חוב לסלקום
חוב לסלקום

להלן פסק דין בנושא חוב לסלקום:

פסק דין

בפני תביעה של חברת סלקום (להלן: " התובעת") חברה העוסקת בין היתר במתן שירותי רדיו- טלפון סלולריים, שהוגשה בסדר דין מהיר.

התובעת טוענת כי הנתבעים התקשרו עימה בהסכם לצורך מתן שירותים.
על פי ההסכם התחייבו הנתבעים לשלם עבור השירות שסופק להם, הנתבעים צברו חוב של 10,461 ש"ח אשר לא שולם עד למועד הגשת התביעה.

הנתבע 1 טען שלאחר שנוצר החוב ביקש מהתובעת אורכה של חודש ימים על מנת להסדיר את החוב אך התובעת הקציבה לו שבעה ימים. משפנה אל התובעת על מנת לשלם את חובו גילה כי התובעת העבירה את מספר הפלאפון שלו לאחר מבלי להודיע לו על כך ובכך לטענתו נגרמו לו נזקים רבים. הנתבע 1 אף טען כי התובעת סירבה לקבל את המכשירים בחזרה ולזכותו עבורם ובכך הפרה את החוזה.

הנתבעת 2 טענה כי לא היא הזמינה את השירות אלא הנתבע 1 ואף אינה חתומה על טופס ההתקשרות עם התובעת.
דיון:

בדיון המקדמי מיום 22/05/2005 הבהיר ב"כ התובעת כי מקרה של החזר התשלומים כבר אירע לנתבע בעבר. ב"כ התובעת הוכיח כי למרות שהוצע לנתבע להתחבר מחדש לרשת התובעת תמורת הפקדת פיקדון. הנתבע לא עשה כן ומשכך אין לו להלין אלא על עצמו. ב"כ התובעת הבהיר גם, כי לקוח שמתקשר עם התובעת לא מקבל בעלות על המספר וברגע שמפר את ההסכם רשאית התובעת לעשות שימוש במספר לרבות העברתו לאחר.

הנתבע 1 טען כי לא רכש את שלושת המכשירים ביחד, אלא קנה את המכשיר נשוא התביעה לפני 10 שנים, ואז רכש שני מכשירים נוספים לילדיו ומכיוון שלא הייתה קליטה באזור מגוריו ביקש להחזיר את המכשירים לתובעת. כשביקש לשלם הקציבו לו 7 ימים, אך לא יכול לעמוד בכך , כיוון שדרשו 250 ₪ עבור כל מכשיר. הנתבע 1 הודה כי על טפסי ההתקשרות מופיעות חתימותיו.

ב"כ התובעת הציג בפני תרשומות לפיהם התחייב הנתבע להסדיר את חובותיו, אך האחרון לא עמד בהם.

מששמעתי את טענת הנתבע 1 והבהרות ב"כ התובעת, לא מצאתי כל התגוננות עינינית לתביעה זו ולא מצאתי טעם בהמשך ההליך. כמו כן הנני סבור כי דין התביעה כנגד הנתבעת 2 להידחות שכן כל "חטאה" הוא הופעת שמה בסמוך לשם הנתבע 1.
את סמכותי לסיום ההליך כבר בשלב מקדמי זה שואב אני מכח הוראת תקנה 214יא (ז) לתקנות סדר הדין האזרחי המפנה לתקנה 143 (וראה לעניין זה את הספר "סדר דין מהיר בבתי משפט השלום" בהוצאת נבו הוצאות לאור בע"מ, עמ' 44)

תקנה 143 דנה בסמכויותו של שופט בקדם משפט בסדר דין רגיל. הוראת תקנת 143(9) קובעת שבקדם משפט מוסמך שופט ליתן פסק דין, לרבות פסק דין חלקי בתובענה, במידה שנתברר כי אין לנתבע הגנה בפני תביעה. משהסמיך המחוקק את בית המשפט ליתן פסק דין מלא או חלקי בסדר דין רגיל קל וחומר כי בית המשפט רשאי ליתן פסק דין בתובענה בסדר דין מהיר אשר מוגבלת בתביעות עד לסך של 50,000 ₪, כבר בשלב המקדמי ולא להאריך את הדיון ע"י קביעתו להוכחות, תוך גרימת הוצאות ובזבוז זמן מיותרים.

עניין זה אף עולה בקנה אחד עם מטרות תיקון התקנות והכנסת פרק מיוחד בקשר ל"סדר דין מהיר". מתקין התקנות הושפע מהרפורמה באנגליה בעקבות דו"ח הלורד WOLFאשר הגיש את המלצותיו ב:
Draft Civil Proceedings Rules "ACCESS TO JUSTICE"
                                   
וכך נקבע בסעיף 14.2:
whole of a claim or on a particular issue if - give summary judgment on the 14.2 The court may

it considers that - ((a
the claimant has no realistic prospect of success on the claim or issue; or ) i)
the defendant has no realistic prospect of success on his defence to the claim or issue; and (ii )
there is no other reason why the case or issue should be disposed of at a trial. (b)

לאור כל האמור לעיל אני מחייב את הנתבע 1 לשלם לתובעת סך של 10,461 ש"ח צמוד ונושא ריבית כחוק מיום הגשת התביעה . מאחר ודחיתי את התביעה נגד נתבעת 2 וסיום התיק כבר בשלב המקדמי של הדיון הנני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת הוצאות משפט, וסך של 500 ש"ח+ מ.ע.מ בעבור שכר טרחת עורך דין.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוב לסלקום

 2. תביעה נגד מירס

 3. חיוב יתר בסלולרי

 4. גביית יתר פלאפון

 5. הפרת חוזה עם אורנג

 6. הפרת חוזה עם פלאפון

 7. אנטנות סלולריות על גג

 8. החזר כספי מחברת פלאפון

 9. תביעה של פלאפון נגד לקוח

 10. היתר בניה אנטנות סלולריות

 11. טלפון סלולרי לעובדי עירייה

 12. החזר כספי עסקת שדרוג פלאפון

 13. זיכוי סלולרי - תביעה ייצוגית

 14. סירוב לתת זיכוי ללקוח פלאפון

 15. הסכם שכירות להצבת מתקן סלולרי

 16. פיצוי על שירות לקוי מחברת סלקום

 17. כרטיס SIM לא עובד לאחר ניוד מספר

 18. תביעה בגין אי החזרת אייפון שנמסר לתיקון

 19. קנס על שימוש בטלפון סלולרי בזמן נהיגה

 20. הפחתת משכורת בגלל שימוש בטלפון סלולרי

 21. העברת מנוי סלולר על שם לקוח ללא הסכמתו

 22. הפרת הבטחה לשלם קנס התנתקות מחברה מתחרה

 23. גביית מחיר בלתי סביר עבור הודעת-SMS נכנסת

 24. הוספת אנטנות פלאפון לעמוד תאורה קיים של מע"צ

 25. לאחר בקשת הניתוק אבדו שני מכשירי הטלפון הסלולארי

 26. תביעה שהגישה חברת תקשורת סלולרית לתשלום יתרת חוב

 27. טען כי קיבל תביעה ובה יתרת חוב בלתי מוסברת מפלאפון

 28. חוב לפלאפון - נטען כי בחשבונית שקיבל הופיעה יתרת חוב "0"

 29. תביעה בגין נזקים עקב גניבת מכשיר טלפון נייד מסוג IPHONE 4

 30. תביעה לפיצוי בגין הגעה חוזרת ונשנית למרכז השירות של פלאפון

 31. תביעה ייצוגית: חישוב זמן אויר לפי יחידות של דקה שלמה בפרטנר

 32. טענה פלאפון מפקיעה לצרכים פרסומיים חלק מזמן השירות של שיר בהמתנה

 33. תביעה בגין הבטחה כי פלאפון תישא במלוא עלויות הניתוק מחברת אורנג'

 34. לטענת המבקש פלאפון החלה לחייב את הלקוחות מבלי לקבל את הסכמתם לכך מראש

 35. אי העמדת שירות קו חינם טלפוני (1-800) לצורך טיפול בתקלות ללקוחות פלאפון

 36. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון