטונית ושל החובה לנהוג בתום לב

 65. צו פיצוי נפגעי אסון טבע (סוגי נכסים שהחוק לא יחול עליהם), התש"ס-2000

 66. תקנות פיצוי נפגעי אסון טבע (קביעת זכאות לפיצויים ושיעורם), התשנ''ב-1991

 67. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון