חוב לחברת 012 על אינטרנט
חוב לחברת 012 על אינטרנט

להלן פסק דין בנושא חוב לחברת 012 על אינטרנט:

פסק דין

בפני תביעה כספית לתשלום סך של 381 ₪.

התובעת, קווי זהב 012 בע"מ, הינה חברה בישראל העוסקת בין היתר בהספקת שירותי מידע ותקשורת מ/אל רשת המידע העולמית ה"אינטרנט" (להלן: "התובעת").

הנתבעת השתמשה בשרותיה ובעבור חודשים 7/05- 2/06 לא שילמה לתובעת בעבור שימוש בשירותיה סכום שהצטבר לסך 364 ₪.

לאחר שכל ניסיונות התובעת לגבות את החוב האמור העלו חרס, לא נותר בידיה כל ברירה אלא להגיש תביעה זו כאשר סכום החוב צמוד ומשוערך ליום הגשתה.

הנתבעת הכחישה טענות התובעת מכל וכל. לשיטתה התובעת היא זו אשר גבתה תשלומי יתר בעבור שירותיה. לגישתה ביקשה מספר רב של פעמים להתנתק משירותיה של התובעת אולם נתקלה ב" קיר אטום" כהגדרתה. משלא נענתה החליטה הנתבעת לבטל בצורה חד-משמעית את הוראת הקבע לזכות התובעת.

התובעת, בכתב תשובתה, טענה כי ההפרש אליו מכוונת הנתבעת הינו שירות בשם "ערך מוסף" (להלן: "השירות") אשר ניתן לנתבעת לתקופה של חודש וזאת בשל הצטרפותה להתחייבות בת חצי שנה בחודש 11/04 וכהטבה ניתן השירות למשך חודש ללא תמורה וכן הובהר כי במידה ותבקש להתנתק מהשירות עליה להודיע לנציגי התובעת.
בחודש 5/05 פנתה הנתבעת לתובעת בבקשה לשדרג את מהירות הגלישה.
בחודש 7/05 פנתה לראשונה הנתבעת באשר לחיוב בגין השירות, וזאת למרות המזכר שנשלח
לנתבעת בעניין שבאם ברצונה להתנתק עליה לפנות לנציגי התובעת.
לאור אי ההבנה מצד הנתבעת אישרה התובעת לפנים משורת הדין זיכוי בסך 122.42 ₪.

עוד מוסיפה התובעת כי גם לאחר שביטלה הנתבעת את ההרשאה לטובת התובעת בבנק, המשיכה להשתמש בשירותי התובעת ובחבילת "השירות".

להלן פירוט החיובים בהם חוייבה הנתבעת בגין שירותים נוספים:

חודש החיוב      אנטי וירוס+ אנטי ספאם     Y-NET     רות סירקיס     אתר מפה     
01/05     -      -     -      -     
02/05     -      13.92 ₪      10.89 ₪      -     
03/05     10.57 ₪      16.24 ₪      12.7 ₪      14.82 ₪      
04/05     10.59 ₪      16.24 ₪      12.7 ₪      17.1₪      
05/05     10.71 ₪      16.24 ₪      12.7₪      17.1₪      
06/05     11.09 ₪      16.24₪      12.7 ₪      17.1 ₪      
07/05     10.97 ₪      3.67 ₪      2.87 ₪      3.84 ₪      
08/05     11.02 ₪      -     -     -     
09/05     11.20 ₪      -     -     -     
10/05     11.29 ₪      -     -     -     
11/05     11.35 ₪      -     -     -     
סה"כ     98.79 ₪      82.55 ₪     64.56 ₪      69.96 ₪      


דיון

בתאריך ה -04/03/08 התקיים בפני דיון מקדמי, בו, הוצע לצדדים כי יתנו לבית המשפט לפסוק בסכסוך דנן על דרך הפשרה. בית המשפט יערוך חישוב מחדש של השירותים הנוספים שהוענקו על ידי התובעת, ויקוזזו סכומים שחויבה בהם הנתבעת ושמדובר ב"מותרות".

הצדדים בחרו, בנסיבות העניין, להפקיד את ענייניהם בידי בית המשפט, על מנת שזה יפסוק בהם, על פי הקבוע בסעיף 79 א' (א) לחוק בתי המשפט, לאחר טיעון קצר מכל צד.

יפה עשו הצדדים שהסכימו לסיים המחלוקת בדרך זו.

בכך שהצדדים הסמיכו את בית המשפט ליתן פסק דין בדרך זו, יש לראות את כל אחד מן הצדדים כמי שמבקש לסיים את הסכסוך שנתגלע בינו לבין חברו בדרך של פשרה ולא בהכרעה שיפוטית חדה ונוקבת. הסכמה זו מקפלת בתוכה את נכונותו של כל צד שלא לעמוד בתוקף על כל טענותיו בבחינת "ייקוב הדין את ההר" ואת נכונותו של כל צד להטות אוזן קשבת לטענות חברו.

המשפט מכיר בחשיבות ערך האמת, אך גם ביחסיותו של ערך זה. המשפט מתרחק מערכים מוחלטים ומחפש פשרה - המשקפת את מלוא המורכבות של הקיום האנושי - בין ערכים מתנגשים. דווקא החיפוש אחר ערכים - ובהם החיפוש אחר האמת - מביא את המשפט לצורך הדורש לאזן בין ערכים מתנגשים ( ראה אהרון ברק - על משפט שיפוט ואמת, משפטים כ"ז, (תשנ"ו) 11).

כבר נקבע כי פסיקת בית המשפט בהליך לפי סעיף 79 א' איננה מוגבלת לד' אמותיו של הדין המהותי אלא גם לעקרונות ושיקולים של מוסר, חירות, צדק, שלום ויישור הדורים.
יש אף והפשרה חופפת במלואה את הדין המהותי הנוהג {ראה ע"א 1639/97 אגופוליס נ' הקסטודיה אינטרנציונלה פ"ד נג (1) 337). וכן ראה ת"א 2014/99 זרוצי נ' שנקמן (טרם פורסם)}.

סכום אשר בגינו יש לחייב הינו בסך של : 98.79 ₪
סכום בגינו יש לזכות עומד על סך של: 217.07 ₪
באשר לחבילת השירות ערך מוסף נראה כי קיים הפרש 118.28 ₪ לזיכוי הנתבעת זאת בהתאם להסדר שהציע ביהמ"ש בהסכמת הצדדים.
נראה כי חלק ניכר מן הסכום אותו העלתה הנתבעת בצירוף לכתב הגנתה המתוקן מיום 23/11/07 מתייחס גם לשיחות טלפון אשר התבצעו על -ידי הנתבעת.

אי לכך ולאור כל האמור לעיל, ולאחר שעיינתי בכתבי הטענות התרשמתי מטענות הצדדים ומהמסמכים שלפני, הנני קובע שיהיה זה נכון וצודק לחייב את הנתבעת, לשלם לתובעת לסילוק כל טענה מכל מין וסוג שהוא הקשורה בתיק זה, סך של 120₪ (כולל מע"מ). בנוסף, תשלם הנתבעת לתובעת מחצית מהוצאות המשפט וכן סך של 180 ₪ + מע"מ בעבור שכ"ט עו"ד.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עקוב אחרי במייל

 2. איומים באינטרנט

 3. זכויות על דומיין

 4. חסימת אתר אינטרנט

 5. העתקת מלל באינטרנט

 6. טעות במכרז באינטרנט

 7. העתקת מאמר באינטרנט

 8. טעות במחיר באינטרנט

 9. תקנון מכרז באינטרנט

 10. הטרדה מינית באינטרנט

 11. סמכות מקומית אינטרנט

 12. סמכות שיפוט באינטרנט

 13. הצעת חוק אינטרנט מהיר

 14. העתקת תמונות באינטרנט

 15. רשלנות בהתקנת אינטרנט

 16. תביעה על חיוב אינטרנט

 17. הסכם בניית אתר אינטרנט

 18. הזכות לפרטיות באינטרנט

 19. פגיעה בפרטיות באינטרנט

 20. הוצאת לשון הרע באינטרנט

 21. הפצת מידע כוזב באינטרנט

 22. הפצת מידע שקרי באינטרנט

 23. הוצאת דיבה באתר אינטרנט

 24. העתקת קטעים מאתר אינטרנט

 25. טענת פריצה לאתר האינטרנט

 26. בקשה להסרת כתבה באינטרנט

 27. העתקת תמונה מאתר אינטרנט

 28. חוב לחברת 012 על אינטרנט

 29. השמצות אנונימיות באינטרנט

 30. עונש על אתר טרור באינטרנט

 31. פרסום השמצות באתר אינטרנט

 32. ביטול עסקת פרסום באינטרנט

 33. אחריות מנהל פורום באינטרנט

 34. הוצאת דיבה בפורום באינטרנט

 35. העונש על הלבנת הון באינטרנט

 36. הפרת הסכם פיתוח אתר אינטרנט

 37. תביעה על חוב גלישה באינטרנט

 38. תביעה בגין בניית אתר אינטרנט

 39. התחזות באינטרנט - עבירות מין

 40. סמכות מקומית בתביעות אינטרנט

 41. גניבת עין דומיין אתר אינטרנט

 42. הסכם שותפות להקמת אתר אינטרנט

 43. תביעה נגד מעצב אתרים באינטרנט

 44. זכויות יוצרים תמונות באינטרנט

 45. פיצוי על העתקת תמונה באינטרנט

 46. פיצויים על העתקת תוכן באינטרנט

 47. העתקת כתבה של עיתונאי באינטרנט

 48. חשיפת כתובת-IP של גולש אינטרנט

 49. הגבלת גישה לפורנוגרפיה באינטרנט

 50. תביעה נגד מקדם אתרי אינטרנט (SEO)

 51. מצג שווא באינטרנט על איכות מלון

 52. העתקת תוכן באתר אינטרנט ללא רשות

 53. צו מניעה זמני נגד פרסום באינטרנט

 54. קניית רכב פגום דרך מודעה באינטרנט

 55. איפה מגישים תביעה נגד אתר אינטרנט

 56. הפרת זכויות יוצרים תמונות באינטרנט

 57. הלבנת הון באמצעות הימורים באינטרנט

 58. תביעה בגין הפרת סימן מסחר באינטרנט

 59. תביעה להחזר כספי השקעה באתר אינטרנט

 60. פרסום מכתב באינטרנט - תביעת לשון הרע

 61. סמכות מקומית בתביעות עוולות באינטרנט

 62. גלישה באינטרנט בזמן העבודה - פסק דין

 63. העתקת אתר אינטרנט - פיצוי 20,000 ש''ח

 64. סמכות עניינית בתביעת אינטרנט לא מובהקת

 65. חובות בגלל ניהול אתר אינטרנט בנושא אקטואליה

 66. באיזה בית משפט מגישים תביעה בנושא אינטרנט

 67. האם כתיבת תוכן דומה באינטרנט מהווה הפרת זכויות יוצרים

 68. תביעה בגין הסכם להקמת אתר אינטרנט ומתן שירותי פרסום באינטרנט

 69. תביעת לשון הרע בגין מודעה בדף רשת חברתית ("פייסבוק") באינטרנט

 70. האם דיווח מקוון (באינטרנט) למע"מ שאינו מלווה בתשלום גורר קנס ?

 71. תביעה בגין אספקת שירותי אינטרנט שלא הוזמנו ושלא נעשה בהם שימוש

 72. נטען כי באתר האינטרנט יש תמונה מטעה ונוצרת אשליה שמדובר בבריכה גדולה

 73. העתקה של מאמר באתר אינטרנט ללא מתן קרדיט למחברו, מהווה פגיעה בזכויות יוצרים ?

 74. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון