חוב טלפון נייד

להלן פסק דין בנושא חוב טלפון נייד:

פסק דין

1.     התובעת מבקשת לחייב את הנתבעים בתשלום סך של 11,083 ₪ בגין מתן שירותי טלפון עבור שני קווי טלפון ניידים.
     
התביעה הוגשה בהליך של סדר דין מהיר.

2.     לטענת התובעת, ביום 15/1/01 חתמה הנתבעת על שני הסכמים (להלן: "ההסכמים"), לפיהם היא רכשה ממנה שני קווי טלפון נייד (להלן: "שני הקווים"). נתבעת מס' 1 חתמה על יפוי כח לפיו הוסמך בעלה, נתבע מס' 2, לקבל בשמה שני מכשירי הטלפון הנ''ל ובהתאם לכך, המכשירים נמסרו לידיו ביום 18.1.01. הנתבעת עשתה שימוש בשני מכשירי הטלפון בתקופה מיום 18/1/01 ועד ליום 21/10/01 ובגין כך נותרה יתרת חוב בלתי מסולקת בגובה סכום התביעה.
     
3.     לטענת הנתבעים, חתימתה של נתבעת מס' 1 על ההסכמים, כמו גם על יפוי הכח, זוייפה והיא מעולם לא קיבלה, בעצמה או באמצעות בעלה את מכשירי הטלפון ולא עשתה בהם כל שימוש. לתמיכה בטענת הזיוף הגישו הנתבעים חוות דעת גרפולוגית מטעמם.

4.     בדיון אשר התקיים בתביעה העידו נציגת התובעת, גב' רינת גלאור, הנתבעים וגב' ברכה שני אשר ערכה חוות הדעת הגרפולוגית מטעם הנתבעים.

5.     התובעת לא הוכיחה כי הנתבעת חתמה על שני הסכמי ההתקשרות שבמחלוקת, שכן, ובניגוד לנתבעים, היא לא הגישה חוות דעת גרפולוגית וכן לא העידה כל נציג מטעמה אשר טיפל, כביכול, באופן אישי בהתקשרות עם הנתבעים. יתרה מכך, אין מחלוקת כי עם קבלת דרישת התשלום הראשונה עבור שני מכשירי הטלפון פנתה הנתבעת לתובעת ולמשטרה בתלונה על זיוף חתימתה. לטענת התובעת, טענת הזיוף נבדקה על ידי מחלקת הונאה ולא נמצאה מוצדקת. על אף זאת, התובעת לא הגישה כל ראיה ולא העידה כל נציג מטעמה לעניין ממצאי הבדיקה. מחדל זה אומר דרשני ומקים את החזקה הקבועה בהלכה הפסוקה, לפיה, לו הוצגו אותן ראיות, היה בהן כדי לתמוך בגרסת הנתבעים.

7.     יתרה מכך, התנהגות התובעת, שלא ניתקה באופן מיידי את שני הקווים לאחר שהנתבעת התלוננה על זיוף חתימתה, תמוהה ביותר ואינה סבירה בעיני.

6.     אין מחלוקת בין הצדדים כי ברשות הנתבעת היה מכשיר טלפון נייד אחר אשר רכשה מהתובעת בהתאם להסכם מיום 30.9.99. לגרסת התובעת, בעת רכישת מכשיר טלפון, נציגיה נוהגים לצלם תעודת הזהות של הלקוח. בנסיבות העניין, יש לצפות כי ברשות התובעת שני צילומים שונים של תעודת זהות הנתבעת, האחד בעקבות רכישת המכשיר הראשון ביום 30/9/99 והשני בעקבות רכישת שני המכשירים שבמחלוקת מיום 15/1/01. התובעת צירפה לכתב התביעה שני צילומים של תעודת הזהות של הנתבעת, אולם, עסקינן באותה תעודה אשר הופקה ביום 22/5/96, כאשר בכל צילום מופיע בחלקו התחתון נספח אחר של אותה תעודה.

     משנכשלה התובעת בהצגת שני צילומים שונים של תעודת הזהות של הנתבעת, הדבר אומר דרשני ומטיל ספק ניכר בגרסתה.

8.     התובעת טענה כאילו הנתבעת התלוננה בפניה כי בעלה, נתבע מס' 2, הוא זה אשר זייף את חתימתה על ההסכמים שבמחלוקת. דא עקא, אין לטענה זו כל תימוכין בטופס התלונה, נספח ג' לכתב התביעה, או בכל ראייה אחרת.

     יתרה מכך, התובעת טענה כי בבדיקה שנערכה על ידי מחלקת ההונאה שלה, לא נמצאה כל התאמה בין החתימות המופיעות על הסכמי הרכישה לבין חתימת נתבע מס' 2, ועל-כן, מלכתחילה לא היה מקום להגשת התביעה נגדו.

9.     לטענת התובעת, שני מכשירי הטלפון שבמחלוקת נמסרו לנתבע מס' 2 בסניף "אופיס דיפו" ברח' יגאל אלון תל-אביב (נספח ד' לכתב התביעה וכן עדות נציגת התובעת בעמ' 9 שורה 20 לפרוטוקול הדיון). מאחר והנתבעים מתגוררים בקרית-חיים, הדבר מעלה חשד נוסף בטענה כאילו הם או מי מטעמם הזמין את מכשירי הטלפון.

10.     התובעת לא הוכיחה טענתה כאילו בוצעו שיחות טלפון משני הקווים לקרובי משפחה של הנתבעים והטענה כאילו מקו הטלפון אשר רכשה הנתבעת מהתובעת ביום 30/9/99 בוצעו שיחות לשני הקווים שבמחלוקת, נמצא לה הסבר הגיוני ומניח את הדעת מפי הנתבעת, לפיו, עם קבלת חשבונות הטלפון הראשוניים, היא ביקשה לברר מי מחזיק בשני הטלפונים והרי מדובר בשתי שיחות בודדות.

11.     לסיכום כל האמור לעיל, אני דוחה את התביעה על הסף.

     התובעת תשלם לנתבעים, ביחד ולחוד, הוצאות משפט בסך 5,000 ש"ח בתוספת מע"מ עליו, וזאת תוך 30 יום, שאם לא כן, הסכום ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוב טלפון נייד

 2. פירוט שיחות בזק

 3. אי ניתוק קו טלפון

 4. הפצת רשימת טלפונים

 5. השאלת טלפון סלולרי

 6. עמוד של בזק בשטח פרטי

 7. תשתית אלחוטית של בזק

 8. ניוד מכשיר טלפון נייד

 9. צו חיפוש בטלפון סלולרי

 10. תביעה של בזק נגד דפי זהב

 11. פגיעה בכבל טלפון תת קרקעי

 12. שיחה לחו''ל מטלפון ציבורי

 13. ניתוק שירותי חירום בטלפון

 14. אישור ועדת הכלכלה חוק הבזק

 15. תביעה לתשלום על שירותי בזק

 16. תקלה במקלדת עברית טלפון נייד

 17. שידורי בזק פנים ארציים נייחים

 18. חוב על שיחות טלפון בינלאומיות

 19. חסימת קווי טלפון לשירותי מידע

 20. שיחות טלפון פרטיות בזמן העבודה

 21. נזקים בגלל ניתוק קו טלפון סלולרי

 22. תביעה בנושא דקות חינם בטלפון נייד

 23. תביעה בגין בהתנהלות בזק בטיפול באירוע

 24. עמלה על שיחות בינלאומיות מטלפון ציבורי

 25. תביעה נגד 013 נטוויז'ן בגין שיחות לחו''ל

 26. תביעה נגד סלקום תקלה בטלפון סלולרי בחו''ל

 27. חוק הגנת הצרכן סעיף 18 ב - שירות טלפוני חינם

 28. קרן מחקר לבחינת בטיחות השימוש בטלפונים סלולריים

 29. תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד), התשס''ב-2002

 30. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון