חבילות נופש בחו''ל - פסק דין








חבילות נופש בחו''ל - פסק דין

להלן פסק דין בנושא חבילות נופש בחו"ל - פסק דין:

פסק דין

שוב נדרש בית המשפט להכריע בתביעה של אנשים ישרי דרך, אשר הזמינו חבילת נופש באמצעות הנתבעת ולמרבה הצער במימוש זכותם זו נתקלו הם בקשיים ועל בית המשפט כיום להכריע בשאלה על מי מוטלת האחריות לתקלות אשר ארעו במהלך מימוש זכותם של התובעים על פי ההזמנה ורכישת חבילת הנופש, כפי שבוצעה על ידם.

התובעים טוענים כי בשני עניינים מרכזיים כשלה הנתבעת.
האחד לעניין מקום שהותם בתקופת שהותם בחו"ל, דהיינו זהותו של המלון שבו הם ישכנו והאחר לעניין מועד ההמראה של הטיסה מישראל לבולגריה.

לעת הזו, אין מחלוקת כי הטיסה תוכננה ותואמה לשעה 17:15, כאשר התובעים טוענים כי רק בבוקרו של אותו היום ואגב שיחה אקראית שביצע אחד מהם עם משרדי הנתבעת הודע לו כי חל שינוי במועד ההמראה וכי תחת יציאתם בשעה 17:15 יצאו הם בשעה 12:55.

למעשה, הנתבעת מודה כי הודעה בעניין שינוי זה ניתנה לתובעים רק בבוקרו של אותו היום, שכן בכתב ההגנה נטען קיומה של טעות בתום לב, אלא שבדיון היום ניסתה ב"כ הנתבעת לטעון כי בערב קודם לטיסה כבר נמסרה לתובעים הודעה על שינוי בשעת הטיסה.

טענה זו מלבד היותה עומדת בסתירה ברורה לנטען בכתב ההגנה, הרי שהיא אף לא הוכחה ולו באמצעות אישור של אותו גורם אשר מסר את ההודעה הנטענת לתובעים.

בית המשפט קובע כי הגרסה הנכונה בעניין זה היא גרסת התובעים במובן זה שהודע להם על השינוי בשעת הטיסה רק בבוקר יום הטיסה בעקבות שיחה טלפונית שקיים התובע מספר 1 ביוזמתו עם משרדי הנתבעת.

אמנם התובעים 1 - 3 הספיקו לטיסה המוקדמת אך התובע מספר 4 לא הספיק להמריא בטיסה זו ויציאתו מן הארץ לבולגריה נעשתה בפועל רק באותו היום בטיסה שיצאה בשעה 18:30.

אילו היה מדובר רק בטיסה מאוחרת יותר יתכן ולא היה לתובע מספר 4 על מה להלין, אלא שהנתבעת הגדילה לעשות בהטילה על התובע מספר 4 קנס בגין האיחור ביציאתו, כאשר קנס זה הסתכם ב- 155 דולר.

בית המשפט סבור כי דרישת הנתבעת מאת התובע מספר 4 לשלם קנס זה היא דרישה בלתי סבירה, בלתי מתקבלת על הדעת ויש בה אף משום התנהגות החורגת מהתנהגות סבירה ומקובלת של ספק אשר דרכו הוזמנה טיסה לחו"ל.

על כן, הנני קובעת כי הקנס שהתובע נדרש לשלמו הוטל עליו שלא כדין וכי התובע מספר 4 זכאי כי סכום זה יוחזר לו במלואו.

כאמור לעיל, התובעים מלינים על כך כי רק בהיותם בורנה, בולגריה, התברר להם למרבה מבוכתם וחוסר ידיעתם כי הם אינם רשומים לשהות במלון הולנדיה ורק בעקבות טרטורים ובירורים נוספים שערכו מספר שעות התברר להם כי הזמנה מלון בעבורם נעשתה למלון אינטרנשיונל.
הנתבעת טוענת כי מעולם לא אמרה לתובעים כי ישהו במלון הולנדיה אלא שבית המשפט מתקשה מאוד לקבל טיעון זה שהרי התובעים ביצעו את העסקה אך ורק באמצעות נציגי הנתבעת וממילא כל ידיעה שלהם לגבי פרטי הטיסה וזהות המלון שבו ישהו יכולה היתה לנבוע רק מדברים שנמסרו להם מנציגי הנתבעת, שהרי הנתבעת במסגרת התחייבותה צריכה היתה לדאוג לכך שהתובעים ישהו במלון בורנה במשך כל תקופת שהייתם במקום זה.

יצויין עוד כי הנתבעת מאשרת כי הודיע לתובעים כי לא יוכלו לשהות במלום דוברג'ה כפי שסוכם מראש וכי בעקבות שינוי זה הם נאלצו אף להוסיף כל אחד 15 דולר לצורך רכישת שהות במלון אחר.

אמנם התובעים הסכימו להוסיף סך של 15 דולר, אלא שהם טוענים כי באותה שיחת טלפון שבה נתבקשה הסכמתם להגדלת החיוב בעבור המלון נאמר להם כי המלון בו ישהו הינו מלון הולנדיה.

זאת ועוד, בית המשפט סבור כי הנתבעת לא הוכיחה טענתה כי כבר ביום קודם ליציאה מן הארץ נמסרו לתובעים שוברים מהם הם יכלו ללמוד באמצעות קריאה של השובר כי המלון שבו הם ישהו הוא מלון אינטרנשיונל, מה גם שהתובעים הצהירו כי השוברים לא נמסרו להם קודם להמראתם לחו"ל וכי אף נציג קשרי תעופה, שבאמצעותו נרכשה העסקה, לא ידע להגיד להם בורנה היכן ישהו, שכן ברישומיו התובעים כלל לא הופיעו.

לפיכך, מצאתי לנכון גם בעניין זה להעדיף גרסתם של התובעים שהיתה מהימנה ואמינה בעיניי, מה גם שגרסה זו מתיישבת עם העובדות האחרות ועם טיעוני הנתבעת הן בכתב הגנתה והן בדיון היום.

בית המשפט סבור כי התובעים זכאים לפיצוי בגין הטרדה שנגרמה להם והעובדה כי נאלצו לבזבז זמן שהות יקר בחו"ל כדי לברר היכן הם עתידים לשהות ובאיזה מלון.

התובעים העמידו תביעתם בעניין זה על סך של 315 דולר כל אחד, אך בית המשפט סבור כי פיצוי זה הינו מופרז במידת מה.

בית המשפט סבור כי הפיצוי שניתן לפוסקו לתובעים בגין הפרת ההתחייבות של הנתבעת כמתואר לעיל, לרבות לעניין האיחור הרב במתן הודעה סבירה לגבי הקדמת שעת הטיסה צריך להסתכםם בסך של 175 דולר לכל אחד מהתובעים, כאשר התובע מספר 4 זכאי אף להחזר הקנס ששולם על ידו.

לפיכך, הנני מחייבת הנתבעת לשלם לכל אחד מהתובעים סך בשקלים השווה ל- 175 דולר, כאשר סכום זה ישולם לפי השער היציג של הדולר ביום מתן פסק דין זה וממועד זה ואילך בצירוף הפרשי הצמדה וריבית.

באשר לתובע מספר 4 - הנתבעת תוסיף ותשיב לו אף סכום בשקלים השווה ל- 155 דולר, כאשר ההמרה תעשה על פי העקרון שנקבע לעיל.

הנתבעת תשלם לתובעים הוצאות משפט בסכום כולל של 150 ₪ כל אחד.





לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק התיירות

 2. חופשה לא שגרתית

 3. תאונה במרכז נופש

 4. תאונה בטיול מאורגן

 5. פיצוי על הפלגת נופש

 6. ארנונה על מרכז נופש

 7. חוב על טיול לארה''ב

 8. פיצוי על חבילת נופש

 9. תביעה נגד הדקה ה-90

 10. ליקויים בחבילת נופש

 11. עידוד התיירות לישראל

 12. עורך דין דיני תיירות

 13. תביעה נגד וואלה טורס

 14. תביעה נגד מארגן טיול

 15. תביעה נגד איסתא ליינס

 16. נופש בחו''ל בעיר אחרת

 17. תביעה נגד סוכן נסיעות

 18. תביעה נגד מדריך טיולים

 19. חוב בגין שירותי תיירות

 20. ביטול הזמנת חבילת נופש

 21. כניסה ללא ויזה לטורקיה

 22. תאונת אופנוע בטיול טבע

 23. איחור רכבת מעל 30 דקות

 24. ביטול קניית יחידת נופש

 25. פציעה בטיול מטעם העבודה

 26. ביטוח טיול לדרום אמריקה

 27. תאונה בטיול עובדים לחו''ל

 28. השתחררות מעסקת יחידת נופש

 29. הצעת חוק סיוע לענף התיירות

 30. זכויות יוצרים במסלול טיול

 31. ביטול חוזה יחידת נופש בארץ

 32. תביעה נגד חברת הדני נסיעות

 33. הסכם שדרוג יחידת נופש בחו"ל

 34. ביטול חוזה יחידת נופש באילת

 35. פיצוי עבור ביטול חבילת נופש

 36. פיצוי על חבילת נופש לטורקיה

 37. תלונות על טיול בדרום אמריקה

 38. חבילות נופש בחו''ל - פסק דין

 39. לידה מוקדמת במהלך טיול בחו"ל

 40. חיוב שגוי על מספר לילות נופש

 41. פיצויים על הזמנת נופש באיטליה

 42. תלונות על טיול מאורגן לארה''ב

 43. ביטול קניית יחידת נופש בתאילנד

 44. טיפול רפואי למטייל בטיול מאורגן

 45. ניצול קשישים - מכירת יחידת נופש

 46. הצעת חוק ביטול רכישת יחידת נופש

 47. פיצויים על עוגמת נפש בחופשה במצרים

 48. ביטוח ציוד אלקטרוני בנסיעה לחו''ל

 49. הסכם לרכישת יחידת נופש ע''י קשישים

 50. פיצוי על "איבוד" יום אחד של טיול בחו"ל

 51. תביעת פיצויים בגין חבילת נופש למצרים

 52. תביעה נגד איסתא בגין חבילת נופש בורנה

 53. נפילה במהלך טיול בחו"ל - כסף מהביטוח ?

 54. ביטול נסיעה לחו''ל - מחלה של קרוב משפחה

 55. ביטול נסיעה לחו''ל בגלל פטירת קרוב משפחה

 56. ביטול הזמנת חופשה בגלל דרישת תוספת תשלום

 57. חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ, התשמ"ג-1983

 58. האם צריך לשלם על פיצול זכות ביחידת נופש ?

 59. תקנות שירותי תיירות (מורי דרך), תשכ''ז-1967

 60. תקנות שירותי תיירות (סוכנויות), התשס''א-2000

 61. ביטוח גניבת ציוד של מטייל במהלך טיול בדרום אמריקה

 62. תקנות שירותי תיירות (משרדים לתיור), התשמ''א-1981

 63. חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ (ביטול), התשנ"ב-1992

 64. ביטול טיול לחו"ל עקב בעיה בלב - ביטוח ויזה כ.א.ל

 65. זכאות נוסע לפיצוי בגין תקלות ושיבושים בטיול מאורגן

 66. מבחנים למתן תמיכות של משרד התיירות למוסדות ציבור

 67. תקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), התשס''ג-2003

 68. לא הוצאה לה אשרת כניסה לסין, ולכן לא יכולה הייתה להצטרף לטיול

 69. תקנות היטל על נסיעה לחוץ לארץ (העלאת סכום ההיטל), התשמ''ז-1987

 70. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ), התש''ן-1990

 71. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי תיירות), התשס''ה-2004

 72. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ) (ביטול), התשנ''ז-1997

 73. חוק הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים, התשס"ו-2005

 74. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ) (הוראת שעה), התשנ''ב-1991

 75. צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), התשס"ז-2007

 76. צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), התשס"ג-2002

 77. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון